สรุปเข้ม ม.2 อัตราส่วนและร้อยละ

คณิตศาสตร์พื้นฐาน ตรงตามหลักสูตร สสวท.
0.0 (0 ratings)
Instead of using a simple lifetime average, Udemy calculates a
course's star rating by considering a number of different factors
such as the number of ratings, the age of ratings, and the
likelihood of fraudulent ratings.
0 students enrolled
$19
$35
46% off
Take This Course
 • Lectures 83
 • Length 6 hours
 • Skill Level Intermediate Level
 • Languages Thai
 • Includes Lifetime access
  30 day money back guarantee!
  Available on iOS and Android
  Certificate of Completion
Wishlisted Wishlist

How taking a course works

Discover

Find online courses made by experts from around the world.

Learn

Take your courses with you and learn anywhere, anytime.

Master

Learn and practice real-world skills and achieve your goals.

About This Course

Published 5/2016 Thai

Course Description

อัตราส่วน

 • อัตราส่วน
  • เทียบปริมาณหน่วยเดียวกัน
  • เทียบปริมาณต่างหน่วย
 • อัตรา
 • อัตราส่วน / เศษส่วน

อัตราส่วนที่เท่ากัน

 • การหาอัตราส่วนที่เท่ากับอัตราส่วนที่กำหนดให้
  • ใช้หลักการคูณ
  • ใช้หลักการหาร
 • การตรวจสอบการเท่ากันของอัตราส่วน

อัตราส่วนหลายปริมาณ

 • อัตราส่วนที่เท่ากัน
  • ใช้หลักการคูณ
  • ใช้หลักการหาร
 • การเชื่อมความสัมพันธ์ของอัตราส่วนหลายชุด
  • 2 ชุด
  • 3 ชุด

สัดส่วน

ร้อยละ

 • เปลี่ยนภาษาเขียนเป็นสัญลักษณ์
 • โจทย์
  • ดอกเบี้ย
  • สินค้า
  • เงินฝาก
  • ภาษีเงินได้


"สื่อการสอนทั้งหมดนี้อาจารย์เรียบเรียง, พิมพ์, ถ่ายทำ, ตัดต่อ, ทำเว็บ, App ทั้งหมดด้วยตัวคนเดียว ค่าตอบแทนจากงานนี้ จะใช้พัฒนาความรู้, ช่วยเด็กยากจน, ให้ทุนการศึกษา, เดินทางบรรยายธรรม"

..................................................โปรดอย่าละเมิดลิขสิทธิ์........................................................

What are the requirements?

 • คอร์สเรียนปูพื้นฐาน (สรุปเนื้อหาเป็นขั้นเป็นตอน)

What am I going to get from this course?

 • อัตราส่วน
 • อัตราส่วนที่เท่ากัน
 • อัตราส่วนหลายปริมาณ
 • สัดส่วน
 • ร้อยละ

What is the target audience?

 • นักเรียน ม.2 (เรียนล่วงหน้า,เรียนพร้อมกับโรงเรียน,เรียนย้อนหลัง)
 • ครูและติวเตอร์ (เพื่อประกอบอาชีพ)

What you get with this course?

Not for you? No problem.
30 day money back guarantee.

Forever yours.
Lifetime access.

Learn on the go.
Desktop, iOS and Android.

Get rewarded.
Certificate of completion.

Curriculum

Section 1: นำเข้าสู่บทเรียน
หน้าปก
Preview
01:45
สารบัญ
03:05
Section 2: อัตราส่วน
08:29
4
00:29
5
00:29
6
02:06
7
05:13
8
03:13
9
02:51
01:09
11
06:22
12
03:31
13
07:43
14
02:22
15
01:40
16
02:44
17
04:59
18
02:12
19
05:22
20
08:09
21
07:37
22
16:53
23
04:53
24
23:21
25
09:57
26
06:18
Section 3: เฉลยแบบฝึกหัด สสวท.
00:53
2
06:56
3
02:09
4
02:36
5
05:34
6
02:12
7
02:35
8
05:13
9
03:57
06:38
11
07:07
12
04:05
13
03:06
14
02:23
15
03:06
16
04:36
17
03:52
18
03:39
19
02:19
20
03:33
21
11:52
22
02:10
23
01:54
24
02:29
01:48
26
03:25
27
01:04
28
03:52
29
02:07
30
04:19
31
03:04
32
03:24
33
00:58
34
00:47
35
01:59
36
01:59
37
01:39
38
01:28
39
05:39
40
04:10
41-46
10:18
47-51
06:15
52
06:15
53
00:58
54
03:24
55
01:20
56
02:59
57
02:56
58
04:31
59
03:14
02:50
61
02:08
62
02:15
63
03:48
64
04:52
65
05:55
66
04:53

Students Who Viewed This Course Also Viewed

 • Loading
 • Loading
 • Loading

Instructor Biography

WeMaths คณิตศาสตร์ชาติไทย มาตรฐานระดับโลก, วิศวกรเครื่องกล, บริหารการศึกษา

 • - Mechanical Engineer @ Suranaree University of Technology, Administrator Education
 • - Web Application & Mobile Application Engineer @ Dhurakij Bundit Universiy
 • - Good Instructor of Content Award from Sripatum University, E-Learning Association of Thailand, Software Industry Promotion Agency (Public Organization, SIPA)
 • - Geogebra Team for Translation of Thailand (Best partner Microsoft 2015)
 • - วิทยากรอบรมให้กับนักเรียนผู้เข้าสอบคณิตศาสตร์โอลิมปิค '58
 • - วิทยากรอบรมการสร้าง E-Learning ,Social Learning, Flipped Classroom
 • - ดำเนินโครงการยกระดับคณิตศาสตร์โรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วประเทศ
 • - Sales Manager of YST Automation Co., Ltd. และ Union Belt (Thailand) Co., Ltd.
  - Sales Engineer of Techsource Systems (Thailand) Co., Ltd. (Engineering Software for Researcher, Developer)
 • "อาจารย์ไม่ได้จบครู ไม่ได้ประกอบอาชีพครู และไม่ใช่นักธุรกิจ
  แต่อาจารย์จบวิศวกรรม ที่มีทักษะความเป็นครู และมีจิตใจมุ่งมั่นในการพัฒนาการศึกษา สร้างองค์ความรู้บนฐานของคุณธรรม"

Ready to start learning?
Take This Course