สรุปเข้ม ม.1 ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิต 2 มิติ และ3 มิติ
5.0 (1 rating)
Instead of using a simple lifetime average, Udemy calculates a course's star rating by considering a number of different factors such as the number of ratings, the age of ratings, and the likelihood of fraudulent ratings.
73 students enrolled
Wishlisted Wishlist

Please confirm that you want to add สรุปเข้ม ม.1 ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิต 2 มิติ และ3 มิติ to your Wishlist.

Add to Wishlist

สรุปเข้ม ม.1 ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิต 2 มิติ และ3 มิติ

คณิตศาสตร์พื้นฐาน ตรงตามหลักสูตร สสวท.
5.0 (1 rating)
Instead of using a simple lifetime average, Udemy calculates a course's star rating by considering a number of different factors such as the number of ratings, the age of ratings, and the likelihood of fraudulent ratings.
73 students enrolled
Current price: $10 Original price: $20 Discount: 50% off
1 day left at this price!
30-Day Money-Back Guarantee
Includes:
 • 1.5 hours on-demand video
 • 1 Supplemental Resource
 • Full lifetime access
 • Access on mobile and TV
 • Certificate of Completion
What Will I Learn?
 • ภาพของรูปเรขาคณิต 3 มิติ
 • รูปเรขาคณิต 3 มิติ
 • ภาพจากการมองรูปเรขาคณิต 3 มิติ
 • รูปเรขาคณิตที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศก์
View Curriculum
Requirements
 • คอร์สเรียนปูพื้นฐาน (สรุปเนื้อหาเป็นขั้นเป็นตอน)
Description

ภาพของรูปเรขาคณิต 3 มิติ

 • รูปเรขาคณิต 2 มิติ
 • รูปเรขาคณิต 3 มิติ

รูปเรขาคณิต 3 มิติ

 • การเขียนภาพ 3 มิติ
 • การคลี่ภาพ
 • หน้าตัดของรูปเรขาคณิต 3 มิติ
  • ปริซึม
   • ฐานรูปหลายเหลี่ยม
   • ฐานวงกลม
   • พีระมิด
    • ฐานรูปหลายเหลี่ยม
    • ฐานวงกลม
   • ทรงกลม

ภาพจากการมองรูปเรขาคณิต 3 มิติ

รูปเรขาคณิตที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศก์


"สื่อการสอนทั้งหมดนี้อาจารย์เรียบเรียง, พิมพ์, ถ่ายทำ, ตัดต่อ, ทำเว็บ, App ทั้งหมดด้วยตัวคนเดียว ค่าตอบแทนจากงานนี้ จะใช้พัฒนาความรู้, ช่วยเด็กยากจน, ให้ทุนการศึกษา, เดินทางบรรยายธรรม"

..................................................โปรดอย่าละเมิดลิขสิทธิ์........................................................


Who is the target audience?
 • นักเรียน ม.1 (เรียนล่วงหน้า,เรียนพร้อมกับโรงเรียน,เรียนย้อนหลัง)
 • ครูและติวเตอร์ (เพื่อประกอบอาชีพ)
Students Who Viewed This Course Also Viewed
Curriculum For This Course
Expand All 16 Lectures Collapse All 16 Lectures 01:36:28
+
นำเข้าสู่บทเรียน
3 Lectures 03:12


เอกสารประกอบการเรียน
15 pages
+
ภาพของรูปเรขาคณิต 3 มิติ
2 Lectures 24:55

4
12:34
+
รูปเรขาคณิต 3 มิติ
9 Lectures 32:35
5
08:43

6
03:47

7
03:10

8
03:08

9
04:56

10
02:05

11
03:13

12
01:40

13
01:53
+
ภาพจากการมองรูปเรขาคณิต 3 มิติ
1 Lecture 15:10
14
15:10
+
รูปเรขาคณิตที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศก์
1 Lecture 05:36
15
05:36
About the Instructor
WeMaths คณิตศาสตร์ชาติไทย มาตรฐานระดับโลก
4.8 Average rating
2 Reviews
129 Students
24 Courses
วิศวกรเครื่องกล, บริหารการศึกษา

ประวัติการศึกษา
- ป.ตรี  วิศวกรรมเครื่องกล  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
- ป.บัณฑิต  บริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์
- ป.โท  วิศวกรรมเว็บและพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์พกพา  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ประวัติการทำงาน
- รางวัลผู้ผลิตสื่อการสอนจาก สมาคมอีเลิร์นนิงแห่งประเทศไทย ม.ศรีปทุมและ SIPA
- ทีมผู้แปลคู่มือการใช้งาน Geogebra เป็นภาษาไทย (Best partner Microsoft 2015)
- วิทยากรอบรมให้กับนักเรียนผู้เข้าสอบคณิตศาสตร์โอลิมปิค '58 @KMUTNB
- วิทยากรอบรมการสร้าง E-Learning ,Social Learning, Flipped Classroom
- ผู้จัดการฝ่ายขาย @ YST Automation Co., Ltd. และ Union Belt (Thailand) Co., Ltd.
- วิศวกรฝ่ายขาย @ Techsource Systems (Thailand) Co., Ltd. (Researcher, Developer)

" ผมไม่ได้จบครู  ไม่ได้ประกอบอาชีพครู และไม่ใช่นักธุรกิจ ผมเป็นวิศวกรที่มีทักษะความเป็นครู และมีจิตใจมุ่งมั่นในการพัฒนาการศึกษา สร้างองค์ความรู้บนฐานของคุณธรรม "