สรุปเข้ม ม.1 ทศนิยมและเศษส่วน
0.0 (0 ratings)
Instead of using a simple lifetime average, Udemy calculates a course's star rating by considering a number of different factors such as the number of ratings, the age of ratings, and the likelihood of fraudulent ratings.
0 students enrolled
Wishlisted Wishlist

Please confirm that you want to add สรุปเข้ม ม.1 ทศนิยมและเศษส่วน to your Wishlist.

Add to Wishlist

สรุปเข้ม ม.1 ทศนิยมและเศษส่วน

คณิตศาสตร์พื้นฐาน ตรงตามหลักสูตร สสวท.
0.0 (0 ratings)
Instead of using a simple lifetime average, Udemy calculates a course's star rating by considering a number of different factors such as the number of ratings, the age of ratings, and the likelihood of fraudulent ratings.
0 students enrolled
Thai
Current price: $10 Original price: $50 Discount: 80% off
5 hours left at this price!
30-Day Money-Back Guarantee
Includes:
 • 12.5 hours on-demand video
 • 1 Supplemental Resource
 • Full lifetime access
 • Access on mobile and TV
 • Certificate of Completion
What Will I Learn?
 • ทศนิยม
 • เศษส่วน
View Curriculum
Requirements
 • คอร์สเรียนปูพื้นฐาน (สรุปเนื้อหาเป็นขั้นเป็นตอน)
Description

ทศนิยม

 • พื้นฐาน
 • ประเภท
  • ทศนิยมซ้ำ
   • 0 ซ้ำ
   • ตัวเลข ซ้ำ
    • ซ้ำตัวเดียว
    • ซ้ำหลายตัว
  • ทศนิยมไม่ซ้ำ
 • ทศนิยมซ้ำ แปลงเป็น เศษส่วน
 • ค่าประจำหลัก
 • ค่าสัมบูรณ์
 • เปรียบเทียบ
 • บวก/ลบ
 • คูณ/หาร

เศษส่วน

 • ประเภท
  • เศษส่วนแท้
  • เศษส่วนที่เท่ากัน
  • เศษเกิน
 • จำนวนคละ
  • เศษเกิน แปลงเป็น จำนวนคละ
  • จำนวนคละ แปลงเป็น เศษเกิน
 • เศษส่วนที่เท่ากัน
 • เปรียบเทียบ
  • วิธีดูส่วน ( ถ้าเศษเท่ากัน )
  • วิธีดูเศษ ( ถ้าส่วนเท่ากัน )
  • วิธีทำให้ส่วนเท่ากัน
  • วิธีคูณไขว้
 • การบวก / ลบ
 • การคูณ / หาร
 • การบวก / ลบ จำนวนคละ
 • เศษส่วนซ้อน
  • 3 ชั้น
  • 4 ชั้น
 • ความสัมพันธ์ระหว่างเศษส่วนและเปอร์เซ็นต์

"สื่อการสอนทั้งหมดนี้อาจารย์เรียบเรียง, พิมพ์, ถ่ายทำ, ตัดต่อ, ทำเว็บ, App ทั้งหมดด้วยตัวคนเดียว ค่าตอบแทนจากงานนี้ จะใช้พัฒนาความรู้, ช่วยเด็กยากจน, ให้ทุนการศึกษา, เดินทางบรรยายธรรม"

..................................................โปรดอย่าละเมิดลิขสิทธิ์........................................................


Who is the target audience?
 • นักเรียน ม.1 (เรียนล่วงหน้า,เรียนพร้อมกับโรงเรียน,เรียนย้อนหลัง)
 • ครูและติวเตอร์ (เพื่อประกอบอาชีพ)
Students Who Viewed This Course Also Viewed
Curriculum For This Course
133 Lectures
13:07:39
+
นำเข้าสู่บทเรียน
3 Lectures 06:16

สารบัญ
06:09

เอกสารประกอบการเรียน
39 pages
+
ทศนิยม
11 Lectures 01:00:32

4
15:00

5
06:01

6
08:25

7
05:41

8
02:16

9
02:10

10
02:33

11
02:00

12
02:58

13
05:55
+
เศษส่วน
24 Lectures 03:13:06

15
13:08

16
09:08

17
03:03

18
11:29

19
04:36

20
09:41

21
04:03

22
09:16

23
16:43

24
13:42

25
06:35

26
12:27

27
07:10

28
08:17

29
08:39

30
03:28

31
11:27

32
04:07

33
04:18

34
04:05

35
04:39

36
02:10

37
07:47
+
เฉลยแบบฝึกหัด สสวท.
95 Lectures 08:08:45

2
12:13

3
03:47

4
03:31

5
05:39

6
04:21

7
04:42

8
04:27

9
09:52

10
03:06

11
07:37

12
04:44

13
04:58

14
02:37

15
04:06

16
06:08

17
06:47

18
04:41

19
02:26

20
09:07

21
05:20

22
08:19

23
07:54

24
02:00

25
02:56

26
01:59

27
05:57

28
03:14

29
06:04


31
07:59

32
03:35

33
04:04

34
02:12

35
10:35

36
05:19

37
01:33

38
10:30

39
03:56

40
07:44

41
05:10

42
10:06

43
02:19

44
09:04

45
12:04

46
02:10

47
02:40

48
02:22

49
10:07

50
02:46

51
03:34

52
07:49

53
01:34

54
01:43

55
09:44

56
08:28

57
03:57

58
02:56

59
05:52

60
06:20

61
05:42

62
04:30

63
05:06

64
05:43

65
02:52

66
03:25

67
07:03

68
03:10

69
04:20

70
05:23

71
01:56

72
04:17

73
03:55

74
11:37

75
06:52

76
03:03

77
03:48

78
01:38

79
02:17

80
03:13

81
04:30

82
04:30

83
03:55

84
03:53

85
03:18

86
03:20

87
06:49

88
12:47

89
03:59

90
03:03

91
05:22

92
04:40

93
08:28

94
06:14

95
03:19
About the Instructor
คณิตศาสตร์ชาติไทย มาตรฐานระดับโลก
4.8 Average rating
2 Reviews
139 Students
24 Courses
วิศวกรเครื่องกล, บริหารการศึกษา

ประวัติการศึกษา
- ป.ตรี  วิศวกรรมเครื่องกล  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
- ป.บัณฑิต  บริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์
- ป.โท  วิศวกรรมเว็บและพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์พกพา  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ประวัติการทำงาน
- รางวัลผู้ผลิตสื่อการสอนจาก สมาคมอีเลิร์นนิงแห่งประเทศไทย ม.ศรีปทุมและ SIPA
- ทีมผู้แปลคู่มือการใช้งาน Geogebra เป็นภาษาไทย (Best partner Microsoft 2015)
- วิทยากรอบรมให้กับนักเรียนผู้เข้าสอบคณิตศาสตร์โอลิมปิค '58 @KMUTNB
– วิทยากรอบรมโปรแกรมช่วยการสอนคณิตศาสตร์ (สถาบันคุรุพัฒนารับรอง) 36 โครงการ
- ผู้จัดการฝ่ายขาย @ YST Automation Co., Ltd. และ Union Belt (Thailand) Co., Ltd.
- วิศวกรฝ่ายขาย @ Techsource Systems (Thailand) Co., Ltd. (Researcher, Developer)

" ผมไม่ได้จบครู  ไม่ได้ประกอบอาชีพครู และไม่ใช่นักธุรกิจ ผมเป็นวิศวกรที่มีทักษะความเป็นครู และมีจิตใจมุ่งมั่นในการพัฒนาการศึกษา สร้างองค์ความรู้บนฐานของคุณธรรม "