สรุปเข้ม ม.1 พื้นฐานทางเรขาคณิต
0.0 (0 ratings)
Instead of using a simple lifetime average, Udemy calculates a course's star rating by considering a number of different factors such as the number of ratings, the age of ratings, and the likelihood of fraudulent ratings.
0 students enrolled
Wishlisted Wishlist

Please confirm that you want to add สรุปเข้ม ม.1 พื้นฐานทางเรขาคณิต to your Wishlist.

Add to Wishlist

สรุปเข้ม ม.1 พื้นฐานทางเรขาคณิต

คณิตศาสตร์พื้นฐาน ตรงตามหลักสูตร สสวท.
0.0 (0 ratings)
Instead of using a simple lifetime average, Udemy calculates a course's star rating by considering a number of different factors such as the number of ratings, the age of ratings, and the likelihood of fraudulent ratings.
0 students enrolled
Current price: $10 Original price: $35 Discount: 71% off
5 hours left at this price!
30-Day Money-Back Guarantee
Includes:
 • 5.5 hours on-demand video
 • 1 Supplemental Resource
 • Full lifetime access
 • Access on mobile and TV
 • Certificate of Completion
What Will I Learn?
 • ส่วนประกอบพื้นฐาน
 • การสร้างเกี่ยวกับส่วนของเส้นตรง
 • การสร้างเกี่ยวกับมุม
 • การสร้างเกี่ยวกับเส้นตั้งฉาก
 • การสร้างมุมขนาดต่างๆ
 • การสร้างเกี่ยวกับเส้นขนาน
 • จุด เส้นตั้งฉาก วงกลม สามเหลี่ยม
View Curriculum
Requirements
 • คอร์สเรียนปูพื้นฐาน (สรุปเนื้อหาเป็นขั้นเป็นตอน)
Description

ส่วนประกอบพื้นฐาน

 • จุด, เส้นตรง, ส่วนของเส้นตรง, รังสี
 • มุม

การสร้างเกี่ยวกับส่วนของเส้นตรง

 • การสร้างส่วนของเส้นตรงให้เท่ากับส่วนของเส้นตรงที่กำหนด
 • การแบ่งครึ่งส่วนของเส้นตรง

การสร้างเกี่ยวกับมุม

 • การสร้างมุมให้เท่ากับมุมที่กำหนด
 • การแบ่งครึ่งมุม

การสร้างเกี่ยวกับเส้นตั้งฉาก

 • จากจุดภายนอกมาเส้นตรง
 • จากจุดภายในเส้นตรงออกไปภายนอก

การสร้างมุมขนาดต่างๆ

 • 90, 45 องศา
 • 60 องศา

การสร้างเกี่ยวกับเส้นขนาน

 • เส้นขนาน
 • สร้างเส้นตรงผ่านจุดจุดหนึ่งและขนานเส้นตรง
 • สร้างเส้นขนานเส้นตรงด้วยระยะที่กำหนด

จุด เส้นตั้งฉาก วงกลม สามเหลี่ยม

 • จุดศูนย์กลางวงล้อม
 • จุดศูนย์กลางวงกลมแนบใน
 • วงกลม 9 จุด
 • จุดเซนทรอยด์
 • จุดออร์โทเซนเตอร์
 • เส้นออยเลอร์

"สื่อการสอนทั้งหมดนี้อาจารย์เรียบเรียง, พิมพ์, ถ่ายทำ, ตัดต่อ, ทำเว็บ, App ทั้งหมดด้วยตัวคนเดียว ค่าตอบแทนจากงานนี้ จะใช้พัฒนาความรู้, ช่วยเด็กยากจน, ให้ทุนการศึกษา, เดินทางบรรยายธรรม"

..................................................โปรดอย่าละเมิดลิขสิทธิ์........................................................

Who is the target audience?
 • นักเรียน ม.1 (เรียนล่วงหน้า,เรียนพร้อมกับโรงเรียน,เรียนย้อนหลัง)
 • ครูและติวเตอร์ (เพื่อประกอบอาชีพ)
Students Who Viewed This Course Also Viewed
Curriculum For This Course
83 Lectures
05:51:18
+
นำเข้าสู่บทเรียน
3 Lectures 05:55

สารบัญ
05:05

เอกสารประกอบการเรียน
16 pages
+
ส่วนประกอบพื้นฐาน
2 Lectures 11:28

4
03:38
+
การสร้างเกี่ยวกับส่วนของเส้นตรง
2 Lectures 08:04

6
03:55
+
การสร้างเกี่ยวกับมุม
2 Lectures 09:58
7
06:07

8
03:51
+
การสร้างเกี่ยวกับเส้นตั้งฉาก
2 Lectures 04:34
9
02:51

10
01:43
+
การสร้างมุมขนาดต่างๆ
2 Lectures 11:19
11
06:28

12
04:51
+
การสร้างเกี่ยวกับเส้นขนาน
3 Lectures 10:31
13
02:51

14
04:44

15
02:56
+
จุด เส้นตั้งฉาก วงกลม สามเหลี่ยม
1 Lecture 20:14
16
20:14
+
เฉลยแบบฝึกหัด สสวท.
66 Lectures 04:13:15

2
06:35

3
08:09

4
02:54

5
04:32

6
07:14

7
01:23

8
09:39

9
07:40

10
02:11

11
03:13

12
06:34

13
08:11

14
11:36

15
05:31

16
01:50

17
02:38

18
02:22

19
02:07

20
02:00

21
04:27

22
05:02

23
02:18

24
07:04

25
01:34

26
03:24

27
01:42

28
00:52

29
01:33

30
01:33

31
03:58

32
04:28

33
02:22

34
04:51

35
02:55

36
05:43

37
05:38

38
03:55

39
03:24

40
03:05

41
04:10

42
02:37

43
02:01

44
01:45

45
03:03

46
05:49

47-48
04:49

49-50
02:21

51
00:52

52
04:00

53
02:00

54
07:21

55
05:15

56
02:51

57
02:23

58
01:40

59
01:36

60
02:35

61
03:16

62
00:45

63
01:43

64
00:50

65
03:45

66
03:58

67
04:14

68
10:08
About the Instructor
คณิตศาสตร์ชาติไทย มาตรฐานระดับโลก
4.8 Average rating
2 Reviews
142 Students
24 Courses
วิศวกรเครื่องกล, บริหารการศึกษา

ประวัติการศึกษา
- ป.ตรี  วิศวกรรมเครื่องกล  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
- ป.บัณฑิต  บริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์
- ป.โท  วิศวกรรมเว็บและพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์พกพา  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ประวัติการทำงาน
- รางวัลผู้ผลิตสื่อการสอนจาก สมาคมอีเลิร์นนิงแห่งประเทศไทย ม.ศรีปทุมและ SIPA
- ทีมผู้แปลคู่มือการใช้งาน Geogebra เป็นภาษาไทย (Best partner Microsoft 2015)
- วิทยากรอบรมให้กับนักเรียนผู้เข้าสอบคณิตศาสตร์โอลิมปิค '58 @KMUTNB
– วิทยากรอบรมโปรแกรมช่วยการสอนคณิตศาสตร์ (สถาบันคุรุพัฒนารับรอง) 36 โครงการ
- ผู้จัดการฝ่ายขาย @ YST Automation Co., Ltd. และ Union Belt (Thailand) Co., Ltd.
- วิศวกรฝ่ายขาย @ Techsource Systems (Thailand) Co., Ltd. (Researcher, Developer)

" ผมไม่ได้จบครู  ไม่ได้ประกอบอาชีพครู และไม่ใช่นักธุรกิจ ผมเป็นวิศวกรที่มีทักษะความเป็นครู และมีจิตใจมุ่งมั่นในการพัฒนาการศึกษา สร้างองค์ความรู้บนฐานของคุณธรรม "