สรุปเข้ม ม.1 ระบบจำนวนเต็ม
0.0 (0 ratings)
Instead of using a simple lifetime average, Udemy calculates a course's star rating by considering a number of different factors such as the number of ratings, the age of ratings, and the likelihood of fraudulent ratings.
0 students enrolled
Wishlisted Wishlist

Please confirm that you want to add สรุปเข้ม ม.1 ระบบจำนวนเต็ม to your Wishlist.

Add to Wishlist

สรุปเข้ม ม.1 ระบบจำนวนเต็ม

คณิตศาสตร์พื้นฐาน ตรงตามหลักสูตร สสวท.
0.0 (0 ratings)
Instead of using a simple lifetime average, Udemy calculates a course's star rating by considering a number of different factors such as the number of ratings, the age of ratings, and the likelihood of fraudulent ratings.
0 students enrolled
Thai
Current price: $10 Original price: $35 Discount: 71% off
5 hours left at this price!
30-Day Money-Back Guarantee
Includes:
 • 8 hours on-demand video
 • 1 Supplemental Resource
 • Full lifetime access
 • Access on mobile and TV
 • Certificate of Completion
What Will I Learn?
 • แผนผังจำนวนตรรกยะ
 • ประโยค
 • ค่าสัมบูรณ์
 • ปฏิบัติการของจำนวนเต็ม
View Curriculum
Requirements
 • คอร์สเรียนปูพื้นฐาน (สรุปเนื้อหาเป็นขั้นเป็นตอน)
Description

แผนผังจำนวนตรรกยะ

 • จำนวนตรรกยะ
  • จำนวนเต็ม
   • จำนวนเต็มบวก
   • จำนวนเต็มศูนย์
   • จำนวนเต็มลบ
  • เศษส่วน / ทศนิยม

ประโยค

ค่าสัมบูรณ์

ปฎิบัติการของจำนวนเต็ม

 • บวก / ลบ
 • คูณ / หาร

สมบัติสำคัญ

 • การบวก
  • สลับที่
  • เปลี่ยนกลุ่ม
  • เอกลักษณ์
  • อินเวอร์ส
 • การคูณ
  • สลับที่
  • เปลี่ยนกลุ่ม
  • กระจาย
  • เอกลักษณ์
  • อินเวอร์ส

"สื่อการสอนทั้งหมดนี้อาจารย์เรียบเรียง, พิมพ์, ถ่ายทำ, ตัดต่อ, ทำเว็บ, App ทั้งหมดด้วยตัวคนเดียว ค่าตอบแทนจากงานนี้ จะใช้พัฒนาความรู้, ช่วยเด็กยากจน, ให้ทุนการศึกษา, เดินทางบรรยายธรรม"

..................................................โปรดอย่าละเมิดลิขสิทธิ์..................................................

Who is the target audience?
 • นักเรียน ม.1 (เรียนล่วงหน้า,เรียนพร้อมกับโรงเรียน,เรียนย้อนหลัง)
 • ครูและติวเตอร์ (เพื่อประกอบอาชีพ)
Students Who Viewed This Course Also Viewed
Curriculum For This Course
80 Lectures
08:00:21
+
นำสู่บทเรียน
2 Lectures 07:42

สารบัญ
07:36
+
แผนผังจำนวนตรรกยะ
4 Lectures 30:49

4
11:23

5
07:58

6
02:36
+
ประโยค
3 Lectures 28:19
7
12:14

8
09:18

9
06:47
+
ค่าสัมบูรณ์
3 Lectures 26:13
10
06:06

11
08:33

12
11:34
+
ปฏิบัติการของจำนวนเต็ม
4 Lectures 01:03:50

14
17:08

15
13:49

16
21:19
+
สมบัติสำคัญ
4 Lectures 26:43

18
05:30

19
10:06

20
05:22
+
เฉลยแบบฝึกหัด สสวท.
60 Lectures 04:56:45

2
05:13

3
02:44

4
02:10

5
02:48

6
01:37

7
01:53

8
01:38

9
01:18

10
03:32

11
01:35

12
02:09

13
14:47

14
06:41

15
03:19

16
06:37

17
03:05

18
06:07

19
05:23

20
04:52

21
01:15

22
06:04

23
01:11

24
01:37

25
01:01

26
04:11

27
01:58

28
07:58

29
03:44

30
03:25

31
09:21

32
07:23

33
11:07

34
06:12

35
04:17

36
03:39

37
03:39

38
02:43

39
05:20

40
04:21

41
04:41

42
05:20

43
04:20

44
04:08

45
04:57

46
04:15

47
03:45

48
01:12

49
11:09

50
05:58

51
08:15

52
09:10

53
10:15

54
07:25

55
03:21

56
10:28

57
08:58

58
03:50

59
04:54

60
11:26
About the Instructor
คณิตศาสตร์ชาติไทย มาตรฐานระดับโลก
4.8 Average rating
2 Reviews
139 Students
24 Courses
วิศวกรเครื่องกล, บริหารการศึกษา

ประวัติการศึกษา
- ป.ตรี  วิศวกรรมเครื่องกล  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
- ป.บัณฑิต  บริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์
- ป.โท  วิศวกรรมเว็บและพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์พกพา  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ประวัติการทำงาน
- รางวัลผู้ผลิตสื่อการสอนจาก สมาคมอีเลิร์นนิงแห่งประเทศไทย ม.ศรีปทุมและ SIPA
- ทีมผู้แปลคู่มือการใช้งาน Geogebra เป็นภาษาไทย (Best partner Microsoft 2015)
- วิทยากรอบรมให้กับนักเรียนผู้เข้าสอบคณิตศาสตร์โอลิมปิค '58 @KMUTNB
– วิทยากรอบรมโปรแกรมช่วยการสอนคณิตศาสตร์ (สถาบันคุรุพัฒนารับรอง) 36 โครงการ
- ผู้จัดการฝ่ายขาย @ YST Automation Co., Ltd. และ Union Belt (Thailand) Co., Ltd.
- วิศวกรฝ่ายขาย @ Techsource Systems (Thailand) Co., Ltd. (Researcher, Developer)

" ผมไม่ได้จบครู  ไม่ได้ประกอบอาชีพครู และไม่ใช่นักธุรกิจ ผมเป็นวิศวกรที่มีทักษะความเป็นครู และมีจิตใจมุ่งมั่นในการพัฒนาการศึกษา สร้างองค์ความรู้บนฐานของคุณธรรม "