LINUX SUNUCU SIKILAŞTIRMASI (LINUX HARDENING)

Zengin içerikli ve uygulamalı eğitimle sizde Uzman Linux Sistem Yöneticisi olarak kariyerinize yön verebilirsiniz.
3.5 (8 ratings)
Instead of using a simple lifetime average, Udemy calculates a
course's star rating by considering a number of different factors
such as the number of ratings, the age of ratings, and the
likelihood of fraudulent ratings.
63 students enrolled
$15
$20
25% off
Take This Course
 • Lectures 55
 • Length 5.5 hours
 • Skill Level All Levels
 • Languages Turkish
 • Includes Lifetime access
  30 day money back guarantee!
  Available on iOS and Android
  Certificate of Completion
Wishlisted Wishlist

How taking a course works

Discover

Find online courses made by experts from around the world.

Learn

Take your courses with you and learn anywhere, anytime.

Master

Learn and practice real-world skills and achieve your goals.

About This Course

Published 6/2015 Turkish

Course Description

Gelişen Bilişim sektöründe her geçen gün linux sistem yöneticileri ihtiyacı daha da artmakta ve önem arz etmektedir. Linux İşletim sistemleri ücretsiz olması nedeniyle daha az maliyet oluşturduğu için sunucu olarak tercih edilmektedir. Linux'un tercih edilme nedenlerinden biri de Üreteceğiniz her hangi bir çözüm için ekstra herhangi bir lisans kısıtlaması ile uğraşmak zorunda kalmazsınız ve çalışan uygulamaların kaynak kodlarını inceleyebilirsiniz.

Linux Yöneticisi olmak için bilinmesi gereken olmazsa olmaz konuları bu kurs içerisinde bulabilirsiniz. Anlartılan Tüm Konular videolarda bizzat uygulanmıştır. Ayrıca bütün konuların ayrıntılı dökümantasyonu mevcuttur. Bu kursu Aldığınıza kurstaki anlatılan konularla ilgili sorularınız cevaplanacaktır. Ayrıca Kursta işlenen konularla ilgili alıştırmalar cevapları ile birlikte eklidir.

LINUX SIKILAŞTIRMASI EĞİTİMİ ile aşağıdaki konu başlıklarını öğrenebilirsiniz ve sorulara yanıt bulabilirsiniz.

FİZİKSEL GÜVENLİK-GRUB GÜVENLİĞİ

 • BİOSUN ŞİFRELİ YAPILMASI
 • GRUB ÖNYÜKLEYİCİSİNİN ŞİFRELİ YAPILMASI
 • USB ÇALIŞMASININ ENGELLENMESİ

DISK GÜVENLİĞİ

 • ŞİFRELİ DİSK KULLANIMI
 • DİSKLERİN GÜVENLİ MOUNT EDİLMESİ(/ETC/FSTAB)

DOSYA GÜVENLİĞİ

 • 777 İZİNLİ DOSYALARIN TARANIP DÜZELTİLMESİ
 • 777 İZİNLİ DİZİNLERİN TARANIP DÜZELTİLMESİ
 • HERKES TARAFINDAN YAZILABİLİR DOSYALARIN TARANIP DÜZELTİLMESİ
 • KULLANICISI OLMAYAN DOSYALARIN TARANIP DÜZELTİLMESİ
 • RHOST DOSYALARININ SİLİNMESİ
 • SUID VE SGUID BİTİ AKTİF OLAN DOSYALARIN TARANMASI

KULLANICI GÜVENLİĞİ

 • ŞİFRESİ BOŞ OLAN KULLANICILARIN KİLİTLENMESİ
 • ROOT HARİCİ UİD'Sİ 0 OLAN KULLANICILARIN TESPİTİ
 • ŞİFRE POLİTİKASININ OLUŞTURULMASI
 • NORMAL KULLANICILARIN KAYNAK TÜKETİMİNİN LİMİTLENMESİ
 • BASHRC VE PROFİLE DOSYALARININ GÜVENLİĞİ
 • KULLANICI BAZLI KOTA UYGULANMASI
 • JOHN RİPPER İLE ŞİFRELERİN KONTROLÜ

ROOT GÜVENLİĞİ

 • KONSOLDAN ROOT ERİŞİMİNİN KAPATILMASI
 • ROOT EV DİZİNİNİN GÜVENLİĞİ
 • SİLME İŞLEMLERİNİN ROOT KULLANICISI İÇİN ŞİFRELİ HALE GETİRİLMESİ

PAM MODÜLÜ

 • NORMAL KULLANICILARA SU KULLANIMININ KAPATILMASI
 • SUDO KULLANIMININ SADECE İSTENİLEN KULLANICILARA AÇILMASI

IPTABLES SIKILAŞTIRMASI(HARDENING)

 • IPTABLES RATE LIMITING
 • IPTABLES HIT-COUNT
 • IPTABLES LIMIT-BURST
 • IPTABLES BOYER MOORE STRING ARAMA ALGORITMASI
 • KÖTÜ AMAÇLI TARAMALARIN VE GEÇERSİZ PAKETLERİN ENGELLENMESİ

TCPWRAPPERS KULLANIMI

 • Tcpwrappers Kullanımı

ÇEKİRDEK GÜVENLİĞİ(SYSCTL-CONF DOSYASINDA GEREKLİ ÖNLEMLERİN ALINMASI)

 • SYN COOKİE ÖZELLİĞİNİN AKTİF EDİLMESİ
 • SYNBACKLOG VE SYN-RETRİES DEĞERLERİNİN DÜZENLENMESİ
 • SOURCE İP ROUTİNG VE SOURE İP SPOOFİNG KAPATILMASI
 • IPV4 ROUTING KAPATILMASI
 • IPV6 KAPATILMASI VE BROADCAST PAKETLERE CEVAP VERİLMESİNİN KAPATILMASI

SSH SIKILAŞTIRMASI

 • ROOT KULLANICISINA SSH KULLANIMININ KAPATILMASI
 • SSH SERVİSİNE MAİL İLE İKİ AŞAMALI KİMLİK DENETİMİ EKLENMESİ
 • SCPONLY (KABUK ERİŞİM İZNİ OLMAYAN SADECE DOSYA AKTARIMI YAPABİLEN KULLANICILAR)
 • SSH & SFTP SERVİSİNE GOOGLE AUTHENTICATOR İLE 2 AŞAMALI KİMLİK DENETİMİ EKLENMESİ
 • BELİRLENEN SAYI ÜZERİNDE BAŞARISIZ GİRİŞ DENEMESİ YAPAN KULLANICILARI KİLİTLEYEN SCRİPT EKLENMESİ

KMOD-TPE ÇEKİRDEK MODÜLÜNÜN EKLENMESİ

 • KMOD-TPE MODÜLÜNÜN ÇEKİRDEĞE EKLENMESİ
 • KMOD-TPE MODÜLÜ İLE YEREL HALK YÜKSELTME ZAFİYETİNİN ENGELLENMESİ

HİSTORY FORMATININ DÜZENLENMESİ

BASH AKTİVİTELERİNİN LOGLANMASI

VARNİSH SERVİSİNİN KURULMASI

APACHE SERVİSİNE YAPILACAK DOS SALDIRILARINI ENGELLENMEK İÇİN SERVİS ŞEKLİNDE ÇALIŞABİLEN INIT SCRIPT

APACHE SIKILAŞTIRMASI

PHP SIKILAŞTIRMASI

GEREKSİZ SERVİSLERİN KAPATILMASI

SİSTEMDE KURULU PAKETLERİN KONTROLÜ

DOSYA BÜTÜNLÜK KONTROLÜ

ROOTKİT TARAMASI

VİRUS TARAMASI

CHROOT KAFES ORTAMI

What are the requirements?

 • Temel Linux bilgisi

What am I going to get from this course?

 • FİZİKSEL GÜVENLİK-GRUB GÜVENLİĞİ
 • DISK GÜVENLİĞİ
 • DOSYA GÜVENLİĞİ
 • KULLANICI GÜVENLİĞİ
 • ROOT GÜVENLİĞİ
 • PAM MODÜLÜ
 • IPTABLES SIKILAŞTIRMASI
 • TCPWRAPPERS KULLANIMI
 • ÇEKİRDEK GÜVENLİĞİ(SYSCTL.CONF DOSYASINDA GEREKLİ ÖNLEMLERİN ALINMASI)
 • SSH SIKILAŞTIRMASI
 • KMOD-TPE ÇEKİRDEK MODÜLÜNÜN EKLENMESİ
 • HİSTORY FORMATININ DÜZENLENMESİ
 • BASH AKTİVİTELERİNİN LOGLANMASI
 • APACHE SIKILAŞTIRMASI
 • PHP SIKILAŞTIRMASI
 • GEREKSİZ SERVİSLERİN KAPATILMASI
 • SİSTEMDE KURULU PAKETLERİN KONTROLÜ
 • DOSYA BÜTÜNLÜK KONTROLÜ
 • ROOTKİT TARAMASI
 • VİRUS TARAMASI
 • CHROOT KAFES ORTAMI

Who is the target audience?

 • Linux Sistem Yöneticisi Olmak İsteyen Herkes

What you get with this course?

Not for you? No problem.
30 day money back guarantee.

Forever yours.
Lifetime access.

Learn on the go.
Desktop, iOS and Android.

Get rewarded.
Certificate of completion.

Curriculum

Section 1: LINUX SUNUCU SIKILAŞTIRMA EĞİTİMİ GİRİŞ
Linux Sunucu Sıkılaştırma Eğitimine Hoşgeldiniz
Preview
01:19
Section 2: FİZİKSEL GÜVENLİK-GRUB GÜVENLİĞİ
07:38

BİOSUN ŞİFRELİ YAPILMASI

GRUB ÖNYÜKLEYİCİSİNİN ŞİFRELİ YAPILMASI

USB ÇALIŞMASININ ENGELLENMESİ

Ders Notları
4 pages
Section 3: DISK GÜVENLİĞİ
Şifreli Disk Kullanımı
Preview
10:22
Disklerin güvenli Mount Edilmesi(/etc/fstab)
06:47
Ders Notları
6 pages
Section 4: DOSYA GÜVENLİĞİ
19:04

777 İZİNLİ DOSYALARIN TARANIP DÜZELTİLMESİ

777 İZİNLİ DİZİNLERİN TARANIP DÜZELTİLMESİ

HERKES TARAFINDAN YAZILABİLİR DOSYALARIN TARANIP DÜZELTİLMESİ

KULLANICISI OLMAYAN DOSYALARIN TARANIP DÜZELTİLMESİ

RHOST DOSYALARININ SİLİNMESİ 3.6 SUID VE SGUID BİTİ AKTİF OLAN DOSYALARIN TARANMASI

Ders Notları
4 pages
Section 5: KULLANICI GÜVENLİĞİ
Şifresi Boş Olan Kullanıcı hesaplarının kilitlenmesi
03:49
Root Harici Uid'si 0 olan Kullanıcıların Tespiti
05:56
Şifre Politikasının oluşturulması
03:51
Normal Kullanıcılar için Kaynak tüketimine Limit Konması
02:46
Bashrc ve Profile Dosyalarının Güvenliği
02:24
Kullanıcı Bazlı Kota Uygulanması
19:08
John The Ripper İle Şifrelerin Kontrol Edilmesi
03:12
Ders Notları
9 pages
Section 6: ROOT GÜVENLİĞİ
Konsoldan Root Erişiminin Kapatılması & Root Ev Dizini Güvenliği
03:28
Silme İşlemlerinin Root Kullanıcısı İçin şifreli Hale Getirilmesi
10:06
Ders Notları
6 pages
Section 7: PAM MODÜLÜ
Normal Kullanıcılara Su Kullanımının Kapatılması
Preview
03:23
Sudo Kullanımının Sadece Yönetici Hesaplarına Açılması
03:19
Ders Notları
3 pages
Section 8: IPTABLES SIKILAŞTIRMASI(HARDENING)
11:35

Iptables Rate Limiting

Iptables Hit-Count

Iptables Limit-Burst

Iptables Boyer Moore String Arama Algroitması

Kötü amaçlı taramaların ve Geçersiz Paketlerin Engellenmesi

Ders Notları
5 pages
Section 9: TCPWRAPPERS KULLANIMI
TcpWrappers
05:44
Tcpwrappers Örnek Uygulama
05:44
Ders Notları
3 pages
Section 10: ÇEKİRDEK GÜVENLİĞİ(SYSCTL.CONF DOSYASINDA GEREKLİ ÖNLEMLERİN ALINMASI)
06:15

Syn Cookie Özelliğinin Aktif Edilmesi

Synbacklog Ve Syn-Retries Değerlerinin Düzenlenmesi

Source İp Routing Ve Soure İp Spoofing Kapatılması

Ipv4 Routıng Kapatılması

Ipv6 Kapatılması Ve Broadcast Paketlere Cevap Verilmesinin Kapatılması

Ders Notları
6 pages
Section 11: SSH SIKILAŞTIRMASI
Root Kullanıcısına Ssh Kullanımının Kapatılması
01:54
Scponly (Kabuk Erişim İzni Olmayan Sadece Dosya Aktarımı Yapabilen Kullanıcılar)
05:42
Ssh & Sftp Servisine Google Authentıcator İle 2 Aşamalı Kimlik Denetimi Eklenme
08:55
Pam_Tally2 Modülü ile Ssh Kaba Kuvvet Saldırılarına Karşı RateLimiting Yapılması
04:17
Section 12: KMOD-TPE ÇEKİRDEK MODULÜ
KMOD-TPE MODÜLÜ İLE YEREL HALK YÜKSELTME ZAFİYETİNİN ENGELLENMESİ
04:42
Ders Notları
6 pages
Section 13: HİSTORY FORMATININ DÜZENLENMESİ
History Formatının Düzenlenmesi
02:17
Ders Notları
5 pages
Section 14: BASH AKTİVİTELERİNİN LOGLANMASI
Bash Aktivitilerinin Loglanması
03:12
Ders Notları
3 pages
Section 15: APACHE & PHP SIKILAŞTIRMASI & MYSQL OPTIMIZASYONU
Apache Sıkılaştırması
08:55
Php Sıkılaştırması
07:28
Apache Sıkılaştırması Ders Notları
6 pages
Php Sıkılaştırması Ders Notları
4 pages
Section 16: GEREKSİZ SERVİSLERİN KAPATILMASI & SİSTEMDE KURULU PAKETLERİN KONTROLÜ
Gereksiz Servislerin Kapatılması
03:47
Sistemde Kurulu Paketlerin Kontrolü
07:03
Gereksiz Servislerin Kapatılması Ders Notları
3 pages
Sistemde Kurulu Paketlerin Kontrolü Ders Notları
3 pages
Section 17: DOSYA BÜTÜNLÜK KONTROLÜ
Dosya Bütünlük Kontrolü
10:56
Ders Notları
4 pages
Section 18: ROOTKİT TARAMASI & VİRUS TARAMASI
Rkhunter ile Rootkit Taraması
06:05
ClamAv ile Virüs Taraması
05:41
Rkhunter Ders Notları
3 pages
Clamav Ders Notları
3 pages
Section 19: CHROOT KAFES ORTAMI
Chroot Kafes Ortamı Oluşturulması & Kafes Ortamına Ssh ile Erişilmesi
13:56
Ders Notları
4 pages

Students Who Viewed This Course Also Viewed

 • Loading
 • Loading
 • Loading

Instructor Biography

OS Information Security, Computer Engineer

I am computer engineer and i am working as a system engineering at University(+10k) for 5 years. 

I am CEH,RHCSA,RHCE,Strata,A+,N+,CSCU.I have a 5 years of experience as Technical Trainer.I have given lots of training to IT Professionals,Students .I have taken lots of seminars in Schools and Colleges .I have given full time dedication to this field.I have a keen interest in the field of hacking and network security and adopted this field as my full-time employment.I enjoys computer Security topics.


MY COURSES

Linux From Strach

Linux Hardening

Ethical Hacking

MY COMPETENCES

Linux

Centos

Metasploit

Nmap

Opensource

Kvm

Server Hardening

TCP/IP

Advanced Bash Scripting

Php,Http,Mysql,Javascript

Pfsense

Information Security

Network Security

Certified Ethichal Hacker

Licensed Penetration Tester


Ready to start learning?
Take This Course