Sıfırdan Linux Ağ ve Sistem Yöneticiliği Eğitimi
3.3 (99 ratings)
Instead of using a simple lifetime average, Udemy calculates a course's star rating by considering a number of different factors such as the number of ratings, the age of ratings, and the likelihood of fraudulent ratings.
458 students enrolled
Wishlisted Wishlist

Please confirm that you want to add Sıfırdan Linux Ağ ve Sistem Yöneticiliği Eğitimi to your Wishlist.

Add to Wishlist

Sıfırdan Linux Ağ ve Sistem Yöneticiliği Eğitimi

Zengin içerikli ve uygulamalı eğitimle sizde Linux Sistem Yöneticisi olarak kariyerinize yön verebilirsiniz.
3.3 (99 ratings)
Instead of using a simple lifetime average, Udemy calculates a course's star rating by considering a number of different factors such as the number of ratings, the age of ratings, and the likelihood of fraudulent ratings.
458 students enrolled
Created by ali Mumcu
Last updated 9/2017
Turkish
Price: $75
30-Day Money-Back Guarantee
Includes:
 • 9 hours on-demand video
 • 6 Articles
 • 26 Supplemental Resources
 • Full lifetime access
 • Access on mobile and TV
 • Certificate of Completion
What Will I Learn?
 • Linux Sunucu Kurulumu
 • Temel Komutlar
 • Vim Editörü
 • Linux Dosya Sistemi
 • Kullanıcı ve Grup Yönetimi
 • Paket Yönetimi
 • Bash Scripting(Betik Yazımı)
 • Süreç yönetimi
 • Disk Yönetimi , LVM, Yedekleme İşlemleri
 • Ağ Ayarlari
 • Zamanlanmış Görevler(Crontab)
 • Loglama Sistemi(Rsyslog)
 • Linux Sistem Açılışı
 • Linux Sunucu Monitoring ve Yönetimi
View Curriculum
Requirements
 • Herhangi Önşart Yoktur
Description


Gelişen Bilişim sektöründe her geçen gün linux sistem yöneticileri ihtiyacı daha da artmakta ve önem arz etmektedir. Linux İşletim sistemleri ücretsiz olması nedeniyle daha az maliyet oluşturduğu için sunucu olarak tercih edilmektedir. Linux'un tercih edilme nedenlerinden biri de Üreteceğiniz her hangi bir çözüm için ekstra herhangi bir lisans kısıtlaması ile uğraşmak zorunda kalmazsınız ve çalışan uygulamaların kaynak kodlarını inceleyebilirsiniz.

Linux Yöneticisi olmak için bilinmesi gereken olmazsa olmaz konuları bu kurs içerisinde bulabilirsiniz. Anlartılan Tüm Konular videolarda bizzat uygulanmıştır. Ayrıca bütün konuların ayrıntılı dökümantasyonu mevcuttur.(210 sayfa) Bu kursu Aldığınıza kurstaki anlatılan konularla ilgili sorularınız cevaplanacaktır.Ayrıca Kursta işlenen konularla ilgili alıştırmalar cevapları ile birlikte eklidir.

Tüm detaylı dökümanların bulunduğu forum sitemizden dökümanları inceleyebilirisiz.

Linux eğitim seti 1 Kursu ile aşağıdaki konu başlıklarını öğrenebilirsiniz ve sorulara yanıt bulabilirsiniz.

 • Linux Sunucu Kurulumu

Sıfırdan Linux sunucu nasıl kurulur. İlk Network ayarları Nasıl Yapılır.

 • Temel Komutlar

Linux'ta En çok kullaılan ve bilinmesi gereken komutlar nelerdir ve nasıl kullanılır.

 • Vim Editörü

Linux'ta komut arayüzündeyken yani kabukta çalışırken dosyaların vim editörü ile kullanılması.

 • Linux Dosya Sistemi

Linux'ta Dosya sistemi hiyerarşisi nasıldır. Dosya Tipleri nedir. Dosya Oluşturma ,slme ,düzenleme nasıl yapılır.Arşivleme İşlemleri Dosya ve dizin arama nasıl yapılır.Dosya ve dizinlerde izin bilgilerinin , sahiplik ve grup bilgilerinin düzenlenmesi.

 • Kullanıcı ve Grup Yönetimi

Yeni kullanıcı ekleme,silme düzenleme işlemleri . Şifre Politikası oluşturulması.Grup işlemleri.

 • Paket Yönetimi

Yum ile yazılım kurulması ,Güncellenmesi.

 • Bash Scripting(Betik Yazımı)

Kabuk Kavarmı, çevresel değişkenler, kabuk kısayolları,kabuk betikte kullanılan özel karakterler(wilcards),takma adlar,standart girdi ve çıkış yönlendirme ,komut yönlendirme(pipe),komut çıktılarının parametre ve değişken olarak kullanılması,filtreleme(grep),çıktı düzenleme(awk) , çıktı değiştirme(sed),Kabuk Programlama,değişkenler,mantıkasl kontroller(if), döngüler(for,while), fonksiyonlar,kabuk programlama püf noktaları.

 • Süreç yönetimi

Süreç Kavramı,Süreç Listeleme ve sonlandırma,Süreç öncelikleri,Arka planda oturum kapatılsa dahi çalışan komut çalıştırma(nohup)

 • Disk Yönetimi

Linux'ta kullanılan dosya sstemleri,Dosya sistemi temel bileşenleri ve yapısı,Yeni disk eklenmesi, formatlanması, mount edilmesi, swap alanı oluşturulması,kota kullanımı,dd komutu ile yedekleme işlemleri,rsysnc komutu ile yedekleme işlemleri,cp komutu ile yedekleme işlemleri,initramfs oluşturulması,ramdisk oluşturulması ,Fsck komutuile disk tarama ve onarma.

 • LVM

Lvm kavramı,lvm kurulumu ve lvm ile disk yönetimi,yeni disk eklenmesi,lvm snaphot.

 • Ağ Ayarlari

Linux Sistemlerde Ağ(network) ayarlarının yapılması.

 • Zamanlanmış Görevler(Crontab)

Zamanlanmış Görevler Oluşturulması.

 • Loglama Sistemi(Rsyslog)

Rsyslog kurulumu ve yapılandırılması, Logların merkezi sunucuya gönderilmesi,

Logratete ile log çevrimi.

 • Linux Sistem Açılışı

Sistem Açılış Süreçleri,Grub önyükleyici programı.

 • Linux Sunucu Monitoring ve Yönetimi

En çok kullanılan 40 tane Sunucu izleme aracı.

Donanım hakkında bilgi edinme.

Çekirdek Modülleri

Bu Kurs almak için herhangi bir ön bilgi seviyesine gerek yoktur. Linux öğrenmek isteyen herkes kursa başvurabilir. Kursiyerlerin takıldığı yerlerde yardım edilecektir.

Sizde Kariyerinize Linux Sistem yöneticisi olarak devam etmek istiyorsanız bu kursa katılabilirsiniz.

Who is the target audience?
 • Linux admini olmak isteyen herkes
 • Bash Betik yazmak isteyenler
 • Linux Uzmanı Olmak isteyenler
Compare to Other Operating Systems Courses
Curriculum For This Course
104 Lectures
12:54:20
+
SUNUCU KURULUMU
5 Lectures 18:50

(Uygulamaları Gerçekleştirirken Kullanacağımız ücretsiz sanallaştırma Programının kurulumu)

Sanallaştırma Programının(vmware player) Kurulması
13 pagesCentos 6 Kurulum İso Dosyası
00:02

Kurulum Ders Notları
20 pages
+
TEMEL KOMUTLAR
12 Lectures 01:12:17

file ,cd ,pwd, touch ,mkdir ,ls ,mv ,cp ,rmdir ,rm
13:39


cat , more ,less ,rev ,tail
06:53

Join, paste, split, uniq, cut,sort
09:40

locate , find
04:16

chmod , chown
04:08

umask, chattr, mount, tar
05:16

grep ,ngrep, top, iftop htop,ifconfig,setup,sed
09:54

iostat du, stat, uname ,df, blkid
04:20

shutdown,reboot
01:08

Temel Komutlar Ders Notları
12 pages
+
VIM EDİTORÜ
2 Lectures 05:10
Vim Editörü Kullanımı
05:10

Vim Editörü Ders Notları
8 pages
+
LINUX DOSYA SİSTEMİ
11 Lectures 01:08:10
Linux Dosya Sistemi Hiyerarşisi , Kök Dizin, Temel Dizinler
10:21

Dosya Tipleri
01:06

pwd ,cd ,touch , mkdir, ls ,ll mv , cp , stat, rmdir , rm

Dosya ve Dizin İşlemleri(Dosya ve Dizin Oluşturma ,Listeleme,Kopyalama ,Taşıma)
08:46

Bağlantılar(Soft Link , Hard Link)
05:08

cat, tac , rev, more, less, tail , head

Dosya Okuma
06:51

uniq, split, paste, join, cut,

Dosya Düzenleme
13:23

Dosya ve Dizin Arama(locate,Find, which ,whereis ,du)
06:55

Dosya ve Dizin İzinleri(chmod,chown)
14:19


Dosya Sistemi Ders Notları
21 pages

Dosya Sistemi Sorular - Cevaplar
5 pages
+
KULLANICI VE GRUP YÖNETİMİ
7 Lectures 38:54
Varsayılan Ayarlar (/etc/login.defs ,/etc/default/useradd ,/etc/profile)
06:46

Kullanıcı İşlemleri(kullanıcı ekleme, Silme ,Düzenleme)
12:13

Toplu Kullanıcı Ekleme
05:18

Grup İşlemleri(Ekleme,Silme,Düzenleme)
05:18

Su ve Sudo Kullanımı
03:59

chmod-chown
05:20

Kullanıcı ve Grup Yönetimi Ders Notları
13 pages
+
PAKET YÖNETİMİ
3 Lectures 30:53
Paket Kavramı & RPM(Redhat Packet Manager)
11:02

YUM(yellowdog updater modified) KULLANIMI
19:51

PAKET YÖNETİMİ Ders Notları
7 pages
+
KABUK(SHELL)
21 Lectures 01:41:21

Çevresel Değişkenler
10:57

Kabuk Kısayolları
03:56

Kabuk Betik'te Kullanılan Özel Karakterler(Wilcards)
07:46

Takma Adlar(ALIAS)
04:08

Standart Girişin Yönlendirilmesi
01:43

Standart Çıkışın Yönlendirilmesi
05:31

Komut Yönlendirme(BORU - PIPE)
02:48

Komut Çıktılarının Değişken Olarak Kullanılması
05:20

Komut Çıktılarının Parametre Olarak Kullanılması
01:49

Çıktı Süzme(GREP)
01:13

Çıktı Düzenleme(CUT,AWK)
06:26

Çıktı Değiştirme(SED)
06:05

Kabuk Programlama-Merhaba Dünya Programı (BASH Scripting )
03:36

Kabuk Programlamada Değişken Kullanımı
04:43

Kabuk Programlama Mantıksal Kontroller(case,if ,ifelse)
08:40

Kabuk Programlama Döngüler(for,while)
07:46

Kabuk Programlama FONKSİYONLAR
04:43

Kabuk Programlama Püf Noktaları(BASH Scripting Tricks)
10:22

Kabuk Programlama Ders Notları
40 pages

Kabuk Sorular - Cevaplar
1 page
+
SÜREÇ YÖNETİMİ
6 Lectures 26:46
Süreç Kavramı
02:52

Süreç Listeleme ve Süreç Sonlandırma
07:49

Süreç Öncelikleri
02:36

Arka Planda Komut Çalıştırma-Nohup(oturum kapatılsa da Çalışabilen Süreç)
06:58

Süreç Yönetimi Ders Notları
12 pages

+
DİSK YÖNETİMİ
12 Lectures 01:34:37
Disk Eklenmesi(fdisk,gdisk,mount,mkfs)
13:08

Swap Alanı Oluşturulması
05:01

Kota Kullanımı
18:47

DD Komutu Kullanım çeşitleri
18:28

Dd İle Yedek Alınması ve Geri Dönülmesi Uygulaması
13:08

Rsync Komutu Kullanımı(Yedekleme İşlemleri)
10:16

Cp Komutu(Yedekleme İşlemleri)
01:58

INITRAMFS OLUŞTURULMASI(Başlangıç Diski ~Başlangıç dosya sistemi Oluşturulması)
07:32

RAMDISK KULLANIMI
03:36

Fsck Kullanımı(Dosya Sistemi taranması ve onarılması)
02:43

Disk Yönetimi Sorular-Cevaplar
2 pages

Disk Yönetimi Ders Notları
17 pages
+
LVM(Logical Volume Manager)
6 Lectures 32:02

LVM Kurulumu ve LVM ile Disk Yönetimi
07:45

LVM Yeni Disk Eklenmesi
04:26

LVM Snapshot
08:56

Lvm Komutları(monitoring ve silme işlemleri)
08:48

LVM Ders Notları
10 pages
6 More Sections
About the Instructor
ali Mumcu
3.2 Average rating
361 Reviews
3,244 Students
6 Courses
Computer Engineer

I am computer engineer and i am working as a system engineering at University(+10k) for 5 years. 

I am CEH,RHCSA,RHCE,Strata,A+,N+,CSCU.I have a 5 years of experience as Technical Trainer.I have given lots of training to IT Professionals,Students .I have taken lots of seminars in Schools and Colleges .I have given full time dedication to this field.I have a keen interest in the field of hacking and network security and adopted this field as my full-time employment.I enjoys computer Security topics.


MY COURSES

Linux From Strach

Linux Hardening

Ethical Hacking

MY COMPETENCES

Linux

Centos

Metasploit

Nmap

Opensource

Kvm

Server Hardening

TCP/IP

Advanced Bash Scripting

Php,Http,Mysql,Javascript

Pfsense

Information Security

Network Security

Certified Ethichal Hacker

Licensed Penetration Tester