Lập trình VBA cơ bản trong môi trường Excel và Office
5.0 (1 rating)
Instead of using a simple lifetime average, Udemy calculates a course's star rating by considering a number of different factors such as the number of ratings, the age of ratings, and the likelihood of fraudulent ratings.
7 students enrolled
Wishlisted Wishlist

Please confirm that you want to add Lập trình VBA cơ bản trong môi trường Excel và Office to your Wishlist.

Add to Wishlist

Lập trình VBA cơ bản trong môi trường Excel và Office

Tất cả những gì bạn cần biết để có thể bắt đầu tự động hoá Excel
5.0 (1 rating)
Instead of using a simple lifetime average, Udemy calculates a course's star rating by considering a number of different factors such as the number of ratings, the age of ratings, and the likelihood of fraudulent ratings.
7 students enrolled
Created by Duc Thanh Nguyen
Last updated 3/2017
Vietnamese
Curiosity Sale
Current price: $10 Original price: $80 Discount: 88% off
30-Day Money-Back Guarantee
Includes:
 • 7.5 hours on-demand video
 • 1 Supplemental Resource
 • Full lifetime access
 • Access on mobile and TV
 • Certificate of Completion
What Will I Learn?
 • Nắm được kiến thức cơ bản và nâng cao về lập trình VBA
 • Áp dụng những kiến thức đã học vào trong công việc
 • Tự động hoá việc lập trình báo cáo
 • Tự động hoá các công việc lặp lại nhàm chán
 • Xử lý dữ liệu một cách linh hoạt và chính xác hơn với VBA
 • Phát triển khả năng tự học, tự tìm hiểu và giải quyết vấn đề
 • Áp dụng sáng tạo những kiến thức đã học để giải quyết các vấn đề gặp phải trong công việc
View Curriculum
Requirements
 • Học viên cần biết kiến thức cơ bản về Excel trước khi bắt đầu khoá học này
 • Học viên có thể sử dụng bất cứ phiên bản Excel nào để có thể bắt đầu khoá học
Description

Sau khi học xong khoá học này:

 1. Bạn có kiến thức vững vàng về VBA cơ bản, đủ để làm nền tảng cho các khoá học VBA nâng cao
 2. Có thể sử dụng những tác vụ xử lý dữ liệu trên Sheet cũng như trong mảng hoặc tập hợp của VBA
 3. Có khả năng tự viết chương trình lọc dữ liệu theo điều kiện dựa trên 1 cột hay nhiều cột
 4. Lập trình form để tăng độ chính xác khi nhập liệu trong Excel
 5. Đủ khả năng để lập trình, tự xây dựng phần mềm phục vụ công việc cùng sự giúp đỡ của giảng viên
 6. Áp dụng VBA nâng cao hiệu quả công việc
Who is the target audience?
 • Khoá học này dành cho những bạn làm việc với Excel và muốn thử sức thêm với công việc lập trình VBA trong Excel giúp làm chủ được môi trường làm việc trong ExcelExcel
 • Khoá học này dành cho những người đang làm việc trong các ngành tài chính, kế toán, kiểm toán, kỹ thuật, xây dựng
 • Khoá học này dành cho các bạn sinh viên muốn chuẩn bị tốt cho công việc sau khi ra trường
Students Who Viewed This Course Also Viewed
Curriculum For This Course
106 Lectures
07:31:54
+
Cơ bản và tổng quan về VBA và Macro trong Excel
6 Lectures 20:34

Bài này sẽ hướng dẫn các bạn bắt đầu với việc lập trình VBA trong Excel, các bạn có thể download các file tài liệu kèm theo khoá học ở phần download.

Preview 02:10

Phím tắt nào giúp mở cửa sổ Visual Basic for Application?

Phím tắt nào giúp mở cửa sổ Visual Basic for Application?
1 question

Từng bước để ghi lại 1 Macro và chạy Macro này trong Excel

Preview 09:30


Lưu và mở file Excel có chưa Macro hoặc code VBA
01:59

Loại bỏ code VBA trong 1 file Excel có chưa code VBA
01:33

Sử dụng tính năng import và export Code VBA
02:01
+
Bắt đầu viết code VBA, cơ bản về đối tượng Range trong Excel
12 Lectures 53:07
Tạo mới module trong VBA
02:08

Cơ bản về đối tượng Range, đối tượng quan trọng trong lập trình VBA trong Excel
06:17

Cách gán macro vào 1 đối tượng trên Excel để chạy
03:45

Tiếp tục tìm hiểu đổi tượng Range trong VBA Excel
02:49

Một số thuộc tính (properties) của đối tượng Range
07:47

Dùng code VBA để điền và định dạng dữ liệu
03:08


Làm việc với Name Range trong VBA
03:06

Sử dụng thuộc tính Formula nâng cao của đối tượng Range
06:08

Đối tượng Cells ở trong Excel
03:00

Ôn tập về đối tượng Range, cách tham chiếu bảng tính
07:56

Sử dụng kết hợp đối tượng Range, Cells với VBA trong Excel
03:19
+
Các cấu trúc điều khiển, biến số, kiểu dữ liệu và một số hàm trong VBA
28 Lectures 02:26:12
Hàm offset trong VBA
05:29

Cấu trúc With và End With tăng tốc độ code VBA khi làm việc với đối tượng
03:58

Đọc, ghi dữ liệu từ vùng bảng tính này tới vùng bảng tính khác bằng VBA
04:45

Bài mở đầu về biến số và kiểu dữ liệu trong ngôn ngữ VBA
09:54

Biến số và kiểu dữ liệu trong ngôn ngữ VBA, giá trị mặc định của các kiểu biến
05:50

Kiểu dữ liệu chuỗi trong VBA
04:04

Viết function trong VBA, viết function với tham số không bắt buộc
07:59

Phương thức copy và paste Special với VBA trong Excel
05:12

Tìm hiểu về đối tượng Workbook trong Excel VBA
11:43

Đóng, mở hoặc lưu workbook với Excel VBA
07:16

Mở Workbook với trạng thái chỉ đọc (read-only)
04:03

Kiểm tra Workbook có tồn tại hay không
02:06

Copy, sao chép workbook đang đóng
01:56

Làm việc với đối tượng Worksheet
05:33

Tiếp tục làm việc với đối tượng Worksheet
13:09

Sử dụng Object Browser để tra cứu trong VBE
03:22

Cách khai báo và sử dụng biến toàn cục
04:35

Cách khai báo và sử dụng biến cục bộ
01:46

Cách khai báo và sử dụng biến static
02:42

Một số toán tử trong VBA
06:36

Các toán tử logic trong VBA
05:57

Cấu trúc điều khiển IF đơn giản
03:39

Cấu trúc điều khiển IF ELSE END IF
05:07

Cấu trúc vòng lặp For trong VBA
05:46

Cấu trúc vòng lặp For Each trong VBA
03:46

Kết thúc vòng lặp theo điều kiện, sử dụng exit for
03:13

Cấu trúc vòng lặp do while loop
04:21

Cấu trúc vòng lặp do until
02:25
+
Sử dụng mảng trong VBA
13 Lectures 45:24
Cách sử dụng mảng trong VBA
10:34

Sử dụng mảng trong VBA, mảng tĩnh, mảng động
03:21

Sử dụng hàm Split trong VBA để tạo ra mảng
04:46

Ứng dụng mảng và vòng lặp để tạo số ngẫu nhiên
03:27

Mảng trong VBA, đặt lại dữ liệu, erase value
01:15

Mảng trong VBA, đặt lại dữ liệu mảng động
01:27

Sử dụng Redim Preserve thay đổi kích thước chiều cuối của mảng
03:26

Sử dụng hàm / function với mảng là tham số
02:26

Viết hàm / function trả về kết quả là mảng
02:27

Mảng 2 hoặc nhiều chiều, cách khai báo và cách lặp qua các phần tử
04:18

Đọc dữ liệu từ Sheet vào mảng
03:26

Ghi dữ liệu từ mảng VBA xuống bảng tính
02:37

Ghi dữ liệu ra mảng, sử dụng phương thức resize trên vùng bảng tính
01:54
+
Một số hàm thường sử dụng trong VBA
5 Lectures 27:02
Một số hàm toán học hay sử dụng trong VBA
01:20

Một số hàm kiểm tra dữ liệu trong VBA
00:50

Một số hàm chuyển đổi kiểu dữ liệu trong VBA
01:11

Một số hàm xử lý chuỗi trong VBA
10:37

Hàm xử lý thời gian, ngày tháng, giờ trong VBA
13:04
+
Một số ứng dụng của VBA trong Excel
10 Lectures 34:15

Lời giải: Liệt kê các sheet có trong bảng tính
01:06

Bài tập: Liệt kê tên các sheet trong file Excel và ghi kết quả ra bảng tính
00:45

Lời giải: Liệt kê tên các sheet trong file Excel và ghi kết quả ra bảng
08:58

Tách các sheets trong 1 file Excel ra nhiều files Excel
10:51


Lời giải: Tìm dòng cuối hoặc cột cuối có chứa dữ liệu
04:10

Bài tập: Tạo nhiều sheets theo tên có sẵn
00:51

Lời giải: Tạo nhiều sheets theo tên có sẵn
01:45

Sử dụng form inputbox để tương tác với người dùng, lấy dữ liệu nhập vào
03:50
+
Tổng quan về xử lý lỗi cơ bản trong VBA
5 Lectures 18:54
Tổng quan về lỗi và xử lý lỗi trong VBA Excel
04:28

Ví dụ về bẫy lỗi cơ bản trong VBA Excel
06:22

Quản lý lỗi bằng On Error
02:57

Tại sao cần có exit sub trước label lỗi
00:55

Bẫy lỗi và thử lại trong VBA
04:12
+
Sử dụng đối tượng Collection trong VBA
8 Lectures 22:53
Giới thiệu và sử dụng kiểu dữ liệu Collection (tập hợp) trong VBA
02:02

Làm quen với Collection trong VBA Excel
04:30

Khai báo, sử dụng và xoá các thành phần của tập hợp trong VBA
02:48

Thêm phần tử vào Collection trong VBA
01:53

Tập hợp không cho phép thay đổi giá trị của phần tử
01:17

Sử dụng khoá (key) trong tập hợp (collection)
02:45

Kiểm tra khoá (key) có tồn tại trong tập hợp (collection) hay không
02:28

Đặc tính không trùng lặp của khoá (key) trong tập hợp (collection)
05:10
+
Một số ứng dụng lọc dữ liệu và tự động hoá Excel với VBA
12 Lectures 56:15
Tự động hoá chức năng lọc dữ liệu với 1 điều kiện
09:58

Tự động hoá chức năng lọc dữ liệu với 2 hay nhiều điều kiện
02:45

Tự động hoá chức năng lọc dữ liệu với điều kiện ở nhiều cột
05:51

Sử dụng mảng trong điều kiện lọc
02:29


Lời giải: Lọc dữ liệu theo điều kiện và copy kết quả ra sheet mới
11:39

Bài tập: Tổng hợp dữ liệu từ nhiều sheets vào 1 sheet
01:21

Lời giải: Tổng hợp dữ liệu từ nhiều sheets vào 1 sheet
08:54


Lời giải: Xoá dòng trống bằng VBA
05:23

Bài tập: Sắp xếp dữ liệu bằng VBA
00:36

Lời giải: Sắp xếp dữ liệu bằng VBA
05:20
+
Giới thiệu Userform nhập liệu trong Excel / VBA
7 Lectures 27:18

Thiết kế userform nhập liệu
08:53

Ghi dữ liệu từ userform xuống sheet
05:10

Định dạng số khi ghi dữ liệu từ userform
02:03

Điền dữ liệu mặc định trên userform giúp nhập liệu dễ dàng và nhanh chóng hơn
02:09

Kiểm tra dữ liệu nhập vào bằng form, đảm bảo dữ liệu nhập vào đầy đủ
02:17

Đảm bảo mã số nhập vào userform là duy nhất, hoàn thành userform
02:51
About the Instructor
Duc Thanh Nguyen
5.0 Average rating
1 Review
7 Students
1 Course
IT Consultant, IT Specialist

Nguyễn Đức Thanh

#Chuyên môn

Chuyên viên tư vấn giải pháp, phần mềm hệ thống tại tập đoàn KPMG, Đức.

#Giảng viên của các khoá học

VBA101 – VBA cơ bản cho người mới bắt đầu
EX101 – Excel từ cơ bản đến nâng cao
IM101 – Ứng dụng Excel vào công việc quản lý kho hàng
Nhiều khoá học online khác
Giảng dạy tại trung tâm báo cáo số liệu (BICC), ngân hàng Việt Nam thịnh vượng – VPBank

#Admin:

Học Excel Online
Kênh YouTube học Excel, tin học văn phòng
FanPage Học Excel Online
Group Tin học văn phòng Excel Word PowerPoint