Lập trình Hướng đối tượng với C++ cơ bản đến nâng cao

Hiểu rõ phương pháp lập trình hướng đối tượng với C++
4.5 (205 ratings)
Instead of using a simple lifetime average, Udemy calculates a
course's star rating by considering a number of different factors
such as the number of ratings, the age of ratings, and the
likelihood of fraudulent ratings.
1,414 students enrolled
Free
Start Learning Now
 • Lectures 93
 • Length 12 hours
 • Skill Level All Levels
 • Languages Vietnamese
 • Includes Lifetime access
  30 day money back guarantee!
  Available on iOS and Android
  Certificate of Completion
Wishlisted Wishlist

How taking a course works

Discover

Find online courses made by experts from around the world.

Learn

Take your courses with you and learn anywhere, anytime.

Master

Learn and practice real-world skills and achieve your goals.

About This Course

Published 7/2015 Vietnamese

Course Description

Cập nhật ngày 17/09/2016

Bạn sẽ không phí tiền vô ích!

Bạn hoàn toàn yên tâm chất lượng của khóa học, nếu bạn không hài lòng vì bất kỳ lý do nào, bạn có thể yêu cầu hoàn trả 100% học phí bởi vì Udemy có chính sách đảm bảo 30 ngày.

Với những bạn không có thẻ thanh toán quốc tế, bạn có thể gửi email đến Udemy hoặc nhắn tin cá nhân vào tài khoản Udemy của mình để nhận được sự trợ giúp!

Lập trình Hướng đối tượng với C++ cơ bản đến nâng cao

Về khóa học:

Lập trình Hướng đối tượng là một trong những phương pháp lập trình mà mọi lập trình viên đều phải biết và sử dụng thành thạo.

Khóa học này sẽ dạy bạn tất cả các khái niệm từ cơ bản đến về lập trình hướng đối tượng với C++. Mỗi bài học được trình bày với lý thuyết và ví dụ minh họa dễ hiểu.

Khóa học thích hợp với những bạn muốn hiểu rõ về phương pháp lập trình hướng đối tượng.

Phần 1: Giới thiệu tổng quan Phần 2: Các khái niệm chính của phương pháp lập trình hướng đối tượng

Phần 3: Các hàm khởi tạo

Phần 4: Nạp chồng Toán tử

Phần 5: Kế thừa

Phần 6: Đa hình

Phần 7: Genetic Programming

Phần 8: Exception Handling (Xử lý ngoại lệ)

Phần 9: Generic Algorithms

Khóa học hiện tại nhận được rất nhiều phản hồi tích cực từ các bạn tham gia: Thông Đoàn (5 sao) : Hay va de hieu

Phan Thế Anh (5 sao): dạy rất hay ạ, tuy nói hơi chậm

Nhat Khanh (5 sao): Chỉ mới là khóa đầu tiên trên Udemy nhưng bạn làm rất tốt, chỉ cần chỉnh lại âm thanh cho to một chút nữa là quá ổn, hi vọng vào các khóa sau của bạn.

Le Tuan (5 sao): Bài học cụ thể và chi tiết , de hieu. Mong chờ các bài học tiếp của anh

........

Yêu cầu cần có:

·       Máy tính có thể cài đặt được Visual Studio 2008 trở lên

·       Có căn bản lập trình ở bất kì ngôn ngữ nào ( biến, hàm, loop )

·       Tinh thần tự học, làm bài tập và thảo luận bài học

Tại sao nên học khóa này:

Mình biết chắc rằng những ai đang đọc những dòng chữ này là những người khao khát tìm kiếm tri thức nhất. Trước khi học một gì đó, chúng ta nên tự hỏi tại sao phải học điều đó, nó sẽ giúp ích gì cho chúng ta. Với khóa học này, bạn sẽ được nắm rõ 100% cách thức lập trình hướng đối tượng.  Hoặc bạn bị hỏng kiến thức về lập trình hướng đối tượng, học trên trường không hiểu, còn chần chờ gì nữa, hãy bắt đầu khóa học này!

What are the requirements?

 • Tinh thần tự học
 • Hoàn thành bài tập
 • Đặt câu hỏi và thảo luận với các bạn học viên khác

What am I going to get from this course?

 • Khóa học hướng dẫn lập trình hướng đối tượng từ cơ bản đến nâng cao
 • Áp dụng và hiểu rõ lập trình hướng đối tượng trên C++

Who is the target audience?

 • Các bạn tham gia nên có căn bản về lập trình ở bất kì ngôn ngữ nào.

What you get with this course?

Not for you? No problem.
30 day money back guarantee.

Forever yours.
Lifetime access.

Learn on the go.
Desktop, iOS and Android.

Get rewarded.
Certificate of completion.

Curriculum

Section 1: Giới thiệu
Hướng dẫn học tập trên Udemy
03:26
Hướng dẫn cài đặt Visual Studio
02:10
Giới thiệu tổng quan về Visual Studio
07:19
Section 2: Ôn tập C++
Ôn tập Vector
03:41
Section 3: Khái niệm chính về lập trình hướng đối tượng
Đối tượng và class là gì
05:09
Trừu tượng (Abstraction) là gì?
08:30
03:37

Giới thiệu về tính đóng gói của lập trình hướng đối tượng.

06:56

Giới thiệu cơ bản về kế thừa trong lập trình hướng đối tượng.

04:56

Giới thiệu về đa hình trong lập trình hướng đối tượng.

Section 4: Cài đặt class. Các phương thức khởi tạo
12:46

Giới thiệu sơ lược về class, cách khai báo class, thuộc tính và phương thức của class, cách truy xuất đến class từ bên ngoài

Định nghĩa phương thức của class
14:21
Định nghĩa phương thức bằng cách chia file
09:42
20:14

Giới thiệu về hàm khởi tạo mặc định và các dụng con trỏ this.

Phương thức có đối tượng là tham số truyền vào
09:32
Hàm khởi tạo mặc định (Default Constructor)
08:20
09:59

Giới thiệu phương thức khởi tạo có truyền vào tham số và ví dụ.

09:53

Giới thiệu phương thức khởi tạo có truyền vào tham số và ví dụ tiếp theo.

Tham chiếu là gì?
10:25
08:53

Giới thiệu phương thức khởi tạo sao chép. Ôn tập về tham trị và tham chiếu, từ khóa const.

Sửa bài tập Constructor
16:32
Hàm phá hủy – Destructor
05:01
Thành viên tĩnh - Static data member
10:52
Thành viên tĩnh - Static member functions
04:27
Bài tập cộng trừ nhân chia phân số phần 1
14:09
Bài tập cộng trừ nhân chia phân số phần 2
14:21
Bài tập làm thêm
1 page
Section 5: Nạp chồng toán tử
08:08

Trong C++, ta không thể truy cập thuộc tính của một class từ bên ngoài. Việc sử dụng hàm bạn giúp chúng ta làm điều này. Cùng tìm hiểu về hàm bạn qua video này nhé.

08:37

Trong C++, ta không thể truy cập thuộc tính của một class từ bên ngoài. Việc sử dụng hàm bạn giúp chúng ta làm điều này. Cùng tìm hiểu về hàm bạn qua video này nhé.

Giới thiệu nạp chồng toán tử
04:40
06:26

Xây dựng toán tử số đối. Ví dụ số đối của -2 là 2. Tuy nhiên số đối của một phân số thì sẽ phải cài đặt như thế nào?

Getter - Setter là gì?
05:20
Toán tử số đối dùng non-member function
05:43
Toán tử + dùng member và non-member function
13:00
Toán tử + dùng hàm bạn
05:47
Toán tử nhập xuất dùng member function
08:03
Toán tử nhập xuất dùng hàm bạn
05:43
Toán tử tiền tố
09:50
Toán tử hậu tố
07:11
Toán tử so sánh
05:47
Lưu ý toán tử so sánh
00:23
04:21

1. Có 3 cách để cài đặt toán tử: member function, non-member function hàm bạn

2. Cách 1 vs cách 2 (cách 3 gần giống cách 2): member function không linh hoạt về tham số truyền vào

3. Hàm bạn -> có thể truy xuất trực tiếp đến các thuộc tính. Non member function -> sử dụng getter setter

4. Lưu ý về cú pháp (syntax)

Section 6: Kế Thừa
Đặc tính cơ bản của kế thừa đơn
04:08
Cài đặt kế thừa phần 1
08:14
Cài đặt kế thừa phần 2
07:14
Lưu ý cài đặt kế thừa
02:59
Phạm vi truy xuất
14:37
Kiểu kế thừa là gì?
03:11
Kiểu kế thừa public
03:48
Kiểu kế thừa private
03:06
Kiểu kế thừa protected
06:33
Section 7: Bài tập kế thừa
02:34

Ở phần này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cách vẽ sơ đồ UML cũng như phân tích một bài tập đơn giản sử dụng tính chất kế thừa.

Giới thiệu công cụ để vẽ sơ đồ UML
07:40
Phân tích bài toán và vẽ sơ đồ UML
08:47
1 page

Đề bài tập kế thừa và sơ đồ UML hoàn chỉnh.

Class Nhân Viên
06:36
Class nhân viên văn phòng
06:44
Class nhân viên sản xuất
04:05
Tính lương từng nhân viên
12:23
Nhập xuất thông tin các nhân viên
19:02
Chức năng tính tổng lương của công ty
07:31
Tìm nhân viên theo họ tên
13:00
Section 8: Đa Hình
Cách clone 1 project
04:11
Vùng chọn kiểu phần 1
15:13
Vùng chọn kiểu phần 2
17:08
Vùng chọn kiểu phần 3
15:11
Vùng chọn kiểu phần 4
04:37
Giới thiệu
05:12
Phương thức ảo
10:34
Phương thức thuần ảo. Lớp trừu tượng
17:08
Phương thức hủy bỏ ảo
05:01
Bài tập đa hình: Nhập xuất nhân viên
12:49
Bài tập đa hình: Tính tổng lương
05:44
Bài tập đa hình: Tìm nhân viên theo tên
04:18
Bài tập làm thêm
01:36
Section 9: Lập trình tổng quan
Giới thiệu lập trình tổng quan
05:27
Khuôn mẫu hàm (Function template)
06:39
Khuôn mẫu lớp (Khuôn mẫu lớp)
11:22
Đa dữ liệu trong khuôn mẫu hàm
03:24
Đa dữ liệu trong khuôn mẫu lớp
09:19
Bài tập làm thêm
00:18
Section 10: Thuật toán tổng quan
Giới thiệu sơ lược
09:06
Copy dữ liệu từ array sang vector
02:31
Fill
10:15
Replace
08:51
Insert
06:28
front_insert ?
06:52
Iterator là gì?
11:53
Section 11: Xử lý ngoại lệ
Giới thiệu Xử lý ngoại lệ
07:55
try, throw và catch
13:25

Students Who Viewed This Course Also Viewed

 • Loading
 • Loading
 • Loading

Instructor Biography

I'm Khoa Nguyen - a Vietnamese student - the founder of NIVIKI.COM where I  pursue my vision of sharing my knowledge to everyone.

I learn a lot, why don’t I write blogs and create courses to share to others. I can kill to birds with one stone.

When I want to share knowledge to others by blog posts or videos, I have to research a lot, summary the important points and spend the countless time presenting my idea. You know, it can easy to learn something new, but it’s absolutely difficult to teach it to others. I don’t want to be criticized by creating spam and trash content.

My motto is "Sharing is learning". 

Ready to start learning?
Start Learning Now