Lääkelaskut terveydenhuollossa
4.0 (1 rating)
Instead of using a simple lifetime average, Udemy calculates a course's star rating by considering a number of different factors such as the number of ratings, the age of ratings, and the likelihood of fraudulent ratings.
177 students enrolled
Wishlisted Wishlist

Please confirm that you want to add Lääkelaskut terveydenhuollossa to your Wishlist.

Add to Wishlist

Lääkelaskut terveydenhuollossa

Johdanto terveydenhuollon lääkelaskentaan käytännön esimerkkien kautta.
4.0 (1 rating)
Instead of using a simple lifetime average, Udemy calculates a course's star rating by considering a number of different factors such as the number of ratings, the age of ratings, and the likelihood of fraudulent ratings.
177 students enrolled
Last updated 10/2015
Finnish
Current price: $10 Original price: $50 Discount: 80% off
5 hours left at this price!
30-Day Money-Back Guarantee
Includes:
 • 1 hour on-demand video
 • 26 Articles
 • Full lifetime access
 • Access on mobile and TV
 • Certificate of Completion
What Will I Learn?
 • Ymmärtää, että lääkkeitä saa määrätä vain lääkäri.
 • Tunnistaa yleisimmät lääkelaskennan käytännön sovellusalueet hoitotyössä
 • Osaa arvioida käytetyn laskentatavan ja lasketun annostuksen järkevyyttä käytännössä
View Curriculum
Requirements
 • Peruskoulun matematiikan oppimäärä
Description

Satakunnan ammattikorkeakoulun ja Metropolia Ammattikorkeakoulun yhteistyössä tuottaman lääkelaskennan kurssin (1op) runkona toimii 24 lääkelaskutapausta käsittelevä videokokonaisuus. Jokaiseen videoon liittyy tutorointisivu ja itsearviointitehtävä.

HUOM! Kurssin suorittaminen ei tuo pätevyyttä lääkkeiden annosteluun. Pätevyyteen vaaditaan laissa määritelty tutkinto (esim. sairaanhoitaja).

Kurssi kattaa lääkelaskennan matematiikan sairaanhoitajan tarvitsemassa laajuudessa. Kurssi on tarkoitettu opintoja aloittavalle opiskelijalle tai työelämässä olevalle henkilölle aikaisemmin opitun kertaamiseen. Kurssin pedagogisena pääteemana on lääkelaskuihin liittyvien pelkojen ja epävarmuustekijoiden poistaminen, sekä oman osaamisen systemaattinen arviointi ja kehittäminen.

Kurssin runkomateriaalin sisällöt on suunniteltu vastaamaan työelämässä eteen tulevia tilanteita, jolloin matematiikan ohella opiskelijalle jää käytäntöön liittyviä muistkuvia laskujen suorittamisesta, laskettujen annosten suuruusluokista sekä hyvistä toimintatavoista. Monella tavalla käytäntöön linkittyvän materiaalin odotetaan tuottavan pysyvämpiä ja laaja-alaisempia oppimiskokemuksia kuin puhtaasti laskentaan keskittyvillä vidoilla olisi voitu saavuttaa.

Keskeinen osa tällä kurssilla oppimista on itsearviointi: Jatkiuvan itsearvioinnin avulla opiskelijalle tarjotaan reaaliaikaista tietoa omasta etenemisestä suhteessa kurssin kokonaistavoitteeseen. Lisäksi opiskelijalle voidaan tarjota personoituja suosituksia materiaaleista, joita hänen olisi ehkä hyvä lukea optimaalisen etenemisen näkökulmasta.

Who is the target audience?
 • Hoitotyön opiskelijat
 • Hoitotyön opintoihin hakeutuvat opiskelijat
 • Hoitotyön ammattilaiset kerratakseen taitojaan
 • Omaishoitajat
Compare to Other General Health Courses
Curriculum For This Course
49 Lectures
01:10:43
+
Tervetuloa kurssille
2 Lectures 01:24

Tutorointi ja osaamisen itsearviointi
00:47
+
Lääkelaskujen perusteet ja yksikkömuunnokset
10 Lectures 13:15

Itsearviointi ja tutorointi: Lääkeannoksen laskeminen...
00:16

Potilaan saaman vaikuttavan aineen määrän laskeminen määriteltynä aikana, esimerkkinä kipulaastari

Preview 02:32

Itsearviointi ja tutorointi: Potilaan saaman vaikuttavan...
00:18

Potilaalle annettavan lääkeannoksen laskeminen, esimerkkinä tablettien puolittaminen

Preview 02:13

Itsearviointi ja tutorointi: Potilaalle annettavan lääkeannoksen...
00:18

Lääkeannoksen laskeminen painon mukaan, esimerkkinä yliannostus
02:16

Itsearviointi ja tutorointi: Lääkeannoksen laskeminen painon...
00:16

Vaikuttavan aineen määrän laskeminen esimerkkinä korvaushoito
02:15

Itsearviointi ja tutorointi: Vaikuttavan aineen määrän...
00:16

Näissä harjoituksissa on tyypillisiä lääkelaskuja seuraavista aiheista:

- vaikuttavan aineen määrän laskeminen tableteissa

- roomalaiset numerot

- yksikkömuunnokset

- peruslaskutoimitusten soveltaminen tablettilaskuissa

Laskuharjoituksia: Lääkelaskujen perusteet ja yksikkömuunnokset
9 questions
+
Painon mukaan annostus 1
8 Lectures 09:42

Lääkeannoksen ja tablettien riittävyyden laskeminen matkallelähtöä varten, esim. Marevan®

Lääkeannoksen ja tablettien riittävyyden laskeminen matkallelähtöä varten
02:02

Itsearviointi ja tutorointi: Lääkeannoksen ja tablettien...
00:11

Lääkeannoksen laskeminen potilaan painokilojen mukaan, esimerkkinä lihakseen pistoksena annettava esilääke

Lääkeannoksen laskeminen potilaan painokilojen mukaan
03:08

Itsearviointi ja tutorointi: Lääkeannoksen laskeminen...
00:12

Vaikuttavan aineen määrän laskeminen annoksessa ja lääkekuurin keston laskeminen, esimerkkinä antibioottihoito

Vaikuttavan aineen määrän laskeminen annoksessa ja lääkekuurin keston laskeminen
02:17

Itsearviointi ja tutorointi: Vaikuttavan aineen...
00:11

Potilaan saaman vaikuttavan aineen määrän laskeminen, esimerkkinä glukoosiliuos

Potilaan saaman vaikuttavan aineen määrän laskeminen
01:28

Itsearviointi ja tutorointi: Potilaan saaman...
00:11

Näissä harjoituksissa on tyypillisiä lääkelaskuja seuraavista aiheista:

- tablettien riittävyys

- annoksen laskeminen nestemäisellä lääkkeellä

- painon mukaan annostaminen

Laskuharjoituksia: Tyypillisiä lääkelaskuja 1
4 questions
+
Painon mukaan annostus 2
10 Lectures 11:03

Lääkeaineen riittävyyden laskeminen, esimerkkinä insuliinikynänsäiliön riittävyyden laskeminen

Lääkeaineen riittävyyden laskeminen
02:01

Itsearviointi ja tutorointi: Lääkeaineen riittävyyden...
00:11

Vaikuttavan lääkeaineen määrän ja lääkeannoksen laskeminen painon mukaan esimerkkinä adrenaliini

Vaikuttavan lääkeaineen määrän ja lääkeannoksen laskeminen painon mukaan
02:10

Itsearviointi ja tutorointi: Vaikuttavan lääkeaineen...
00:11

Voiteen vaikuttavan aineen määrä, esimerkkinä kortisonivoide
01:48

Itsearviointi ja tutorointi: Voiteen vaikuttavan aineen...
00:12

Vaikuttavan aineen määrän laskeminen, esimerkkinä puudutusaine
02:02

Itsearviointi ja tutorointi: Vaikuttavan aineen...
00:11

Lääkeannosten laskeminen nestemäisillä lääkkeillä, esimerkkinä elvytystilanne
02:06

Itsearviointi ja tutorointi: Lääkeannosten laskeminen...
00:08

Näissä harjoituksissa on tyypillisiä lääkelaskuja seuraavista aiheista:

- insuliinivalmisteen riittävyys

- painon mukaan annostaminen

- prosenttipitoisuudet

- geelit ja voiteet

Laskuharjoituksia: Tyypillisiä lääkelaskuja 2
4 questions
+
Tiputusnopeudet, lisäykset ja laimennukset 1
8 Lectures 13:16

Nestehoidon tiputusnopeuden laskeminen, esimerkkinä leikkauksen jälkeinen nestehoito

Nestehoidon tiputusnopeuden laskeminen
02:43

Itsearviointi ja tutorointi: Nestehoidon tiputusnopeuden...
00:11

Tiputusnopeuden laskeminen, esimerkkinä antibioottihoito
02:52

Itsearviointi ja tutorointi: Tiputusnopeuden laskeminen...
00:14

Annoksen laskeminen, esimerkkinä lääkkeen lisääminen liuokseen
03:22

Itsearviointi ja tutorointi: Annoksen laskeminen...
00:11

Lääkeannoksen laskeminen potilaan painon mukaan, laimennetun lääkeliuoksen vahvuuden laskeminen ja infuusionopeuden laskeminen, esimerkkinä Dopmin®

Lääkeannoksen laskeminen potilaan painon mukaan
03:28

Itsearviointi ja tutorointi: Lääkeannoksen laskeminen...
00:14

Näissä harjoituksissa on tyypillisiä lääkelaskuja seuraavista aiheista:

- tiputusnopeudet

- lääkelisäykset

Laskuharjoituksia: Tiputusnopeudet, lisäykset ja laimennukset 1
5 questions
+
Tiputusnopeudet, lisäykset ja laimennukset 2
8 Lectures 12:27

Lääkemäärän ja lääkeannoksen laskeminen painon mukaan sekä infuusionopeuden laskeminen, esimerkkinä Tambocor®

Lääkemäärän, lääkeannoksen ja infuusionopeuden laskeminen
03:42

Itsearviointi ja tutorointi: Lääkemäärän, lääkeannoksen ja infuusionopeuden...
00:09

Lääkeannoksen ja laimennetun lääkeliuoksen infuusionopeuden laskeminen, esimerkkinä Voltaren®

Lääkeannoksen ja laimennetun lääkeliuoksen infuusionopeuden laskeminen
03:00

Itsearviointi ja tutorointi: Lääkeannoksen ja laimennetun...
00:09

Glukoosimäärän ja infuusionopeuden laskeminen potilaan painon mukaan, esimerkkinä vastasyntyneen alhainen verensokeri

Glukoosimäärän ja infuusionopeuden laskeminen potilaan painon mukaan
03:07

Itsearviointi ja tutorointi: Glukoosimäärän ja infuusionopeuden...
00:09

Väkevän lääkeaineen laimentaminen injektiota varten, esimerkkinä vastasyntyneelle lapselle annosteltava lääke

Väkevän lääkeaineen laimentaminen injektiota varten
02:00

Itsearviointi ja tutorointi: Väkevän lääkeaineen...
00:11

Näissä harjoituksissa on tyypillisiä lääkelaskuja seuraavista aiheista:

- tiputusnopeudet

- laimennetun liuoksen pitoisuus

- laimentaminen haluttuun pitoisuuteen

Laskuharjoituksia: Tiputusnopeudet, lisäykset ja laimennukset 2
4 questions
+
Kiitos osallistumisesta
3 Lectures 04:07

Ruuan hiilihydraattimäärän ja pistettävän insuliiniannoksen laskeminen diabeetikolle

Extra: Ruuan hiilihydraattimäärän ja pistettävän insuliiniannoksen laskeminen
03:43

Itsearviointi ja tutorointi: Ruuan hiilihydraattimäärän...
00:09

Katso itsearvioinnin kartta!
00:15

Näissä harjoituksissa on tyypillisiä lääkelaskuja kaikista aihepiireistä ja voit testata niillä kokonaisuuden hallintaasi.

Laskuharjoituksia: Lopputesti
7 questions
About the Instructor
Satakunta UAS & Metropolia UAS
4.2 Average rating
3 Reviews
499 Students
2 Courses
Finnish health care education

Satakunta University of Applied Sciences (Finland) provides bachelor level work-oriented degrees in health care, engineering and business. All instructors in our courses are certificated lecturers in Finland, holding at least a master degree in course domain.

Producer of this course, Harri Ketamo Ph.D., is an EdTech innovator, specialised in Cognitive Psychology of Learning, Data Mining and Artificial Intelligence.