Lääkelaskut terveydenhuollossa

Johdanto terveydenhuollon lääkelaskentaan käytännön esimerkkien kautta.
4.0 (1 rating)
Instead of using a simple lifetime average, Udemy calculates a
course's star rating by considering a number of different factors
such as the number of ratings, the age of ratings, and the
likelihood of fraudulent ratings.
175 students enrolled
$15
$50
70% off
Take This Course
 • Lectures 49
 • Length 1 hour
 • Skill Level Intermediate Level
 • Languages Finnish
 • Includes Lifetime access
  30 day money back guarantee!
  Available on iOS and Android
  Certificate of Completion
Wishlisted Wishlist

How taking a course works

Discover

Find online courses made by experts from around the world.

Learn

Take your courses with you and learn anywhere, anytime.

Master

Learn and practice real-world skills and achieve your goals.

About This Course

Published 3/2015 Finnish

Course Description

Satakunnan ammattikorkeakoulun ja Metropolia Ammattikorkeakoulun yhteistyössä tuottaman lääkelaskennan kurssin (1op) runkona toimii 24 lääkelaskutapausta käsittelevä videokokonaisuus. Jokaiseen videoon liittyy tutorointisivu ja itsearviointitehtävä.

HUOM! Kurssin suorittaminen ei tuo pätevyyttä lääkkeiden annosteluun. Pätevyyteen vaaditaan laissa määritelty tutkinto (esim. sairaanhoitaja).

Kurssi kattaa lääkelaskennan matematiikan sairaanhoitajan tarvitsemassa laajuudessa. Kurssi on tarkoitettu opintoja aloittavalle opiskelijalle tai työelämässä olevalle henkilölle aikaisemmin opitun kertaamiseen. Kurssin pedagogisena pääteemana on lääkelaskuihin liittyvien pelkojen ja epävarmuustekijoiden poistaminen, sekä oman osaamisen systemaattinen arviointi ja kehittäminen.

Kurssin runkomateriaalin sisällöt on suunniteltu vastaamaan työelämässä eteen tulevia tilanteita, jolloin matematiikan ohella opiskelijalle jää käytäntöön liittyviä muistkuvia laskujen suorittamisesta, laskettujen annosten suuruusluokista sekä hyvistä toimintatavoista. Monella tavalla käytäntöön linkittyvän materiaalin odotetaan tuottavan pysyvämpiä ja laaja-alaisempia oppimiskokemuksia kuin puhtaasti laskentaan keskittyvillä vidoilla olisi voitu saavuttaa.

Keskeinen osa tällä kurssilla oppimista on itsearviointi: Jatkiuvan itsearvioinnin avulla opiskelijalle tarjotaan reaaliaikaista tietoa omasta etenemisestä suhteessa kurssin kokonaistavoitteeseen. Lisäksi opiskelijalle voidaan tarjota personoituja suosituksia materiaaleista, joita hänen olisi ehkä hyvä lukea optimaalisen etenemisen näkökulmasta.

What are the requirements?

 • Peruskoulun matematiikan oppimäärä

What am I going to get from this course?

 • Ymmärtää, että lääkkeitä saa määrätä vain lääkäri.
 • Tunnistaa yleisimmät lääkelaskennan käytännön sovellusalueet hoitotyössä
 • Osaa arvioida käytetyn laskentatavan ja lasketun annostuksen järkevyyttä käytännössä

Who is the target audience?

 • Hoitotyön opiskelijat
 • Hoitotyön opintoihin hakeutuvat opiskelijat
 • Hoitotyön ammattilaiset kerratakseen taitojaan
 • Omaishoitajat

What you get with this course?

Not for you? No problem.
30 day money back guarantee.

Forever yours.
Lifetime access.

Learn on the go.
Desktop, iOS and Android.

Get rewarded.
Certificate of completion.

Curriculum

Section 1: Tervetuloa kurssille
Kurssin tavoitteet
Preview
00:36
Tutorointi ja osaamisen itsearviointi
00:47
Section 2: Lääkelaskujen perusteet ja yksikkömuunnokset
Lääkeannoksen laskeminen tablettilääkkeillä, esimerkkinä Burana®
Preview
02:33
Itsearviointi ja tutorointi: Lääkeannoksen laskeminen...
00:16
02:32

Potilaan saaman vaikuttavan aineen määrän laskeminen määriteltynä aikana, esimerkkinä kipulaastari

Itsearviointi ja tutorointi: Potilaan saaman vaikuttavan...
00:18
02:13

Potilaalle annettavan lääkeannoksen laskeminen, esimerkkinä tablettien puolittaminen

Itsearviointi ja tutorointi: Potilaalle annettavan lääkeannoksen...
00:18
Lääkeannoksen laskeminen painon mukaan, esimerkkinä yliannostus
02:16
Itsearviointi ja tutorointi: Lääkeannoksen laskeminen painon...
00:16
Vaikuttavan aineen määrän laskeminen esimerkkinä korvaushoito
02:15
Itsearviointi ja tutorointi: Vaikuttavan aineen määrän...
00:16
9 questions

Näissä harjoituksissa on tyypillisiä lääkelaskuja seuraavista aiheista:

- vaikuttavan aineen määrän laskeminen tableteissa

- roomalaiset numerot

- yksikkömuunnokset

- peruslaskutoimitusten soveltaminen tablettilaskuissa

Section 3: Painon mukaan annostus 1
02:02

Lääkeannoksen ja tablettien riittävyyden laskeminen matkallelähtöä varten, esim. Marevan®

Itsearviointi ja tutorointi: Lääkeannoksen ja tablettien...
00:11
03:08

Lääkeannoksen laskeminen potilaan painokilojen mukaan, esimerkkinä lihakseen pistoksena annettava esilääke

Itsearviointi ja tutorointi: Lääkeannoksen laskeminen...
00:12
02:17

Vaikuttavan aineen määrän laskeminen annoksessa ja lääkekuurin keston laskeminen, esimerkkinä antibioottihoito

Itsearviointi ja tutorointi: Vaikuttavan aineen...
00:11
01:28

Potilaan saaman vaikuttavan aineen määrän laskeminen, esimerkkinä glukoosiliuos

Itsearviointi ja tutorointi: Potilaan saaman...
00:11
4 questions

Näissä harjoituksissa on tyypillisiä lääkelaskuja seuraavista aiheista:

- tablettien riittävyys

- annoksen laskeminen nestemäisellä lääkkeellä

- painon mukaan annostaminen

Section 4: Painon mukaan annostus 2
02:01

Lääkeaineen riittävyyden laskeminen, esimerkkinä insuliinikynänsäiliön riittävyyden laskeminen

Itsearviointi ja tutorointi: Lääkeaineen riittävyyden...
00:11
02:10

Vaikuttavan lääkeaineen määrän ja lääkeannoksen laskeminen painon mukaan esimerkkinä adrenaliini

Itsearviointi ja tutorointi: Vaikuttavan lääkeaineen...
00:11
Voiteen vaikuttavan aineen määrä, esimerkkinä kortisonivoide
01:48
Itsearviointi ja tutorointi: Voiteen vaikuttavan aineen...
00:12
Vaikuttavan aineen määrän laskeminen, esimerkkinä puudutusaine
02:02
Itsearviointi ja tutorointi: Vaikuttavan aineen...
00:11
Lääkeannosten laskeminen nestemäisillä lääkkeillä, esimerkkinä elvytystilanne
02:06
Itsearviointi ja tutorointi: Lääkeannosten laskeminen...
00:08
4 questions

Näissä harjoituksissa on tyypillisiä lääkelaskuja seuraavista aiheista:

- insuliinivalmisteen riittävyys

- painon mukaan annostaminen

- prosenttipitoisuudet

- geelit ja voiteet

Section 5: Tiputusnopeudet, lisäykset ja laimennukset 1
02:43

Nestehoidon tiputusnopeuden laskeminen, esimerkkinä leikkauksen jälkeinen nestehoito

Itsearviointi ja tutorointi: Nestehoidon tiputusnopeuden...
00:11
Tiputusnopeuden laskeminen, esimerkkinä antibioottihoito
02:52
Itsearviointi ja tutorointi: Tiputusnopeuden laskeminen...
00:14
Annoksen laskeminen, esimerkkinä lääkkeen lisääminen liuokseen
03:22
Itsearviointi ja tutorointi: Annoksen laskeminen...
00:11
03:28

Lääkeannoksen laskeminen potilaan painon mukaan, laimennetun lääkeliuoksen vahvuuden laskeminen ja infuusionopeuden laskeminen, esimerkkinä Dopmin®

Itsearviointi ja tutorointi: Lääkeannoksen laskeminen...
00:14
5 questions

Näissä harjoituksissa on tyypillisiä lääkelaskuja seuraavista aiheista:

- tiputusnopeudet

- lääkelisäykset

Section 6: Tiputusnopeudet, lisäykset ja laimennukset 2
03:42

Lääkemäärän ja lääkeannoksen laskeminen painon mukaan sekä infuusionopeuden laskeminen, esimerkkinä Tambocor®

Itsearviointi ja tutorointi: Lääkemäärän, lääkeannoksen ja infuusionopeuden...
00:09
03:00

Lääkeannoksen ja laimennetun lääkeliuoksen infuusionopeuden laskeminen, esimerkkinä Voltaren®

Itsearviointi ja tutorointi: Lääkeannoksen ja laimennetun...
00:09
03:07

Glukoosimäärän ja infuusionopeuden laskeminen potilaan painon mukaan, esimerkkinä vastasyntyneen alhainen verensokeri

Itsearviointi ja tutorointi: Glukoosimäärän ja infuusionopeuden...
00:09
02:00

Väkevän lääkeaineen laimentaminen injektiota varten, esimerkkinä vastasyntyneelle lapselle annosteltava lääke

Itsearviointi ja tutorointi: Väkevän lääkeaineen...
00:11
4 questions

Näissä harjoituksissa on tyypillisiä lääkelaskuja seuraavista aiheista:

- tiputusnopeudet

- laimennetun liuoksen pitoisuus

- laimentaminen haluttuun pitoisuuteen

Section 7: Kiitos osallistumisesta
03:43

Ruuan hiilihydraattimäärän ja pistettävän insuliiniannoksen laskeminen diabeetikolle

Itsearviointi ja tutorointi: Ruuan hiilihydraattimäärän...
00:09
Katso itsearvioinnin kartta!
00:15
7 questions

Näissä harjoituksissa on tyypillisiä lääkelaskuja kaikista aihepiireistä ja voit testata niillä kokonaisuuden hallintaasi.

Students Who Viewed This Course Also Viewed

 • Loading
 • Loading
 • Loading

Instructor Biography

Satakunta UAS & Metropolia UAS, Finnish health care education

Satakunta University of Applied Sciences (Finland) provides bachelor level work-oriented degrees in health care, engineering and business. All instructors in our courses are certificated lecturers in Finland, holding at least a master degree in course domain.

Producer of this course, Harri Ketamo Ph.D., is an EdTech innovator, specialised in Cognitive Psychology of Learning, Data Mining and Artificial Intelligence.

Ready to start learning?
Take This Course