Lập trình C# và lập trình game với Unity cơ bản
4.3 (127 ratings)
Instead of using a simple lifetime average, Udemy calculates a course's star rating by considering a number of different factors such as the number of ratings, the age of ratings, and the likelihood of fraudulent ratings.
1,765 students enrolled
Wishlisted Wishlist

Please confirm that you want to add Lập trình C# và lập trình game với Unity cơ bản to your Wishlist.

Add to Wishlist

Lập trình C# và lập trình game với Unity cơ bản

Lập trình C# và Unity cơ bản cho người mới bắt đầu, chưa biết gì về lập trình
4.3 (127 ratings)
Instead of using a simple lifetime average, Udemy calculates a course's star rating by considering a number of different factors such as the number of ratings, the age of ratings, and the likelihood of fraudulent ratings.
1,765 students enrolled
Created by Khoa Nguyen
Last updated 2/2017
Vietnamese
Price: Free
Includes:
 • 9.5 hours on-demand video
 • 2 Articles
 • 1 Supplemental Resource
 • Full lifetime access
 • Access on mobile and TV
 • Certificate of Completion
What Will I Learn?
 • Hiểu và vận dụng các kỹ năng lập trình trong C#
 • Hiểu được cách phát triển game cơ bản trong Unity
 • Ứng dụng được C# để làm game trong Unity
View Curriculum
Requirements
 • Visual Studio
 • Tinh thần học hỏi
 • Unity
Description

Khóa học Lập trình C# và Unity cơ bản được thiết kế riêng cho những bạn chưa biết gì về lập trình.

Khóa học sẽ giúp bạn hiểu được những khái niệm cơ bản về lập trình C#.

Để tránh nhàm chán, mình đã thêm phần lập trình game với Unity để mọi người thấy được ứng dụng của C# trong phát triển game

Who is the target audience?
 • Những bạn chưa biết gì về lập trình
 • Những bạn muốn học lập trình online
Students Who Viewed This Course Also Viewed
Curriculum For This Course
64 Lectures
09:18:14
+
Giới thiệu
1 Lecture 00:02
Giới thiệu
00:02
+
Lập trình C# - Khái niệm cơ bản. Biến hằng và các kiểu dữ liệu
11 Lectures 01:17:53

Hướng dẫn tạo môt project mới trong Visual Studio.

Tạo một project mới trong Visual Studio
04:23

In ra màn hình một chuỗi ký tự
04:14

Namespace và using là gì?
06:35

Namespace lồng nhau (Nested namespace)
11:57

Hàm Main()
04:09

Biến và hằng
05:25

Các kiểu dữ liệu cơ sở
06:33

Từ khóa var
05:21

Kiểm tra kiến thức về kiểu dữ liệu
6 questions

Chuyển đổi kiểu dữ liệu, ép kiểu
05:33

Chuyển đổi chuỗi sang số với Parse
08:51

Giải bài tập chương 1
14:52
+
Toán tử trong C#
5 Lectures 24:01
Toán tử toán học
05:57

Toán tử so sánh
04:07

Toán tử gán
04:30

Toán tử logic
07:10

Ôn tập chương
02:17
+
Câu điều kiện, vòng lặp
5 Lectures 46:30
Giới thiệu câu điều kiện
02:36

Demo If Else phần 1
09:16

Demo If Else phần 2
07:11

Câu lệnh switch
17:21

Chia sẻ: Có nên học thuật toán, giải thuật ?
10:06
+
Unity : Game đoán số console cơ bản
8 Lectures 01:13:10

Giới thiệu sơ lược về Unity 3D, các window chính như Game, Scene, 
Console, vv

Giới thiệu sơ lược về Unity 3D
05:57

Hướng dẫn làm game Unity: 
Game Đoán số : Cách in dữ liệu ra màn hình Console!

In chữ ra Console - Làm game Đoán Số Unity
10:33

Hướng dẫn làm game Unity: 
Game Đoán số : Sử dụng biến trong MonoDevelop

Sử dụng biến trong MonoDevelop - Làm game Đoán Số Unity
05:27

Hướng dẫn Unity : Nhận Input từ bàn phím .
Video tiếp theo trong seri Game Đoán Số console trên Unity

Nhận Input từ bàn phím - Unity
13:21

Hướng dẫn Unity : Câu lệnh if dạng đủ .
Video tiếp theo trong seri Game Đoán Số console trên Unity

Câu lệnh if dạng đủ
08:47

Hướng dẫn làm game với Unity : Game Đoán Số console
Video tiếp theo trong loạt bài hướng dẫn làm game với Unity :Sử dụng hàm tối ưu code

Sử dụng hàm tối ưu code
07:33

Hướng dẫn làm game với Unity : Game Đoán Số console
Video tiếp theo trong loạt bài hướng dẫn làm game với Unity :Thêm tính năng, sửa lỗi trong game

Thêm tính năng, sửa lỗi trong game
16:04

Như vậy là seri hướng dẫn làm game Đoán Số trên Unity đã khép lại. Chúng ta đã học được nhiều thứ:
Viết được game đầu tiên, script đầu tiên, sử dụng if, hàm, lấy input từ bàn phím, thuật toán tìm một số trong 1 khoảng cho trước. Đây là nền tảng để chúng ta có thể phát triển các game nâng cao hơn. 

Tổng Kết Game Đoán Số Console
05:28
+
Game Đoán số sử dụng UI
11 Lectures 01:33:24
Giới thiệu game Đoán Số sử dụng UI
02:37

Tạo và lưu scene
04:53

Thêm text vào Scene
10:40

Thêm và tùy chỉnh Button
13:06

Tạo thêm Scene
12:14

Sự kiện cho button 1
05:57

Sự kiện cho button 2
11:08

Đưa text từ trong script ra ngoài scene
06:42

Import Script. Xử lý button
08:31

Tối ưu code, xử dụng Random
07:57

Build game, upload và share
09:39
+
Vòng lặp
5 Lectures 39:08
Câu lệnh lặp for
17:16

Câu lệnh lặp while
08:00

Break
06:51

Continue
07:01

Đang xây dựng
00:00
+
Game Trúc Xanh
10 Lectures 01:47:15
Giới thiệu
03:07

Tạo Panel
09:11

Khởi tạo Button trong Script
09:41

Tạo List lưu trữ button
15:25

Thêm Listener cho button
09:37

Tạo List Sprites
13:20

Sự kiện cho button
13:38

Game Logic
21:06

Shuffle mảng sprites, tăng độ khó cho game
07:14

Tổng kết
04:56
+
Game bắn vịt
8 Lectures 01:36:50
Giới thiệu
05:28

Import Scene
05:48

Tạo Player, sử dụng Time.deltatime
22:51

Giới hạn vị trí Player
09:34

ViewPoint, ScreenPoint và WorldPoint
19:13

Rigidbody là gì?
10:23

Collider là gì?
08:57

Phát hiện va chạm trong script
14:36
About the Instructor
Khoa Nguyen
4.2 Average rating
400 Reviews
3,165 Students
3 Courses
Students

I'm Khoa Nguyen - a Vietnamese student - the founder of NIVIKI.COM where I  pursue my vision of sharing my knowledge to everyone.

I learn a lot, why don’t I write blogs and create courses to share to others. I can kill to birds with one stone.

When I want to share knowledge to others by blog posts or videos, I have to research a lot, summary the important points and spend the countless time presenting my idea. You know, it can easy to learn something new, but it’s absolutely difficult to teach it to others. I don’t want to be criticized by creating spam and trash content.

My motto is "Sharing is learning".