Uvod u karijerno vođenje u srednjoj školi

Kurs o karijernom vođenju za nastavnike srednjih škola sa primerima aktivnosti koje mogu realizovati u nastavi
3.7 (13 ratings)
Instead of using a simple lifetime average, Udemy calculates a
course's star rating by considering a number of different factors
such as the number of ratings, the age of ratings, and the
likelihood of fraudulent ratings.
74 students enrolled
Free
Start Learning Now
 • Lectures 61
 • Length 5 hours
 • Skill Level Beginner Level
 • Languages Serbian
 • Includes Lifetime access
  30 day money back guarantee!
  Available on iOS and Android
  Certificate of Completion
Wishlisted Wishlist

How taking a course works

Discover

Find online courses made by experts from around the world.

Learn

Take your courses with you and learn anywhere, anytime.

Master

Learn and practice real-world skills and achieve your goals.

About This Course

Published 2/2016 Serbian

Course Description

Ovo je osnovni kurs o karijernom vođenju, namenjen pre svega početnicima u ovoj oblasti i onima koji još uvek nemaju puno iskustva u sprovođenju aktivnosti karijernog vođenja, ali ga mogu koristiti i svi drugi nastavnici, posebno jer predstavlja veliki broj aktivnosti koje Vam mogu biti vodilja i inspiracija u osmišljavanju sopstvenih aktivnosti karijernog vođenja.

Na kursu ćete imati prilike da se upoznate sa osnovnim pojmovima u vezi sa karijernim vođenjem i savetovanjem, veštinama za upravljanje karijerom, savremenim shvatanjem karijere, ali i sa zakonskim obavezama koje srednje škole imaju u vezi sa sprovođenjem aktivnosti KViS.

Takođe, kroz poglavlja o samoproceni , karijernom informisanju, upoznavanju zanimanja, o predstavljanju poslodavcima, planiranju i donošenju odluka, individualnom radu sa učenicima i organizaciji školskog tima su, pored teorijskih osnova, predstavljene konkretne aktivnosti koje možete da sprovedete na osnovu priloženih upustava, ali i da osmislite sopstvene aktivnosti KViS, koristeći kao vodilju pripreme i savete vaših kolega koji su učestvovali u stvaranju ovog kursa.

Na kraju ćete saznati i koje resurse možete koristiti kao materijal u sprovođenju aktivnosti KViS sa učenicima, kako da ostvarite saradnju sa lokalnim partnerima, kao i kako da se dodatno usavršite u ovoj oblasti.

Dakle, ako ste nastavnik ili sturčni saradnik u srednjoj školi i želite da više saznate o karijernom vođenju i savetovanju, kako da sprovodite ove aktivnosti u radu sa učenicima i kakve koristi od takvih aktivnosti će Vaši učenici imati, ovo je kurs za Vas. Naravno, kurs je besplatan, a možtete mu pristupiti u bilo kom trenutku sa bilo kog mesta i sami odlučiti kojim tempom ćete prelaziti date sadržaje.

What are the requirements?

 • This course does not have special pre-course requirements

What am I going to get from this course?

 • Saznaćete koje resurse možete koristiti za kvalitetno karijerno informisanje učenika i kako ih možete prilagoditi upotrebi na času
 • Saznaćete kako da realizujete aktivnosti karijernog vođenja i savetovanja sa svojim učenicima, bilo da prilagodite neku od već prikazanih aktivnosti koje su razvile Vaše kolege nastavnici i stručni saradnici, bilo da po ugledu na njih osmislite sopstvene
 • Naučićete kako da prepoznate kada je učeniku potrebna dodatna podrška u oblasti karijernog vođenja i savetovanja i kome ga možete uputiti
 • Saznaćete koji resursi iz ove oblasti su Vam na raspolaganju za dalje profesionalno usavršavanje

Who is the target audience?

 • Kurs je namenjen pre svega nastavnicima srednjih škola u Srbiji, i to posebno onim koji imaju malo ili nimalo iskustva u sprovođenju aktivnosti karijernog vođenja i savetovanja.

What you get with this course?

Not for you? No problem.
30 day money back guarantee.

Forever yours.
Lifetime access.

Learn on the go.
Desktop, iOS and Android.

Get rewarded.
Certificate of completion.

Curriculum

Section 1: Uvod u karijerno vođenje u srednjoj školi
04:15

U ovoj lekciji saznaćete šta je kurs karijerno vođenje u srednjoj školi, kome je namenjen i šta ćete saznati i moći da uradite nakon pohađanja ovog kursa.

03:14

Ova lekcija pomoći će Vam da se lakše snađete kroz kurs jer pruža pregled celina u koje je kurs organizovan. Saznaćete šta svaku od njih čini i koje su glavne teme i aktivnosti zastupljene.

04:14

Ova lekcija Vam olakšava snalaženje kroz Udemy platformu i pojašnjava kako možete učestvovati na ovom kursu.

05:35

U ovoj lekciji otkrićete šta je to što svaki nastavnik treba da zna o karijernom vođenju.

Section 2: Karijerno vođenje
07:05

U ovoj lekciji definisaćemo pojam karijernog vođenja i upoznati se sa oblastima koje ono obuhvata kao što su karijerno informisanje, karijerno savetovanje, savetovanje pri zapošljavanju, obrazovanje za karijeru, posredovanje u zapošljavanju, kao i karijerno vođenje i savetovanje zaposlenih. 

06:38

Ova lekcija nudi odgovor na pitanje da li svako ima karijeru, kao i šta je to zaprvo karijera, ilustrujući njena dva shvatanja koja se često nazivaju moderno i tradicionalno. 

06:00

U ovoj lekciji saznaćete šta su to veštine upravljanja karijernom i zašto su one bitne ne samo za učenike, nego i za svakoga od nas. 

04:23

Tema ove lekcije je odnos između veština upravljanja karijernom i loše ekonomske situacije - da li su u tim uslovima ove veštine neophodne ili neprimenljive?

Section 3: Karijerno vođenje u srednjoj školi
03:00

U ovoj lekciji upoznaćete se sa karijernim vođenjem iz ugla obaveze srednjih škola. 

05:14

Ova lekcija pruža detaljniji uvid u zakonski i strateški okvir karijernog vođenja i savetovanja u srednjoj školi.

02:53

Ova lekcija definiše tim za karijerno vođenje jedne škole u najširem smislu kao i njegovu ulogu.  

02:38

Ova lekcija uvodi pojam programa karijernog vođenja koji je i prvi cilj svakog tima za karijerno vođenje.

Section 4: Aktivnosti karijernog vođenja u srednjoj školi
03:55

U uvodnoj lekciji ovog poglavlja upoznaćete se sa vrstama i tipovima aktivnosti karijernog vođenja u srednjoj školi.

08:20

Kakve sve uloge nastavnici i stručni saradnici mogu obavljati u procesu karijernog vođenja čućete u ovoj lekciji i to i kroz lična iskustva kolega nastavnika. 

05:40

U lekciji ćete moći da čujete o kojim primerima aktivnosti karijernog vođenja i savetovanja u srednjoj školi će biti reči tokom ovog kursa.

Section 5: Samoprocena
04:01

U uvodnoj lekciji ovog poglavlja saznaćete zašto je važna samoprocena učenika. 

04:05

U ovoj lekciji predstavljena je aktivnost samoprocene znanja i veština koju možete realizovati sa svojim učenicima. 

06:51

U ovoj lekciji predstavljena je aktivnost samoprocene interesovanja koju možete realizovati sa svojim učenicima. 

04:01

U ovoj lekciji predstavljena je aktivnost samoprocene vrednosnih stavova koju možete realizovati sa svojim učenicima. 

05:44

U ovoj lekciji predstavljena je aktivnost sa ciljem samospoznaje i razumevanja sebe koju možete realizovati sa svojim učenicima. 

04:25

U ovoj lekciji predstavljena je aktivnost samoprocene kroz pisanje pisma karijernom savetniku koju možete realizovati sa svojim učenicima. 

02:49

U ovoj lekciji predstavljena je aktivnost samoprocene korišćenjem filma koju možete realizovati sa svojim učenicima. 

Section 6: Karijerno informisanje
02:47

Ova lekcija ističe značaj karijernog informisanja za učenike srednjih škola. 

05:51

Ova lekcija prikazuje kakvi sve izvori informacija postoje i kako ih treba koristiti.

06:03

U ovoj lekciji predstavljena je aktivnost izrade plana informisanja koju možete realizovati sa svojim učenicima. 

03:32

U ovoj lekciji predstavljena je aktivnost karijernog informisanja korišćenjem interneta koju možete realizovati sa svojim učenicima. 

03:23

U ovoj lekciji saznaćete više o portalu za karijerno vođenje karijernovodjenje.rs koji je namenjen učenicima i koga mogu koristiti i samostalno u procesu karijernog vođenja. 

03:15

U ovoj lekciji saznaćete više o bazi obrazovnih mogućnosti obrazovanje.rs, korisnom resursu za karijerno informisanje učenika. 

02:35

U ovoj lekciji ćete imati priliku da ukratko čujete na koji je sve način moguće prikupiti informacije o zanimanjima u sklopu aktivnosti karijernog informisanja. 

Section 7: Realni susreti - upoznavanje sveta rada
07:38

U ovoj lekciji predstavljena je aktivnost istraživačkih zadataka o školama ili zanimanjima koju možete realizovati sa svojim učenicima. 

06:23

U ovoj lekciji predstavljen je koristan resurs za rad s učenicima, pogodan i za samostalno korišćenje, u procesu informisanja o zanimanjima. 

04:43

U ovoj lekciji predstavljena je aktivnost realnih susreta sa zanimanjima kroz job shadowing koju možete realizovati sa svojim učenicima. 

05:57

U ovoj lekciji predstavljena je aktivnost pripreme za realne susrete sa zanimanjima koju možete realizovati sa svojim učenicima. 

02:43

U ovoj lekciji predstavljena je aktivnost jačanja preduzimljivosti i orijentacije ka preduzetništvu koju možete realizovati sa svojim učenicima. 

03:20

U ovoj lekciji predstavljena je aktivnost orijentisana na upoznavanje zanimanja i sveta rada koju možete realizovati sa svojim učenicima. 

Section 8: Predstavljanje poslodavcima
01:15

U uvodnoj lekciji ovog poglavlja saznajte koji su najvažniji aspekti predstavljanja i samopromocije o kojima će biti reč u narednim lekcijama. 

02:28

U ovoj lekciji izlistaćemo najvažnije stavke vezane za radnu biografiju i utvrditi koja je njena uloga. 

07:08

Ova lekcija prikazaće najvažnije elemente svake radne biografije i dati smernice za njihovo pisanje.

02:57

Ova lekcija predstavlja evropski obrazac radne biografije - Europass, jedan od najzastupljenijih formata biografije širom sveta.

08:02

U ovoj lekciji čućete korisne savete, ideje i detalje o tome kako da pomognete svojim učenicima da unaprede kvalitet svoje prijave za praksu, posao, program stipendiranja i slično.

08:39

U ovoj lekciji utvrdite najvažnije elemente motivacionog i propratnog pisma, kao i aktivnosti kroz koje ih možete vežbati sa svojim učenicima.

09:59

U ovoj lekciji dati su saveti za što uspešniji intervju sa poslodavcem, kao i aktivnosti za rad sa učenicima koje mogu poslužiti kao priprema za takav razgovor. 

04:41

U ovoj lekciji predstavljena je aktivnost za rad s učenicima na ličnoj promociji na društvenim mrežama. 

Section 9: Planiranje i donošenje odluka
04:41

U ovoj lekciji saznajte zašto je važno postavljati ciljeve i pomoću kojih tehnika to možemo uspešno uraditi. 

07:23

U ovoj lekciji predstavljena je aktivnost koja se tiče dugoročnog planiranja i koju možete sprovesti sa svojim učenicima.

06:37

U ovoj lekciji predstavljena je aktivnost koja se tiče postavljanja ciljeva koju možete sprovesti sa svojim učenicima.

04:51

U ovoj lekciji predstavljena je aktivnost planiranja u funkciji ostvarenja cilja koju možete sprovesti sa svojim učenicima.

Section 10: Školski tim za karijerno vođenje
06:35

Poslušajte dobre primere organizacije tima za karijerno vođenje u nekoliko srednjih škola u Srbiji. 

04:15

U ovoj lekciji predstavljen je primer dobre prakse pravljenja plana aktivnosti tima za karijerno vođenje. 

05:43

Saznajte kako tim za karijerno vođenje može motivisati i uključiti učenike u sproveđenje akivnosti karijernog vođenja i savetovanja.

05:27

U ovoj lekciji upoznaćete se sa primerom dobre prakse organizacije školskog sajma karijernih mogućnosti.

Section 11: Individualni rad sa učenicima
01:07

U uvodnoj lekciji ovog poglavlja ukratko je najavljen i prikazan naradni sadržaj koji se tiče individualnog rada sa učenicima. 

10:47

U ovoj lekciji poslušajte primer dobre prakse i savete o tome kako uspešno voditi individualni razgovor o karijeri s učenicima. 

08:04

U ovoj lekciji kroz primer dobre prakse date su smernice za vođenje individualnog razgovora o karijeri sa učenicima iz osetljivih grupa. 

08:27

Kako uspešno sarađivati sa roditeljima u procesu razvoja karijere učenika saznaćete u ovoj lekciji.

Section 12: Saradnja sa partnerima
01:25

Kako sarađivati sa važnim partnerima u procesu karijernog vođenja i savetovanja učenika?

Section 13: Resursi za karijerno vođenje
07:16

U ovoj lekciji predstavljeni su korisni resursi Beogradske otvorene škole u procesu karijernog vođenja i savetovanja učenika. 

03:28

Šta je Euroguidance centar i koje sve njegove aktivnosti Vam mogu biti važna podrška u radu u oblasti karijernog vođenja i savetovanja?

Section 14: Naš kurs i profesionalno usavršavanje u oblasti karijernog vođenja
02:12

Šta ste naučili i šta možete sada?

Section 15: O kursu
04:03

Upoznajte Vaše kolege nastavnike - autore aktivnosti predstavljenih u kursu.

02:03

Važni partneri i podrška u pravljenju ovog kursa

Students Who Viewed This Course Also Viewed

 • Loading
 • Loading
 • Loading

Instructor Biography

Marko Bankovic, National Euroguidance centre in Serbia

Euroguidance je evropska mreža za podršku karijernom vođenju i savetovanju koja promoviše evropsku dimeziju karijernog vođenja i pruža relevantne informacije o karijernom vođenju i mobilnosti.
Aktivnosti Euroguidance mreže se sprovode kroz nacionalne Euroguidance centre koji postoje u 34 evropske države. U Republici Srbiji, Euroguidance centar je pokrenut 2013. godine kao organizacioni deo Fondacije Tempus.
EG mreža je nastala 1992. godine u okviru evropskog programa PETRA, a danas deluje kao deo Erazmus+ i delimično se finansira iz sredstava Evropske unije a delimično iz nacionalnog budžeta država članica mreže.

Instructor Biography

Sofija Petrovic, National Euroguidance Centre

Euroguidance je evropska mreža za podršku karijernom vođenju i savetovanju koja promoviše evropsku dimeziju karijernog vođenja i pruža relevantne informacije o karijernom vođenju i mobilnosti.
Aktivnosti Euroguidance mreže se sprovode kroz nacionalne Euroguidance centre koji postoje u 34 evropske države. U Republici Srbiji, Euroguidance centar je pokrenut 2013. godine kao organizacioni deo Fondacije Tempus.
EG mreža je nastala 1992. godine u okviru evropskog programa PETRA, a danas deluje kao deo Erazmus+ i delimično se finansira iz sredstava Evropske unije a delimično iz nacionalnog budžeta država članica mreže.

Instructor Biography

Instructor Biography

Instructor Biography

Instructor Biography

Instructor Biography

Ready to start learning?
Start Learning Now