Uvod u karijerno vođenje u srednjoj školi
4.1 (21 ratings)
Instead of using a simple lifetime average, Udemy calculates a course's star rating by considering a number of different factors such as the number of ratings, the age of ratings, and the likelihood of fraudulent ratings.
119 students enrolled
Wishlisted Wishlist

Please confirm that you want to add Uvod u karijerno vođenje u srednjoj školi to your Wishlist.

Add to Wishlist

Uvod u karijerno vođenje u srednjoj školi

Kurs o karijernom vođenju za nastavnike srednjih škola sa primerima aktivnosti koje mogu realizovati u nastavi
4.1 (21 ratings)
Instead of using a simple lifetime average, Udemy calculates a course's star rating by considering a number of different factors such as the number of ratings, the age of ratings, and the likelihood of fraudulent ratings.
119 students enrolled
Price: Free
Includes:
 • 5 hours on-demand video
 • 26 Supplemental Resources
 • Full lifetime access
 • Access on mobile and TV
 • Certificate of Completion
What Will I Learn?
 • Saznaćete koje resurse možete koristiti za kvalitetno karijerno informisanje učenika i kako ih možete prilagoditi upotrebi na času
 • Saznaćete kako da realizujete aktivnosti karijernog vođenja i savetovanja sa svojim učenicima, bilo da prilagodite neku od već prikazanih aktivnosti koje su razvile Vaše kolege nastavnici i stručni saradnici, bilo da po ugledu na njih osmislite sopstvene
 • Naučićete kako da prepoznate kada je učeniku potrebna dodatna podrška u oblasti karijernog vođenja i savetovanja i kome ga možete uputiti
 • Saznaćete koji resursi iz ove oblasti su Vam na raspolaganju za dalje profesionalno usavršavanje
View Curriculum
Requirements
 • This course does not have special pre-course requirements
Description

Ovo je osnovni kurs o karijernom vođenju, namenjen pre svega početnicima u ovoj oblasti i onima koji još uvek nemaju puno iskustva u sprovođenju aktivnosti karijernog vođenja, ali ga mogu koristiti i svi drugi nastavnici, posebno jer predstavlja veliki broj aktivnosti koje Vam mogu biti vodilja i inspiracija u osmišljavanju sopstvenih aktivnosti karijernog vođenja.

Na kursu ćete imati prilike da se upoznate sa osnovnim pojmovima u vezi sa karijernim vođenjem i savetovanjem, veštinama za upravljanje karijerom, savremenim shvatanjem karijere, ali i sa zakonskim obavezama koje srednje škole imaju u vezi sa sprovođenjem aktivnosti KViS.

Takođe, kroz poglavlja o samoproceni , karijernom informisanju, upoznavanju zanimanja, o predstavljanju poslodavcima, planiranju i donošenju odluka, individualnom radu sa učenicima i organizaciji školskog tima su, pored teorijskih osnova, predstavljene konkretne aktivnosti koje možete da sprovedete na osnovu priloženih upustava, ali i da osmislite sopstvene aktivnosti KViS, koristeći kao vodilju pripreme i savete vaših kolega koji su učestvovali u stvaranju ovog kursa.

Na kraju ćete saznati i koje resurse možete koristiti kao materijal u sprovođenju aktivnosti KViS sa učenicima, kako da ostvarite saradnju sa lokalnim partnerima, kao i kako da se dodatno usavršite u ovoj oblasti.

Dakle, ako ste nastavnik ili sturčni saradnik u srednjoj školi i želite da više saznate o karijernom vođenju i savetovanju, kako da sprovodite ove aktivnosti u radu sa učenicima i kakve koristi od takvih aktivnosti će Vaši učenici imati, ovo je kurs za Vas. Naravno, kurs je besplatan, a možtete mu pristupiti u bilo kom trenutku sa bilo kog mesta i sami odlučiti kojim tempom ćete prelaziti date sadržaje.

Who is the target audience?
 • Kurs je namenjen pre svega nastavnicima srednjih škola u Srbiji, i to posebno onim koji imaju malo ili nimalo iskustva u sprovođenju aktivnosti karijernog vođenja i savetovanja.
Compare to Other Educational Development Courses
Curriculum For This Course
61 Lectures
05:02:43
+
Uvod u karijerno vođenje u srednjoj školi
4 Lectures 17:18

U ovoj lekciji saznaćete šta je kurs karijerno vođenje u srednjoj školi, kome je namenjen i šta ćete saznati i moći da uradite nakon pohađanja ovog kursa.

Šta je kurs karijerno vođenje u srednjoj školi i kome je namenjen?
04:15

Ova lekcija pomoći će Vam da se lakše snađete kroz kurs jer pruža pregled celina u koje je kurs organizovan. Saznaćete šta svaku od njih čini i koje su glavne teme i aktivnosti zastupljene.

Pregled kursa
03:14

Ova lekcija Vam olakšava snalaženje kroz Udemy platformu i pojašnjava kako možete učestvovati na ovom kursu.

Kako učestvovati na kursu?
04:14

U ovoj lekciji otkrićete šta je to što svaki nastavnik treba da zna o karijernom vođenju.

Šta svaki nastavnik treba da zna o karijernom vođenju?
05:35
+
Karijerno vođenje
4 Lectures 24:06

U ovoj lekciji definisaćemo pojam karijernog vođenja i upoznati se sa oblastima koje ono obuhvata kao što su karijerno informisanje, karijerno savetovanje, savetovanje pri zapošljavanju, obrazovanje za karijeru, posredovanje u zapošljavanju, kao i karijerno vođenje i savetovanje zaposlenih. 

Šta je karijerno vođenje?
07:05

Ova lekcija nudi odgovor na pitanje da li svako ima karijeru, kao i šta je to zaprvo karijera, ilustrujući njena dva shvatanja koja se često nazivaju moderno i tradicionalno. 

Karijera - moderno i tradicionalno shvatanje karijere
06:38

U ovoj lekciji saznaćete šta su to veštine upravljanja karijernom i zašto su one bitne ne samo za učenike, nego i za svakoga od nas. 

Veštine upravljanja karijerom (VUK)
06:00

Tema ove lekcije je odnos između veština upravljanja karijernom i loše ekonomske situacije - da li su u tim uslovima ove veštine neophodne ili neprimenljive?

Neophodne ili neprimenjive? VUK i loša ekonomska situacija
04:23
+
Karijerno vođenje u srednjoj školi
4 Lectures 13:45

U ovoj lekciji upoznaćete se sa karijernim vođenjem iz ugla obaveze srednjih škola. 

Karijerno vođenje kao obaveza srednje škole
03:00

Ova lekcija pruža detaljniji uvid u zakonski i strateški okvir karijernog vođenja i savetovanja u srednjoj školi.

Zakonski i strateški okivr
05:14

Ova lekcija definiše tim za karijerno vođenje jedne škole u najširem smislu kao i njegovu ulogu.  

Tim za karijerno vođenje
02:53

Ova lekcija uvodi pojam programa karijernog vođenja koji je i prvi cilj svakog tima za karijerno vođenje.

Program karijernog vođenja
02:38
+
Aktivnosti karijernog vođenja u srednjoj školi
3 Lectures 17:55

U uvodnoj lekciji ovog poglavlja upoznaćete se sa vrstama i tipovima aktivnosti karijernog vođenja u srednjoj školi.

Vrste aktivnosti KViS
03:55

Kakve sve uloge nastavnici i stručni saradnici mogu obavljati u procesu karijernog vođenja čućete u ovoj lekciji i to i kroz lična iskustva kolega nastavnika. 

Uloge nastavnika i stručnih saradnika u procesu karijernog vođenja
08:20

U lekciji ćete moći da čujete o kojim primerima aktivnosti karijernog vođenja i savetovanja u srednjoj školi će biti reči tokom ovog kursa.

Primeri aktivnosti karijernog vođenja
05:40
+
Samoprocena
7 Lectures 31:56

U uvodnoj lekciji ovog poglavlja saznaćete zašto je važna samoprocena učenika. 

Zašto je bitna samoprocena
04:01

U ovoj lekciji predstavljena je aktivnost samoprocene znanja i veština koju možete realizovati sa svojim učenicima. 

Samoprocena znanja i veština
04:05

U ovoj lekciji predstavljena je aktivnost samoprocene interesovanja koju možete realizovati sa svojim učenicima. 

Samoprocena interesovanja
06:51

U ovoj lekciji predstavljena je aktivnost samoprocene vrednosnih stavova koju možete realizovati sa svojim učenicima. 

Samoprocena vrednosnih stavova
04:01

U ovoj lekciji predstavljena je aktivnost sa ciljem samospoznaje i razumevanja sebe koju možete realizovati sa svojim učenicima. 

Self koncept - razumevanje sebe
05:44

U ovoj lekciji predstavljena je aktivnost samoprocene kroz pisanje pisma karijernom savetniku koju možete realizovati sa svojim učenicima. 

Pismo karijernom savetniku
04:25

U ovoj lekciji predstavljena je aktivnost samoprocene korišćenjem filma koju možete realizovati sa svojim učenicima. 

Ponovo radi bioskop
02:49
+
Karijerno informisanje
7 Lectures 27:26

Ova lekcija ističe značaj karijernog informisanja za učenike srednjih škola. 

Karijerno informisanje
02:47

Ova lekcija prikazuje kakvi sve izvori informacija postoje i kako ih treba koristiti.

Izvori informacija
05:51

U ovoj lekciji predstavljena je aktivnost izrade plana informisanja koju možete realizovati sa svojim učenicima. 

Izrada plana informisanja
06:03

U ovoj lekciji predstavljena je aktivnost karijernog informisanja korišćenjem interneta koju možete realizovati sa svojim učenicima. 

Internet slalom
03:32

U ovoj lekciji saznaćete više o portalu za karijerno vođenje karijernovodjenje.rs koji je namenjen učenicima i koga mogu koristiti i samostalno u procesu karijernog vođenja. 

Portal za karijerno vođenje - karijernovodjenje.rs
03:23

U ovoj lekciji saznaćete više o bazi obrazovnih mogućnosti obrazovanje.rs, korisnom resursu za karijerno informisanje učenika. 

Baza obrazovnih mogućnosti - obrazovanje.rs
03:15

U ovoj lekciji ćete imati priliku da ukratko čujete na koji je sve način moguće prikupiti informacije o zanimanjima u sklopu aktivnosti karijernog informisanja. 

Prikupljanje informacija o zanimanjima
02:35
+
Realni susreti - upoznavanje sveta rada
6 Lectures 30:44

U ovoj lekciji predstavljena je aktivnost istraživačkih zadataka o školama ili zanimanjima koju možete realizovati sa svojim učenicima. 

Istraživački zadaci - istraživanje zanimanja i/ili škola
07:38

U ovoj lekciji predstavljen je koristan resurs za rad s učenicima, pogodan i za samostalno korišćenje, u procesu informisanja o zanimanjima. 

Korak po korak do izbora zanimanja
06:23

U ovoj lekciji predstavljena je aktivnost realnih susreta sa zanimanjima kroz job shadowing koju možete realizovati sa svojim učenicima. 

Senka na poslu - job shadowing
04:43

U ovoj lekciji predstavljena je aktivnost pripreme za realne susrete sa zanimanjima koju možete realizovati sa svojim učenicima. 

Pripremna radionica za realne susrete
05:57

U ovoj lekciji predstavljena je aktivnost jačanja preduzimljivosti i orijentacije ka preduzetništvu koju možete realizovati sa svojim učenicima. 

Preduzetništvo - primer iz prakse
02:43

U ovoj lekciji predstavljena je aktivnost orijentisana na upoznavanje zanimanja i sveta rada koju možete realizovati sa svojim učenicima. 

Karakteristike dobrog-lošeg majstora (radionica za učenike stručnih škola)
03:20
+
Predstavljanje poslodavcima
8 Lectures 45:09

U uvodnoj lekciji ovog poglavlja saznajte koji su najvažniji aspekti predstavljanja i samopromocije o kojima će biti reč u narednim lekcijama. 

Predstavljanje poslodavcima - veštine samopromocije
01:15

U ovoj lekciji izlistaćemo najvažnije stavke vezane za radnu biografiju i utvrditi koja je njena uloga. 

CV - biografija - zašto je bitna i kako je napisati
02:28

Ova lekcija prikazaće najvažnije elemente svake radne biografije i dati smernice za njihovo pisanje.

Elementi biografije
07:08

Ova lekcija predstavlja evropski obrazac radne biografije - Europass, jedan od najzastupljenijih formata biografije širom sveta.

Evropski obrazac biografije - Europass
02:57

U ovoj lekciji čućete korisne savete, ideje i detalje o tome kako da pomognete svojim učenicima da unaprede kvalitet svoje prijave za praksu, posao, program stipendiranja i slično.

Kako pomoći učenicima da unaprede kvalitet svoje prijave?
08:02

U ovoj lekciji utvrdite najvažnije elemente motivacionog i propratnog pisma, kao i aktivnosti kroz koje ih možete vežbati sa svojim učenicima.

Motivaciono i propratno pismo
08:39

U ovoj lekciji dati su saveti za što uspešniji intervju sa poslodavcem, kao i aktivnosti za rad sa učenicima koje mogu poslužiti kao priprema za takav razgovor. 

Priprema za razgovor s poslodavcem
09:59

U ovoj lekciji predstavljena je aktivnost za rad s učenicima na ličnoj promociji na društvenim mrežama. 

Moj profil - lična promocija na društvenim mrežama
04:41
+
Planiranje i donošenje odluka
4 Lectures 23:32

U ovoj lekciji saznajte zašto je važno postavljati ciljeve i pomoću kojih tehnika to možemo uspešno uraditi. 

Planiranje i donošenje odluka
04:41

U ovoj lekciji predstavljena je aktivnost koja se tiče dugoročnog planiranja i koju možete sprovesti sa svojim učenicima.

Želje, životna mislija i uloge
07:23

U ovoj lekciji predstavljena je aktivnost koja se tiče postavljanja ciljeva koju možete sprovesti sa svojim učenicima.

Postavljanje ciljeva
06:37

U ovoj lekciji predstavljena je aktivnost planiranja u funkciji ostvarenja cilja koju možete sprovesti sa svojim učenicima.

Planiranje u funkciji ostvarenja cilja
04:51
+
Školski tim za karijerno vođenje
4 Lectures 22:00

Poslušajte dobre primere organizacije tima za karijerno vođenje u nekoliko srednjih škola u Srbiji. 

Organizacija tima za karijerno vođenje
06:35

U ovoj lekciji predstavljen je primer dobre prakse pravljenja plana aktivnosti tima za karijerno vođenje. 

Aktivnosti tima za karijerno vođenje
04:15

Saznajte kako tim za karijerno vođenje može motivisati i uključiti učenike u sproveđenje akivnosti karijernog vođenja i savetovanja.

Kako motivisati učenike za aktivnosti KViS?
05:43

U ovoj lekciji upoznaćete se sa primerom dobre prakse organizacije školskog sajma karijernih mogućnosti.

Školski sajam karijernih mogućnosti
05:27
5 More Sections
About the Instructor
Marko Bankovic
4.1 Average rating
21 Reviews
119 Students
1 Course
National Euroguidance centre in Serbia

Euroguidance je evropska mreža za podršku karijernom vođenju i savetovanju koja promoviše evropsku dimeziju karijernog vođenja i pruža relevantne informacije o karijernom vođenju i mobilnosti.
Aktivnosti Euroguidance mreže se sprovode kroz nacionalne Euroguidance centre koji postoje u 34 evropske države. U Republici Srbiji, Euroguidance centar je pokrenut 2013. godine kao organizacioni deo Fondacije Tempus.
EG mreža je nastala 1992. godine u okviru evropskog programa PETRA, a danas deluje kao deo Erazmus+ i delimično se finansira iz sredstava Evropske unije a delimično iz nacionalnog budžeta država članica mreže.

Sofija Petrovic
4.1 Average rating
21 Reviews
119 Students
1 Course
National Euroguidance Centre

Euroguidance je evropska mreža za podršku karijernom vođenju i savetovanju koja promoviše evropsku dimeziju karijernog vođenja i pruža relevantne informacije o karijernom vođenju i mobilnosti.
Aktivnosti Euroguidance mreže se sprovode kroz nacionalne Euroguidance centre koji postoje u 34 evropske države. U Republici Srbiji, Euroguidance centar je pokrenut 2013. godine kao organizacioni deo Fondacije Tempus.
EG mreža je nastala 1992. godine u okviru evropskog programa PETRA, a danas deluje kao deo Erazmus+ i delimično se finansira iz sredstava Evropske unije a delimično iz nacionalnog budžeta država članica mreže.

Jadranka Lilic
4.1 Average rating
21 Reviews
119 Students
1 Course
Miljana Kitanovic
4.1 Average rating
21 Reviews
119 Students
1 Course
Mirko Markovic
4.1 Average rating
21 Reviews
119 Students
1 Course
Biljana Djordjevic
4.1 Average rating
21 Reviews
119 Students
1 Course
Maja Svetozarevic
4.1 Average rating
21 Reviews
119 Students
1 Course