Wishlisted Wishlist

Please confirm that you want to add Uvod u karijerno vođenje u srednjoj školi to your Wishlist.

Add to Wishlist

Uvod u karijerno vođenje u srednjoj školi

Kurs o karijernom vođenju za nastavnike srednjih škola sa primerima aktivnosti koje mogu realizovati u nastavi
3.7 (13 ratings)
Instead of using a simple lifetime average, Udemy calculates a course's star rating by considering a number of different factors such as the number of ratings, the age of ratings, and the likelihood of fraudulent ratings.
77 students enrolled
Free
Includes:
  • 5 hours on-demand video
  • 26 Supplemental Resources
  • Full lifetime access
  • Access on mobile and TV
  • Certificate of Completion
Description

Ovo je osnovni kurs o karijernom vođenju, namenjen pre svega početnicima u ovoj oblasti i onima koji još uvek nemaju puno iskustva u sprovođenju aktivnosti karijernog vođenja, ali ga mogu koristiti i svi drugi nastavnici, posebno jer predstavlja veliki broj aktivnosti koje Vam mogu biti vodilja i inspiracija u osmišljavanju sopstvenih aktivnosti karijernog vođenja.

Na kursu ćete imati prilike da se upoznate sa osnovnim pojmovima u vezi sa karijernim vođenjem i savetovanjem, veštinama za upravljanje karijerom, savremenim shvatanjem karijere, ali i sa zakonskim obavezama koje srednje škole imaju u vezi sa sprovođenjem aktivnosti KViS.

Takođe, kroz poglavlja o samoproceni , karijernom informisanju, upoznavanju zanimanja, o predstavljanju poslodavcima, planiranju i donošenju odluka, individualnom radu sa učenicima i organizaciji školskog tima su, pored teorijskih osnova, predstavljene konkretne aktivnosti koje možete da sprovedete na osnovu priloženih upustava, ali i da osmislite sopstvene aktivnosti KViS, koristeći kao vodilju pripreme i savete vaših kolega koji su učestvovali u stvaranju ovog kursa.

Na kraju ćete saznati i koje resurse možete koristiti kao materijal u sprovođenju aktivnosti KViS sa učenicima, kako da ostvarite saradnju sa lokalnim partnerima, kao i kako da se dodatno usavršite u ovoj oblasti.

Dakle, ako ste nastavnik ili sturčni saradnik u srednjoj školi i želite da više saznate o karijernom vođenju i savetovanju, kako da sprovodite ove aktivnosti u radu sa učenicima i kakve koristi od takvih aktivnosti će Vaši učenici imati, ovo je kurs za Vas. Naravno, kurs je besplatan, a možtete mu pristupiti u bilo kom trenutku sa bilo kog mesta i sami odlučiti kojim tempom ćete prelaziti date sadržaje.

Who is the target audience?
  • Kurs je namenjen pre svega nastavnicima srednjih škola u Srbiji, i to posebno onim koji imaju malo ili nimalo iskustva u sprovođenju aktivnosti karijernog vođenja i savetovanja.
Students Who Viewed This Course Also Viewed
What Will I Learn?
Saznaćete koje resurse možete koristiti za kvalitetno karijerno informisanje učenika i kako ih možete prilagoditi upotrebi na času
Saznaćete kako da realizujete aktivnosti karijernog vođenja i savetovanja sa svojim učenicima, bilo da prilagodite neku od već prikazanih aktivnosti koje su razvile Vaše kolege nastavnici i stručni saradnici, bilo da po ugledu na njih osmislite sopstvene
Naučićete kako da prepoznate kada je učeniku potrebna dodatna podrška u oblasti karijernog vođenja i savetovanja i kome ga možete uputiti
Saznaćete koji resursi iz ove oblasti su Vam na raspolaganju za dalje profesionalno usavršavanje
View Curriculum
Requirements
  • This course does not have special pre-course requirements
Curriculum For This Course
Expand All 61 Lectures Collapse All 61 Lectures 05:02:43
+
Uvod u karijerno vođenje u srednjoj školi
4 Lectures 17:18

U ovoj lekciji saznaćete šta je kurs karijerno vođenje u srednjoj školi, kome je namenjen i šta ćete saznati i moći da uradite nakon pohađanja ovog kursa.

Šta je kurs karijerno vođenje u srednjoj školi i kome je namenjen?
04:15

Ova lekcija pomoći će Vam da se lakše snađete kroz kurs jer pruža pregled celina u koje je kurs organizovan. Saznaćete šta svaku od njih čini i koje su glavne teme i aktivnosti zastupljene.

Pregled kursa
03:14

Ova lekcija Vam olakšava snalaženje kroz Udemy platformu i pojašnjava kako možete učestvovati na ovom kursu.

Kako učestvovati na kursu?
04:14

U ovoj lekciji otkrićete šta je to što svaki nastavnik treba da zna o karijernom vođenju.

Šta svaki nastavnik treba da zna o karijernom vođenju?
05:35
+
Karijerno vođenje
4 Lectures 24:06

U ovoj lekciji definisaćemo pojam karijernog vođenja i upoznati se sa oblastima koje ono obuhvata kao što su karijerno informisanje, karijerno savetovanje, savetovanje pri zapošljavanju, obrazovanje za karijeru, posredovanje u zapošljavanju, kao i karijerno vođenje i savetovanje zaposlenih. 

Šta je karijerno vođenje?
07:05

Ova lekcija nudi odgovor na pitanje da li svako ima karijeru, kao i šta je to zaprvo karijera, ilustrujući njena dva shvatanja koja se često nazivaju moderno i tradicionalno. 

Karijera - moderno i tradicionalno shvatanje karijere
06:38

U ovoj lekciji saznaćete šta su to veštine upravljanja karijernom i zašto su one bitne ne samo za učenike, nego i za svakoga od nas. 

Veštine upravljanja karijerom (VUK)
06:00

Tema ove lekcije je odnos između veština upravljanja karijernom i loše ekonomske situacije - da li su u tim uslovima ove veštine neophodne ili neprimenljive?

Neophodne ili neprimenjive? VUK i loša ekonomska situacija
04:23
+
Karijerno vođenje u srednjoj školi
4 Lectures 13:45

U ovoj lekciji upoznaćete se sa karijernim vođenjem iz ugla obaveze srednjih škola. 

Karijerno vođenje kao obaveza srednje škole
03:00

Ova lekcija pruža detaljniji uvid u zakonski i strateški okvir karijernog vođenja i savetovanja u srednjoj školi.

Zakonski i strateški okivr
05:14

Ova lekcija definiše tim za karijerno vođenje jedne škole u najširem smislu kao i njegovu ulogu.  

Tim za karijerno vođenje
02:53

Ova lekcija uvodi pojam programa karijernog vođenja koji je i prvi cilj svakog tima za karijerno vođenje.

Program karijernog vođenja
02:38
+
Aktivnosti karijernog vođenja u srednjoj školi
3 Lectures 17:55

U uvodnoj lekciji ovog poglavlja upoznaćete se sa vrstama i tipovima aktivnosti karijernog vođenja u srednjoj školi.

Vrste aktivnosti KViS
03:55

Kakve sve uloge nastavnici i stručni saradnici mogu obavljati u procesu karijernog vođenja čućete u ovoj lekciji i to i kroz lična iskustva kolega nastavnika. 

Uloge nastavnika i stručnih saradnika u procesu karijernog vođenja
08:20

U lekciji ćete moći da čujete o kojim primerima aktivnosti karijernog vođenja i savetovanja u srednjoj školi će biti reči tokom ovog kursa.

Primeri aktivnosti karijernog vođenja
05:40
+
Samoprocena
7 Lectures 31:56

U uvodnoj lekciji ovog poglavlja saznaćete zašto je važna samoprocena učenika. 

Zašto je bitna samoprocena
04:01

U ovoj lekciji predstavljena je aktivnost samoprocene znanja i veština koju možete realizovati sa svojim učenicima. 

Samoprocena znanja i veština
04:05

U ovoj lekciji predstavljena je aktivnost samoprocene interesovanja koju možete realizovati sa svojim učenicima. 

Samoprocena interesovanja
06:51

U ovoj lekciji predstavljena je aktivnost samoprocene vrednosnih stavova koju možete realizovati sa svojim učenicima. 

Samoprocena vrednosnih stavova
04:01

U ovoj lekciji predstavljena je aktivnost sa ciljem samospoznaje i razumevanja sebe koju možete realizovati sa svojim učenicima. 

Self koncept - razumevanje sebe
05:44

U ovoj lekciji predstavljena je aktivnost samoprocene kroz pisanje pisma karijernom savetniku koju možete realizovati sa svojim učenicima. 

Pismo karijernom savetniku
04:25

U ovoj lekciji predstavljena je aktivnost samoprocene korišćenjem filma koju možete realizovati sa svojim učenicima. 

Ponovo radi bioskop
02:49
+
Karijerno informisanje
7 Lectures 27:26

Ova lekcija ističe značaj karijernog informisanja za učenike srednjih škola. 

Karijerno informisanje
02:47

Ova lekcija prikazuje kakvi sve izvori informacija postoje i kako ih treba koristiti.

Izvori informacija
05:51

U ovoj lekciji predstavljena je aktivnost izrade plana informisanja koju možete realizovati sa svojim učenicima. 

Izrada plana informisanja
06:03

U ovoj lekciji predstavljena je aktivnost karijernog informisanja korišćenjem interneta koju možete realizovati sa svojim učenicima. 

Internet slalom
03:32

U ovoj lekciji saznaćete više o portalu za karijerno vođenje karijernovodjenje.rs koji je namenjen učenicima i koga mogu koristiti i samostalno u procesu karijernog vođenja. 

Portal za karijerno vođenje - karijernovodjenje.rs
03:23

U ovoj lekciji saznaćete više o bazi obrazovnih mogućnosti obrazovanje.rs, korisnom resursu za karijerno informisanje učenika. 

Baza obrazovnih mogućnosti - obrazovanje.rs
03:15

U ovoj lekciji ćete imati priliku da ukratko čujete na koji je sve način moguće prikupiti informacije o zanimanjima u sklopu aktivnosti karijernog informisanja. 

Prikupljanje informacija o zanimanjima
02:35
+
Realni susreti - upoznavanje sveta rada
6 Lectures 30:44

U ovoj lekciji predstavljena je aktivnost istraživačkih zadataka o školama ili zanimanjima koju možete realizovati sa svojim učenicima. 

Istraživački zadaci - istraživanje zanimanja i/ili škola
07:38

U ovoj lekciji predstavljen je koristan resurs za rad s učenicima, pogodan i za samostalno korišćenje, u procesu informisanja o zanimanjima. 

Korak po korak do izbora zanimanja
06:23

U ovoj lekciji predstavljena je aktivnost realnih susreta sa zanimanjima kroz job shadowing koju možete realizovati sa svojim učenicima. 

Senka na poslu - job shadowing
04:43

U ovoj lekciji predstavljena je aktivnost pripreme za realne susrete sa zanimanjima koju možete realizovati sa svojim učenicima. 

Pripremna radionica za realne susrete
05:57

U ovoj lekciji predstavljena je aktivnost jačanja preduzimljivosti i orijentacije ka preduzetništvu koju možete realizovati sa svojim učenicima. 

Preduzetništvo - primer iz prakse
02:43

U ovoj lekciji predstavljena je aktivnost orijentisana na upoznavanje zanimanja i sveta rada koju možete realizovati sa svojim učenicima. 

Karakteristike dobrog-lošeg majstora (radionica za učenike stručnih škola)
03:20
+
Predstavljanje poslodavcima
8 Lectures 45:09

U uvodnoj lekciji ovog poglavlja saznajte koji su najvažniji aspekti predstavljanja i samopromocije o kojima će biti reč u narednim lekcijama. 

Predstavljanje poslodavcima - veštine samopromocije
01:15

U ovoj lekciji izlistaćemo najvažnije stavke vezane za radnu biografiju i utvrditi koja je njena uloga. 

CV - biografija - zašto je bitna i kako je napisati
02:28

Ova lekcija prikazaće najvažnije elemente svake radne biografije i dati smernice za njihovo pisanje.

Elementi biografije
07:08

Ova lekcija predstavlja evropski obrazac radne biografije - Europass, jedan od najzastupljenijih formata biografije širom sveta.

Evropski obrazac biografije - Europass
02:57

U ovoj lekciji čućete korisne savete, ideje i detalje o tome kako da pomognete svojim učenicima da unaprede kvalitet svoje prijave za praksu, posao, program stipendiranja i slično.

Kako pomoći učenicima da unaprede kvalitet svoje prijave?
08:02

U ovoj lekciji utvrdite najvažnije elemente motivacionog i propratnog pisma, kao i aktivnosti kroz koje ih možete vežbati sa svojim učenicima.

Motivaciono i propratno pismo
08:39

U ovoj lekciji dati su saveti za što uspešniji intervju sa poslodavcem, kao i aktivnosti za rad sa učenicima koje mogu poslužiti kao priprema za takav razgovor. 

Priprema za razgovor s poslodavcem
09:59

U ovoj lekciji predstavljena je aktivnost za rad s učenicima na ličnoj promociji na društvenim mrežama. 

Moj profil - lična promocija na društvenim mrežama
04:41
+
Planiranje i donošenje odluka
4 Lectures 23:32

U ovoj lekciji saznajte zašto je važno postavljati ciljeve i pomoću kojih tehnika to možemo uspešno uraditi. 

Planiranje i donošenje odluka
04:41

U ovoj lekciji predstavljena je aktivnost koja se tiče dugoročnog planiranja i koju možete sprovesti sa svojim učenicima.

Želje, životna mislija i uloge
07:23

U ovoj lekciji predstavljena je aktivnost koja se tiče postavljanja ciljeva koju možete sprovesti sa svojim učenicima.

Postavljanje ciljeva
06:37

U ovoj lekciji predstavljena je aktivnost planiranja u funkciji ostvarenja cilja koju možete sprovesti sa svojim učenicima.

Planiranje u funkciji ostvarenja cilja
04:51
+
Školski tim za karijerno vođenje
4 Lectures 22:00

Poslušajte dobre primere organizacije tima za karijerno vođenje u nekoliko srednjih škola u Srbiji. 

Organizacija tima za karijerno vođenje
06:35

U ovoj lekciji predstavljen je primer dobre prakse pravljenja plana aktivnosti tima za karijerno vođenje. 

Aktivnosti tima za karijerno vođenje
04:15

Saznajte kako tim za karijerno vođenje može motivisati i uključiti učenike u sproveđenje akivnosti karijernog vođenja i savetovanja.

Kako motivisati učenike za aktivnosti KViS?
05:43

U ovoj lekciji upoznaćete se sa primerom dobre prakse organizacije školskog sajma karijernih mogućnosti.

Školski sajam karijernih mogućnosti
05:27
5 More Sections
About the Instructor
3.7 Average rating
13 Reviews
77 Students
1 Course
National Euroguidance centre in Serbia

Euroguidance je evropska mreža za podršku karijernom vođenju i savetovanju koja promoviše evropsku dimeziju karijernog vođenja i pruža relevantne informacije o karijernom vođenju i mobilnosti.
Aktivnosti Euroguidance mreže se sprovode kroz nacionalne Euroguidance centre koji postoje u 34 evropske države. U Republici Srbiji, Euroguidance centar je pokrenut 2013. godine kao organizacioni deo Fondacije Tempus.
EG mreža je nastala 1992. godine u okviru evropskog programa PETRA, a danas deluje kao deo Erazmus+ i delimično se finansira iz sredstava Evropske unije a delimično iz nacionalnog budžeta država članica mreže.

3.7 Average rating
13 Reviews
77 Students
1 Course
National Euroguidance Centre

Euroguidance je evropska mreža za podršku karijernom vođenju i savetovanju koja promoviše evropsku dimeziju karijernog vođenja i pruža relevantne informacije o karijernom vođenju i mobilnosti.
Aktivnosti Euroguidance mreže se sprovode kroz nacionalne Euroguidance centre koji postoje u 34 evropske države. U Republici Srbiji, Euroguidance centar je pokrenut 2013. godine kao organizacioni deo Fondacije Tempus.
EG mreža je nastala 1992. godine u okviru evropskog programa PETRA, a danas deluje kao deo Erazmus+ i delimično se finansira iz sredstava Evropske unije a delimično iz nacionalnog budžeta država članica mreže.

3.7 Average rating
13 Reviews
77 Students
1 Course
3.7 Average rating
13 Reviews
77 Students
1 Course
3.7 Average rating
13 Reviews
77 Students
1 Course
3.7 Average rating
13 Reviews
77 Students
1 Course
3.7 Average rating
13 Reviews
77 Students
1 Course
Report Abuse