Khóa học tiếng Nhật Online cấp độ N5 (15 bài)
0.0 (0 ratings)
Instead of using a simple lifetime average, Udemy calculates a course's star rating by considering a number of different factors such as the number of ratings, the age of ratings, and the likelihood of fraudulent ratings.
0 students enrolled
Wishlisted Wishlist

Please confirm that you want to add Khóa học tiếng Nhật Online cấp độ N5 (15 bài) to your Wishlist.

Add to Wishlist

Khóa học tiếng Nhật Online cấp độ N5 (15 bài)

KHóa học cho kỳ thi Năng lực Nhật ngữ cấp độ N5 dành cho người nước ngoài (15 bài)
0.0 (0 ratings)
Instead of using a simple lifetime average, Udemy calculates a course's star rating by considering a number of different factors such as the number of ratings, the age of ratings, and the likelihood of fraudulent ratings.
0 students enrolled
Created by Attain Corp.
Last updated 6/2017
Vietnamese
Current price: $10 Original price: $150 Discount: 93% off
5 hours left at this price!
30-Day Money-Back Guarantee
Includes:
 • 21 hours on-demand video
 • 2 Articles
 • 19 Supplemental Resources
 • Full lifetime access
 • Access on mobile and TV
 • Certificate of Completion
What Will I Learn?
 • Nắm được những điều cơ bản như cách viết , cách phát âm từ vựng trong tiếng Nhật.
 • Nắm được Từ vựng, cách diễn đạt, ngữ pháp tương đương với cấp độ N5 của kỳ thi Năng lực Nhật ngữ.
 • Có thể chào hỏi cơ bản sử dụng trong đời sống hàng ngày
 • Nói một cách chậm rãi những đoạn thội thoại nhỏ, nghe được những thông tin cần thiết trong cuộc sống hàng ngày.
View Curriculum
Requirements
 • Nắm vững cách viết và cách phát âm của Hiragana và Katakana trong tiếng Nhật (có khả năng sử dụng khóa học nhập môn tiếng Nhật trực tuyến)
 • In giáo trình định dạng file PDF của tiếng Nhật trực tuyến ra để vừa tham khảo giáo trình vừa học.
 • Biết cách hiển thị của tài liệu. Trong tài liệu này, các cách hiển thị Romaji và ngữ pháp tiếng Nhật đều có qui tắc. Hãy tham khảo từng ý nghĩa ở File “N5-VN-How to use this study materials (Dành cho những người sử dụng giáo trình)”.
 • Trong các hình ảnh đều có góc dành để luyện tập. Chúng tôi sẽ cho người học thời gian để suy nghĩ, nhưng trong trường hợp thời gian suy nghĩ không đủ thì có thể dừng hình ảnh lại một lúc.
 • Khi ôn tập và chuẩn bị bài, các bạn có thể sử dụng danh mục Từ vựng, cách diễn đạt và Ngữ pháp của Khóa học cấp độ N5.
Description

“Khóa học tiếng Nhật online cấp độ N5” là tài liệu học tiếng Nhật phù hợp với cấp độ N5 của kỳ thi năng lực Nhật ngữ. Các bạn có thể học được Từ vựng, cách diễn đạt và ngữ pháp tương đương với cấp độ N5 của Kỳ thi năng lực nhật ngữ. Ngoài ra, đểnâng cao hơn nữa năng lực giao tiếp bằng tiếng Nhật, các bạn có thể xem được các hình ảnh thực tế về tiếng Nhật của cấp độ N5 được sử dụng như thế nào trong giao tiếp hàng ngày. Tất cả các hình ảnh âm thanh đều có kèm theo phụ đề tiếng Việt nên những người mới bắt đầu học tiếng Nhật đều có thể học một cách dễ dàng. Thêm vào đó, để những bạn ở các quốc gia không dùng Hán tự có thể học được, từ bài 1 đến bài 13 đều có kèm theo chữ Romaji và các câu ví dụ đều được ghi bằng tiếng Việt.

Who is the target audience?
 • Những người học có thể hiểu được tiếng Việt và ko có tiếng mẹ đẻ là tiếng Nhật.
 • Người học tiếng Nhật sơ cấp đã năm vững Hiragana và Katakana ở một mưc độ nào đó.
 • Người học muốn dự thi kỳ thi năng lực Nhật ngữ cấp độ N5
 • Người học muốn học tiếng Nhật kinh doanh.
 • Người học muốn lĩnh hội năng lực giao tiếp tiếng Nhật
 • Những sinh viên chuyên ngành tiếng Nhật của cac trường đại học hoặc trường tiếng.
 • Du học sinh đến Nhật
 • Nhân viên của các công ty Nhật cần đào tạo tiếng Nhật
Compare to Other Japanese Courses
Curriculum For This Course
247 Lectures
21:04:53
+
(Bạn hãy đọc ghi chú này!)
2 Lectures 00:41
(Bạn hãy đọc ghi chú này!)
00:06

Tải giáo trình của các bài, bảng từ vựng, bảng ngữ pháp.
00:34
+
Bài 1: Tôi là sinh viên.
15 Lectures 41:52
文法(Ngữ pháp)2
01:38

文法(Ngữ pháp)3
01:16

文法(Ngữ pháp)4
01:20

文法(Ngữ pháp)5
01:24

文法(Ngữ pháp)6
02:13

文法(Ngữ pháp)7
02:34

会話復習(Ôn tập hội thoại)
01:21
+
Bài 2: Người này là ai vậy?
14 Lectures 58:04


会話(Hội thoại)
02:04

語彙リスト(Danh sách từ vựng)
08:57

語彙(Từ vựng)
11:02

表現(Các diễn đạt)
08:04


文法(Ngữ pháp)1
01:26

文法(Ngữ pháp)2
02:57

文法(Ngữ pháp)3
03:02

文法(Ngữ pháp)4
04:14

文法(Ngữ pháp)5
08:30

文法(Ngữ pháp)6
03:00

会話復習(Ôn tập hội thoại)
02:11
+
Bài 3: Phòng họp ở đâu vậy ạ?
15 Lectures 01:03:00


会話(Hội thoại)
02:19

語彙リスト(Danh sách từ vựng)
10:59

語彙(Từ vựng)
10:22

表現(Các diễn đạt)
05:13


文法(Ngữ pháp)1
03:07

文法(Ngữ pháp)2
01:44

文法(Ngữ pháp)3
01:09

文法(Ngữ pháp)4
02:30

文法(Ngữ pháp)5
02:49

文法(Ngữ pháp)6
03:01

文法(Ngữ pháp)7
13:58

会話復習(Ôn tập hội thoại)
02:21
+
Bài 4: Siêu thị mở cửa từ mấy giờ đến mấy giờ?
15 Lectures 01:37:44


会話(Hội thoại)
02:21

語彙リスト(Danh sách từ vựng)
13:35

語彙(Từ vựng)1
11:54

語彙(Từ vựng)2
08:27

表現(Các diễn đạt)
07:18


文法(Ngữ pháp)1
09:38

文法(Ngữ pháp)2
13:54

文法(Ngữ pháp)3
19:07

文法(Ngữ pháp)4
01:57

文法(Ngữ pháp)5
01:40

文法(Ngữ pháp)6
02:41

会話復習(Ôn tập hội thoại)
02:23
+
Bài 5: Thứ ba Tôi sẽ đi Hiroshima.
16 Lectures 01:26:31


会話(Hội thoại)
01:53

語彙リスト(Danh sách từ vựng)
09:52

語彙(Từ vựng)1
12:36

語彙(Từ vựng)2
11:48

表現(Các diễn đạt)
08:46


文法(Ngữ pháp)1
03:12

文法(Ngữ pháp)2
06:17

文法(Ngữ pháp)3
03:24

文法(Ngữ pháp)4
13:25

文法(Ngữ pháp)5
01:42

文法(Ngữ pháp)6
03:31

文法(Ngữ pháp)7
05:11

会話復習(Ôn tập hội thoại)
02:12
+
Bài 6: Bạn đã đi như thế nào để đến Akihabara?
16 Lectures 01:48:40


会話(Hội thoại)
02:27

語彙リスト(Danh sách từ vựng)
10:02

語彙(Từ vựng)1
13:45

語彙(Từ vựng)2
12:24

表現(Các diễn đạt)
09:04


文法(Ngữ pháp)1
12:31

文法(Ngữ pháp)2
17:08

文法(Ngữ pháp)3
15:37

文法(Ngữ pháp)4
01:45

文法(Ngữ pháp)5
01:47

文法(Ngữ pháp)6
01:42

文法(Ngữ pháp)7
04:36

会話復習(Ôn tập hội thoại)
02:51
+
Bài 7: Cùng nhau đi trượt tuyết nhé!
16 Lectures 01:23:48


会話(Hội thoại)
02:09

語彙リスト(Danh sách từ vựng)
08:15

語彙(Từ vựng)1
14:27

語彙(Từ vựng)2
15:18

表現(Các diễn đạt)
09:17


文法(Ngữ pháp)1
04:55

文法(Ngữ pháp)2
05:41

文法(Ngữ pháp)3
04:29

文法(Ngữ pháp)4
03:27

文法(Ngữ pháp)5
01:22

文法(Ngữ pháp)6
06:22

文法(Ngữ pháp)7
03:09

会話復習(Ôn tập hội thoại)
02:09
+
Bài 8: Tuần này trời không lạnh lắm.
18 Lectures 01:28:10


会話(Hội thoại)
02:26

語彙リスト(Danh sách từ vựng)
09:07

語彙(Từ vựng)1
13:20

語彙(Từ vựng)2
09:02

表現(Các diễn đạt)
04:53


文法(Ngữ pháp)1
05:58

文法(Ngữ pháp)2
09:09

文法(Ngữ pháp)3
05:25

文法(Ngữ pháp)4
02:06

文法(Ngữ pháp)5
03:59

文法(Ngữ pháp)6
03:01

文法(Ngữ pháp)7
02:47

文法(Ngữ pháp)8
06:07

文法(Ngữ pháp)9
05:03

会話復習(Ôn tập hội thoại)
02:32
+
Bài 9: Cửa hàng này ngon và rất nổi tiếng đấy ạ.
17 Lectures 01:33:34


会話(Hội thoại)
02:29

語彙リスト(Danh sách từ vựng)
09:08

語彙(Từ vựng)1
18:38

語彙(Từ vựng)2
15:35

表現(Các diễn đạt)
12:40


文法(Ngữ pháp)1
07:06

文法(Ngữ pháp)2
04:27

文法(Ngữ pháp)3
01:50

文法(Ngữ pháp)4
01:34

文法(Ngữ pháp)5
02:27

文法(Ngữ pháp)6
02:32

文法(Ngữ pháp)7
04:34

文法(Ngữ pháp)8
04:58

会話復習(Ôn tập hội thoại)
02:25
6 More Sections
About the Instructor
Attain Corp.
4.6 Average rating
1,915 Reviews
10,026 Students
30 Courses
Japanese-language education

Attain Corporation is a Japanese educational e-learning company. We are devoting ourselves in making and selling Japanese learning materials and Japanese teacher training materials. We also offer over 600 lessons of e-learning materials about IT knowledge and business skills in Japan. We have absolute confidence in the quality of our content.

Currently we are publishing our Japanese learning materials from Beginners course through the N2 course. N1 courses are in production. We will make them accessible to the public accordingly.

アテイン株式会社は、日本の企業です。日本語学習用の教材や、日本語教師養成教材を制作・販売しています。日本では日本国内向けにIT知識やビジネススキルなど、600のeラーニング教材を制作・販売してきた実績がありますので、クオリティには絶対の自信があります。

現在N2までのコースを公開していますが、N1のコースも制作中です。順次公開していきます。