Khóa học tiếng Nhật Online cấp độ N4 (15 bài)
4.0 (1 rating)
Instead of using a simple lifetime average, Udemy calculates a course's star rating by considering a number of different factors such as the number of ratings, the age of ratings, and the likelihood of fraudulent ratings.
2 students enrolled
Wishlisted Wishlist

Please confirm that you want to add Khóa học tiếng Nhật Online cấp độ N4 (15 bài) to your Wishlist.

Add to Wishlist

Khóa học tiếng Nhật Online cấp độ N4 (15 bài)

Khóa học N4 cho kỳ thi Năng lực Nhật ngữ dành cho người nước ngoài (15 bài)
4.0 (1 rating)
Instead of using a simple lifetime average, Udemy calculates a course's star rating by considering a number of different factors such as the number of ratings, the age of ratings, and the likelihood of fraudulent ratings.
2 students enrolled
Created by Attain Corp.
Last updated 9/2017
Vietnamese
Current price: $10 Original price: $150 Discount: 93% off
5 hours left at this price!
30-Day Money-Back Guarantee
Includes:
 • 13.5 hours on-demand video
 • 2 Articles
 • 19 Supplemental Resources
 • Full lifetime access
 • Access on mobile and TV
 • Certificate of Completion
What Will I Learn?
 • Nắm được Từ vựng, cách diễn đạt, ngữ pháp tương đương với cấp độ N4 của kỳ thi Năng lực Nhật ngữ.
 • Có thể hiểu được hầu hết nội dung của các đoạn hội thoại trong cuộc sống hàng ngàu nếu được nói một cách chậm rãi
 • Có thể đọc và hiểu được các câu và đoạn văn cố định được viết bằng Kanji của cáp độ N4.
 • Có thể hội thoại bằng tiếng Nhật sơ cấp trong cuộc sống hàng ngày.
 • Có thể nói và hiểu được các kính ngữ đơn giản
View Curriculum
Requirements
 • Nắm vững năng lực tiếng Nhật cấp độ N5 (có khả năng sử dụng tiếng Nhật trực tuyến khóa học cấp độ N5)
 • In giáo trình định dạng file PDF của tiếng Nhật trực tuyến ra để vừa tham khảo giáo trình vừa học.
 • Trong các hình ảnh đều có góc dành để luyện tập. Chúng tôi sẽ cho người học thời gian để suy nghĩ, nhưng trong trường hợp thời gian suy nghĩ không đủ thì có thể dừng hình ảnh lại một lúc.
 • Khi ôn tập và chuẩn bị bài, các bạn có thể sử dụng danh mục Từ vựng, cách diễn đạt và Ngữ pháp của Khóa học cấp độ N4.
Description

Đối với những học viên chưa học cấp độ N5, tôi nghĩ các bạn hãy học “Khóa học tiếng Nhật Online cấp độ N5” trước.


Những người đã hoàn thành khóa học này, hoặc là những người đã hoàn thành cấp độ N4 thì để có thể nói được tiếng Nhật nhiều hơn nữa, hãy học “Khóa học tiếng Nhật Online cấp độ N3”

“Khóa học tiếng Nhật online cấp độ N4” là tài liệu học tiếng Nhật phù hợp với cấp độ N4 của kỳ thi năng lực Nhật ngữ. Các bạn có thể học được Từ vựng, cách diễn đạt và ngữ pháp tương đương với cấp độ N4 của Kỳ thi năng lực nhật ngữ. Ngoài ra, vì trong các đoạn hội thoại thực tế đều có áp dụng các kiến thức của N4, nên cùng với việc rất hữu ích cho việc chuẩn bị cho kỳ thi năng lực Nhật ngữ, nó còn giúp nâng cao hơn nữa năng lực giao tiếp bằng tiếng Nhật. Tất cả các hình ảnh âm thanh đều có kèm theo phụ đề tiếng Việt nên những người mới bắt đầu học tiếng Nhật đều có thể học một cách dễ dàng. Thêm vào đó, để những bạn ở các quốc gia không dùng Hán tự có thể học được thì trên tất cả các chữ Kanji đều có kèm theo cách đọc bằng Hiragana.

Who is the target audience?
 • [Essentials] Những người học có thể hiểu được tiếng Việt và ko có tiếng mẹ đẻ là tiếng Nhật.
 • [Essentials] Những người học tiếng Nhật đã học xong tiếng nhật trình độ nhập môn và tiếng Nhật cấp độ N5 của kỳ thi năng lực Nhật ngữ.
 • Người học muốn dự thi kỳ thi năng lực Nhật ngữ cấp độ N4
 • Người học muốn học tiếng Nhật kinh doanh sơ cấp.
 • Người học muốn lĩnh hội năng lực giao tiếp tiếng Nhật
 • Những sinh viên chuyên ngành tiếng Nhật của cac trường đại học hoặc trường tiếng.
 • Du học sinh đến Nhật
 • Nhân viên của các công ty Nhật cần đào tạo tiếng Nhật
Compare to Other Japanese Courses
Curriculum For This Course
217 Lectures
13:43:30
+
(Bạn hãy đọc ghi chú này!)
2 Lectures 00:41
(Bạn hãy đọc ghi chú này!)
00:06

Tải giáo trình của các bài, bảng từ vựng, bảng ngữ pháp.
00:35
+
Bài 1: Chúc mừng giáng sinh!
16 Lectures 01:08:50
+
Bài 2: Bạn có thể chỉ giúp tôi chỗ đổ rác ở đâu không?
15 Lectures 59:24


会話(Hội thoại)
02:32

語彙リスト(Danh sách từ vựng)
04:13

語彙(Từ vựng)
15:20

表現(Các diễn đạt)
04:19


文法(Ngữ pháp)1
02:18

文法(Ngữ pháp)2
04:57

文法(Ngữ pháp)3
02:12

文法(Ngữ pháp)4
02:27

文法(Ngữ pháp)5
11:43

文法(Ngữ pháp)6
01:58

文法(Ngữ pháp)7
02:04

会話復習(Ôn tập hội thoại)
02:37
+
Bài 3: Nặng quá không thể vào vác nổi ạ.
17 Lectures 59:36


会話(Hội thoại)
02:01

語彙リスト(Danh sách từ vựng)
04:41

語彙(Từ vựng)
13:32

表現(Các diễn đạt)
02:25


文法(Ngữ pháp)1
09:12

文法(Ngữ pháp)2
02:50

文法(Ngữ pháp)3
02:02

文法(Ngữ pháp)4
03:45

文法(Ngữ pháp)5
01:50

文法(Ngữ pháp)6
04:34

文法(Ngữ pháp)7
01:41

文法(Ngữ pháp)8
02:51

文法(Ngữ pháp)9
03:26

会話復習(Ôn tập hội thoại)
02:03
+
Bài 4: Chủ Nhật sẽ đi thăm anh Satou bị ốm, bạn có đi cùng chúng tôi không?
16 Lectures 01:00:49


会話(Hội thoại)
01:51

語彙リスト(Danh sách từ vựng)
05:19

語彙(Từ vựng)
13:25

表現(Các diễn đạt)
06:01


文法(Ngữ pháp)1
02:45

文法(Ngữ pháp)2
03:32

文法(Ngữ pháp)3
03:36

文法(Ngữ pháp)4
05:58

文法(Ngữ pháp)5
04:59

文法(Ngữ pháp)6
02:02

文法(Ngữ pháp)7
03:55

文法(Ngữ pháp)8
02:35

会話復習(Ôn tập hội thoại)
01:58
+
Bài 5: Tương lai tôi định làm việc ở Nhật Bản.
16 Lectures 54:22


会話(Hội thoại)
01:41

語彙リスト(Danh sách từ vựng)
04:48

語彙(Từ vựng)
10:29

表現(Các diễn đạt)
03:18

文法リスト(Danh sách ngữ pháp)
01:21

文法(Ngữ pháp)1
07:57

文法(Ngữ pháp)2
01:56

文法(Ngữ pháp)3
04:23

文法(Ngữ pháp)4
02:41

文法(Ngữ pháp)5
03:07

文法(Ngữ pháp)6
02:00

文法(Ngữ pháp)7
02:37

文法(Ngữ pháp)8
04:40

会話復習(Ôn tập hội thoại)
01:51
+
Bài 6: Tôi đang phân vân không biết chọn quà gì làm quà cưới cho Lee.
14 Lectures 50:44


会話(Hội thoại)
02:11

語彙リスト(Danh sách từ vựng)
05:13

語彙(Từ vựng)
17:22

表現(Các diễn đạt)
02:57


文法(Ngữ pháp)1
04:28

文法(Ngữ pháp)2
02:10

文法(Ngữ pháp)3
03:36

文法(Ngữ pháp)4
03:10

文法(Ngữ pháp)5
01:57

文法(Ngữ pháp)6
02:46

会話復習(Ôn tập hội thoại)
02:17
+
Bài 7: Sau khi chuẩn bị xong tài liệu bạn có thể liên lạc giúp tôi được không?
14 Lectures 46:53


会話(Hội thoại)
01:54

語彙リスト(Danh sách từ vựng)
04:50

語彙(Từ vựng)
10:16

表現(Các diễn đạt)
02:56


文法(Ngữ pháp)1
02:39

文法(Ngữ pháp)2
02:28

文法(Ngữ pháp)3
02:07

文法(Ngữ pháp)4
06:26

文法(Ngữ pháp)5
04:18

文法(Ngữ pháp)6
04:14

会話復習(Ôn tập hội thoại)
02:12
+
Bài 8: Do được nhờ công việc liên quan đến công ty chính nên tôi đến hơi đột ...
14 Lectures 50:48


会話(Hội thoại)
02:14

語彙リスト(Danh sách từ vựng)
05:33

語彙(Từ vựng)
09:51

表現(Các diễn đạt)
04:34


文法(Ngữ pháp)1
08:31

文法(Ngữ pháp)2
02:16

文法(Ngữ pháp)3
03:44

文法(Ngữ pháp)4
02:40

文法(Ngữ pháp)5
03:09

文法(Ngữ pháp)6
03:00

会話復習(Ôn tập hội thoại)
02:23
+
Bài 9: Bạn không cần mang vét đến cũng được.
13 Lectures 45:10


会話(Hội thoại)
02:35

語彙リスト(Danh sách từ vựng)
05:11

語彙(Từ vựng)
12:33

表現(Các diễn đạt)
04:35


文法(Ngữ pháp)1
03:27

文法(Ngữ pháp)2
04:17

文法(Ngữ pháp)3
02:31

文法(Ngữ pháp)4
02:21

文法(Ngữ pháp)5
02:12

会話復習(Ôn tập hội thoại)
02:43
6 More Sections
About the Instructor
Attain Corp.
4.6 Average rating
1,909 Reviews
10,005 Students
30 Courses
Japanese-language education

Attain Corporation is a Japanese educational e-learning company. We are devoting ourselves in making and selling Japanese learning materials and Japanese teacher training materials. We also offer over 600 lessons of e-learning materials about IT knowledge and business skills in Japan. We have absolute confidence in the quality of our content.

Currently we are publishing our Japanese learning materials from Beginners course through the N2 course. N1 courses are in production. We will make them accessible to the public accordingly.

アテイン株式会社は、日本の企業です。日本語学習用の教材や、日本語教師養成教材を制作・販売しています。日本では日本国内向けにIT知識やビジネススキルなど、600のeラーニング教材を制作・販売してきた実績がありますので、クオリティには絶対の自信があります。

現在N2までのコースを公開していますが、N1のコースも制作中です。順次公開していきます。