Khóa học tiếng Nhật Online cấp độ N3 (10 bài)
4.5 (1 rating)
Instead of using a simple lifetime average, Udemy calculates a course's star rating by considering a number of different factors such as the number of ratings, the age of ratings, and the likelihood of fraudulent ratings.
4 students enrolled
Wishlisted Wishlist

Please confirm that you want to add Khóa học tiếng Nhật Online cấp độ N3 (10 bài) to your Wishlist.

Add to Wishlist

Khóa học tiếng Nhật Online cấp độ N3 (10 bài)

Giáo trình dành cho kỳ thi năng lực Nhật ngữ cấp độ N3
4.5 (1 rating)
Instead of using a simple lifetime average, Udemy calculates a course's star rating by considering a number of different factors such as the number of ratings, the age of ratings, and the likelihood of fraudulent ratings.
4 students enrolled
Created by Attain Corp.
Last updated 6/2017
Vietnamese
Curiosity Sale
Current price: $10 Original price: $150 Discount: 93% off
30-Day Money-Back Guarantee
Includes:
 • 10.5 hours on-demand video
 • 2 Articles
 • 14 Supplemental Resources
 • Full lifetime access
 • Access on mobile and TV
 • Certificate of Completion
What Will I Learn?
 • Nắm vững Từ vựng, Ngữ pháp và Đọc hiểu tương đương với cấp độ N3 của kỳ thi năng lực Nhật ngữ.
 • Có thể hiểu được hầu hết nội dung hội thoại hàng ngày có cấp độ gần với tốc độ tự nhiên.
 • Có thể đọc được các đoạn văn có độ khó khá cao về các đề tài trong cuộc sống hàng ngày, các đề mục của các bài báo…
 • Có thể hiểu và nói được các đoạn hội thoại cấp độ trung cấp tiếng Nhật trong cuộc sống hàng ngày.
 • Hiểu và nói được tiếng Nhật kinh doạnh cấp độ Trung cấp.
View Curriculum
Requirements
 • Đã nắm vững tiếng nhật Sơ cấp và tiếng Nhật cấp độ N4 của kỳ thi năng lực Nhật ngữ (có khả năng sử dụng Khóa học tiếng Nhật trực tuyến cấp độ n4 và N5)
 • In giáo trình định dạng file PDF của tiếng Nhật trực tuyến ra để vừa tham khảo giáo trình vừa học.
 • Trong các hình ảnh đều có góc dành để luyện tập. Chúng tôi sẽ cho người học thời gian để suy nghĩ, nhưng trong trường hợp thời gian suy nghĩ không đủ thì có thể dừng hình ảnh lại một lúc.
 • Khi ôn tập và chuẩn bị bài, các bạn có thể sử dụng danh mục Từ vựng, cách diễn đạt và Ngữ pháp của khóa học cấp độ N3.
Description

Đối với những học viên chưa học N4, N5 thì trước hết hãy học “Khóa học tiếng Nhật Online cấp độ N5 (15 bài)” và “Khóa học tiếng Nhật Online cấp độ N4 (15 bài)”.


“Tiếng Nhật trực tuyến Khóa học cấp độ N3” là tài liệu học tiếng Nhật Trung cấp phù hợp với cấp độ N3 của kỳ thi năng lực Nhật ngữ. Các bạn có thể học được Từ vựng, cách diễn đạt và ngữ pháp tương đương với cấp độ N3 của Kỳ thi năng lực nhật ngữ. Ngoài ra, trong hội thoại thực tế đều có ứng dụng các kiến thức của N3, nên ngoài việc giúp ích cho sự chuẩn bị cho kỳ thi năng lực Nhật ngữ, nó còn giúp nâng cao năng lực giao tiếp tiếng Nhật. Tất cả các hình ảnh âm thanh đều có kèm theo phụ đề tiếng Việt nên những người nước ngoài học tiếng Nhật  đều có thể học một cách dễ dàng. Thêm vào đó, để những bạn ở các quốc gia không dùng Hán tự có thể học được, ở trên các Hán tự đều kèm theo Furigana.

Who is the target audience?
 • [Điều kiện cần thiết] Những người học có thể hiểu được tiếng Việt và ko có tiếng mẹ đẻ là tiếng Nhật.
 • [Điều kiện cần thiết] Người học tiếng Nhật đã học qua tiếng Nhật sơ cấp và tiếng Nhật cấp độ N4 của kỳ thi năng lực Nhật ngữ
 • Người học muốn dự thi kỳ thi năng lực Nhật ngữ cấp độ N3
 • Người học muốn học tiếng Nhật kinh doanh cấp độ Trung cấp.
 • Người học muốn lĩnh hội năng lực giao tiếp tiếng Nhật
 • Những sinh viên chuyên ngành tiếng Nhật của cac trường đại học hoặc trường tiếng.
 • Du học sinh đến Nhật
 • Nhân viên của các công ty Nhật cần đào tạo tiếng Nhật
Students Who Viewed This Course Also Viewed
Curriculum For This Course
176 Lectures
10:16:49
+
(Bạn hãy đọc ghi chú này!)
2 Lectures 00:43
(Bạn hãy đọc ghi chú này!)
00:06

Tải giáo trình của các bài, bảng từ vựng, bảng ngữ pháp.
00:36
+
Bài 1: Tôi muốn mượn cuốn sách này, tôi có thể mượn về được không?
14 Lectures 50:57文法(Ngữ pháp)2
02:26

文法(Ngữ pháp)3
03:22

文法(Ngữ pháp)4
02:03

文法(Ngữ pháp)5
03:25

文法(Ngữ pháp)6
02:34

会話復習(Ôn tập hội thoại)
02:10

+
Bài 2: Giày được bán trên mạng nói chung đều có thể đổi và trả lại đấy.
16 Lectures 01:01:26


会話(Hội thoại)
02:36

語彙リスト(Danh sách từ vựng)
06:13

語彙(Từ vựng)
13:06


文法(Ngữ pháp)1
03:14

文法(Ngữ pháp)2
03:30

文法(Ngữ pháp)3
02:25

文法(Ngữ pháp)4
02:32

文法(Ngữ pháp)5
02:06

文法(Ngữ pháp)6
03:19

文法(Ngữ pháp)7
04:17

文法(Ngữ pháp)8
05:57

会話復習(Ôn tập hội thoại)
02:22

読解(Đọc hiểu)
06:17
+
Bài 3: Thông qua việc đi làm thêm, tôi muốn nâng cao hơn nữa trình độ tiếng ...
17 Lectures 58:28


会話(Hội thoại)
01:58

語彙リスト(Danh sách từ vựng)
07:20

語彙(Từ vựng)
10:42


文法(Ngữ pháp)1
02:59

文法(Ngữ pháp)2
03:14

文法(Ngữ pháp)3
02:21

文法(Ngữ pháp)4
03:31

文法(Ngữ pháp)5
03:21

文法(Ngữ pháp)6
02:59

文法(Ngữ pháp)7
03:13

文法(Ngữ pháp)8
02:37

文法(Ngữ pháp)9
04:01

会話復習(Ôn tập hội thoại)
01:45

読解(Đọc hiểu)
05:12
+
Lesson 4: Ở các bảng quảng cáo của các cửa hàng bất đọng sản, tôi thường ...
17 Lectures 01:01:45


会話(Hội thoại)
03:08

語彙リスト(Danh sách từ vựng)
07:18

語彙(Từ vựng)
10:20


文法(Ngữ pháp)1
02:26

文法(Ngữ pháp)2
04:30

文法(Ngữ pháp)3
02:48

文法(Ngữ pháp)4
06:18

文法(Ngữ pháp)5
02:22

文法(Ngữ pháp)6
02:06

文法(Ngữ pháp)7
01:25

文法(Ngữ pháp)8
04:16

文法(Ngữ pháp)9
02:34

会話復習(Ôn tập hội thoại)
02:46

読解(Đọc hiểu)
05:47
+
Lesson 5:Vì không biết kết quả sẽ như thế nào nên tôi thấy bất an không chịu nổi
17 Lectures 59:27


会話(Hội thoại)
02:17

語彙リスト(Danh sách từ vựng)
06:59

語彙(Từ vựng)
10:32


文法(Ngữ pháp)1
03:21

文法(Ngữ pháp)2
03:57

文法(Ngữ pháp)3
02:58

文法(Ngữ pháp)4
03:46

文法(Ngữ pháp)5
02:28

文法(Ngữ pháp)6
02:32

文法(Ngữ pháp)7
03:38

文法(Ngữ pháp)8
02:59

文法(Ngữ pháp)9
02:47

会話復習(Ôn tập hội thoại)
01:59

読解(Đọc hiểu)
05:55
+
Bài 6: Hiệu suất sản xuất của nhà máy tăng lên dẫn đến chi phí đã cắt giảm được.
18 Lectures 01:00:45


会話(Hội thoại)
03:35

語彙リスト(Danh sách từ vựng)
06:17

語彙(Từ vựng)
10:56


文法(Ngữ pháp)1
05:16

文法(Ngữ pháp)2
02:19

文法(Ngữ pháp)3
02:16

文法(Ngữ pháp)4
02:44

文法(Ngữ pháp)5
01:59

文法(Ngữ pháp)6
03:59

文法(Ngữ pháp)7
02:35

文法(Ngữ pháp)8
02:08

文法(Ngữ pháp)9
01:17

文法(Ngữ pháp)10
02:16

会話復習(Ôn tập hội thoại)
03:13

読解(Đọc hiểu)
06:29
+
Bài 7: Dù có khó khăn, tôi cũng muốn thử thách vào con đường âm nhạc.
19 Lectures 01:10:08


会話(Hội thoại)
02:24

語彙リスト(Danh sách từ vựng)
05:37

語彙(Từ vựng)
09:14


文法(Ngữ pháp)1
04:20

文法(Ngữ pháp)2
06:09

文法(Ngữ pháp)3
02:47

文法(Ngữ pháp)4
08:29

文法(Ngữ pháp)5
01:52

文法(Ngữ pháp)6
02:14

文法(Ngữ pháp)7
03:25

文法(Ngữ pháp)8
02:17

文法(Ngữ pháp)9
02:18

文法(Ngữ pháp)10
02:18

文法(Ngữ pháp)11
01:37

会話復習(Ôn tập hội thoại)
02:09

読解(Đọc hiểu)
09:26
+
Bài 8: “Đối phương có vẻ giận dữ lắm, tôi không nghĩ là chỉ xin lỗi thì có ...
20 Lectures 01:05:52


会話(Hội thoại)
02:17

語彙リスト(Danh sách từ vựng)
07:26

語彙(Từ vựng)
08:47


文法(Ngữ pháp)1
02:27

文法(Ngữ pháp)2
02:39

文法(Ngữ pháp)3
02:46

文法(Ngữ pháp)4
03:37

文法(Ngữ pháp)5
03:53

文法(Ngữ pháp)6
02:09

文法(Ngữ pháp)7
02:23

文法(Ngữ pháp)8
04:54

文法(Ngữ pháp)9
02:40

文法(Ngữ pháp)10
01:59

文法(Ngữ pháp)11
02:17

文法(Ngữ pháp)12
02:14

会話復習(Ôn tập hội thoại)
01:54

読解(Đọc hiểu)
07:27
+
Bài 9: Không phải viết nhật ký mỗi ngày đâu.
18 Lectures 59:49


会話(Hội thoại)
02:11

語彙リスト(Danh sách từ vựng)
06:13

語彙(Từ vựng)
09:27


文法(Ngữ pháp)1
02:39

文法(Ngữ pháp)2
02:37

文法(Ngữ pháp)3
02:03

文法(Ngữ pháp)4
06:08

文法(Ngữ pháp)5
02:44

文法(Ngữ pháp)6
02:52

文法(Ngữ pháp)7
02:37

文法(Ngữ pháp)8
01:28

文法(Ngữ pháp)9
04:51

文法(Ngữ pháp)10
01:44

会話復習(Ôn tập hội thoại)
01:52

読解(Đọc hiểu)
07:00
1 More Section
About the Instructor
Attain Corp.
4.6 Average rating
1,702 Reviews
8,910 Students
30 Courses
Japanese-language education

Attain Corporation is a Japanese educational e-learning company. We are devoting ourselves in making and selling Japanese learning materials and Japanese teacher training materials. We also offer over 600 lessons of e-learning materials about IT knowledge and business skills in Japan. We have absolute confidence in the quality of our content.

Currently we are publishing our Japanese learning materials from Beginners course through the N2 course. N1 courses are in production. We will make them accessible to the public accordingly.

アテイン株式会社は、日本の企業です。日本語学習用の教材や、日本語教師養成教材を制作・販売しています。日本では日本国内向けにIT知識やビジネススキルなど、600のeラーニング教材を制作・販売してきた実績がありますので、クオリティには絶対の自信があります。

現在N2までのコースを公開していますが、N1のコースも制作中です。順次公開していきます。