คอร์สเรียนเขียน iOS App ด้วยภาษา Swift และ Xcode

การพัฒนา iOS App เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น ไปยังขั้นกลาง เน้นเข้าใจง่ายและเป็นเร็ว
4.0 (17 ratings)
Instead of using a simple lifetime average, Udemy calculates a
course's star rating by considering a number of different factors
such as the number of ratings, the age of ratings, and the
likelihood of fraudulent ratings.
110 students enrolled
$20
Take This Course
 • Lectures 79
 • Length 13 hours
 • Skill Level Beginner Level
 • Languages Thai
 • Includes Lifetime access
  30 day money back guarantee!
  Available on iOS and Android
  Certificate of Completion
Wishlisted Wishlist

How taking a course works

Discover

Find online courses made by experts from around the world.

Learn

Take your courses with you and learn anywhere, anytime.

Master

Learn and practice real-world skills and achieve your goals.

About This Course

Published 4/2016 Thai

Course Description

หลักสูตรนี้ เหมาะสำหรับ ผู้เริ่มต้น พัฒนา App บน iOS ด้วย Xcode

หากคุณกำลังหาคอร์สเรียนที่จะเรียนแบบง่ายๆ สบายๆ สไตล์ง่ายๆไม่เน้นการสอนแบบเข้าใจยากแบบอาจารย์สอน ลักษณะการทำให้ดูได้เห็นผลลัพธ์แบบง่ายๆ พร้อมกับมี workshop ให้ดาวน์โหลดทำตาม คอร์สนี้เหมาะสำหรับคุณครับ เริ่มจาก คุณไม่มีพื้นฐานอะไรเลย จนคุณมี app เล็กๆเป็นของคุณเองตาม workshop ในตัวอย่าง คุณจะเข้าใจถึงการใช้ GUI ต่างๆ และการใช้งานมันแบบง่ายๆไปประยุกต์ในงานของคุณเองพร้อมต่อยอดในอนาคตได้อย่างดี

เนื้อหาในหลักสูตร

 1. เรียนรู้พื้นฐานของ Mobile App ด้วย Xcode และภาษา Swift
 2. รู้จักกับการใช้ Xcode IDE และขั้นตอนการใช้งานจริง
 3. พื้นฐาน ภาษา Swift พร้อมกับเขียนควบคู่ไปกับการใช้งาน GUI
 4. เข้าใจลักษณะการทำงานของ GUI และนำไปใช้งานจริงได้
 5. สร้างและเรียนรู้เกี่ยวกับการเก็บข้อมูล ด้วย mysql lite
 6. การใช้งาน Core Image สร้าง app แนว instagram
 7. สร้าง App กล้อง และทดสอบผ่าน อุปกรณ์จริงผ่าน iphone

เวลาที่ใช้ในการเรียน

 • ไม่เกิน 24 ชม สรุปในกระชับไม่เสียเวลา

ลักษณะการเรียน

 1. ทำความเข้าใจ - อธิบายถึงหลักการข้างต้นทั้งหมดในวิดีโอให้ผู้เรียนทำตาม
 2. ดูและทำตาม - ดาวน์โหลดไฟล์ Workshop แล้วทำตามในวิดีโอที่สอน


What are the requirements?

 • ไม่จำเป็นต้องเคยทำ Mobile App มาก่อน
 • ต้องมีเครื่อง Mac หรือระบบปฏบัติการ Mac OS X
 • มีพื้นฐานของเขียนโปรแกรมมาบ้าง
 • ไม่จำเป็นต้องเคยเรียน Swift และ Xcode มาก่อน

What am I going to get from this course?

 • สามารถเข้าใจถึงหลักการสร้าง App
 • สร้าง App บน Mobile ได้จริง
 • เข้าใจถึง ภาษา Swift และการใช้งาน Xcode
 • สามารถออกแบบ และสร้าง App เป็นของตัวเองได้
 • สามารถติดตั้ง App บนเครื่องของตัวเองได้
 • รู้จักกับการสร้าง App กล้อง แนว instagram และการใช้งาน filter

Who is the target audience?

 • บุคคลทั่วไป
 • Developer
 • Programmer
 • ผู้ที่สนใจสร้างรายได้พิเศษ
 • นักศึกษาที่กำลังโปรเจคจบ

What you get with this course?

Not for you? No problem.
30 day money back guarantee.

Forever yours.
Lifetime access.

Learn on the go.
Desktop, iOS and Android.

Get rewarded.
Certificate of completion.

Curriculum

Section 1: พื้นฐาน Swift
Introduction
Preview
04:00
ติดตั้ง Xcode
Preview
04:30
สร้าง variable (ตัวแปร)
Preview
07:18
สร้างเงื่อนไข if else condition
07:13
สร้าง function
11:14
ใช้งาน switch case
06:12
การทำงานซ้ำ Loop
12:10
การใช้งาน Array และ Dictionary
19:57
การใช้งาน UILabel
07:17
การใช้งาน UITextfield และ UIButton
04:46
ทำความรู้จักกับ IBOutlet และ IBAction
11:19
Hello World
14:52
Portrait and Landscape Orientation
03:00
Section 2: Dialog And Popup
การใช้งาน UIAlertController แบบ Message Box
07:49
การใช้งาน Confirm Dialog
11:20
Textbox in Popup
09:21
ActionSheet
07:27
Section 3: Image
การใช้งาน UIImage เบื้อต้น
12:00
Background Image And Background Color
06:29
การปรับค่า Alpha image ด้วย UISlider
08:56
ทำความรู้จักกับ Asset และวิธีการใช้งาน
03:28
Section 4: Interface Builder
การใช้งาน Segmented Control
06:37
การใช้งาน UISwitch
05:05
การใช้งาน MapKit
11:06
การใช้งาน UIPickerView
13:08
การใช้งาน Scroll View
06:25
Section 5: Storyboard
Multiple View
12:10
Custom Segue
04:21
Custom Class
03:14
Storyboard identifier
07:57
Storyboard and Passing Data Between
14:32
Section 6: Navigation Controller
Navigation Controller
09:47
Navigation Bar and Bar Button Item Example
05:20
Section 7: Control Bar
UITabBar
10:00
TabBar Item and MultipleView
08:30
UIToolbar
04:13
Section 8: Gesture
SwipeGesture
07:50
TapGesture
09:50
PanGesture
09:44
RotationGesture
10:04
PinchGesture
08:01
Section 9: UIPageViewController
UIPageViewController ตอนที่ 1
14:46
UIPageViewController ตอนที่ 2
13:14
UIPageViewController ตอนที่ 3
13:56
Section 10: UICollectionView
UICollectionView ตอนที่ 1
07:35
UICollectionView ตอนที่ 2
12:49
UICollectionView ตอนที่ 3
29:28
UICollectionView ตอนที่ 4
37:53
Section 11: TableView
TableView Example
12:09
Table View Static Cell and Section Group
06:59
TableView Passing Data to Another View
10:04
Table View Master Detail
07:58
Section 12: SearchBar and ProgressBar
SearchBar ตอนที่ 1
11:41
SearchBar ตอนที่ 2
12:47
AcitivityIndicatorView
05:47
ActivityIndicatorView And UIAlertViewController
07:54
Progress View
10:13
Section 13: Web Server
WebView
06:01
WebView And ActivityIndicatorView
12:07
Section 14: CoreData
CoreData ตอนที่ 1
05:54
CoreData ตอนที่ 2
10:08
Section 15: JSON Parsing
JSON Parsing
21:52
JSON Parsing Image
08:25
Section 16: Auto Layout
Auto Layout ตอนที่ 1
15:58
Auto Layout ตอนที่ 2
10:34
Section 17: Camera
การเรียกใช้งานกล้องถ่ายรูป Take Photo
08:52
การเรียกใช้งาน อัลบั้มรูป Image picker camera
07:56
การสร้าง Filter ด้วย CoreImage แบบ instagram
08:47
การเรียกใช้งาน กล้องวิดีโอ Take Video 1
18:44
การเรียกใช้งาน กล้องวิดีโอ Take Video 2
09:05
Section 18: Social share
Facebook share
09:06
Twitter share
06:15
Section 19: การใช้งาน Cocoapod
ทำความรู้จักกับ Cocoapod
05:18
การใช้งาน framwork จาก Cocoapod
06:17
Section 20: สร้าง App กล้องถ่ายรูป
ตัวอย่างการสร้าง App กล้องถ่ายรูปตอนที่ 1
10:00
ตัวอย่างการสร้าง App กล้องถ่ายรูปตอนที่ 2
13:04
ตัวอย่างการสร้าง App กล้องถ่ายรูปตอนที่ 3
15:00
ตัวอย่างการสร้าง App กล้องถ่ายรูปตอนที่ 4
09:22
ตัวอย่างการสร้าง App กล้องถ่ายรูปตอนที่ 5
06:10

Students Who Viewed This Course Also Viewed

 • Loading
 • Loading
 • Loading

Instructor Biography

Thirawut Phetyoi, CreatorThai.com

Mr. Thirawut Phetyoi

I am a Thai Programer

Programer for Nooknan Studio

IOS & Android Developer,Full Stack Developer with 4+ years experience

Skill for me.

Mobile App developer, Web Developer , Game Developer And Graphic Designer

Programming language

Web Developer

HTML/CSS, JavaScript, Php, SQL, Node js

Mobile Developer

Objective C, Swift, Java for Android, ActionScript 3.0

Game Developer

Cocos2d, HTML5, Unity3d Flash Pro

Graphic design

Photoshop, illustrator, Flash Pro, 3Dmax, Maya

Ready to start learning?
Take This Course