คอร์สเรียนเขียน iOS App ด้วยภาษา Swift และ Xcode
3.8 (23 ratings)
Instead of using a simple lifetime average, Udemy calculates a course's star rating by considering a number of different factors such as the number of ratings, the age of ratings, and the likelihood of fraudulent ratings.
195 students enrolled
Wishlisted Wishlist

Please confirm that you want to add คอร์สเรียนเขียน iOS App ด้วยภาษา Swift และ Xcode to your Wishlist.

Add to Wishlist

คอร์สเรียนเขียน iOS App ด้วยภาษา Swift และ Xcode

การพัฒนา iOS App เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น ไปยังขั้นกลาง เน้นเข้าใจง่ายและเป็นเร็ว
3.8 (23 ratings)
Instead of using a simple lifetime average, Udemy calculates a course's star rating by considering a number of different factors such as the number of ratings, the age of ratings, and the likelihood of fraudulent ratings.
195 students enrolled
Created by Thirawut Phetyoi
Last updated 4/2016
Thai
Price: $30
30-Day Money-Back Guarantee
Includes:
 • 13 hours on-demand video
 • 75 Supplemental Resources
 • Full lifetime access
 • Access on mobile and TV
 • Certificate of Completion
What Will I Learn?
 • สามารถเข้าใจถึงหลักการสร้าง App
 • สร้าง App บน Mobile ได้จริง
 • เข้าใจถึง ภาษา Swift และการใช้งาน Xcode
 • สามารถออกแบบ และสร้าง App เป็นของตัวเองได้
 • สามารถติดตั้ง App บนเครื่องของตัวเองได้
 • รู้จักกับการสร้าง App กล้อง แนว instagram และการใช้งาน filter
View Curriculum
Requirements
 • ไม่จำเป็นต้องเคยทำ Mobile App มาก่อน
 • ต้องมีเครื่อง Mac หรือระบบปฏบัติการ Mac OS X
 • มีพื้นฐานของเขียนโปรแกรมมาบ้าง
 • ไม่จำเป็นต้องเคยเรียน Swift และ Xcode มาก่อน
Description

หลักสูตรนี้ เหมาะสำหรับ ผู้เริ่มต้น พัฒนา App บน iOS ด้วย Xcode

หากคุณกำลังหาคอร์สเรียนที่จะเรียนแบบง่ายๆ สบายๆ สไตล์ง่ายๆไม่เน้นการสอนแบบเข้าใจยากแบบอาจารย์สอน ลักษณะการทำให้ดูได้เห็นผลลัพธ์แบบง่ายๆ พร้อมกับมี workshop ให้ดาวน์โหลดทำตาม คอร์สนี้เหมาะสำหรับคุณครับ เริ่มจาก คุณไม่มีพื้นฐานอะไรเลย จนคุณมี app เล็กๆเป็นของคุณเองตาม workshop ในตัวอย่าง คุณจะเข้าใจถึงการใช้ GUI ต่างๆ และการใช้งานมันแบบง่ายๆไปประยุกต์ในงานของคุณเองพร้อมต่อยอดในอนาคตได้อย่างดี

เนื้อหาในหลักสูตร

 1. เรียนรู้พื้นฐานของ Mobile App ด้วย Xcode และภาษา Swift
 2. รู้จักกับการใช้ Xcode IDE และขั้นตอนการใช้งานจริง
 3. พื้นฐาน ภาษา Swift พร้อมกับเขียนควบคู่ไปกับการใช้งาน GUI
 4. เข้าใจลักษณะการทำงานของ GUI และนำไปใช้งานจริงได้
 5. สร้างและเรียนรู้เกี่ยวกับการเก็บข้อมูล ด้วย mysql lite
 6. การใช้งาน Core Image สร้าง app แนว instagram
 7. สร้าง App กล้อง และทดสอบผ่าน อุปกรณ์จริงผ่าน iphone

เวลาที่ใช้ในการเรียน

 • ไม่เกิน 24 ชม สรุปในกระชับไม่เสียเวลา

ลักษณะการเรียน

 1. ทำความเข้าใจ - อธิบายถึงหลักการข้างต้นทั้งหมดในวิดีโอให้ผู้เรียนทำตาม
 2. ดูและทำตาม - ดาวน์โหลดไฟล์ Workshop แล้วทำตามในวิดีโอที่สอน


Who is the target audience?
 • บุคคลทั่วไป
 • Developer
 • Programmer
 • ผู้ที่สนใจสร้างรายได้พิเศษ
 • นักศึกษาที่กำลังโปรเจคจบ
Students Who Viewed This Course Also Viewed
Curriculum For This Course
79 Lectures
13:08:40
+
พื้นฐาน Swift
13 Lectures 01:53:48สร้างเงื่อนไข if else condition
07:13

สร้าง function
11:14

ใช้งาน switch case
06:12

การทำงานซ้ำ Loop
12:10

การใช้งาน Array และ Dictionary
19:57

การใช้งาน UILabel
07:17

การใช้งาน UITextfield และ UIButton
04:46

ทำความรู้จักกับ IBOutlet และ IBAction
11:19

Hello World
14:52

Portrait and Landscape Orientation
03:00
+
Dialog And Popup
4 Lectures 35:57
การใช้งาน UIAlertController แบบ Message Box
07:49

การใช้งาน Confirm Dialog
11:20

Textbox in Popup
09:21

ActionSheet
07:27
+
Image
4 Lectures 30:53
การใช้งาน UIImage เบื้อต้น
12:00

Background Image And Background Color
06:29

การปรับค่า Alpha image ด้วย UISlider
08:56

ทำความรู้จักกับ Asset และวิธีการใช้งาน
03:28
+
Interface Builder
5 Lectures 42:21
การใช้งาน Segmented Control
06:37

การใช้งาน UISwitch
05:05

การใช้งาน MapKit
11:06

การใช้งาน UIPickerView
13:08

การใช้งาน Scroll View
06:25
+
Storyboard
5 Lectures 42:14
Multiple View
12:10

Custom Segue
04:21

Custom Class
03:14

Storyboard identifier
07:57

Storyboard and Passing Data Between
14:32
+
Navigation Controller
2 Lectures 15:07
Navigation Controller
09:47

Navigation Bar and Bar Button Item Example
05:20
+
Control Bar
3 Lectures 22:43
UITabBar
10:00

TabBar Item and MultipleView
08:30

UIToolbar
04:13
+
Gesture
5 Lectures 45:29
SwipeGesture
07:50

TapGesture
09:50

PanGesture
09:44

RotationGesture
10:04

PinchGesture
08:01
+
UIPageViewController
3 Lectures 41:56
UIPageViewController ตอนที่ 1
14:46

UIPageViewController ตอนที่ 2
13:14

UIPageViewController ตอนที่ 3
13:56
+
UICollectionView
4 Lectures 01:27:45
UICollectionView ตอนที่ 1
07:35

UICollectionView ตอนที่ 2
12:49

UICollectionView ตอนที่ 3
29:28

UICollectionView ตอนที่ 4
37:53
10 More Sections
About the Instructor
Thirawut Phetyoi
4.3 Average rating
87 Reviews
345 Students
4 Courses
CreatorThai.com

Mr. Thirawut Phetyoi

I am a Thai Programer

Programer for Nooknan Studio

IOS & Android Developer,Full Stack Developer with 4+ years experience

Skill for me.

Mobile App developer, Web Developer , Game Developer And Graphic Designer

Programming language

Web Developer

HTML/CSS, JavaScript, Php, SQL, Node js

Mobile Developer

Objective C, Swift, Java for Android, ActionScript 3.0

Game Developer

Cocos2d, HTML5, Unity3d Flash Pro

Graphic design

Photoshop, illustrator, Flash Pro, 3Dmax, Maya