คอร์สเรียน สร้างเกมบน iOS และ Android ด้วย HTML5

เขียนเกมบน iOS และ Android จากเริ่มต้น ไปสู่ระดับมืออาชีพ ด้วย HTML5 framework, JavaScript, CSS3
4.2 (32 ratings)
Instead of using a simple lifetime average, Udemy calculates a
course's star rating by considering a number of different factors
such as the number of ratings, the age of ratings, and the
likelihood of fraudulent ratings.
157 students enrolled
$20
Take This Course
 • Lectures 82
 • Length 14 hours
 • Skill Level Beginner Level
 • Languages Thai
 • Includes Lifetime access
  30 day money back guarantee!
  Available on iOS and Android
  Certificate of Completion
Wishlisted Wishlist

How taking a course works

Discover

Find online courses made by experts from around the world.

Learn

Take your courses with you and learn anywhere, anytime.

Master

Learn and practice real-world skills and achieve your goals.

About This Course

Published 3/2016 Thai

Course Description

หลักสูตรนี้ เขียนเกมเพียงครั้งเดียว สามารถลงได้ทั้ง iOS และ Android

เคยไหมที่บางทีคุณอยากสร้างเกมหนึ่งเกม แต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นตรงไหนดี

บางคนลองทำดูแล้วแต่อาจติดปัญหาต่างๆ และก็ยอมแพ้ไป บางคนทำแล้วไม่มีใครเล่น

บางคนเคยเล่นเกมที่ตัวเองชอบและอยากมีเกมเป็นของตัวเอง บางคนทำงานจนไม่มีเวลา

ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยคอร์สเรียนออนไลน์ สร้างเกม ด้วยภาษาที่ง่ายที่สุด และดีที่สุด

ในขณะนี้ไม่จำเป็นต้องโค๊ดยากๆและนานแบบเมื่อก่อนอีกต่อไป คอร์สนี้จะตอบโจทย์ของคุณ

เทคโนโลยีที่ง่าย และรองรับทุกอุปกรณ์ เขียนเพียงครั้งเดียวก็ใช้งานง่ายๆ ถ่ายทอดประสบการณ์

จากโปรแกรมเมอร์ที่ทำงานอยู่จริงๆ ของ Nooknan Studio ผู้สร้าง Mobile App และ Games มากกว่า 4 ปี ลักษณะการสอนในฉบับเป็นกันเองไม่เน้นหลักการมากมาย เข้าใจไปพร้อมกันทำไปพร้อมกัน

ที่สำคัญคือ สำหรับผู้ที่สนใจอยากสร้างเกมออนไลน์ หรือ Multiplayer เกมในหลักสูตรจะอธิบาย

การสร้างเกมแบบออนไลน์เบื้องต้น ขั้นพื้นฐานเอาไว้ด้วย เพื่อบางคนจะสามารถต่อยอดไปยังการสร้างเกมออนไลน์ ขนาดใหญ่

เนื้อหาในหลักสูตร

 1. เรียนรู้พื้นฐานของ Mobile Game และเทคโนโลยีในการสร้างเกม
 2. รู้จักกับ ตัวช่วยในการสร้างเกมด้วย HTML5
 3. ทำความรู้จักกับ Framework ต่างๆในการสร้างเกม
 4. รู้จักกับการทำงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ระบบ Physics Arcade Box2d เป็นต้น
 5. รู้ถึงการสร้าง Animation ใส่เสียงในเกม และสร้าง Game Play ด้วยตัวเอง
 6. เข้าใจถึงหลักการสร้างเกมแบบออนไลน์เบื้องต้น ระหว่าง Sever และ Client

เวลาที่ใช้ในการเรียน

 • ไม่เกิน 24 ชม สรุปในกระชับไม่เสียเวลา

ลักษณะการเรียน

 1. ทำความเข้าใจ - อธิบายถึงหลักการข้างต้นทั้งหมดในวิดีโอให้ผู้เรียนทำตาม
 2. ดูและทำตาม - ดาวน์โหลดไฟล์ Workshop แล้วทำตามในวิดีโอที่สอน

What are the requirements?

 • ไม่จำเป็นต้องเคยทำ Mobile App มาก่อน
 • มีพื้นฐานของ HTML มาบ้าง
 • ไม่จำเป็นต้องเคยเรียน JavaScript และ CSS มาก่อน
 • ไม่จำเป็นต้องเรียน Node.js มาก่อน
 • ไม่จำเป็นต้องรู้จัก Socket.io มาก่อน

What am I going to get from this course?

 • สามารถเข้าใจถึงหลักการสร้างเกม
 • สร้างเกมบน Mobile ได้จริง
 • สร้างรายได้บน Mobile App ได้จริง
 • เข้าใจถึง ภาษา HTML5, JavaScript, CSS3
 • สามารถออกแบบ และสร้าง เกมเป็นของตัวเองได้
 • สามารถติดตั้ง App บนเครื่องของตัวเองได้
 • สามารถอัพโหลด Mobile App App Store และ Play Store ได้
 • รู้จักกับการสร้างเกมแบบ Multiplayer เบื้องต้น และ Node.js และ Socket.io

Who is the target audience?

 • บุคคลทั่วไป
 • Web Developer
 • Game Developer
 • Programmer
 • ผู้ที่สนใจสร้างรายได้พิเศษ
 • นักศึกษาที่กำลังโปรเจคจบ

What you get with this course?

Not for you? No problem.
30 day money back guarantee.

Forever yours.
Lifetime access.

Learn on the go.
Desktop, iOS and Android.

Get rewarded.
Certificate of completion.

Curriculum

Section 1: พื้นฐานการสร้างเกมเบื้องต้น Basic Games
02:21

จุดมุ่งหมายของ คอร์สเรียน รายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับ คอร์สเรียน

04:21

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ HTML5

02:34

รายละเอียดเกี่ยวกับ Css3 และ JavaScript เบื้องต้น

05:13

อธิบายถึง ความหมายของเกม และ กลเกมเบื้องต้น

06:01

อธิบายถึง ประเภทของเกมต่างๆ และการออกแบบเกมเบื้องต้นหรือ Game Design

02:43

ติดตั้ง Sublime และ Responsive Web Design Tester เพื่อพัฒนาเกม

01:52

วิธีการติดตั้ง intel XDK และ Xampp.mp4

Section 2: เขียน HTML ขั้นพื้นฐาน
Hello World HTML5
05:50
การใช้งาน CSS ทำงานร่วมกับ HTML
02:55
การใช้งาน JavaScript ทำงานร่วมกับ HTML
08:34
การใช้งาน HTML5 Canvas โหลดรูปภาพ
09:20
การเล่นเสียงด้วย HTML5 audio
05:11
การเล่นวิดีโอด้วย HTML5 video
05:37
Section 3: JavaScript เบื้องต้น
การสร้าง Variable (ตัวแปร)
11:07
ตัวแปรแบบ Array
13:38
ตัวแปรดำเนินการ JavaScriptOperators
03:04
สร้างเงื่อนไข ด้วย if else
06:09
การใช้คำสั่ง Switch
06:22
การสร้าง Function
09:11
การทำงานซ้ำ Loop
16:32
การ import External File
05:12
Section 4: การพัฒนาเกมด้วย HTML5 framework
ขั้นตอนการติดตั้ง framework เพื่อสร้างเกม Hello Game
08:18
Create Screen and Asset
13:32
Install Completions ให้ Sublime Text
04:55
Load Image
10:07
การสร้าง image Click ตอนที่ 1
10:10
การสร้าง image Click ตอนที่ 2
12:34
การเคลื่อนย้ายภาพ แบบ Move image
07:32
การเคลื่อนย้ายภาพตามวัตถุ image follow input
10:38
การโหลดภาพเคลื่อนไหว Load Animation json sprite ตอนที่ 1
08:27
การโหลดภาพเคลื่อนไหว Load Animaition json sprite ตอนที่ 2
09:17
การใส่ข้อความ Render Text
07:07
Section 5: Debug Game
การ Debug Camera
13:05
การ Debug Display And Input
04:44
การ Debug Physics
09:49
การ Debug SpriteSheet
11:11
Section 6: Audio Game
การใส่เสียงในเกม Add Audio
03:30
การสร้าง Loop Sound
03:26
การ Pause Resume Sound
10:33
Section 7: Input Game
การกั้นขอบ BoundRect
11:50
การกั้นขอบแบบ BoundSprite
07:20
Bring A Child To Top
08:16
Drag
04:18
Follow Mouse
11:01
Section 8: Physics Game
Arcade Physics Body Enable
16:20
Bounce
08:00
Bounce Knock
16:03
Bounce With Gravity
08:01
Bounding Box
16:46
Direct Body Movement
13:23
Gravity
17:16
Gravity and Drag
13:19
Box2d BASIC MOVEMENT
15:13
Box2d Basic Setting
16:51
Box2d LoadPolygon ตอนที่ 1
04:27
Box2d LoadPolygon ตอนที่ 2
14:41
Box2d Joint
15:10
Box2d Restitution
09:07
Section 9: ตัวอย่างการสร้างเกมเบื้องต้น
สร้างเกมแนว Flappybird ตอนที่ 1
19:53
สร้างเกมแนว Flappybird ตอนที่ 2
11:45
สร้างเกมแนว Flappybird ตอนที่ 3.1
06:05
สร้างเกมแนว Flappybird ตอนที่ 3.2
18:52
สร้างเกมแนว Flappybird ตอนที่ 4.1
17:43
สร้างเกมแนว Flappybird ตอนที่ 4.2
07:47
สร้างเกมแนว Flappybird ตอนที่ 5.1
19:59
สร้างเกมแนว Flappybird ตอนที่ 5.2
19:11
Section 10: การสร้าง Multiplayer Game หรือ เกมออนไลน์เบื้องต้น
ติดตั้ง nodejs
04:44
ติดตั้ง package ฝั่ง Server
17:44
สร้าง Resource File ฝั่ง Server และ Client
05:42
import Class to Project
08:13
สร้างเกมฝั่ง Client ตอนที่ 1
19:27
Preload image & json
10:32
สร้างเกมฝั่ง Client ตอนที่ 2
19:47
สร้างเกมฝั่ง Client ตอนที่ 3
18:46
สร้างเกมฝั่ง Client ตอนที่ 4
17:16
สร้างเกมฝั่ง Server ตอนที่ 1
14:32
สร้างเกมฝั่ง Server ตอนที่ 2
18:09
สร้างเกมฝั่ง Server ตอนที่ 3
06:34
สร้างเกมฝั่ง Server ตอนที่ 4
05:13
สร้างเกมฝั่ง Server ตอนที่ 5
05:58
Section 11: นำชิ้นงานลง iOS และ Android Publish Your Mobile App
การ Publish ชิ้นงาน บน iOS และ Android
10:06
ติดตั้ง admob เพื่อสร้างรายได้จาก App
14:55

Students Who Viewed This Course Also Viewed

 • Loading
 • Loading
 • Loading

Instructor Biography

Thirawut Phetyoi, CreatorThai.com

Mr. Thirawut Phetyoi

I am a Thai Programer

Programer for Nooknan Studio

IOS & Android Developer,Full Stack Developer with 4+ years experience

Skill for me.

Mobile App developer, Web Developer , Game Developer And Graphic Designer

Programming language

Web Developer

HTML/CSS, JavaScript, Php, SQL, Node js

Mobile Developer

Objective C, Swift, Java for Android, ActionScript 3.0

Game Developer

Cocos2d, HTML5, Unity3d Flash Pro

Graphic design

Photoshop, illustrator, Flash Pro, 3Dmax, Maya

Ready to start learning?
Take This Course