Иновативно Електронно Портфолио в Обучението
0.0 (0 ratings)
Instead of using a simple lifetime average, Udemy calculates a course's star rating by considering a number of different factors such as the number of ratings, the age of ratings, and the likelihood of fraudulent ratings.
1 student enrolled
Wishlisted Wishlist

Please confirm that you want to add Иновативно Електронно Портфолио в Обучението to your Wishlist.

Add to Wishlist

Иновативно Електронно Портфолио в Обучението

Електронното портфолио като ефективен инструмент в учебния процес и професионалното развитие в обучението на 21-ви век
0.0 (0 ratings)
Instead of using a simple lifetime average, Udemy calculates a course's star rating by considering a number of different factors such as the number of ratings, the age of ratings, and the likelihood of fraudulent ratings.
1 student enrolled
Created by Milena Krumova
Last updated 9/2017
Bulgarian
Current price: $10 Original price: $20 Discount: 50% off
5 hours left at this price!
30-Day Money-Back Guarantee
Includes:
 • 31 mins on-demand video
 • 21 Articles
 • 1 Supplemental Resource
 • Full lifetime access
 • Access on mobile and TV
 • Certificate of Completion
What Will I Learn?
 • Вие ще имате знания, как да създавате иновативно електронно портфолио и да го използвате в дейността си
 • Вие ще имате знания за видовете е-портфолио и умения да управлявате учебно/административно съдържание
 • Вие ще знаете, как да използвате иновативни технологии за електронно портфолио в обучението
 • Вие ще имате практически умения за създаване на е-портфолио и знания за създаване на цифрови ресурси
View Curriculum
Requirements
 • Основни умения за работа с компютър
 • Компютър или лаптоп
 • Интернет връзка
Description

Използването на електронното порфолио (е-портфолио) в обучението през последните години драстично нараства. Практиката показва, че създаването и управлението на цифрово учебно и административно съдържание води до по-висока ефективност за учебния процес. Използването на е-портфолио за професионално развитие и обучение е източник на многообразие от възможности за създаване и споделяне на знания, участие в проекти и изграждането на учещи общности с богатство от ресурси на знанието. 

Според ЮНЕСКО, учителите и тяхното продължаващо професионално образование и обучение са централни за постигането на качествено образование.

Съгласно НАРЕДБА № 12 от 01.09.2016 г., издадена от министъра на образованието в България, за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, професионалното портфолио подпомага самооценяването на педагогическия специалист и позволява в процеса на атестиране по-обективно да бъде оценено съответствието на дейността му с професионалния профил, с резултатите, постигнати от него и от децата и учениците, с които работи, както и със стратегията за развитие на детската градина или на училището. 

E-портфолио насърчава личната рефлексия и често включват обмен на идеи и обратна връзка в обучението. Практическото използване на иновативни технологии за разработване и управление на е-портфолио в обучението може да е източник на добавена стойност за развитието на е-умения, творчеството и споделянето на знания, за образователните дейности и страните в учебния процес на 21-ви век.

Обучението "Иновативно е-портфолио" следва да се разглежда като ресурс на знанието, който може да се развива и oбогатява.

Who is the target audience?
 • Педагогически специалисти, учители и директори
 • Администратори в образователни организации
 • Преподаватели в центрове за обучения
Students Who Viewed This Course Also Viewed
Curriculum For This Course
+
ЧАСТ 1: Електронно Портфолио в Обучението
7 Lectures 08:53

Е-портфолио
00:52

Термини в областта на е-портфолиото
01:13


Подход на е-Портфолио
01:00


Интернет източници ЧАСТ 1
00:15

Тест Част 1
3 questions
+
ЧАСТ 2: Видове е-Портфолио
4 Lectures 04:41

Нива на е-портфолио
00:28

Професионално портфолио на педагогически специалисти
01:14

Интернет източници ЧАСТ 2
00:10

Тест Част 2
3 questions
+
ЧАСТ 3: Добри практики за е-портфолио
4 Lectures 07:12
Стандарти за е-портфолио
01:12

е-Портфолио спецификации
02:15


Интернет източници ЧАСТ 3
00:09

Тест Част 3
3 questions
+
ЧАСТ 4: Иновативни технологии за е-портфолио
8 Lectures 19:22
Технологии и обучение
01:53

Технологии за е-портфолио
03:52

Технологии за създаване на цифрово съдържание
00:45

е-Портфолио - Модел 1
01:17

е-Портфолио - Модел 2
03:25

e-Портфолио - Модел 3
07:29

е-Портфолио - Модел 4
00:30

Интернет източници ЧАСТ 4
00:09
+
ЧАСТ 5: Е-портфолио и интерактивни цифрови ресурси
6 Lectures 08:14
Примерно е-портфолио
04:32

Разработване на мултимедиен цифров ресурс
01:06

Разработване на "Говорещ аватар"
00:47

Разработване на електронна концептуална карта
01:01

Съвети за разработване на е-портфолио
00:35

Интернет източници ЧАСТ 5
00:11
About the Instructor
Milena Krumova
0.0 Average rating
0 Reviews
1 Student
1 Course
Доктор по Икономика

Милена притежава над 15 години професионален опит в областта на образованието. През 2015 г. създава ЕдуТехФлаг, компания чиято мисия е да създава и подпомага ефективното използване на интелигентни и модерни практики в областта на образованието. Милена е доктор по Икономика (2011). Oт 2014 г. е и доктор по Електротехника, електроника и автоматика, като дисертацията й е в областта на инженерното обучение базирано на компетенции и иновациите в образованието, технологии и инструменти в обучението, модели за преподаване и Обучение 2.0. Като основател на ЕдуТехФлаг, през 2017 г. получава награда в Категория "Дигитални иновации" на националните награди ПроКултура на Българската Асоциация на Работодателите в Областта на Културата и Граждански Институт. 

"Иновативно Електронно Портфолио в Обучението" е първото от поредица обучения, които Милена предстои да сподели в Udemy.

Милена е работила като администратор в училище по изкуства, като лектор в колеж по дизайн, от 2005 г. преподава по "Икономика",  от 2013 г. по "Информационни технологии в организациите" и "Управление на процеси" в ТУ - София, където е главен асистент. Тя има участие в редица научни проекти и има публикувани над 50 научни статии като автор и съавтор. Милена е член на комитета на Международната конференция по информационни и софтуерни технологии (SIST) и е член на Българския център на жените в технологиите. През 2015 г. печели конкурс на Групата на осемте (Go8) водещи университети в Австралия, като е избрана сред кандидати от десет Източно Европейски държави за провеждане на изследване в областта на Отворените данни в Образованието в Университета Куинсланд, Бризбейн. Тя е избрана (2016) за първи път като педагог, който да представя България и да участва в летния лагер за обучители на NASA Space Camp в Хънтсвил, Алабама.