Heidelbergse Kategismus
5.0 (1 rating)
Instead of using a simple lifetime average, Udemy calculates a course's star rating by considering a number of different factors such as the number of ratings, the age of ratings, and the likelihood of fraudulent ratings.
81 students enrolled
Wishlisted Wishlist

Please confirm that you want to add Heidelbergse Kategismus to your Wishlist.

Add to Wishlist

Heidelbergse Kategismus

Belydenisskrif
5.0 (1 rating)
Instead of using a simple lifetime average, Udemy calculates a course's star rating by considering a number of different factors such as the number of ratings, the age of ratings, and the likelihood of fraudulent ratings.
81 students enrolled
Created by Naas Ferreira
Last updated 12/2012
Afrikaans
Price: Free
Includes:
  • 2 hours on-demand video
  • Full lifetime access
  • Access on mobile and TV
  • Certificate of Completion
What Will I Learn?
  • 'n Oorsig oor die kernwaarhede van dit wat in die Bybel as God se openbaring geleer word
View Curriculum
Requirements
  • Geen
Description

'n Verklaring van die Belydenisskrif wat in 1563 in Heidelberg (Duitsland) as 'n leerboek vir Christelike skole opgestel is. Dit is opgedeel in 52 afdelings sodat dit vir 52 weke (elke Sondag van 1 jaar) deurgewerk kan word. 'n Werkboek kan by les 1 afgelaai word.   

Who is the target audience?
  • Alle Christene wat hulle kennis van Bybelse waarhede wil versterk
  • Enigeen wat op 'n gestruktureerde wyse wil weet wat die Bybel leer
Students Who Viewed This Course Also Viewed
Curriculum For This Course
14 Lectures
02:03:39
+
My First Section
14 Lectures 02:03:39
Inleiding
06:07

HK Sondag 2-4
06:40

HK Sondag 5-8
10:08

HK Sondag 9-10
06:09

HK Sondag 11-13
09:17

HK Sondag 14-16
07:33

HK Sondag 17-19
08:22

HK Sondag 20-22
12:38

HK Sondag 23-24
10:35

HK Sondag 25-30
08:24

HK Sondag 31
06:51

HK Sondag 32-33
05:48

HK Sondag 34-44
15:01

HK Sondag 45-52
10:06
About the Instructor
Naas Ferreira
4.7 Average rating
3 Reviews
163 Students
4 Courses
Dosent by Noordwes Universiteit (Potchefstroom)

Was vir 26 jaar in bediening in die Gereformeerde Kerke in Suid Afrika. Sedert April 2014 'n dosent in Missiologie by die Fakulteit Teologie van die Noordwes Universiteit. Studeer Urban Mission By Westminster Theological Seminary (Philadelphia - VSA) - verwerf D.Min in 2012.