Heidelbergse Kategismus

Belydenisskrif
0.0 (0 ratings)
Instead of using a simple lifetime average, Udemy calculates a
course's star rating by considering a number of different factors
such as the number of ratings, the age of ratings, and the
likelihood of fraudulent ratings.
65 students enrolled
Free
Start Learning Now
 • Lectures 14
 • Length 2 hours
 • Skill Level Beginner Level
 • Languages Afrikaans
 • Includes Lifetime access
  30 day money back guarantee!
  Available on iOS and Android
  Certificate of Completion
Wishlisted Wishlist

How taking a course works

Discover

Find online courses made by experts from around the world.

Learn

Take your courses with you and learn anywhere, anytime.

Master

Learn and practice real-world skills and achieve your goals.

About This Course

Published 1/2013 Afrikaans

Course Description

'n Verklaring van die Belydenisskrif wat in 1563 in Heidelberg (Duitsland) as 'n leerboek vir Christelike skole opgestel is. Dit is opgedeel in 52 afdelings sodat dit vir 52 weke (elke Sondag van 1 jaar) deurgewerk kan word. 'n Werkboek kan by les 1 afgelaai word.   

What are the requirements?

 • Geen

What am I going to get from this course?

 • 'n Oorsig oor die kernwaarhede van dit wat in die Bybel as God se openbaring geleer word

Who is the target audience?

 • Alle Christene wat hulle kennis van Bybelse waarhede wil versterk
 • Enigeen wat op 'n gestruktureerde wyse wil weet wat die Bybel leer

What you get with this course?

Not for you? No problem.
30 day money back guarantee.

Forever yours.
Lifetime access.

Learn on the go.
Desktop, iOS and Android.

Get rewarded.
Certificate of completion.

Curriculum

Section 1: My First Section
Inleiding
06:07
HK Sondag 2-4
06:40
HK Sondag 5-8
10:08
HK Sondag 9-10
06:09
HK Sondag 11-13
09:17
HK Sondag 14-16
07:33
HK Sondag 17-19
08:22
HK Sondag 20-22
12:38
HK Sondag 23-24
10:35
HK Sondag 25-30
08:24
HK Sondag 31
06:51
HK Sondag 32-33
05:48
HK Sondag 34-44
15:01
HK Sondag 45-52
10:06

Students Who Viewed This Course Also Viewed

 • Loading
 • Loading
 • Loading

Instructor Biography

Naas Ferreira, Dosent by Noordwes Universiteit (Potchefstroom)

Was vir 26 jaar in bediening in die Gereformeerde Kerke in Suid Afrika. Sedert April 2014 'n dosent in Missiologie by die Fakulteit Teologie van die Noordwes Universiteit. Studeer Urban Mission By Westminster Theological Seminary (Philadelphia - VSA) - verwerf D.Min in 2012.

Ready to start learning?
Start Learning Now