Web development od podstaw: HTML5, CSS3 i jQuery
5.0 (2 ratings)
Instead of using a simple lifetime average, Udemy calculates a course's star rating by considering a number of different factors such as the number of ratings, the age of ratings, and the likelihood of fraudulent ratings.
6 students enrolled
Wishlisted Wishlist

Please confirm that you want to add Web development od podstaw: HTML5, CSS3 i jQuery to your Wishlist.

Add to Wishlist

Web development od podstaw: HTML5, CSS3 i jQuery

Trzy najważniesze tematy dotyczące programowania web zawarte w jednym pakiecie.
New
5.0 (2 ratings)
Instead of using a simple lifetime average, Udemy calculates a course's star rating by considering a number of different factors such as the number of ratings, the age of ratings, and the likelihood of fraudulent ratings.
6 students enrolled
Created by Sly Hofman
Last updated 9/2017
Polish
Current price: $10 Original price: $160 Discount: 94% off
5 hours left at this price!
30-Day Money-Back Guarantee
Includes:
 • 11.5 hours on-demand video
 • 3 Supplemental Resources
 • Full lifetime access
 • Access on mobile and TV
 • Certificate of Completion
What Will I Learn?
 • tworzyć strony korzystając z najnowszego HTMLa, CSSa i jQuery
 • modyfikować istniejące strony internetowe
 • zrozumieć budowę stron i skryptów jQuery
 • dodawać elementy interaktywne na stronach
 • animować za pomocą CSS3
View Curriculum
Requirements
 • Wymagane podstawy obsługi komputera i systemu Winsows
 • Dostęp do internetu
Description

Zwróć uwagę: Kody żródłowe zawarte są w pierwszej lekcji każdej części kursu w postaci pliku ZIP.

Kurs Front-end od podstaw: HTML5, CSS3 i jQuery jest idealnym kursem dla rozpoczynających projektantów i programistów web. Z tego pakietu 3 kursów dowiesz się, jak stosować najnowsze znaczniki HTML5, jak używać styli CSS do poprawienia wyglądu strony oraz jak tworzyć interakcje za pomocą biblioteki jQuery.

Kurs jest podzielony na krótkie tematy i jest skonstruowany tak, że możesz obejrzeć niezależnie każdą jego część. Jeżeli znasz już CSS to możesz skupić się jedynie na jQuery oraz HTML5.

Jeżeli szukasz wiedzy podanej czysto i klarownie, kursu bez zbędnych anegdot i dłużyzn, to właśnie go odnalazłeś. Zapraszam!

Ten kupon rabatowy obniża cenę kursu dla pierwszych 3 osób: 50PROCENT

HTML5

HTML5 jest kolejną odsłoną języka używanego do tworzenia stron internetowych. Wnosi on wiele nowych znaczników i atrybutów, które ułatwiają życie designerom i programistom internetowym. Do takich znaczników zalicza się VIDEO, które umożliwia proste wstawianie plików wideo oraz znacznik CANVAS, umożliwiający rysowanie obrazków w przeglądarce. Kolejną dużą nowością są rozbudowane kontrolki formularzy, które upraszczają tworzenie formularzy HTML. Istotną nowością w HTML5 jest wprowadzenie kilku nowych znaczników opisujących strukturę strony, takich jak ARTICLE czy SECTION. Dzięki nim można tworzyć strony, które są lepiej skonstruowane semantycznie niż dotychczas.  Z tego kursu dowiesz się, jaki jest obecnie stan rozwoju HTML5, co jest już dziś gotowe do użycia, jakie są nowe możliwości tego języka i jakie narzędzia są najlepsze do stosowania w okresie przejściowym, w którym istnieją zarówno nowoczesne, jak i starsze przeglądarki nie radzące sobie z HTML5. 

CSS3 (oraz CSS2)

CSS (kaskadowe arkusze stylów) to język służący do opisu wyglądu stron WWW. Znajomość CSS pozwala odseparować wygląd dokumentu HTML od jego struktury. Dzięki temu kod strony jest bardziej przejrzysty, a zmiany wyglądu łatwiejsze.

Kurs stanowi wprowadzenie do najnowszej wersji arkuszy CSS i jest przeznaczony dla projektantów początkujących i średnio-zaawansowanych. W pierwszej części omawiane są podstawy działania CSS, gdzie wyjaśniamy takie terminy jak kaskada czy model pudełkowy. Druga część kursu jest skupiona wyłącznie na nowych cechach języka CSS, które opisywane są wspólną nazwą CSS3. Tu prezentujemy najnowsze techniki zmiany wyglądu strony: tworzenie gradientów, dodawanie cieni do elementów, transformacje w przestrzeni 2D i 3D, a także odbicia i obrysy tekstu. Omawiamy również podstawowe sposoby dostosowywania arkuszy stylów do określonych urządzeń, takich jak tablety czy telefony komórkowe. 

jQuery

jQuery to jedna z najbardziej popularnych i najczęściej używanych bibliotek ułatwiających programowanie w JavaScript. Stosowanie jej pozwala na uproszczenie kodu i szybkie wykonywanie zaawansowanych operacji działających w każdej przeglądarce.
Kurs stanowi wprowadzenie do korzystania z jQuery i jest przeznaczony dla początkujących użytkowników tej biblioteki. W pierwszej części omawiane są selektory i filtry służące wybieraniu elementów na stronie. Kolejny krok to dynamiczne zmiany wyglądu tych elementów za pomocą CSS oraz modyfikacja drzewa DOM. Prezentowane metody pozwalają na wstawianie, przesuwanie czy kopiowanie elementów strony oraz wykonywanie innych przydatnych operacji. Omawiana jest również obsługa zdarzeń i animowanie elementów na stronie. Dodatkowo na kilku przykładach prezentowana jest biblioteka interfejsu użytkownika jQuery UI.
Kody źródłowe skryptów zostały zamieszczone w kursie, co pozwala na ich własnoręczne modyfikacje. Kurs oparty jest na jQuery 1.6 i może być wykorzystywany również do poznawania nowszych wersji tej biblioteki.

Who is the target audience?
 • każdy, kto chce nauczyć się tworzenia stron internetowych w sposób systematyczny, z pełnym zrozumieniem tematu.
 • każdy, kto chce zrozumieć jak działa CSS3 i HTML5 i dlaczego zostały tak a nie inaczej zaprojektowane
 • każdy, kto chce szybko opanować podstawy jQuery
Compare to Other Front End Web Development Courses
Curriculum For This Course
118 Lectures
11:20:01
+
Wstęp
7 Lectures 25:27

Wstęp do kursu

Preview 01:13

Z tego filmu dowiesz się, czy HTML5 jest rzeczywiście potrzebną technologią.
Preview 02:27

W tym filmie dowiesz się, jaki jest stan rozwoju HTML5.
Preview 02:28

Krótkie przedstawienie technologii, które już dziś są gotowe do użycia.
Preview 06:55

Modernizr to narzędzie ułatwiające tworzenie stron , które mają działać w każdej przeglądarce.
Modernizr
04:06

Pokazujemy jak stworzyć najprostszy, podstawowy dokument HTML5
Podstawowy dokument HTML5
04:11

W tym filmie dowiesz się, jak zmieniły się znaczniki Doctype, Meta, Script i Link.
Doctype, Meta, Script
04:07
+
Znaczniki struktury
9 Lectures 33:05
Znaczniki struktury są ogromną częścią HTML5, która zainteresuje przede wszystkim projektantów stron.
Nowe znaczniki struktury
05:16

Znacznik SECTION w HTML5 służy do wydzielania sekcji w dokumencie.
Znacznik SECTION
02:36

Znacznik ARTICLE w HTML5 służy m.in. do zamykania artykułów.
Znacznik ARTICLE
01:59

Znacznik ASIDE w HTML5 jest elementem pomocniczym względem głównej treści. 
Znacznik ASIDE
02:36

Znacznik HEADER w HTML5 pozwala nam utworzyć obszar nagłówka strony.
Znacznik HEADER
04:23

Znacznik HGROUP w HTML5 grupuje tytuły i podtytuły danej sekcji.
Znacznik HGROUP
02:10

Znacznik FOOTER w HTML5 oznacza stopkę sekcji. 
Znacznik FOOTER
02:08

Znacznik NAV w HTML5 pozwala utworzyć główne menu nawigacyjne strony.
Znacznik NAV
01:30

Szkic dokumentu jest wewnętrzną strukturą, którą przeglądarki tworzą na podstawie zawartości strony HTML5. Zobacz, jak ta struktura powstaje i dlaczego jest istotna.
Szkic dokumentu
10:27
+
Multimedia
6 Lectures 34:35
W HTML5  pojawiło się kilka znaczników służących do umieszczania multimediów na stronie. Zobacz, jakie.
Znaczniki multimedialne
00:49

Znacznik FIGURE i FIGCAPTION w HTML5 służą m.in. do umieszczania obrazków wraz z opisem.
Znacznik FIGURE i FIGCAPTION
01:45

Znacznik VIDEO w HTML5 pozwala w prosty sposób umieścić plik wideo na stronie.
Znacznik VIDEO
08:54

Znacznik AUDIO w HTML5 pozwala w prosty sposób umieścić plik audio na stronie.
Znacznik AUDIO
04:50

Znacznik EMBED w HTML5 służy do zagnieżdżania mniej popularnych formatów plików i plug-inów.
Znacznik EMBED
00:59

Znacznik CANVAS w HTML5 pozwala na rysowanie obrazków w przeglądarce za pomocą kodu JavaScript.
Znacznik CANVAS
17:18
+
Formularze
10 Lectures 27:47
Atrybut Placeholder służy do umieszczania pomocniczych tekstów w formularzach.
Atrybut Placeholder
04:46

INPUT typu NUMBER ułatwia wprowadzanie wartości liczbowych w formularzach.
INPUT typu NUMBER
02:27

Tego typu INPUT stosujemy w HTML5 do semantycznego oznaczania pól do wprowadzania e-maili, telefonów i adresów stron WWW.
INPUT typu EMAIL, URL, TEL
01:39

INPUT typu SEARCH jest wykorzystywany w polach służących do wyszukiwania.
INPUT typu SEARCH
00:42

Znacznik DATALIST pozwala zdefiniować listę danych, którą można wykorzystać w elementach INPUT formularza.
Znacznik DATALIST
02:18

INPUT typu RANGE pozwala na zdefiniowanie zakresu wartości możliwych do użycia.
INPUT typu RANGE
02:30

Atrybut Autofocus pozwala na automatyczne ustawienie kursora w żądanym polu formularza. Atrybut Autocomplete włącza lub wyłącza autouzupełnianie.
Autofocus i autocomplete
02:40

INPUT typu DATE umożliwia wprowadzanie dat za pomocą wygodniej kontrolki kalendarza.
INPUT typu DATE
05:58

INPUT typu COLOR umożliwia utworzenie pola wyboru koloru.
INPUT typu COLOR
02:12

W tym filmie pokazujemy metody sprawdzania poprawności danych w formularzach HTML5.
Walidacja formularza
02:35
+
Pozostałe znaczniki
10 Lectures 19:11
W tym dziale omawiamy kilka nowych znaczników oferowanych przez HTML5.
Pozostałe znaczniki
01:02

Znacznik ten pozwala na wizualne przedstawienie wartości liczbowej.
Znacznik METER
04:53

Znacznik ten służy do mierzenia postępu czynności, np. ładowania pliku na serwer.
Znacznik PROGRESS
02:21

Znacznik DETAILS i SUMMARY pozwalają na utworzenie jednostki treści rozbitej na część szczegółową i podsumowanie.
Znacznik DETAILS i SUMMARY
01:17

Znacznik MENU służy w HTML5 do tworzenia elementów aplikacji, takich jak np. menu podręczne.
Znacznik MENU
00:43

Znacznik COMMAND reprezentuje polecenie, które może być wywoływane z menu.
Znacznik COMMAND
02:19

Znacznik TIME pozwala na opisanie czasu w formie zrozumiałej dla przeglądarki. Dzięki temu różne aplikacje mogą taki element przechwycić i użyć na rozmaite sposoby.
Znacznik TIME
01:05

Znacznik  MARK służy do oznaczania elementów na liście wyszukiwania. 
Znacznik MARK
00:43

Z tego filmu dowiesz się, których znaczników nie powinieneś już używać, jeśli chcesz tworzyć poprawne dokumenty HTML5.
Znaczniki usunięte
01:02

Omawiamy znaczniki, które istniały w poprzednich wersjach HTMLa, lecz ich znaczenie w HTML5 zostało zmienione. 
Znaczniki przedefiniowane
03:46
+
Technologie powiązane
8 Lectures 50:45
Drag & Drop i Offline
03:08

Pozostałe technologie
05:32

Stylizacja z użyciem CSS3
09:22

Przejścia i selektory CSS3
09:04

Web Fonts
09:06

Podstawy SVG
09:41

Gradienty w SVG
03:57

Polecane strony
00:55
+
Kurs CSS3 - Podstawy CSS
19 Lectures 02:32:27
Ogólne informacje o treści kursu
Rozpoczynamy kurs CSS
00:51

Wprowadzenie do styli CSS
Co to jest CSS
01:52

Typowy przykład strony HTML z arkuszem styli CSS
Podstawowy przykład
05:31

Omówienie selektora klasy i selektora identyfikatora
Selektory klasy i id
05:19

Omówienie selektora potomka
Selektory potomków
04:15

Sposoby grupowania selektorów CSS
Grupowanie selektorów
01:58

Wyjaśnienie terminu Kaskadowe Arkusze Styli
Kaskada
09:53

Jak działa dziedziczenie właściwości w CSS
Dziedziczenie
03:26

Wyjaśnienie terminu Sprecyficzność i metoda obliczania specyficzności
Specyficzność
09:36

Właśności CSS wpływające na wygląd tekstu
Praca z tekstem
12:59

Czym jest i jak zbudowany jest model pudełkowy
Model pudełkowy
12:26

Sposoby tworzenia obramowań elementów
Obramowania
06:49

Sposoby dodawania tła do elementów
Tła
06:04

Omówienie modeli koloru w CSS i sposoby zmiany koloru elementów 
Kolory
13:09

Omówienie rozmaitych jednostek używanych do definiowania rozmiarów w CSS
Jednostki miary
08:07

Różne sposoby umieszczania elementów na stronie HTML za pomocą CSS
Pozycjonowanie
11:02

Działanie elementów pływających i ich zastosowania
Elementy pływające
11:21

Sposoby wyświetlania i ukrywania elementów HTML przy pomocy CSS
Wyświetlanie
05:51

Przykład obrazujący powstawanie strony HTML od podstaw, z wykorzystaniem wiedzy o CSS
Strona HTML od podstaw
21:58
+
Kurs CSS3 - Nowości w CSS3
22 Lectures 02:58:04
Omówienie sposobów zaokrąglania narożników
Zaokrąglone narożniki
11:41

Dodawanie cieni zewnętrznych i wewnętrznych do elementów HTML
Cienie
08:01

Sposoby użycia najnowszych właściwości CSS do tworzenia atrakcyjnych obramowań
Obramowania graficzne
14:05

Tworzenie płynnych, liniowych przejść kolorów
Gradienty liniowe
05:16

Tworzenie płynnych, kołowych przejść kolorów
Gradienty kołowe
07:08

Omówienie narzędzi webowych ułatwiających tworzenie gradientów
Narzędzia do gradientów
03:34

Dodawanie kilku teł do jednego elementu HTML korzystając z nowych możliwości CSS
Wielokrotne tła
09:35

Nowe selektory atrybutów w CSS3
Selektory atrybutów
04:51

Nowe selektory pseudoklas w CSS3
Pseudoklasy
16:09

Selektory :target, :enabled, :checked i :not
Pozostałe selektory
05:34

Użycie nowych funkcji CSS3 w celu dopasowania strony do oreślonego medium
Media queries
11:29

Tworzenie płynnych przejść między dwoma stanami elementu HTML
Przejścia
09:55

Tworzenie prostych animacji za pomocą CSS3
Animacje
12:00

Przekształcenia elementów HTML w przestrzeni dwuwymiarowej
Transformacje 2D
07:10

Przekształcenia elementów HTML w przestrzeni trójwymiarowej
Transformacje 3D
10:59

Dodawanie cieni i obrysów do tekstu
Cienie i obrysy tekstu
04:54

Odbicia elementów HTML w przeglądarkach opartych na silniku Webkit
Odbicia
03:11

Sposoby kontrolowania zbyt długich tekstów i słów z poziomu CSS
Przepływ tekstu
06:18

Omówienie nowych sposobów formatowania tekstu w kolumny
Kolumny tekstu
08:06

Sposoby dodawania niestandardowych fontów do strony HTML
Własne fonty
04:13

Sposoby pobierania czcionek ze znanych serwisów internetowych
Serwisy Web Fonts
09:54

Zbiór przydatnych stron z opisem elementów CSS oraz z ciekawymi narzędziami
Przydatne linki
04:01
+
Kurs jQuery - Pierwsze kroki
4 Lectures 13:42
Powitanie i krótka informacja o jQuery oraz o treści kursu. 
Wstęp do jQuery
02:18

Pobieranie różnych wersji biblioteki jQuery i osadzanie jej w stronie HTML.
Dołączanie biblioteki jQuery
04:00

Generalne zasady korzystania z selektorów i metod jQuery.
Jak działa jQuery
03:44

Korzystanie ze zmiennej $ oraz jQuery i definiowanie własnych aliasów.
Zmienna jQuery i aliasy
03:40
+
Kurs jQuery - Selektory i filtry
9 Lectures 48:02
Użycie podstawowych selektorów jQuery do wybierania elementów strony.
Podstawowe selektory
04:50

Omówienie selektorów potomków i braci stosowanych w jQuery.
Selektory hierarchiczne
05:31

Korzystanie ze słowa kluczowego "this" w skryptach jQuery.
"this" w jQuery
01:53

Użycie podstawowych filtrów do zawężania zestawu wybranych elementów.
Podstawowe filtry
06:26

Stosowanie kilku filtrów jednocześnie.
Łączenie filtrów
00:54

Użycie filtrów służących do określania węzłów potomnych.
Filtry potomków
05:53

Korzystanie z filtrów formularzy i kilku innych przydatnych filtrów.
Inne filtry
07:16

Wybieranie elementów za pomocą różnych filtrów atrybutów.
Filtry atrybutów
07:04

Filtrowanie zestawu elementów przy pomocy metod filtrujących.
Metody filtrujące
08:15
4 More Sections
About the Instructor
Sly Hofman
4.5 Average rating
25 Reviews
195 Students
8 Courses
Web Developer / Photoshop enthusiast

I'm a senior web developer and computer graphic enthusiast.

I am very passionate about teaching everyday people topics that they are interested in. I try to deliver only high quality courses that will take you from beginner to expert.

My experience includes front-end development with technologies like HTML5, CSS3 and JavaScript programming. In my career I've worked on many projects using different technologies from VisualBasic to Java.

I also love working with graphics, photography and image editing. This is my true passion. I use Photoshop from version 3 (not CS3 but 3) and Elements from version 5.