Energiantuotanto, kulutus ja jakelu
3.9 (5 ratings)
Instead of using a simple lifetime average, Udemy calculates a course's star rating by considering a number of different factors such as the number of ratings, the age of ratings, and the likelihood of fraudulent ratings.
114 students enrolled
Wishlisted Wishlist

Please confirm that you want to add Energiantuotanto, kulutus ja jakelu to your Wishlist.

Add to Wishlist

Energiantuotanto, kulutus ja jakelu

Energia, sen ilmenemismuodot ja käyttö sekä tuotanto; energiantuotannon vaihtoehdot; uusiutuva energia.
3.9 (5 ratings)
Instead of using a simple lifetime average, Udemy calculates a course's star rating by considering a number of different factors such as the number of ratings, the age of ratings, and the likelihood of fraudulent ratings.
114 students enrolled
Last updated 4/2016
Finnish
Price: Free
Includes:
 • 1 hour on-demand video
 • 14 Articles
 • Full lifetime access
 • Access on mobile and TV
 • Certificate of Completion
What Will I Learn?
 • Ymmärtää alueellisen energiainfrastruktuurin
 • Tuntee energian tuottamisen perusasiat
 • Saa käsityksen energiantuotantoon liittyvistä teho- ja energiamääristä
View Curriculum
Requirements
 • Peruskoulun oppimäärä
 • Fysiikan perusyksiköt (teho, energia)
Description

Asiakokonaisuudet:

Energia, sen ilmenemismuodot ja käyttö sekä tuotanto; energiantuotannon vaihtoehdot; uusiutuva energia; energiatekniikan perusprosessit; energiatalous; energiamarkkinat.

Osaamistulokset:

Opiskelija osaa

Taso 1

 • kertoa energian lähteet ja eri muodot sekä pääpiirteissään energian kokonaiskulutuksen ja sen jakauman
 • kuvata joitakin tapoja tuottaa energiaa yhdyskuntien tarpeisiin

Taso 3

 • kuvata keskeiset tavat tuottaa energiaa yhdyskuntien tarpeisiin
 • kuvata liikenteen, rakennusten sekä teollisuuden energian­käytön ja -tuotannon yleispiirteet
 • kertoa energian kokonais­kulutuksen ja sen jakauman

Taso 5

 • selittää energiatekniikan perusprosessien kuten lämmö­nsiirron, termodynamiikan ja virtaustekniikan merkityksen ja kuvata niiden käyttö­tarkoitukset
 • selittää energiatalouden ja ympäristö­politiikan vaikutuksia ja niiden asettamat reunaehtoja
 • vertailla keskeisiä tapoja tuottaa energiaa yhdyskuntien tarpeisiin sekä energiatehokkuuden parantamisen tavoitteita ja keinoja
Who is the target audience?
 • Lukio, AMK
Students Who Viewed This Course Also Viewed
Curriculum For This Course
+
Tervetuloa kurssille!
2 Lectures 00:58
Kurssiseloste
00:38

Ennakkotiedot
1 question

Oppimistulosten seuranta ja itsearviointi
00:20
+
Ydinvoima
16 Lectures 14:14
Aloita tutustumalla ydinvoiman Wikipedia-sivustoon
00:02

Oppimistulokset: Ydinvoiman Wikipedia-sivut
00:03

Ydinvoimala-alue
01:31

Ydinvoima-alue, kysymykset
1 question

Oppimistulokset: Ydinvoimala-alue
00:03

TVO:n toiminnan alkaminen Olkiluodolla
01:17

TVO:n toiminnan alkaminen Olkiluodolla, kysymykset
4 questions

Oppimistulokset: TVO:n toiminnan alkaminen Olkiluodolla
00:03

Ydinvoimalan henkilöstö
01:19

Ydinvoimalan henkilöstö, kysymykset
4 questions

Oppimistulokset: Ydinvoimalan henkilöstö
00:03

Sähköntuotanto Olkiluodossa
02:44

Sähköntuotanto Olkiluodossa, kysymykset
6 questions

Oppimistulokset: Sähköntuotanto Olkiluodossa
00:03

Säteily ja lämpökuorma
02:05

Säteily ja lämpökuorma, kysymykset
3 questions

Oppimistulokset: Säteily ja lämpökuorma
00:03

Uraani ja loppusijoitus
02:26

Uraani ja loppusijoitus, kysymykset
6 questions

Oppimistulokset: Uraani ja loppusijoitus
00:03

Nykyhetki
02:25

Nykyhetki, kysymykset
3 questions

Oppimistulokset: Nykyhetki
00:03
+
Tuulivoima
6 Lectures 06:45
Johdanto
01:00

Johdanto, kysymykset
1 question

Tekniikka, tehot ja hyötysuhteet
02:02

Tekniikka, tehot ja hyötysuhteet, kysymykset
7 questions

Tuulivoimalat ympäristössä
00:36

Tuulivoimalat ympäristössä, kysymykset
1 question

Valtion tuki ja EU-määräykset
00:41

Valtion tuki ja EU-määräykset, kysymykset
3 questions

Turbiinin osat ja toimitusketjut
01:01

Turbiinin osat ja toimitusketjut, kysymykset
1 question

Tulevaisuuden kehityssuunnat
01:25

Tulevaisuuden kehityssuunnat, kysymykset
2 questions
+
Vesivoima
8 Lectures 09:00
Johdanto vesivoimaan
00:51

Johdanto vesivoimaan, kysymykset
2 questions

Vesivoiman vihreys ja haitat
01:59

Vesivoiman vihreys ja haitat, kysymykset
3 questions

Säännöstelypadot
00:29

Säännöstelypadot, kysymykset
1 question

Muutokset joessa
01:20

Muutokset joessa, kysymykset
2 questions

Kalaportaat
01:11

Kalaportaat, kysymykset
2 questions

Vesivoiman sivuhyödyt
00:59

Vesivoiman sivuhyödyt, kysymykset
2 questions

Jokia tutkitaan laajasti
00:49

Jokia tutkitaan laajasti, kysymykset
1 question

Vesivoiman rakentaminen
01:22

Vesivoiman rakentaminen, kysymykset
2 questions
+
Aurinkovoima
14 Lectures 19:00
Johdanto: Kaksi eri tekniikkaa
00:46

Kaksi eri tekniikkaa, kysymykset
1 question

Aurinkosähkö
00:57

Aurinkopaneeli muuttaa aurinkoenergian

Aurinkosähkö, kysymykset
6 questions

Aurinkolämpö
01:00

Aurinkolämpö, kysymykset
2 questions

Kennomateriaalien historia ja hyötysuhteiden kasvu
02:28

Kennomateriaalien historia ja hyötysuhteiden kasvu, kysymykset
3 questions

Aurinkosähkön ja -lämmön hyötysuhteiden erot
01:11

Aurinkosähkön ja -lämmön hyötysuhteiden erot
2 questions

Varjostukset
00:53

Varjostukset, kysymykset
2 questions

SAMKin järjestelmän tuotto
00:24

SAMKin järjestelmän tuotto, kysymykset
2 questions

Tuoton maksimoiminen ja tracker-järjestelmät
02:00

Tuoton maksimoiminen ja tracker-järjestelmät, kysymykset
3 questions

Säteilymuodot ja tulevaisuuden sää
02:07

Säteilymuodot ja tulevaisuuden sää, kysymykset
2 questions

Saksan esimerkki
01:51

Saksan esimerkki, kysymykset
3 questions

Mikrojärjestelmät yksityisille ihmisille
01:33

Mikrojärjestelmät yksityisille ihmisille, kysymykset
2 questions

Haja-asutusalueideet ja sääilmiöt
00:41

Haja-asutusalueideet ja sääilmiöt, kysymykset
1 question

Metaanin syntetisointi varastokeinona
00:52

Metaanin syntetisointi varastokeinona, kysymykset
2 questions

Suomi, aurinkoenergia ja omavaraisuus
02:17

Suomi, aurinkoenergia ja omavaraisuus, kysymykset
2 questions
+
Harjoitustyö (jos suoritat Avoimen AMKn kurssia: EY140001 Energiatekniikan...)
1 Lecture 00:21
Harjoitustyö (jos suoritat kurssia: EY140001 Energiatekniikan perusteet, 4op)
00:21
+
Lopuksi
2 Lectures 00:12
Mistä lisää tietoa
00:09

Kiitos osallistumisesta!
00:03
About the Instructor
Satakunta University of Applied Sciences
4.2 Average rating
5 Reviews
114 Students
1 Course
Producer

Satakunta University of Applied Sciences (Finland) provides bachelor level work-oriented degrees in health care, engineering and business. All instructors in our courses are certificated lecturers in Finland, holding at least a master degree in course domain.

Producer of this course, Eero Hammais, Bachelor of Arts, MBA, is an AV production professional in video and music field and an experienced designer in digital learning material production.