SPSS ile Biyoistatistik Kursu"4 (Normallik ve Outliers )

Normal dağılıma uygunluk, uç değer analizi , şekilsel olarak normallik göstergelerinin incelenmesi