SPSS ile Biyoistatistik Kursu "1 (Data Dosyası Oluşturma)

SPSS'te data dosyası oluşturulurken dikkat edilecek hususlar, Temel değişken tipleri, Değişkenlerin kodlanması...vs