Fraze na engleskom
0.0 (0 ratings)
Instead of using a simple lifetime average, Udemy calculates a course's star rating by considering a number of different factors such as the number of ratings, the age of ratings, and the likelihood of fraudulent ratings.
63 students enrolled
Wishlisted Wishlist

Please confirm that you want to add Fraze na engleskom to your Wishlist.

Add to Wishlist

Fraze na engleskom

Pristupite bazi od preko dve stotine fraza i izraza podeljenih u 15 tema sa video i audio snimcima koji se mogu preuzeti
0.0 (0 ratings)
Instead of using a simple lifetime average, Udemy calculates a course's star rating by considering a number of different factors such as the number of ratings, the age of ratings, and the likelihood of fraudulent ratings.
63 students enrolled
Created by Marina Petrovic
Published 1/2012
English
Current price: $23 Original price: $30 Discount: 23% off
30-Day Money-Back Guarantee
Includes:
 • 2 hours on-demand video
 • 1 Supplemental Resource
 • Full lifetime access
 • Access on mobile and TV
What Will I Learn?
 • Cilj ovog kursa je da naučite neophodne fraze i njihov izgovor
 • Cilj ovog kursa je da steknete sigurnost i automatizam vežbajući uz A i B dijaloge
 • Cilj ovog kursa je da razumete najčešće upotrebljavane fraze i da adekvatno odgovorite na njih
View Curriculum
Requirements
 • Za ovaj kurs vam je potreban samo PC/laptop ili samo mobilni preko kojeg ćete pristupati video lekcijama. Ako niste stalno online, slobodno preuzmite (daunlodujte) sve video lekcije i vežbajte ih nezavisno od toga da li imate pristup internetu.
Description

Svako poglavlje se sastoji od:

 • video lekcije sa izgovorom fraza koje možete preuzeti sa početne lekcije ili sa bloga www.EngleskiZaPocetnike.com
 • dijaloga na temu lekcije sa frazama
 • A varijanta dijaloga (izostavljene su B replike koje vi treba da date)
 • B varijanta dijaloga (izostavljene su A replike, koje vi treba da date)
 • dodatni linkovi ka pisanim vežbama koji su napravljeni na osnovu prethodnih video lekcija

Jednom kada se upišete na kurs, možete preuzeti sve dokumente i pristupati kursu kada god vam zatreba. Takođe možete da postavite pitanja u mestu za komentare i pitanja sa desne strane (comments).

Who is the target audience?
 • Ovaj kurs je namenjen svim nivoima i uzrastima
Curriculum For This Course
69 Lectures
02:30:07
+
Fraze na engleskom - uvod
1 Lecture 00:00

Spisak svih fraza na engleskom sa prevodom. Poklon e-knjiga. Jednom kada pristupite ovom kursu imate stalni pristup svim materijalima, kao i mogućnost da postavljate pitanja ako vam nešto nije jasno.

Preview 23 pages
+
Upoznavanje
3 Lectures 02:47

Upoznavanje

Introductions

Zovem se Ana

My name is Ana.

Ja sam Ana

I am Ana.


Kako se Vi zovete

/kako se ti zoveš ?

What's your name ?

Drago mi je.

Nice to meet you.

Pleased to meet you.

Drago mi je.

Nice to meet you, too.

Pleased to meet you, too.

Preview 00:54

Upoznavanje prijatelja

Introducing friends

Ana, ovo je Zoran.

Ana, this is Zoran. (informal)

Ana, dozvoli da te upoznam sa Simom. On je moj kolega.

Ana, let me introduce you to Sima. He is my colleague. (formal)

Želim da upoznaš moju baku.

I'd like you to meet my granny.

Bako, ovo je moja devojka Ana.

Granny, this is my girlfriend,

Anna.

Drago mi je.

Drago mi je.

Nice to meet you.

Nice to meet you too.

Upoznavanje - drugi deo
01:02

Pozdravljanje posle upoznavanja

Saying goodbye after meeting

Žao mi je ali moram da krenem sada

I’m afraid I must go now.

Drago mi je da smo se upoznali

It was nice meeting you.

I meni. Takođe.

It was nice meeting you, too.

Pozdravi sve!

Say “hello” to everyone!

Send my regards to everyone!

Vidimo se uskoro!

See you soon!

Upoznavanje - treći deo
00:51
+
Pozdravi i razgovor telefonom - fraze
8 Lectures 10:38

POZDRAVI ---> kada

dolazite

GREETINGS ---> when arriving

Zdravo!

Hello!

Ćao!

Hi !

Dobro jutro!

Good morning !

Dobar dan !

Good afternoon !

Dobro veče!

Good evening !

 

POZDRAVI ---> kada

odlazite

GREETINGS ---> when leaving

Doviđenja!

Goodbye!

Ćao! Zdravo !

Bye !

Laku noć !

Good night!

DODATNE FRAZE kada odlazite

ADDITIONAL PHRASES when leaving

Vidimo se !

See you !

Pozdravi sve!

Send/give my regards to everyone!

Srećan put!

Have a safe journey !

Srećno!

Good luck!

Pozdravi
01:24

This is...calling = ovo je/ovde ... (zove)

I'd like to speak = želeo/la bih da pričam sa...


Razgovor telefonom - fraze 1
01:02

Sada pokušajte sami da izgovarate fraze dok gledate video. Koje reči nedostaju ?
Razgovor telefonom - vežbe uz fraze 1
01:04

Can I help you ? = Mogu li Vam pomoći ?

Can you repeat your name ? = Možete li ponoviti vaše ime ?

Who's calling ? = Ko zove

Hold the line = Ostanite na vezi

Please = molim Vas

Razgovor telefonom - fraze 2
01:08

Na osnovu prethodnog video snimka pokušajte da napravite kratke rečenice i dodate reči koje nedostaju.
Razgovor telefonom - vežbe uz fraze 2
00:53

Razgovor telefonom - fraze 3
01:42

Can I speak to... ? = Mogu li da razgovaram sa ...

I'm afraid he isn't available right now = Plašim se da nije dostupan trenutno

(I'm afraid može da znači bukvalon "bojim se = imam strah", ali takođe se koristi da pripremite govornika da ne možete da se složite s njim ili da ne možete da izađete u susret - kao u ovom slučaju)

Can I leave a message ? Mogu li da ostavim poruku ?

Can you take a message ? Možete li da preuzmete poruku ?

Razgovor telefonom - vezbe uz fraze 3
01:40

Ovo je jedan dijalog iz kursa Engleski za početnike 102, gde možete videti kako prethodne fraze mogu da se koriste u različitim situacijama. Šta nedostaje na praznim mestima ?
Razgovor telefonom - vežbe 7
01:45
+
Zakazivanje sastanka
5 Lectures 07:25

DOGOVARANJE OKO SASTANKA

ARRANGING A MEETING

Da li ste slobodni u petak ?

Are you free on Friday ?

Koje vreme Vam najviše odgovara ?

What time suits you best?

Kada možete da zakažete sastanak ?

When can you make an appointment ?

Da li bi mogli da dođete sutra?

Could we meet tomorrow ?

Kada ste slobodni ?

When are you free ?

ACCEPTING = PRIHVATANJE 

+ Da, mogu u petak u deset.

= Yes, I can make it on Friday at 10.

+ U redu.

= All right.

+ Odgovara mi

= It suits me fine.

+ Dogovoreno.

= It’s a deal.

ODBIJANJE

DECLINING

Čekaj da proverim...Žao mi je, ne mogu tada.

Let me check… I am afraid, I can’t then.

Žao mi je, ali tada sam zauzet/zauzeta...

I’m sorry, I’m busy then.

Šta kažeš da se vidimo neki drugi dan ?

What do you think about some other day ?

Zakazivanje sastanka, prihvatanje i odbijanje
02:15

MENJANJE DOGOVORA

CHANGING AN AGREEMENT  

Znaš da smo se dogovorili da se sretnemo u petak ? Moram da odložim sastanak.

You know that we agreed to meet on Friday? I have to cancel the meeting.

Žao mi je, nešto je iskrslo. Da li možemo da odložimo sastanak.

I’m sorry, something came up.

Izvini, ali ne mogu da stignem u pet. Da li si slobodan/slobodna u šest ili možda sutra ?

I’m sorry, but I cannot make it at five. Are you free at six, or maybe tomorrow ?

Odlaganje sastanka
01:49

Dogovor oko sastanka - kompletan dijalog
01:07

Slušajte osobu A i dajte odgovore osobe B.
Dogovor oko sastanka - dijalog A
01:07

Slušajte osobu B i dajte odgovore osobe A.
Dogovor oko sastanka - dijalog B
01:07
+
Opšti izrazi
4 Lectures 05:45

Opšti izrazi

General Expressions

Da

Yes

Ne

No

Tačno

True

Sigurno

Sure

Naravno

Sure

Svakako

Certainly

Mislim da je tako

I think so

Znam

I know

Ne znam

I don’t know

Možda

Maybe

Možda

Perhaps

Verovatno

Probably

Videću

I’ll see

Zavisi

It/that depends

Opšte fraze - prvi deo
01:19

Izrazi učtivosti

Expressions of politeness

Molim ?

(I beg your )pardon ?

Izvinite!

Excuse me !

Žao mi je / Oprostite mi / Izvinjavam se

Sorry

Molim Vas, recite mi...

Please, tell me (formal)

Molim Vas, pokažite mi..

Please, show me

Da li bi bili ljubazni da ...

Would you please be so kind to...

Želeo bih... Želela bih...

I would like to ...

Hvala Vam/ti

Thank You (formal)

Hvala ti unapred

Thank you in advance

Nema na čemu / Molim

Don't mention it / Not at all

You're welcome

Veoma ste ljubazni

You are very kind

Veoma sam zahvalan

I am very grateful

Ne brinite / ne brini (informal)

Don't worry

Nadam se da ćete mi oprostiti

I hope you will forgive me

Opšte fraze - drugi deo
02:03

Oslovljavanje

Ways of addressing people

Gospodin, g-din,

Mr.

Gospođa, g-đa,

Mrs.

Gospođica, g-đica

Miss.

Dragi/draga/poštovani... (u pismu )

Dear ... (in a letter)

"S poštovanjem" ili

"iskreno Vaš(a)/tvoj(a)"

Sincerely/faithfully yours

Opšte fraze - treći deo
00:48

Praznici i posebni događaji

Holidays and Special Occasions

Srećan rodendan!

Happy birthday!

Čestitke ! Čestitamo !

Congratulations!

Čestitke na prinovi!

Congratulations on your new baby !

Srećan Božic!

Merry Christmas!

Srećna Nova godina!

Happy New Year!

Hristos se rodi!

Merry Christmas!

Hristos Vaskrse! Srećan Uskrs!

Happy Easter!

Srećan praznik!

Have a good holiday!

Nazdravlje! Živeli!

Cheers!

Srećan Dan žena! Srećan osmi mart!

Happy women’s day!

Srećan Dan zaljubljenih!

Happy Valentine’s Day!

Srećno! Neka je sa srećom!

Good luck! / Best of luck !

Moje iskreno saučešće.

My sincere condolences!

Opšte fraze - praznici
01:35
+
Razgovori nakon upoznavanja
4 Lectures 15:39
Razgovor posle upoznavanja - sigurne teme 1
01:59

Razgovor posle upoznavanja - drugi deo
02:19

Small Talk - Vežbe
02:53

Small Talk - vežba
08:28
+
Razgledanje grada
4 Lectures 06:56

Na posle gledanja ovog video snimka, zamislite da treba da se dogovorite sa mnom i sa drugim prijateljima sa ovog kursa gde da provedemo vikend. Dajte predlog, a mi ćemo:

 • da odbijemo predlog
 • predložimo nešto drugo
 • prihvatimo vaš novi predlog
Predlozi - razgledanje grada
03:20

Predlozi - kompletan dijalog
01:12

Predlozi - dijalog A
01:12

Predlozi - dijalog B
01:12
+
U hotelu
6 Lectures 11:32

Poslušajte ove fraze i prijavite se u hotel.

U hotelu - prijavljivanje (checking in)
02:05

U hotelu - mogući problemi
01:59

U hotelu - odjavljivanje
02:18

Mogući problemi u hotelu
01:36

Problemi u hotelu - kompletan dijalog
01:39

Problemi u hotelu - dijalog A
01:55
+
Kod lekara
3 Lectures 05:36
Kod lekara
02:36

Kod lekara - dijalog A
01:30

Kod lekara - dijalog B
01:30
+
Na aerodromu
3 Lectures 06:38
Na aerodromu
03:04

Na aerodromu - dijalog A
01:47

Na aerodromu - dijalog B
01:47
6 More Sections
About the Instructor
Marina Petrovic
4.4 Average rating
38 Reviews
267 Students
4 Courses
Teacher of English and Serbian

Hi there! I'm Marina Petrović , an EFL teacher and blogger from Serbia. After obtaining a diploma in English Language and Literature from the University of Novi Sad, back in 1996 my husband and I started our own foreign language school. I successfully passed the Cambridge ESOL exams of CAE, CPE, BEC Vantage, Higher, IELTS. In 2009 I was awarded LANCELOT ( LANguage Learning with Certified Live Online Teachers) scholarship and in 2010 I was IH COLT certificated (International House Certificate in Online Tutoring).

For the past six years I've been teaching online and creating language teaching sites along with digital language teaching materials. My most successful site is English for Beginners with over 90k unique monthly visitors, along with CommonEnglishPhrases, SerbianLesson and LearnSerbianBlog.

In my free time I enjoy walking and watching films with my two kids and hubby.

------------------------------

Veliki pozdrav svima! Zovem se Marina Petrović i živim i radim u Novom Sadu. Diplomirani sam profesor engleskog jezika i šesnaest godina radim u privatnoj školi engleskog, a od pre četiri godine držim časove engleskog i srpskog onlajn.

Pored položenih ESOL Cambridge CAE, CPE, BEC higher i IELTS ispita, 2009. godine sam dobila stipendiju za LANCELOT kurs (LANguage Learning with Certified Live Online Teachers), a 2010. sam upisala i uspešno završila IH COLT . (International House Certificate in Online Tutoring).

Obožavam da držim onlajn časove, da pravim digitalne materijale za časove engleskog i srpskog i sajtove za učenje jezika, od kojih su najuspešniji: EngleskiZaPocetnike, , CommonEnglishPhrases, SerbianLesson , LeWiNoW, LearnSerbianBlog.

Svake godine volontiram i pomažem kolegama u organizaciji onlajn konferencija, kao što je i Virtual-Round-Table conference, gde sam upoznala Gagan Biyani-ija jednog od CEO-a Udemy platforme koja me je oduševila jednostavnošću. Sigurna sam da će vam se kursevi koje pravim svideti i da će vam učenje jezika uz njih biti i zabavno i korisno.

Možete me kontaktirati preko LinkedIn profila, ili me pratiti preko Twittera na engleskom i na srpskom.