Dış Ticarette Teslim Şekilleri

Dış ticarette kullanılan teslim şekillerini halen uygulamada olan incoterms2010 kuralları çerçevesinde öğrenin.