SPSS ile BİYOİSTATİSTİK KURSU 8" "Chi-Square grubu"

ki kare uygunluk, bağımsızlık MC Nemar ve Kappa katsayısı