SPSS ile Biyoistatistik Kursu 7" (Survival Analizler) )

SPSS te Sağkalım analizleri (Kaplan Meier testi, Cox regresyon Univariate ve Multivariate, SPSS te date değişkeni )