Udemy

Zwinne Zarządzanie Celami - Metoda OKR

Objective Key Results. Kurs Online Zwinne Zarządzanie Celami z Wykorzystaniem Metody OKR
Last updated 6/2020
Polish