Udemy

Yönetim ve liderlik becerileri

Vizyonunuza yön ve hız verecek güçlü yetkinlikler
Last updated 1/2023
Turkish