YDS YÖKDİL İNGİLİZCE DİLBİLGİSİ EĞİTİMİ
4.4 (155 ratings)
Course Ratings are calculated from individual students’ ratings and a variety of other signals, like age of rating and reliability, to ensure that they reflect course quality fairly and accurately.
725 students enrolled

YDS YÖKDİL İNGİLİZCE DİLBİLGİSİ EĞİTİMİ

Katılımcıların dil sınavlarında başarılı olmalarına yönelik, ingilizce dilbilgisi alanında hazırlanmış eğitimdir.
4.4 (155 ratings)
Course Ratings are calculated from individual students’ ratings and a variety of other signals, like age of rating and reliability, to ensure that they reflect course quality fairly and accurately.
725 students enrolled
Created by Mustafa HOCA
Last updated 3/2018
Turkish
Current price: $139.99 Original price: $199.99 Discount: 30% off
5 hours left at this price!
30-Day Money-Back Guarantee
This course includes
 • 8.5 hours on-demand video
 • Full lifetime access
 • Access on mobile and TV
 • Certificate of Completion
Training 5 or more people?

Get your team access to 4,000+ top Udemy courses anytime, anywhere.

Try Udemy for Business
What you'll learn
 • Temelden detaya ingilizce gramer alt yapısına hakim olmayı
 • Dilbilgisi konusundaki öğrenememe tapusunu kırmayı
 • YDS YÖKDİL IELTS TOEIC gibi sınavlarda istedikleri puanlara sahip olmayı
Requirements
 • Temel Seviye İngilizce yeterlidir.
 • Bilgisayar, telefon veya tablet.
 • Katılımcıların öğrenmek için hazır bulunuşluk düzeyinin yüksek olması.
Description

Katılımcıların ülkemizde yapılan YDS,YÖKDİL gibi dil sınavlarında başarılı olmalarını sağlamak amacıyla özel taktik ve teknikleri içeren komple bir eğitimdir. Elit İngilizce Mustafa Sarıkaya tarafından itina ile hazırlanan eğitimlerde temel amaç ingilizce öğrenmeyi sorun olmaktan çıkarmaktır. Eğitim içeriği sistematik bir şekilde öğrenci merkezli şekilde hazırlanmıştır. Dilbilgisi konuları kısa ve net şekilde işlenerek, temelden detaya bilgi verilmektedir.

Who this course is for:
 • Akademisyenler,öğrenciler,yöneticiler,ingilizce öğrenmek isteyen herkes.
 • İngilizce sınavlarına hazırlananlar
 • Her yaş grubundan ingilizce temel gramer yapısını öğrenmek isteyenler
 • Okulların hazırlık sınıflarında başarılı olmak isteyenler
 • YDS,YÖKDİL,TOIEC gibi ulusal ve uluslararası sınavlara hazırlananlar
Course content
Expand all 113 lectures 08:23:08
+ İngilizce Dilbilgisi Temel Konular Yeni Başlayanlar için
7 lectures 49:14

ENGLISH FOR BEGINNERS (YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN İNGİLİZCE)

MS 1

PERSONAL PRONOUNS (KİŞİ ZAMİRLERİ)

I                                                                                             Ben

You                                                                                        Sen

He                                                                                          O (erkek)

She                                                                                         O (kadın)

It                                                                                            O (cansız ve hayvan)

We                                                                                         Biz

You                                                                                        Siz

They                                                                                       Onlar

Preview 02:59

A/ AN, THE

a          : Okunuşu sessiz harfle başlayan sözcüklerin önünde

an        : Okunuşu sesli   harfle başlayan sözcüklerin önünde “bir, herhangi bir” anlamını vermek için kullanılır.

a          book/      a     university                                             bir kitap/ bir üniversite

an        apple/     an   hour                                                     bir elma/ bir saat

 

I am     a    teacher.                                                                (Ben öğretmenim.)

I am     an engineer.                                                              (Ben mühendisim.)

 

the       : Önceden varlığını bildiğimiz, daha önce sözü edilmiş olan ya da tek olan belirli isimlerin önünde kullanılır.

(İngilizcede genel itibariyle “kimden/ neden bahsedildiği belli ise” o ismin önünde “the” kullanılır.)

Karşılaştır:

-Open a window.                                                                  (Bir pencere aç.)

-Open the door.                                                                    (Kapıyı aç.)

İngilizce'de a / an / the kavramları
04:11

SINGULAR/ PLURAL (TEKİL/ ÇOĞUL)

İngilizcede bir isim, çoğul yapılırken temel kural ismin önündeki “a” veya “an” kalkar, onun yerine ismin sonuna Türkçe’deki “-ler, -lar” çoğulluk ekine karşılık gelen “-s” takısı eklenir.

SINGULAR              PLURAL                                          TEKİL                      ÇOĞUL

a   book                       books                                                  bir kitap                      kitaplar

an apple                      apples                                                 bir elma                      elmalar

 

-The teacher   is   ready.                                                        (Hoca hazır. )

-The students are ready.                                                        (Öğrenciler hazır.)

İngilizce'de Singular / Plural (Tekil/Çoğul) Kavramları
02:31

MS 4

“BE” (OLMAK)

a) Genel/ Konuşma anı        (am/ is/ are)                          

I                         am                -I      am  a teacher now.        (Ben    şimdi öğretmenim.)

He/ She/ It         is                   -He   is    a teacher now.        (O        şimdi öğretmen.)

We/ You/ They  are                -You are a teacher now.        (Sen     şimdi öğretmensin.)

 

b) Geçmiş                              (was/ were)

I/ He/ She/ It      was              -I       was   a student last year.  (Ben geçen yıl öğrenciydim.)

We/ You/ They  were             -You were a student last year. (Sen geçen yıl öğrenciydin.)

 

NOT:be” yapısı temel olarak 3 şekilde kullanılır.

1- İsimlerle           : I am a teacher.                                       (Ben bir öğretmenim.)

2- Sıfatlarla           : I am happy.                                            (Mutluyum.)

3- Yer ifadeleriyle: I am at school.                                       (Okuldayım.)

*Bazen zaman ifadeleriyle de kullanılabilir.

-The match is on Sunday.                                                      (Maç Pazar günü.)

İngilizce'de Be (Olmak) Kavramı
10:06

MS9/ temel

SAHİPLİK

İnsanlarda sahiplik anlamı “’s” ile verilir.

-This is Ali’s car.                                                                   (Bu Ali’nin arabası.)  

                                                                                              

Cansızlarda sahiplik anlamı “of” ile verilir.

Karşılaştır:

-The teacher’s name               is Mustafa Sarıkaya.               (Hocanın adı Mustafa Sarıkaya.)

-The name of the course         is ELITE.                               (Kursun adı ELİT.)   

 

İngilizce'de Possession (Sahiplik/İyelik Durumu)
10:05

MS10/ temel

COUNTABLE AND UNCOUNTABLE NOUNS (SAYILABİLEN VE SAYILAMAYAN İSİMLER)  

İngilizcede isimler sayılabilen ve sayılamayan olarak ikiye ayrılır.

Sayılabilen isimler tekil ya da çoğul olarak kullanılır      : a book (bir kitap), two books (iki kitap)         Sayılamayan isimlerde ise tekillik ya da çoğulluk yoktur: a cheese (  peynir), two cheeses (  peynir)

İngilizce'de Countable-Uncountable-There is/There are-Have Got/Has Got Kavramı
08:25
İngilizce'de Miktar İfadeleri (Quantifiers)
10:57
+ İngilizce'de Zamanlar (Tenses)
14 lectures 01:12:51

TENSE’LERDE (4 x 3 = 12)

A) SIMPLE                               : Basit/ Sıradan                                                1) PRESENT: şu an    (genel)          

B) CONTINUOUS                   : Süreklilik                          (O an)                   2) PAST        : geçmiş

C) PERFECT                            : Daha öncesi                                                   3) FUTURE  : gelecek

D) PERFECT CONTINUOUS: Daha öncesindeki süreç 

Tenses
09:58

SIMPLE PAST  (olumsuz [-] ve soru [?] yaparken “did” kullanımına dikkat edilmelidir.)

(+)  I                     went to school yesterday.                        (Dün okula gittim.)

(-)   I          didn’t go     to school yesterday.                        (Dün okula gitmedim.)

(?)  Did      you     go    to school yesterday?                       (Dün okula gittin mi?)

Why did    you     go     to school yesterday?                      (Dün niçin okula gittin?)

Simple Tense Mantığı
10:59
Tense Paralelliği Nedir?
07:17
Since Kavramı
02:58
When-While Kavramı
03:41
Will Future ve be going to future Yapısı
02:49
Present Continuous Tense Yapısı
06:16
Present Perfect Tense Yapısı
08:55
Present Perfect Tense Yapısı Extra
07:04
Present Perfect Tense'de gone ve been Kullanımı
02:18
Present Perfect Tense ile Simple Past Tense arasındaki kullanım farkı
02:49
Will ve be going to alternatif yapıları
04:27
Shall ve will Yapıları
01:08
+ Modals Kavramı
8 lectures 38:42

MS 26

ZORUNLULUK            ZORUNLULUĞUN ORTADAN KALKMASI                YASAKLAMA

1- must                                                         : otorite; konuşan kişi                                     (yapmalısın)

A commander: You must shout.                                           (Bir komutan: Bağırmalısın.)

 

2- have to/ has to                                         : otorite; konuşan kişi değil başkası              (yapmalısın)

A soldier to another one: You have to shout.                       (Bir asker diğerine: Bağırmalısın.)

 

3- *don’t have to/ don’t need to/   needn’t: zorunluluğun ortadan kalkması                   (yapmana gerek yok)

-You don’t have to shout. I’m not deaf.                               (Bağırmana gerek yok. Sağır değilim.)

(*He/ She/ It zamirleri ile “don’t have to” yerine “doesn’t have to”,  “don’t need to” yerine “doesn’t need to” kullanılır.)

 

4- mustn’t                                                     : yasaklama                                                    (yapmamalısın)

-You mustn’t shout. Here is a hospital.                                 (Bağırmamalısın. Burası hastane.)

 

HAVE TO/ HAS TO (“Simple Present” mantığı geçerli)

(+) I                             have to            get up early.                (Erken kalkmak zorundayım.)                                  

(-)  I        don’t            have to            get up early.                (Erken kalkmama gerek yok.)

(?) Do    you               have to            get  up early?              (Erken kalkmak zorunda mısın?)

 

(+) Ali                         has to              get up early.                (Ali erken kalkmak zorunda.)

(-) Ali     doesn’t        have to            get up early.                (Ali’nin erken kalkmasına gerek yok.)

(?) Does  Ali               have to            get up early?               (Ali erken kalkmak zorunda mı?)

                                                                                                                                             

HAD TO                    (“Simple Past” mantığı geçerli)                    

(+) I                             had to                         get up early in high school.  (Lisedeyken erken kalkmak zorundaydım.)

(-)  I        didn’t           have to            get up early in high school.  (Lisedeyken erken kalkmak zorunda değildim.)

(?) Did   you               have to            get up early in high school? (Lisedeyken erken kalkmak zorunda mıydın?)

Zorunluluk-Zorunluluğun ortadan kalkması-Yasaklama
08:40

TAVSİYE

*“should” ve “ought to”; sıradan tavsiye,        “had better”; biraz daha kuvvetli tavsiye anlamı verir.

-You should/ ought to learn English.                                      (İngilizce öğrensen iyi olur.)

-You had better           learn English.                                      (İngilizce öğrensen iyi olur.) (Öğrenmezsen sıkıntı olur.)

Preview 01:44

CAN

1- yetenek: “can” ya da “am/ is/ are able to”

-I can speak English./ I am able to speak English.                                       (İngilizce konuşabiliyorum.)

 

2- izin: “can” ya da “am/ is/ are allowed to”           

-Visitors can feed the animals./ Visitors are allowed to feed the animals.   (Ziyaretçiler hayvanlara yiyecek verebilir.)

 

3- olasılık: “can” ya da “it is possible”

-I can attend the meeting tomorrow. It is possible for me to attend the meeting tomorrow. (Yarın toplantıya katılabilirim.)

 

4- öneri: (nadiren kullanılır)

-We can go to ELITE ENGLISH COURSE.                                               (ELİT İNG. KURSU’na gidebiliriz.)

*“rica” anlamında da “samimiyet” söz konusu olduğunda kullanılabilir.

-Can you help me?                                                                                        (Yardım edebilir misin?)

COULD

1- geçmişteki yetenek: “could” ya da “was/ were able to”

-I could play football well in high school./ I was able to play football well in high school. (Lisedeyken iyi futbol oynayabilirdim.)

 

2- geçmişteki izin: “could” ya da “was/ were allowed to”

-I could drive my father’s car in high school./ I was allowed to drive my father’s car in h.s.    (Lisedeyken babamın arabasını kullanabilirdim.)

 

3- olasılık: (“present, future” anlam taşır)

-I could attend the meeting tomorrow. It is possible for me to attend the meeting tomorrow. (Yarın toplantıya katılabilirim.)

 

4- öneri:     (“present, future” anlam taşır)

-We could go to ELITE ENGLISH COURSE.                                           (ELIT ING. KURSU’na gidebiliriz.)

*“rica” anlamında da “nezaket” söz konusu olduğunda kullanılabilir.

-Could you help me?                                                                                     (Yardım edebilir misiniz?)

Modalda Yetenek Kavramı
05:21
Modalların Tense'e Eşdeğer Kullanımı
06:21
İngilizce'de Tahmin Yapısı
07:54
Used to-be Used to-Get Used to Yapıları
04:27
Be Supposed To- Be To yapıları
01:44
İngilizce'de Geçmişte Yetenekten Bahsetmek
02:31
+ İngilizce'de Passives
4 lectures 19:24
Ne Zaman Passive Kullanılır?
08:10
Yeni bir duruma geçişi vurgulamak get+fiil3
01:56
Extra Yapı:Causatives (Ettirgen Yapı) yaptırtmak
06:20
+ İngilizce'de IF CLAUSES (CONDITIONALS) (KOŞUL YAPILARI)
12 lectures 43:17
İngilizce'de IF Cümleciği ve Temel Cümle Kavramı
07:47
Diğer Koşul Cümleleri
02:36
Even If ve Whether... or not... Yapısı
04:11
Suppose(That) / Supposing (That) Yapısı
01:00
On Condition That Yapısı
00:56
As If / AsThough Yapısı
04:30
In Case Yapısı
01:53
Wish Clauses Yapısı
05:48
Type0 Type1 Type 2 Type 3 Yapıları Detay Kullanımları
08:54
Only If ile Devrik Yapı
02:00
Without ile If Anlamı Katma Yapısı
01:25
+ İngilizce'de NOUN CLAUSES/ INDIRECT SPEECHES/ TAG QUESTIONS/ INVERSIONS
7 lectures 36:33
Noun Clauses (İsim Cümlecikleri)
12:24
That Kullanımı
05:57
Temel Fiil ile İsim Cümleciği arasında Tense Uyumu
03:38
Indirect Speechec Aktarma Yapıları
04:19
Tag Questions Eklenti Soruları
03:03
Inversions Devrik Yapılar
05:28
+ GERUNDS AND INFINITIVES
2 lectures 25:54
Gerunds and Infinitives(İsimleşmiş Fiil Yapıları)
11:58
Büyük Resimde Modals-Gerunds-Infinitives Kodlamaları
13:56
+ ADJECTIVES AND ADVERBS
23 lectures 01:06:33
Adjectives and Adverbs (Sıfatlar ve Zarflar)
07:24
Zarfların Cümle içinde Kullanım Yerleri
01:19
Düzensiz Zarflar
04:30
Too Kullanımları
04:12
Enough Kullanımı
03:50
As.. As Kullanımı
04:22
Like Kullanımı
02:57
Such As Yapısı
01:31
Sıfatlarda ve Zarflarda Karşılaştırma Yapıları
09:01
Sıfatlarda ve Zarflarda En Üstünlük Dereceleri
04:15
Düzensiz Sıfatlar ve Zarflar
05:40
Karşılaştırma ve En Üstünlük Yapısı içeren Cümlelerde Anlam
00:45
İngilizce'de bir durumun sürekli değiştiğini vurgulamak
01:05
İngilizce'de karşılaştırma yapısı ifade etmek
03:05
İngilizce'de More & Less Yapısı
00:33
İngilizce'de Eşitlik Yapısında As..As Yapısı
00:55
İngilizce'de Half As..As Twice As..As Three times As..As Yapıları
01:30
İngilizce'de Similar to Different from Yapıları
02:10
İngilizce'de -ly Kılçık Yapılarına Dikkat
01:41
İngilizce'de Odaklaşma Zarfları
01:20
İngilizce'de Also Yapısı
00:58
+ RELATIVE CLAUSES
14 lectures 01:03:55
Relative Clause Yapısının Kullanımı
13:02
Relative Clause Büyük Resim Karşılaştır
03:13
İngilizce'de Edatlı İlgi Zamiri Kullanımı
02:50
İngilizce'de Sahiplik (Whose+ [yalın] isim)
04:06
Relative Clause Yer Yapısı
04:40
Relative Clause Sebep Yapısı(why/for which/that/0)
04:27
Relative Clause'da have anlamında with Kullanımı
01:12
Relative Clause'da virgüllü Which Yapısı
01:17
Relative Clause-Noun Clause Kullanım Farkları
01:19
Relative Clause Yapılarında Kısaltma
12:03
Relative Clause Yapılarında Miktar ve En Yapılarının Kullanımı
05:44
Relative Clause Tanımlanamayan ekstra bilgi veren Sıfat Cümlecikleri
06:10
Relatice Clause'da be Fiili Kullanımı
02:00
+ ADVERBIAL CLAUSES
10 lectures 48:36
Adverbial Clauses (Zarf Cümlecikleri) amaç Yapısı
02:31
Sebep Sonuç İlişkisi-Çelişki Zıtlık Yapısı
13:59
So..That ve Such..That ( O Kadar... Ki...)
03:10
Virgüllü So Virgüllü but Yapıları
02:12
Adverbial Clause Yapılarında Kısaltma
05:42
Zaman Bağlaçlarının Kullanımı
06:12
Amaç Cümlelerinde diğer Kullanımlar
01:58
Çelişki/Zıtlık Yapılarının Kullanımında Dikkat edilmesi gereken Hususlar
06:05
Ekleme (+1) Yapılarının Kullanımı
05:01