Udemy

Yasama Eğitimi

Sivil Toplum Kuruluşlarının Yasama ve Denetim Süreçlerine Katılımı
Free tutorial
Rating: 4.5 out of 5 (11 ratings)
765 students
45min of on-demand video
Turkish

Yasamaya ilişkin temel kavramlar ve kurumlar
Kanun yapım süreci ve sivil toplumun sürece katılımı
Parlamenter denetim süreçlerine katılım
Meclise bireyse başvuru yolları

Requirements

  • Eğitime katılmak için herhangi bir bilgi ve deneyim gerekmez. Gereken tüm temel bilgileri eğitimimizde bulabilirsiniz

Description

Yasama Derneği eğitim videolarıyla Udemy'de.

Sivil toplum kuruluşlarının yasama ve denetim süreçlerine katılımı kursu ile:

Üye tamsayısı, yasama dönemi, yasama yılı, tatil ve ara verme, olağanüstü toplantı, birleşim ve oturum, toplantı yetersayısı ve yoklama, karar yetersayısı, kapalı oturum, Genel Kurul, komisyon, yürütme, TBMM Başkanlık Divanı, siyasi parti grubu ve Danışma Kurulu kavramları hakkında merak ettiklerinizi bulabilirsiniz.

Kanun teklifinin TBMM Başkanlığına sunulması ve teklifin komisyona havalesi, teklifin komisyonda görüşülmesi ve Genel Kurula sunulması, teklifin Genel Kurulda görüşülmesi ve kanunlaşması, kanunun Cumhurbaşkanınca onaylanması ve Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmesi hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Parlamenter denetim süreçlerinden yazılı soru, genel görüşme, Meclis araştırması, Meclis soruşturması ile Cumhurbaşkanının cezai sorumluluğu hakkına bilgi sahibi olabilir ve Dilekçe Komisyonu, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu ve Kamu Başdenetçiliğine başvuru yollarını öğrenebilirsiniz.

Derneğin hedef kitlesi kamunun değişik birimlerinde çalışan yasama bürokratları ve uzmanları, akademisyenler, sivil toplum temsilcileri başta olmak üzere yasama sürecine ilgi duyan herkestir.

Daha demokratik, katılımcı ve etkin bir yasama sürecine hizmet etmek, yasama bilimi ve tekniğinin geliştirilmesine katkı sağlamak, ulusal ve uluslararası seviyede yasama sürecinde rol alan kişiler arasındaki iletişimin güçlendirilmesine yardımcı olmak ve sivil toplumun yasama sürecine katılımını destekleyerek demokrasinin gelişmesine katkı sunmak için yürüttüğümüz tüm faaliyetlerimiz için bizi takip edebilirsiniz.

Yasama Derneği.

Who this course is for:

  • Sivil toplum kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşu çalışanları, akademisyenler, üniversite öğrencileri ile yasama ve denetim süreçlerine ilgi duyan herkes

Instructor

Yasama Sürecine Sivil Toplumun Katılımı
Yasama Derneği
  • 4.5 Instructor Rating
  • 11 Reviews
  • 765 Students
  • 1 Course

Yasama Derneği (YASADER), Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde çalışan bir grup yasama çalışanı tarafından 2003 yılında kurulmuştur.

Derneğin amacı daha demokratik, katılımcı ve etkin bir yasama sürecine hizmet etmek, yasama bilimi ve tekniğinin geliştirilmesine katkı sağlamak, ulusal ve uluslararası seviyede yasama sürecinde rol alan kişiler arasındaki iletişimin güçlendirilmesine yardımcı olmak ve sivil toplumun yasama sürecine katılımını destekleyerek demokrasinin gelişmesine katkı yapmaktır.

Derneğin hedef kitlesi kamunun değişik birimlerinde çalışan yasama bürokratları ve uzmanları, akademisyenler, sivil toplum temsilcileri başta olmak üzere yasama sürecine ilgi duyan herkestir.

Yasama sürecinde doğrudan veya dolaylı olarak rol alan kişiler arasındaki iletişimin yeterince güçlü olmaması, kanun yapım sürecini ve ortaya çıkan ürünü olumsuz etkilemektedir. Bu nedenle Yasama Derneği, başta TBMM olmak üzere Cumhurbaşkanlığı, Anayasa Mahkemesi, Bakanlıklar ve diğer kurumlarda çalışan yasama bürokratları, akademisyenler ve sivil toplum örgütleri temsilcileri arasında diyalog ve işbirliğinin geliştirilmesi için çalışmalar yapmaktadır.

Yasama derneği bu amaçla ulusal ve uluslararası düzeyde konferans, panel ve sempozyum gibi etkinlikler düzenlemekte, diğer ülke parlamento uzmanları ile bilgi ve tecrübe paylaşımı programları gerçekleştirmekte, sivil toplum temsilcilerine yönelik yasama eğitimleri yürütmekte, yasamaya ilişkin akademik çalışmaları teşvik etmekte ve yayınlar yapmaktadır. YASADER tarafından çıkarılan Yasama Dergisi parlamento hukuku alanında akademik bir yayın olup altı ayda bir yayınlanmaktadır.

Top companies trust Udemy

Get your team access to Udemy's top 25,000+ courses