Εκπαίδευση για την άνοια για τους εργαζομένους άμεσης φροντί

Βελτιώστε τις καθημερινές πρακτικές φροντίδας για τα άτομα με άνοια
Rating: 4.5 out of 5 (4 ratings)
103 students
Greek
Στην πλατφόρμα, οι εκπαιδευόμενοι θα μάθουν να βελτιώνουν την ποιότητα της φροντίδας που παρέχεται στα άτομα με άνοια και τις οικογένειές τους.

Requirements

 • Εμπειρία σε υπηρεσίες φροντίδας

Description

Αυτή η πλατφόρμα (MOOC) περιλαμβάνει ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό περιεχόμενο για τους άμεσα εργαζόμενους στην παροχή φροντίδας με βάση διεθνώς αναγνωρισμένες καλές πρακτικές στη φροντίδα της άνοιας. Στο σχεδιασμό και τη δημιουργία των ενοτήτων της πλατφόρμας συμμετείχαν εργαζόμενοι που παρέχουν άμεση φροντίδα, άτομα με άνοια και οικογενειακοί φροντιστές για να συμπεριληφθεί η οπτική τους, ενισχύοντας έτσι τους άμεσα εργαζόμενους στον τομέα της φροντίδας να αναλογίζονται τις καθημερινές πρακτικές που χρησιμοποιούν και να διερευνούν αποτελεσματικότερους τρόπους αντιμετώπισης των αναγκών των ανθρώπων που φροντίζουν.

Θα μπορείτε επίσης να εφαρμόσετε όσα έχετε μάθει κατά τη διάρκεια των εκπαιδευτικών ενοτήτων παίζοντας ένα δωρεάν εκπαιδευτικό παιχνίδι σχετικά με την παροχή φροντίδας σε άτομα με άνοια. Δείτε την Επιπλέον Διάλεξη για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό.


Who this course is for:

 • Σε εργαζόμενους που παρέχουν άμεση φροντίδα στην άνοια

Course content

9 sections46 lectures3h 15m total length
 • εισαγωγή
  06:37
 • Γνωστικές λειτουργίες που επιρρεάζονται
  03:55
 • Γνωστικές λειτουργίες που επιρρεάζονται
  3 questions
 • Τα επτά Α της Άνοιας
  06:41
 • Τα επτά Α της Άνοιας
  3 questions
 • Οι πέντε βασικές γνωστικές διαταραχές
  05:01
 • Οι πέντε βασικές γνωστικές διαταραχές
  3 questions

Instructor

iDO Consortium
 • 4.4 Instructor Rating
 • 192 Reviews
 • 3,411 Students
 • 6 Courses

Dementia is one of the most prevalent and burdensome diseases in older age. By the year 2030, estimates suggest that there will be 74.7 million people with different forms of dementia worldwide. There is no cure for dementia: drugs only address the symptoms of the disease and non-pharmaceutical interventions are continuously tested and updated to improve patients’ quality of life: from interventions to increase of communication skills, agitation and stress reduction, and use of new technology.

The value of disseminating evidence on these interventions is immeasurable, but surprisingly this knowledge is often not available to care staff.

The iDO project aims at diminishing this existing gap by designing and developing an effective training package in close collaboration with people with dementia and their caregivers in hopes that this will promote the acquisition of skills by direct-care workers. This will be achieved by conducting different interviews with caregivers, patients, but also health professionals and then transforming it into an online massive course. The project will also develop and include a serious-game where people will be able to apply their gained knowledge on the different topics related with dementia.