Udemy

Web Uygulama Güvenliği ve Hacking Yöntemleri

Web Uygulamalarındaki Güvenlik Açıklarının Tespit Edilmesi ve İstismarı Konuları
Last updated 1/2024
Turkish