Visual Studio ile C# Programlama
4.4 (732 ratings)
Course Ratings are calculated from individual students’ ratings and a variety of other signals, like age of rating and reliability, to ensure that they reflect course quality fairly and accurately.
2,534 students enrolled

Visual Studio ile C# Programlama

Bir yazılım uzmanı yardımıyla, kodları uygulamalara dönüştürün. Visual Studio ve C# ile programlamayı öğrenin.
4.4 (732 ratings)
Course Ratings are calculated from individual students’ ratings and a variety of other signals, like age of rating and reliability, to ensure that they reflect course quality fairly and accurately.
2,534 students enrolled
Created by Murat BASEREN
Last updated 10/2019
Turkish
Current price: $125.99 Original price: $179.99 Discount: 30% off
5 hours left at this price!
30-Day Money-Back Guarantee
This course includes
 • 36 hours on-demand video
 • 1 article
 • 82 downloadable resources
 • Full lifetime access
 • Access on mobile and TV
 • Certificate of Completion
Training 5 or more people?

Get your team access to 4,000+ top Udemy courses anytime, anywhere.

Try Udemy for Business
What you'll learn
 • Bu kursu tamamladığınızda, temel ve ileri seviye C#.Net bilgisine sahip olacaksınız.
 • Bu kursu tamamladığınızda, C#.Net ile kolayca uygulama geliştirebileceksiniz.
 • Bu kursu tamamladığınızda, C#.Net ile veritabanı kullanan uygulamalar geliştirebileceksiniz.
 • Bu kursu tamamladığınızda, .NET Framework 4.0 ve 4.5 özelliklerini C#.Net ile kullanarak uygulamalar geliştirebileceksiniz.
 • Bu kursta, C#.Net 'i öğreneceksiniz.
 • Bu kursta, Konsol uygulaması geliştirmeyi öğreneceksiniz.
 • Bu kursta, Windows uygulaması geliştirmeyi öğreneceksiniz.
 • Bu kursta, Veritabanı bağlantısı yapmayı ve veritabanı işlemlerini gerçekleştirmeyi öğreneceksiniz.
 • Varolan projeleriniz ve veri tabanındaki kodları kolayca okuyup yorumlaya bileceksiniz.
 • Karşılaşılan sorunlara algoritma mantığını oluşturarak kurumsal çözüm ürete bileceksiniz.
 • Bu kursta, XML dosyaları ile çalışmayı öğreneceksiniz.
Course content
Expand all 97 lectures 36:12:07
+ Temel konular
19 lectures 04:29:49
Temel Bilgiler : Değişkenler
29:03
Koşul İfadeleri : If-Else
13:30
Operatörler : && , | | , == , ++ , ?: , += , -=
19:02
Koşul İfadeleri : Switch
10:20
Tür Dönüşümü : Bilinçli - Bilinçsiz
11:04
Tür Dönüşümü : Boxing ve Unboxing
07:19
Tür Dönüşümü : Convert Sınıfı ile Tür Dönüşümü
07:51
Döngüler : For
18:23
Döngüler : Foreach
09:09
Döngüler : While - Do While
10:10
Break - Continue - GoTo İfadeleri
10:48
Metot : Nedir? Oluşturma Yöntemi
09:09
Metot : Değişken Sayıda Parametre Alan Metotlar
08:14
Metot : Opsiyonel ve İsimlendirilmiş Parametreler
09:39
Metot : Parametreler ve Struct Parametresi
15:37
Örnek Uygulama - 4 İşlem
48:14
+ Nesne Yönelimli Programlama - Object Oriented Programming(OOP)
19 lectures 04:32:16
Üye Erişim Belirleyicileri
03:29
This Anahtar Sözcüğü
07:19
#region ve #endregion
09:17
Nesne Oluşturucu
13:28
Varsayılan Nesne Oluşturucu
01:57
Nesne Oluşturucu Kopyaları
07:50
Static Üyeler
28:37
Enumeration - Numaralandırıcılar Nedir?
11:52
Encapsulation - Kapsülleme
11:26
Inheritance - Miras Alma
20:01
Overloading - Aşırı Yükleme
14:44
Virtual - Sanal Metotlar
15:23
Abstract - Soyut Sınıflar
26:55
Sealed - Kapalı Sınıflar
10:10
Interfaces - Arayüzler
29:45
Polymorphism - Çok Biçimlilik
20:37
Partial - Kısmi Sınıflar
14:26
+ WinForm Tabanlı Uygulamalar
8 lectures 06:19:26
Temel ve Sık Kullanılan Kontroller
01:20:16
Menüler
49:37
Timer Kontrolü
09:19
Başka Formlar ile Çalışmak
18:41
Dialog Pencereleri
25:35
DataTable ve DataGrid Kontrolü
53:47
Örnek Uygulama
01:58:44
+ Collections - Kolleksiyonlar
6 lectures 02:05:56
Diziler : Tek Boyutlu ve Çok Boyutlu
37:39
Diziler : Array Sınıfı ve CreateInstance Metodu ile Tanımlama
30:27
Diziler : Array Sınıfı ve Kopyalama - Sıralama - Arama
16:21
Kolleksiyonlar : ArrayList
14:08
Kolleksiyonlar : HashTable
15:10
Kolleksiyonlar : SortedList
12:11
+ İstisnai Durum Yakalama Mekanizması
2 lectures 21:26
Throw Anahtar Sözcüğü
09:37
Catch ve Birden Fazla Catch Kullanımı
11:49
+ Events - Olaylar
3 lectures 01:09:32
Temsilciler
36:06
Olaylar ve Nesneler Arası Mesajlaşma
20:15
Add ve Remove Erişimcileri
13:11
+ Generics - Şablon Tipler
3 lectures 40:18
Dictionary<K,V> Kolleksiyonu
09:10
KeyValuePair<K,V> Kullanımı
16:17
+ ADO.NET ile Veritabanı İşlemleri
6 lectures 03:09:10
Access DB Oluşturma
38:24
Access DB : Bağlanma ve Sorgu Çalıştırma
37:26
Access DB : Select, Insert, Update, Delete
37:26
SQL Server Exp. DB : Select, Insert, Update, Delete
18:03
Requirements
 • .NET Framework 4.0
 • Microsoft Office Access 2013
 • Microsoft SQL Express 2012-2017
 • Visual Studio 2013-2017 Community(ücretsiz)
Description

.NET platformu, yazılım geliştirme konusunda etkin bir kullanım oranına sahiptir. C#.NET, .NET platformu için özel olarak geliştirilmiş bir programlama dilidir. Yazılım dünyasında, çok tutularak diğer programlama dilleri arasında önemli bir yer almıştır.


Bu kurs içeriğinde, .Net'in resmi dili olarak kabul edilen (.Net, C# dili kullanılarak gerçeklenmiştir.) C# dili detaylarıyla öğretilir. C# çeşitli görsel programlama araçlarıyla ve hızlı yazılım geliştirebileceğiniz şekilde donatılmıştır. C#'a ait detaylı özellikler ve zengin örnekler, bölüm bölüm ele alınarak Visual Studio IDE(Yazılım Geliştirme Editörü) kullanılarak öğretilir.

Bu kurs C#.Net'i hızlıca, basitleştirilmiş ve pratik bir şekilde öğrenebilmenizi sağlayacak şekilde temel seviyeden ileri seviyeye doğru giden kısımlardan oluşturulmuştur. Kısımlar konuları kolayca anlayabileceğiniz şekilde sıralanmıştır. Sırasıyla izlemenizi tavsiye ederim.


C#.Net eğitimi sayesinde, geleceğin teknolojisi olan yeni yazılım ve programlama alanında uzmanlaşabileceksiniz.

Yazılım önümüzdeki yıllarda, sosyal hayatımızda etkisini bu gün olduğundan daha da fazla artıracaktır. Orta düzey bilgisayar ve ingilizce bilgisine sahip, kendi projelerini veya çalıştığı kuruma ait projelerini gerçekleştirmek isteyen herkes bu eğitimi almalıdır.


Materyal bilgisi;

 • Visual Studio Community(ücretsiz) veya ücretli sürümleri kullanılabilir.
 • Microsoft Office Access
 • Microsoft SQL Server Express with Tools(ücretsiz) ya da daha üstü ücretli versiyonları kullanabilirsiniz.

Faydalı olması dileğimle..

K. Murat Başeren

Who this course is for:
 • Bu kurs visual studio ile C#.Net yazılım dilini öğrenmek isteyen herkes içindir.