Visual Studio ile Git, GitHub, BitBucket ve TFS Kullanımı
4.8 (130 ratings)
Course Ratings are calculated from individual students’ ratings and a variety of other signals, like age of rating and reliability, to ensure that they reflect course quality fairly and accurately.
694 students enrolled

Visual Studio ile Git, GitHub, BitBucket ve TFS Kullanımı

Visual Studio ve Visual Studio Code ile Git, GitHub, TFS Git ve TFSVC Kullanarak Projelerinizi Geliştirmeyi Öğrenin
4.8 (130 ratings)
Course Ratings are calculated from individual students’ ratings and a variety of other signals, like age of rating and reliability, to ensure that they reflect course quality fairly and accurately.
694 students enrolled
Created by Murat BASEREN
Last updated 5/2020
Turkish
Current price: $118.99 Original price: $169.99 Discount: 30% off
5 hours left at this price!
30-Day Money-Back Guarantee
This course includes
 • 13.5 hours on-demand video
 • 1 article
 • Full lifetime access
 • Access on mobile and TV
 • Certificate of Completion
Training 5 or more people?

Get your team access to 4,000+ top Udemy courses anytime, anywhere.

Try Udemy for Business
What you'll learn
 • Git yapısı hakkında bilgi sahibi olabilecek
 • Git'i Terminal ve yazılım geliştirme araçları ile etkin kullanabilecek
 • Herhangi bir amaç ile oluşturduğunuz dosyalarınızı versiyon mantığı ile yönetebilecek
 • Visual Studio ve Visual Studio Code ile Yerel(Local) ve Uzak(Remote) olarak Git Depo(Repository)'leri ile çalışabilecek
 • GitHub servisi hakkında bilgi sahibi olabilecek ve yapısındaki proje geliştirme modüllerini etkin kullanabilecek
 • BitBucket servisi hakkında bilgi sahibi olabilecek ve yapısındaki proje geliştirme modüllerini etkin kullanabilecek
 • TFS servisi hakkında bilgi sahibi olabilecek ve yapısındaki proje geliştirme modüllerini etkin kullanabilecek
Course content
Expand all 109 lectures 13:43:34
+ Git SCM
6 lectures 24:37

Git eko sistemi içerisinde yer alan; SCI (Software Configuration Items), SCM (Software Configuration Mangements), VCS (Version Control System - Revision Control) detaylarına bu video da değiniyor olacağız.

Preview 04:46

Yazılımcı gözüyle GIT'den beklentimiz ve Commit mantığı.

Preview 06:40
Diff ile Aradaki Farkları Kolayca Görebilmek
02:26
Undo ile Kolayca Geriye Dönebilmek
02:20
Branch ve Merge ile Yeni Özellikler Denemek
06:00
+ Visual Studio Code ile Git Kullanımı
16 lectures 02:29:11
Git History ile Commit Geçmişi Görüntüleme
01:13
Diff ile Farklılıkların Görüntülenmesi
05:14
Discard Changes ile Değişikliklerin İptal Edilmesi
02:16
Undo Last Commit ile Son Commit'e Geri Dönmek
05:39
Revert İşlemi ile Commit Geri Alma
07:50
Staged ve Unstaged İşlemleri
04:57
Commit Amend ve Signed Off Mantığı
08:06
Stash ile Değişiklikleri Saklamak
11:48
Stash 'deki Değişiklikleri Uygulama, Silmek ve Temizleme
08:36
Branch Oluşturma ve Merge İşlemleri
16:54
Git History ile Branch Oluşturma
05:44
Conflict (Çakışma) Yönetimi
16:22
Tag (Etiket) Kullanımı
08:26
Ignore Dosyaları Önemi ve Kullanımı
18:33
+ Terminal ile Git Kullanımı
9 lectures 55:52
Init, Add ve Commit Komutları
07:30
Status, Log ve Show Komutları
09:08
Checkout ve Reset Komutları
05:04
Branch, Checkout ve Merge Komutları
05:42
Tag Komutları
05:52
Stash Komutları
08:38
+ Visual Studio ile GIT Kullanımı
10 lectures 53:22
Değişiklikleri Ayrı Ayrı Commit'leme (Stage İşlemi)
02:35
Commit Geçmişlerini Görüntüleme
06:21
Amend ile Önceki Commit'e Değişikliği Ekleme
02:39
Reset Mixed ve Reset Hard ile Değişiklikleri Geri Almak
03:44
Branch ve Merge İşlemleri
06:08
Conflict (Çakışma) ve Resolve (Çözümleme) İşlemleri
10:49
Tag İşlemleri
05:49
Stash İşlemleri
05:48
+ Remote(Uzak) Repository Kavramı
1 lecture 09:04
Remote(Uzak) Repository Kavramı
09:04
+ GitHub
14 lectures 02:31:54
GitHub Repository'si Oluşturmak
10:05
GitHub Üzerinde Commit, Edit ve Delete İşlemleri
10:46
Github Repository Settings (Ayarları)
14:31
GitHub Web Pages (Sayfalar) Kavramı
11:50
GitHub Issues (Görevler) Bölümü
12:12
GitHub Projects (Projeler) Bölümü
11:06
GitHub Wiki (Rehber) Bölümü
09:36
GitHub Insights (Raporlar) Bölümü
05:56
GitHub Fork(Repo Kopyalama) İşlemleri
06:15
GitHub Pull Request (Çekme İsteği) Nedir?
06:21
GitHub Pull Request (Çekme İsteği) Uygulama
14:56
+ GitHub ile Visual Studio Code Kullanımı
7 lectures 01:12:57
Commit - Push - Pull İşlemleri
17:55
Branch Publish İşlemi
05:00
Aynı GitHub Repository ile Takım Çalışması
11:10
GitHub Repository Fork ile Takım Çalışması
15:52
GitHub Repository Üzerinde Kontrollü Takım Çalışması
12:16
+ GitHub ile Visual Studio Kullanımı
7 lectures 56:39
Proje Oluşturma ve GitHub Push İşlemi
11:10
Fetch - Pull - Push ve Sync İşlemi
12:51
Push Branch İşlemi
05:02
Pull Request Yöntemi ile Takım Çalışması
12:20
Issues - Wiki - Graphs - Pulse İşlemleri
02:09
Requirements
 • Herhangi bir yazılım dili bilgisi gerekmemektedir.
 • Temel seviyede Visual Studio Code ve Visual Studio kullanım bilgisi gerekir.
 • Temel bilgisayar bilgisi gereklidir.
Description

Bu kurs ile Visual Studio ve Visual Studio Code ile yerel(local) ve uzak(remote) proje deposu(repository) ile çalışmayı öğrenebilirsiniz. Projelerimizi geliştirirken ister takım olarak ister bireysel olarak Git teknolojisinden faydalanarak çok daha sağlıklı bir proje geliştirme döngüsü sağlayabilirsiniz.

Kendi yerel(local) 'inizde projelerde Git kullanarak çalışmayı öğrenebileceğiniz gibi, dünya çapında kullanılan uzak(remote) hizmetlerden faydalanarak takım olarak çalışabileceğiniz veya katkı sağlayan insanlardan destek alabileceğiniz yöntemleri bu eğitim de bulabilirsiniz.Git Kullanmadan Geliştirilen Projelerde

Sıklıkla kod dosyalarının bilgisayarımız da oluşturduğu klasör karmaşası söz konusu olmaktadır. Ayrıca her hangi bir zamanda geliştirdiğimiz bir kodun tekrar elde edilmesi noktasında bu klasör karmaşasından anlamlı bir düzen oluşturmak ve kolayca görebilmek pek mümkün olamamaktadır. Eğer tüm bu zorlukları bir takım projesinde yaşadığımızı düşünürsek, işin ne kadar karışabileceğini tahmin etmek pek zor olmasa gerek.Git Teknolojisinin Temel Faydaları

Git teknolojisinden faydalanmak bize oldukça kolaylık sağlayacaktır. Projelerimiz de yaptığımız;

 • kod değişikliklerinin versiyonlanması, 

 • kimin? ne zaman? hangi kod da değişiklik? yaptığının takibi,

 • yeni özellikleri veya büyük değişiklikleri denerken kolayca ve korkmadan proje kopyası alınarak deneyebilmek,

 • gereken zamanda geçmiş aşamalara dönebilmek,

 • geçmişte yapılan değişiklikleri takip edebilmek ve farklarını görebilmek,

 • tüm bunları ve daha fazlasını

 geliştirme yaptığımız makine üzerinde yönetebilmeyi sağlar. 


Eğitim İçerisinde

 • Git yapısını ve çalışma mekanizmasını anlamak, 

 • git kurulumu, 

 • git repository'leri ile çalışmak, 

 • commit işlemlerini yönetmek, 

 • diff ile farkları incelemek, 

 • branch ve merge işlemleri ile projelerinize yeni özelliklerin sağlanması, 

 • undo ve discard changes ile değişikliklerin iptali ve geri alma, 

 • staged ve unstaged alanlarla çalışmak, 

 • revert ile kod değişikliklerini geri çekmek, 

 • çakışma(conflict) yönetimi, 

 • stash mekanizması, 

 • tag ve ignore ile çalışmak, 

 • git terminal araçları, 

 • git terminal komutları ile çalışmak, 

 • visual studio ve visual studio kurulumu, 

 • visual studio ve visual studio ile git kullanımı, 

 • github, bitbucket, tfs servislerini ve bize sunduğu hizmetleri tanımak,

 • github, bitbucket, tfs servisleri üzerinde tüm git işlemlerinin visual studio araçları ile uygulanması.

Eğitim git yapısını ve işlemlerini visual studio ve visual studio code araçları ile tanımak ve bu uygulamalarda kullanmak, ayrıca terminal kullanarak da bir uygulama olamadan nasıl uygulayabileceğimizi, yine aynı şekilde github, bitbucket ve tfs hizmetlerini de yine visual Studio araçları ile kullanabilmemizin anlatımını içermektedir.Ücretsiz Online Servisler

Git mekanizması temelli uzak(remote) servislerden de faydalanabiliriz.

GitHub, BitBucket ve TFS yapıları bize bu servisleri çevrimiçi(online) ve ücretsiz olarak sunmakla birlikte,

 • proje yönetimi sağlaması,

 • görev yönetimi oluşturması,

 • yetkilerle proje çalışanlarının(takım) erişiminin takibini kolaylaştırma,

 • wiki gibi sayfalarla en hızlı güncel dokümantasyonun proje için sağlanması,

 • web pages gibi yapılarla projelere özgü sayfaların kolaylıkla oluşturulması,

 • başka yüzlerce servisle entegrasyon desteğinin sağlanması

 • ve daha bir çok yeteneği bize sunmaktadır.


Open Source Dünyası

Ayrıca open-source (açık kaynak) dünyasına sizde katkıda bulunabilecek, tüm insanlardan destek görebileceğiniz ve projelerinizi bu destekle geniş kitlelerin paylaşımına açabileceğiniz bir çalışma modelini sağlayabilir. Başkalarına fayda ve çözüm sağlayabileceğiniz gibi siz de projenizde en uygun çözümü başkalarından öğrenebilirsiniz. Dilerseniz de tamamen özel olarak projelerinizi yürütebilirsiniz. 


Kariyer Açısında

Bireysel projelerimiz de bu teknolojilerden faydalanmamız gerektiği kadar, şirketlerde bu teknolojiler hakkında bilgi sahibi ve çalışma tecrübesi olan, projelerinde bu teknolojilerden ya da servislerden faydalanan uzmanlar aramaktadır. Dolayısı ile bu kurs ile elde edeceğiniz bilgi ile kariyer hayatınızda da  güzel sonuçlar elde edebilirsiniz.


Who this course is for:
 • Bilgisayar kullanmayı bilen ve herhangi türdeki çalışmalarını versiyon mantığı ile geliştirmek isteyen.
 • Yazılım geliştiren ama versiyon mantığı ile çalışmamış ya da giriş seviyesinde bilgisi olanlar.
 • Git SCM sistemi hakkında giriş seviyesinde bilgisi olup, kendini geliştirmek isteyen.
 • Git ile Visual Studio ya da Visual Studio Code geliştirme araçlarını kullanmak isteyen.
 • GitHub, BitBucket ve TFS ile Visual Studio ve Visual Studio Code kullanarak projesini geliştirmek isteyen.
 • Git ile terminal (Git Bash, Command Prompt ya da PowerShell) kullanmak isteyen.
 • GitHub uzak(remote) depo(repository) sunucu hizmeti hakkında bilgi sahibi olmak isteyen.
 • BitBucket uzak(remote) depo(repository) sunucu hizmeti hakkında bilgi sahibi olmak isteyen.
 • Team Foundation Server(TFS) uzak(Remote) depo(repository) sunucu hizmeti hakkında bilgi sahibi olmak isteyen.