Python: Yapay Zeka ve Veri Bilimi için Python Programlama
4.7 (3,947 ratings)
Course Ratings are calculated from individual students’ ratings and a variety of other signals, like age of rating and reliability, to ensure that they reflect course quality fairly and accurately.
47,521 students enrolled

Python: Yapay Zeka ve Veri Bilimi için Python Programlama

Makine Öğrenmesi ve Veri Bilimi için sıfırdan Python Programlama. 200'den fazla alıştırma ile uygulayarak öğrenin!
4.7 (3,947 ratings)
Course Ratings are calculated from individual students’ ratings and a variety of other signals, like age of rating and reliability, to ensure that they reflect course quality fairly and accurately.
47,521 students enrolled
Last updated 3/2020
Turkish
Current price: $129.99 Original price: $199.99 Discount: 35% off
2 days left at this price!
30-Day Money-Back Guarantee
This course includes
 • 16 hours on-demand video
 • 1 article
 • 1 downloadable resource
 • Full lifetime access
 • Access on mobile and TV
 • Certificate of Completion
Training 5 or more people?

Get your team access to 4,000+ top Udemy courses anytime, anywhere.

Try Udemy for Business
What you'll learn
 • Veri Bilimi ve Yapay Zeka dünyasına hızlı bir giriş yapacaksınız
 • Sıfırdan ileri seviyeye Python programlama yetenekleri kazanacaksınız
 • NumPy, Pandas, Seaborn, Spyder ve Jupyter Notebook kullanımını öğreneceksiniz
 • Öğrenmenin en iyi yolu uygulama yapmaktır. 200'den fazla alıştırma ile uygulayarak öğreneceksiniz.
Course content
Expand all 148 lectures 16:00:09
+ Yapay Zeka Çağına Hazır mısınız?
8 lectures 33:20
Derin Öğrenme Uygulamaları
07:25
Yapay Zeka Çağında Nasıl Hayatta Kalınır?
06:04
Sizi Sizden Daha İyi Tanıyan Algoritmalar!
04:55
Bilgilendirme
02:02
Değerlendirme
00:20
+ Veri Bilimine Giriş
9 lectures 58:08
Veri Bilimi ve Veri Bilimci
06:38
Veri Bilimi Proje Döngüsü Adım 1: İş Anlayışı
06:46
Veri Bilimi Proje Döngüsü Adım 2: Veriyi Anlamak
02:36
Veri Bilimi Proje Döngüsü Adım 3: Verinin Hazırlanması
03:29
Veri Bilimi Proje Döngüsü Adım 4: Modelleme
09:05
Veri Bilimi Proje Döngüsü Adım 5: Değerlendirme
05:29
Veri Bilimi Proje Döngüsü Adım 6: Kullanıma Sokma
05:27
Veri Odaklı Meslekler
12:39
Veri Bilimine Giriş Alıştırmalar - 1
10 questions
Veri Bilimine Giriş Alıştırmalar - 2
10 questions
+ Python Programlama: Giriş ve Temel Hareketler
19 lectures 01:51:46
Giriş
02:21
Python'a Giriş
05:14
Windows Kurulum İşlemleri
05:50
Linux Kurulum İşlemleri
08:16
MacOS Kurulum İşlemleri
04:04
İlk Adım
07:13
Spyder Kişiselleştirme
08:38
Çalışma Dizini Ayarları
05:57
Sayılar ve Karakter Dizilerine (Strings) Giriş
07:02
Karakter Dizilerini (Strings) Yakından Tanıyalım
07:26
Uzunluk Bilgisine Erişmek: len Metodu
05:45
Büyük Küçük Harf Dönüşümü: upper & lower Methodları
06:45
Karakter Değiştirme: replace Metodu
03:35
Karakter Kırpma İşlemleri: strip Metodu
03:36
Metodlara Genel Bakış
05:14
Karakter Dizilerinde Alt Küme İşlemleri (Substrings)
06:23
Değişkenler (Variables)
05:52
Tip Dönüşümleri
06:46
Kod Çıktısını Ekrana Yazdırmak: print
05:49
Python Programlama Alıştırmalar - 1
10 questions
Python Programlama Alıştırmalar - 2
10 questions
Python Programlama Alıştırmalar - 3
10 questions
+ Python Programlama: Veri Yapıları (Data Types)
17 lectures 01:27:26
Liste Oluşturma
06:02
Liste İçi Tip Sorgulama
04:54
Liste Elemanlarına Erişmek
05:58
Listelere Eleman Ekleme & Değiştirme & Silme
07:39
Metodlar ile Eleman Ekleme & Silme: append & remove
03:18
İndekse Göre Eleman Ekleme & Silme: insert & pop
05:34
Diğer Liste Metodları
05:22
Tuple (Demet) Oluşturma
04:27
Tuple (Demet) Eleman İşlemleri
02:46
Sözlük (Dictionary) Oluşturma
06:36
Sözlük (Dictionary) Eleman Seçme İşlemleri
05:20
Sözlük (Dictionary) Eleman Eklemek & Değiştirmek
05:36
Set (Küme) Oluşturma
07:15
Set (Küme) Eleman Ekleme & Çıkarma
04:23
Setlerde Fark İşlemleri: difference & symmetric_difference
04:21
Setlerde Kesişim & Birleşim İşlemleri: intersection & union
03:35
Setlerde Sorgu İşlemleri
04:20
Python Programlama Alıştırmalar - 4
10 questions
Python Programlama Alıştırmalar - 5
10 questions
Python Programlama Alıştırmalar - 6
10 questions
+ Python Programlama: Fonksiyonlar & Karar-Kontrol Yapıları & Döngüler
20 lectures 01:59:11
Fonksiyonlara Giriş ve Fonksiyon Okuryazarlığı
07:15
Fonksiyon Nasıl Yazılır?
07:19
Bilgi Notuyla Çıktı Üretmek
05:52
İki Argümanlı Fonksiyon Tanımlamak
03:29
Ön Tanımlı Argümanlar
05:41
Ne Zaman Fonksiyon Yazılır?
06:08
Fonksiyon Çıktılarını Girdi Olarak Kullanmak: return
04:34
Local ve Global Değişkenler
03:20
Local Etki Alanından Global Etki Alanını Değiştirmek
08:23
True-False Sorgulamaları
02:56
if
05:43
else
05:00
elif
07:27
Uygulama: if ve input ile Kullanıcı Etkileşimli Program
09:03
for Döngüsü
05:33
for Döngüsü Örnek
04:19
Döngü ve Fonksiyonların Birlikte Kullanımı
09:54
if, for ve Fonksiyonların Birlikte Kullanımı
06:51
break & continue
06:00
while
04:24
Python Programlama Alıştırmalar - 7
10 questions
Python Programlama Alıştırmalar - 8
10 questions
Python Programlama Alıştırmalar - 9
10 questions
+ Python Programlama: Nesne Yönelimli Programlama & Fonksiyonel Programlama
14 lectures 01:39:42
Sınıflara Giriş ve Sınıf (Class) Tanımlamak
05:29
Sınıf (Class) Özellikleri
05:22
Sınıf (Class) Örneklemesi
03:47
Örnek Özellikleri
09:17
Örnek Metodları
11:34
Miras Yapıları
10:26
Fonksiyonel Programlamaya Giriş
03:15
Yan Etkisiz Fonksiyonlar Örnek 1
04:01
Yan Etkisiz Fonksiyonlar Örnek 2
08:39
İsimsiz Fonksiyonlar
04:16
Vektörel Operasyonlar
06:52
Map & Filter & Reduce
09:25
Modül Oluşturmak
08:08
Hatalar İstisnalar
09:11
Python Programlama Alıştırmalar - 10
10 questions
Python Programlama Alıştırmalar - 11
10 questions
Python Programlama Alıştırmalar - 12
10 questions
+ NumPy (Numerical Python)
17 lectures 01:34:01
JupyterLab
07:37
NumPy Giriş
03:23
NumPy Array Oluşturmak
08:39
NumPy Array Özellikleri
03:31
Reshaping (Yeniden Şekillendirmek)
03:44
Concantenation (Birleştirme)
03:34
Splitting (Ayırma)
05:25
Sorting (Sıralama)
03:08
İndeks ile Elemanlara Erişmek
04:13
Slicing (Array Alt Küme İşlemleri)
07:14
Alt Küme Üzerinde İşlem Yapmak
04:27
Fancy Index ile Elemanlara Erişmek
07:04
Koşullu Eleman İşlemleri
04:11
Matematiksel İşlemler
10:56
NumPy ile İki Bilinmeyenli Denklem Çözümü
03:49
NumPy Alıştırmalar - 1
10 questions
NumPy Alıştırmalar - 2
10 questions
NumPy Alıştırmalar - 3
10 questions
+ Pandas
18 lectures 02:31:36
Pandas Giriş
04:25
Pandas Serisi Oluşturma
09:38
Eleman İşlemleri
06:49
Pandas DataFrame Oluşturma
08:51
Pandas DataFrame Eleman İşlemleri
13:42
Gözlem ve Değişken Seçimi
10:30
Koşullu Eleman İşlemleri
05:38
Birleştirme (Join) İşlemleri
08:41
İleri Birleştirme İşlemleri
05:42
Toplulaştırma ve Gruplama (Aggregation & Grouping)
07:17
Gruplama İşlemleri
07:35
Aggregate
06:31
filter
04:36
transform
07:08
apply
04:32
Pivot Tablolar
10:19
Dış Kaynaklı Veri Okuma
14:33
BONUS: Problem Çözme ve Döküman Okuma Kültürü
15:09
Pandas Alıştırmalar - 1
10 questions
Pandas Alıştırmalar - 2
10 questions
Pandas Alıştırmalar - 3
10 questions
+ Seaborn
26 lectures 03:24:59
Giriş
01:37
Büyük Resmi Görmek ve Veriyi Temsil Etmek
06:22
Python'da Veri Görselleştirme
04:17
Veriye İlk Bakış
09:49
Veri Setinin Betimlenmesi
09:58
Eksik Değerlerin İncelenmesi
07:49
Kategorik Değişken Özetleri
07:24
Sürekli Değişken Özetleri
03:30
Veri Seti Hikayesi
14:55
Sütun Grafiğin Oluşturulması
04:27
Sütun Grafik Çaprazlamalar
15:28
Histogram ve Yoğunluk Grafiğinin Oluşturulması
10:17
Histogram ve Yoğunluk Çaprazlamalar
15:19
Veri Seti Hikayesi
08:34
Kutu Grafiğin Oluşturulması
03:47
Kutu Grafik Çaprazlamalar
11:48
Violin Grafiğin Oluşturulması
02:22
Violin Çaprazlamalar
02:20
Korelasyon Grafiğinin Oluşturulması
03:37
Korelasyon Çaprazlamalar
07:26
Doğrusal İlişkinin Gösterilmesi
08:52
Scatter Plot Matrisi
07:50
Isı Haritası (Heat Map)
10:07
Veri Seti Hikayesi
10:00
Çizgi Grafiğin Oluşturulması
09:37
Basit Zaman Serisi Grafiği
07:27
Seaborn Alıştırmalar - 1
10 questions
Seaborn Alıştırmalar - 2
10 questions
Seaborn Alıştırmalar - 3
10 questions
Requirements
 • Bir internet bağlantısı ve bilgisayar/telefon/tablet
Description

Günümüzün en değerli (HBR 2012) mesleklerinden birisi olarak görülen Veri Bilimcilik ve çağımızın elektriği (Andrew NG) olarak görülen Yapay Zeka uygulamaları için gerekli olan programcılık yeteneklerini edineceğimiz eğitimimize hoş geldiniz!


Matematik & İstatistik ve Bilgisayar Bilimlerinde yer alan teknik ve teorik yöntemlerin bir iş sektöründe uygulanmasıyla ortaya çıkan alana Veri Bilimi denir. Veri Bilimciler ise IT sektöründe en yüksek iş tatmini ve maaş skalasına sahip çalışanlardır. (Glassdoor 2019)


Bizler bu kursta Veri Bilimi ve Yapay Zeka konularına hızlı bir giriş yapıp sonrasında bu alanlarda çalışmak için gerekli olan Python Programlama yeteneklerimizi geliştireceğiz.


Öğreneceklerinizi pekiştirmenin en verimli yolu alıştırma yapmaktır. 200'den fazla alıştırma ile bildiklerinizi pekiştirecek ve Veri Bilimi ve Yapay Zeka için gerekli olan programlama yeteneklerini kazanmış olacaksınız.


Ele alınacak modüller:

 • Veri Bilimi ve Yapay Zekaya Giriş

 • Python Programlama

 • NumPy

 • Pandas

 • Seaborn


Kurs ile ilgili bazı yorumlar:


★★★★★ "Eğitmen cok net anlatiyor, böylece kafada hic soru işareti kalmiyor. Anlatirken aklıma gelen bir soru gelse bile, cevabı kesinlikle bir veya iki dakika sonrasinda vemis oluyor. Örnekleri ve soruları konulari pekiştirmek için çok faydalı. Ayrıca benim python ayarlarımdan kaynaklanan bir soruma da iyi ve hızlı bir çözüm yolu gösterdi." Berkan Acar


★★★★★ "Anlatimi cok ilginc ve gercek hayatla iliskilendiriyor. Ayni zamanda konuyu akdemik verilerle ve makalelerle destekliyor. Sıkmadan merak uyandırarak gerçek hayattaki uygulamalara değinerek çok mükemmel anlatmış. İhtizacımıy olan kısmı çok izi harmanlamış örneklerle pekiştiyor. Bölüm sonu testleri güzel olmuş konuyu anlayıp anlamama adına. Anlatımlarından dolayı Mustafa Vahit Beye çok teşekkür ediyorum. Veri Bilimcisi olmak isteyen herkese kesinlikle bu kursu tavsiye ederim." Okan Eray


★★★★★ "gerçekten samimiyetle hazırlanmış verimli bir kurs kesinlikle '2020 dünyasından bende haberdar olmak istiyorum' diyen herkesin izlemesi gereken bi çalışma" Hüseyin Fırat


★★★★★ "Tüm katıldığım kurslarda puan vermeden önce kursun bitmesini beklerim ancak bu kursu o kadar beğendim ki.. İlk 2 bölüm su gibi aktı resmen :) anlatımın sadeliği ve konu içeriği çok iyi. Emeğinize sağlık. Teşekkürler." Hilal Çetin


★★★★★ "Mükemmel bir ilk adım kursu bu. Anlatım çok yalın ve açık. "Veri Bilimi nedir?" sorusunun cevabını ayrıntılarla, günlük hayattan örneklerle anlatıyor. Ufkunuzu açıyor. Veri Bilimi sizi heyecanlandıran bir başlık ise yolunuza ışık tutacaktır." Can Duyar


Hadi başlayalım!


Önemli Not: Bu eğitim daha önce ücretsiz olarak yayınlanan "Veri Bilimine Giriş" eğitimidir. 40K öğrenci sonrasında tüm içerikleri tamamen baştan hazırlanarak ve 3 saatten 16 saate çıkarılarak ücretliye çevrilmiştir.

Who this course is for:
 • Veri Bilimi ve Yapay Zeka dünyasına giriş yapmak isteyen herkes
 • Sıfırdan Python programlama dilini öğrenmek isteyen herkes