Udemy

Utbildning om demenssjukdom för vård- och omsorgspersonal

Hur du kan förbättra kvaliteten på vård och omsorg.
Free tutorial
Rating: 5.0 out of 5 (1 rating)
171 students
3hr 9min of on-demand video
Swedish
English, Swedish

Känna till de viktigaste begreppen relaterade till demens och kognitiva störningar
Identifiera beteendemässiga och psykologiska symtom i samband med demens
Vet hur man tillämpar en psykosocial intervention
Lär dig hur du kan förbättra kvaliteten på den vård som ges till personer med demens och deras familjer

Requirements

 • Vårdpersonal och anhörigvårdare till personer med demenssjukdom

Description

Utbildningsprogrammet iDO är en plattform för e-lärande, med både interaktivt och textat innehåll. Plattformen innehåller öppna onlinekurser (MOOC) och ett innovativt spel. Onlinekurserna är uppbyggda i olika moduler som innehåller filmer med personer med demens, deras anhöriga samt med experter på demenssjukdom. Kurserna innehåller material som kan bidra till att öka kunskapen om konsekvenser av sjukdomen och hur dessa kan behandlas och bemötas. Exempel på innehåll är: Vad är en demenssjukdom? Hur yttrar den sig? Vad kan jag göra för att minska symtom och bidra till självständighet och livstillfredställelse hos personer med demens? Vilka stödinsatser finns? Varje kursmodul avslutas med ett antal frågor (quiz). ¨Varje modul kan gås igenom separat.

Parallellt med kursmodulerna ges möjligheten att genom ett innovativt spel få ytterligare kunskap om olika beteenden och hur dessa bäst bemöts. Spelet baseras på dagliga situationer och resultatet av olika sätt att bemöta och ingripa i situationerna illustreras genom tydlig och omedelbar feedback. Spelets innehåll är synkroniserat med kursmodulerna och efter genomgången modul öppnas relaterade spelmoduler upp. Spelets innehåll, tidsomfång och komplexitet har utvecklats baserat på de krav och behov som uttryckts av personer med demens, anhöriga, vård- och omsorgspersonal och experter på demenssjukdom och dess konsekvenser

Utbildningsprogrammet iDO är en plattform för e-lärande, med både interaktivt och textat innehåll. Plattformen innehåller öppna onlinekurser (MOOC) och ett innovativt spel. Onlinekurserna är uppbyggda i olika moduler som innehåller filmer med personer med demens, deras anhöriga samt med experter på demenssjukdom. Kurserna innehåller material som kan bidra till att öka kunskapen om konsekvenser av sjukdomen och hur dessa kan behandlas och bemötas. Exempel på innehåll är: Vad är en demenssjukdom? Hur yttrar den sig? Vad kan jag göra för att minska symtom och bidra till självständighet och livstillfredställelse hos personer med demens? Vilka stödinsatser finns? Varje kursmodul avslutas med ett antal frågor (quiz). ¨Varje modul kan gås igenom separat.

Who this course is for:

 • Vårdpersonal, t ex vårdbiträden och undersköterskor

Instructors

Projects Virtual Campus
 • 4.5 Instructor Rating
 • 215 Reviews
 • 9,423 Students
 • 23 Courses

Dementia is one of the most prevalent and burdensome diseases in older age. By the year 2030, estimates suggest that there will be 74.7 million people with different forms of dementia worldwide. There is no cure for dementia: drugs only address the symptoms of the disease and non-pharmaceutical interventions are continuously tested and updated to improve patients’ quality of life: from interventions to increase of communication skills, agitation and stress reduction, and use of new technology.

The value of disseminating evidence on these interventions is immeasurable, but surprisingly this knowledge is often not available to care staff.

The iDO project aims at diminishing this existing gap by designing and developing an effective training package in close collaboration with people with dementia and their caregivers in hopes that this will promote the acquisition of skills by direct-care workers. This will be achieved by conducting different interviews with caregivers, patients, but also health professionals and then transforming it into an online massive course. The project will also develop and include a serious-game where people will be able to apply their gained knowledge on the different topics related with dementia.

Instructor
Connie Lethin
 • 4.2 Instructor Rating
 • 112 Reviews
 • 3,360 Students
 • 2 Courses

Connie Lethin is a registered nurse and postdoc at Lund University, Sweden. Her research focus is nursing, specifically regarding dementia, the health care and social service system, technician for people with dementia and caregivers, and digital education for care staff. She also works clinically with people with dementia and caregivers at the Memory Clinic, Skåne University Hospital, Sweden and teaches undergraduate and master students at Lund University, Department of Health Sciences, Sweden.

Instructor at Udemy
AM
 • 4.2 Instructor Rating
 • 1 Review
 • 3,360 Students
 • 1 Course

Associate professor of occupational therapy at Lund University

Top companies trust Udemy

Get your team access to Udemy's top 25,000+ courses