Unreal Engine 4: C++ ile Multiplayer Oyun Geliştirme
4.0 (134 ratings)
Course Ratings are calculated from individual students’ ratings and a variety of other signals, like age of rating and reliability, to ensure that they reflect course quality fairly and accurately.
632 students enrolled

Unreal Engine 4: C++ ile Multiplayer Oyun Geliştirme

Platform üzerinde, En kapsamlı C++ ve Unreal Engine ile Multiplayer oyun geliştirme eğitimi: Üstelik baştan sonra Türkçe
4.0 (134 ratings)
Course Ratings are calculated from individual students’ ratings and a variety of other signals, like age of rating and reliability, to ensure that they reflect course quality fairly and accurately.
632 students enrolled
Created by Hasan Özoğlu
Last updated 6/2020
Turkish
Current price: $119.99 Original price: $199.99 Discount: 40% off
3 days left at this price!
30-Day Money-Back Guarantee
This course includes
 • 26 hours on-demand video
 • 8 downloadable resources
 • Full lifetime access
 • Access on mobile and TV
 • Assignments
 • Certificate of Completion
Training 5 or more people?

Get your team access to 4,000+ top Udemy courses anytime, anywhere.

Try Udemy for Business
What you'll learn
 • C++ ile Windows Ortamına Uygulamalar Programlayabileceksiniz
 • Multiplayer oyun programlayabileceksiniz
 • Unreal Engine ile C++ Multiplayer oyun programlayabileceksiniz
 • UE'de adım adım başlangıç seviyesinden uzman seviyesine ulaşacaksınız.
 • Oyun geliştirmenin yapı taşları olan tüm UE elementlerini öğreneceksiniz
 • UE arayüzü ve arayüz elementlerine tamamen hakim olacaksınız.
 • Blueprint, materyal ve animasyon programlayabileceksiniz.
 • Kullanıcı arayüzü (UI) tasarlayıp; 2D UI animasyonları üretebileceksiniz.
 • Unreal Engine ile hayalinizdeki oyunu geliştirebilecek kadar yeterli bilgi ve deneyime sahip olacaksınız.
Course content
Expand all 159 lectures 26:11:04
+ Giriş
4 lectures 14:45

Unreal Engine nedir ?

Preview 03:50

Multiplayer ve Singleplayer Nedir ?

Preview 02:04

MMO Nedir ? RPG, RTS, FPS ve TPS Nedir ?

Preview 03:55

Kursumuzda yapacağımız Multiplayer Oyun Projelerimiz.

Preview 04:56
+ Gerekli Programların Kurulumları
13 lectures 01:49:03

Unreal Engine’in yayıncısı ve geliştiricisi olan Epic Games’in platformuna giriş ve üyelik oluşturma

Epic Games üyeliği oluşturma ve Epic Games platformuna giriş
12:52

Github Üyeliği oluşturma ve Github Desktop Kurlumu

Github Üyeliği oluşturma ve Github Desktop
05:06

Microsoft Visual Studio Kurulum Ayrıntıları

Microsoft Visual Studio Kurulumu
05:27

Epic Games'den Github UE4 Projesi için izin isteme ve Proje dosyalarını bilgisayarımıza indirme..

Unreal Engine Github Projesi'ne Giriş İzni ve Proje Dosyaları
06:44

Unreal Engine Kaynak Kodlarının Kurulumu ve Proje Dosyasını oluşturma

Unreal Engine Kaynak Kodlarının Kurulumu ve Proje Dosyası
07:36

Unreal Engine Editörünün Derlenmesi ve Build Tipleri

Unreal Engine Editörünün Derlenmesi ve Build Tipleri
09:03

GameSparks Hesabı Oluşturma ve GameSparks Plugini indirme

GameSparks Hesabı Oluşturma ve GameSparks Plugini
11:40

Adobe’nin Photoshop CC programının kurulması

Photoshop CC Kurulumu
06:26

Adobe Fuse CC kurulumu

Fuse CC Kurulumu
01:43

3ds Max kurulumu.

Autodesk 3ds Max Kurulumu
05:43

VMware Workstation kurulumu

VMware Workstation Kurulumu
12:01

Var olan işletim sistemimiz üzerine Windows Sunucusu kurulumu

Windows Sunucusu Kurulumu (Windows Server)
16:23

Var olan işletim sistemimizin üzerine Linux Sunucusu kurulumu

Linux Sunucusu Kurulumu (Linux Server)
08:19
+ Unreal Engine'e Giriş
10 lectures 01:36:09

İşletim sistemimizde Unreal Engine’e giriş yapmak ve Arayüzü inceleme

UE Giriş ve Arayüz İnceleme
12:32

Düzenleme araçlarını tanımak

Araç çubuğu (Toolbar)
16:15

Harita düzenleme modlarını inceleme

Dünya Modları (Modes)
10:46

Faaliyet alanı, Sahneyi inceleme ve düzenleme

Faliyet alanı, Sahne (Viewport)
09:22

Dünyada objeleri ekranının incelenmesi ve listelenmesi

Elementler, Dünya objeleri (World outliner)
02:07

Ayrıntılar ekranının incelenmesi

Ayrıntılar Ekranı
04:56

İçerik tarayıcısının incelenmesi ve programlama düzeni hakkında detaylı bilgi.

İçerik Tarayıcısı (Content Browser)
03:09

C++ Nedir ? Unreal Engine ve C++ bütünlüğü. Neden C++ ?

Unreal Engine ve C++
15:01

Unreal Engine'nin C++ için oluşturulmuş Sınıflarının incelenmesi

Unreal Engine C++ Sınıfları
15:20

Unreal Engine de import ve migrate yapmak.

Import ve Migrate
06:41
+ C++'a Giriş
6 lectures 54:06

Visual Studio kullanarak C++ Console Projesi Oluşturma ve C++'ın Syntax(Yazım kuralları)'nı inceleme

Visual Studio da bir C++ Console Projesi Oluşturma ve C++ Syntax Yapısı
09:13

C++ kütüphanelerine erişim ve #include mantığı.

C++ Kütüphaneleri, #include
09:31

Main fonksiyonu Nedir ? Nasıl oluşturulur ?

Main Fonksiyonu
04:23

C++ ile Konsola ilk mesajımızı yazdırma.

Hello World (Merhaba Dünya!)
10:16

C++'da Yorum satırları Nasıl Kullanılır ?

Yorum Satırları
05:30

Saat kütüphanesinden ekrana saati ve tarihi yazdırma.

Bölüm Sonu Projesi: Saat
15:13
Yapmış olduğumuz Saat Projemiz While ile sürekli yeniden başlamakta ve sürekli ekrana geçerli saati yazmakta. Sizden İstediğimiz While ile sistemi sürekli işgal etmek yerine. Sistemi 1 saniye kadar bekletme, ekranı temizleme ve yeniden saati hesaplayıp yeniden ekrana yazdırmanızdır. Başarılar :)
Ödev: Saat sistemini 1 saniye bekleterek yeniden saati yazdırma
3 questions
+ C++ Değişkenleri
15 lectures 01:22:15
Boolean (Doğru, Yanlış)
02:58
Short (Kısa Tamsayı)
03:23
Integer (Tamsayı)
04:29
Long (Uzun Tamsayı)
02:23
Float (Ondalık Sayı)
02:59
Double (Uzun Ondalık Sayı)
02:08
Long Double (Çok Uzun Ondalık Sayı)
02:37
Char (Karakter)
04:36
String (Metin)
02:17

C++ Göstericileri Nedir ? Bir Pointer nasıl oluşturulur ve nasıl kullanılır ?

Pointer (Göstericiler)
12:12

C++ Dizileri ve Matrisleri. C++'da Dizi ve Matris Oluşturma.

Array ve Matrix (Dizi ve Matris)
07:48

C++ Listeleri. Liste oluşturma.

List (Listeler)
10:30
Bir Değişkenin Boyutunu Öğrenme
04:17

C++'da konsol için kullanıcıdan veri girişi yaptırma.

Kullanıcıya Klavyeden Veri Girdirme
05:59

Kullanıcıdan alınan verilerin dizilere, listelere ve değişkenlere kaydedilmesi ve verilere ulaşılması.

Bölüm Sonu Projesi: Veri Tabanı
13:39
+ C++ Operatörleri
12 lectures 57:55

Eşittir operatörünün incelenmesi.

Atama Operatörü (Eşittir, =)
03:31

Toplama operatörünün incelenmesi.

Toplama Operatörü (+)
04:54

Çıkarma operatörünün incelenmesi.

Çıkarma Operatörü (-)
01:35

Çarpma operatörünün incelenmesi.

Çarpma Operatörü (*)
02:08

Bölme operatörünün incelenmesi.

Bölme Operatörü (/)
01:00

Mod operatörünün incelenmesi.

Mod Operatörü (%)
01:47

Arttırma ve Azaltma operatörlerinin incelenmesi.

Arttırma (++) ve Azaltma (--) Operatörleri
03:05

Aritmetik Atama operatörlerinin incelenmesi.

Aritmetik Atama Operatörleri (+=, -=, *=, /=, %=)
02:26

Karşılaştırma operatörlerinin incelenmesi.

Karşılaştırma Operatörleri (>, <, ==, >=, <=, !=)
07:54

Mantıksal operatörlerin incelenmesi.

Mantıksal Operatörler (&&, ||, !)
10:39

Ternary operatörünün incelenmesi.

Ternary Operatörü (?)
04:12

4 işlem yapabilen basit Hesap Makinası yapımı.

Bölüm Sonu Projesi: Hesap Makinası
14:44
+ C++ Kontrol Yapıları ve Döngüler
6 lectures 01:51:05

If, if else, else if yapılarının incelenmesi.

If Yapısı
15:24

Switch - Case yapısının incelenmesi.

Switch - Case Yapısı
09:38

While döngüsünün incelenmesi.

While Döngüsü
06:25

Do...While döngüsünün incelenmesi.

Do...While Döngüsü
05:05

For döngüsünün incelenmesi.

For Döngüsü
04:19

Otopark otomasyonu yapımı.

Bölüm Sonu Projesi: Otopark Otomasyonu
01:10:14
+ C++ Yapılar, Sınıflar ve Fonksiyonlar
11 lectures 01:45:37

Header oluşturma ve programlama

Header nedir ? Nasıl oluşturulur ?
03:56

Hazır fonksiyon kullanımı, fonksiyon tanımlama ve çağırma

Fonksiyonlar
05:24

Fonksiyonların parametreleri ve Return verileri

Fonksiyon parametreleri ve Return
05:57

Inline Fonksiyonların incelenmesi

Inline Fonksiyonlar
02:53

Fonksiyonları aşırı yükleme

Fonksiyonları Aşırı Yükleme
03:30

Yapıların incelenmesi ve oluşturulması

Struct (Yapılar)
11:44

Sınıfların incelenmesi ve oluşturulması

Class (Sınıflar)
07:53

Public, Private ve Protected inceleme

Kalıtım, Public, Private ve Protected
12:55

Yapıcı ve yıkıcı fonksiyonlar

Constructor (Yapıcı) ve Destructor (Yıkıcı) Fonksiyonlar
12:38

C++ Nesne tanımlama

Nesneler, Nesne Tanımlama
13:08

Sınıf ve Fonksiyonlara örnekler ve çözümlemeler...

Bölüm Sonu Projesi: Sınıf ve Fonksiyon Örnekleri
25:39
+ Unreal Engine: C++ Sınıfları
15 lectures 02:24:04

UPROPERTY ve UFUNCTION Nedir ?

UPROPERTY ve UFUNCTION
05:02

Boş bir C++ sınıfı oluşturma.

None (Boş) Sınıf
04:12

Karakter sınıfının oluşturulması ve kullanılması..

Character
56:48

Pawn sınıfının oluşturulması ve kullanılması..

Pawn
01:53
Actor
26:13

Component Nedir ? Component sınıfı inceleme..

Actor Component
02:33

Component Nedir ? Componentlerin incelenmesi..

Scene Component
02:46

Camera manager sınıfının incelenmesi..

Player Camera Manager
02:01

Player Controller sınıfının incelenmesi

Player Controller
03:48

World Sınıfının incelenmesi

World Settings
04:54

HUD sınıfın incelenmesi ve kullanılması..

HUD
17:21

Player State Sınıfın incelenmesi

Player State
02:12

Game State sınıfının incelenmesi..

Game State
02:10

Game Mode Base ve Game Mode un incelenmesi, Default sınıflar..

Game Mode Base & Game Mode
09:09

Game Instance ve Multiplayer..

Game Instance
03:02
+ Unreal Engine: Materyal Programlama
13 lectures 01:46:20

Materyal nedir? İlk materyalimizi oluşturma. Materyal Arayüzünü inceleyelim.

Materyal Nedir ?
08:24

Base Color nedir? Constant nedir? Scalar parameter nedir? İlk programlanabilir materyalimiz. Bir objenin program ile rengini değiştirimek.

Base Color (Ana renk)
10:22

Metal materyal nedir? Metal materyal ayarları.

Metalic (Metal)
04:12

Specular Mapping nedir? Specular kaplama örnekleri.

Specular (Yansıtma)
05:07

Roughness nedir? Skybox reflection nedir? Roughness ayarları

Roughness (Pürüz)
06:06

Opacity nedir? Opacity ayarları

Opacity (Saydamlık)
09:13

Saydam Maskeleme Nedir?

Opacity Mask (Saydam Maskeleme)
08:58

Normal Mapping nedir? Normal Mapping ayarları ve örnekleri

Normal
14:43

Materyallar arasındaki farklar nelerdir? Materyal alanı örnekleri

Materyal Domain (Materyal alanı)
09:10

Materyal karıştırma modu nedir? Materya karıştırma modu örnekleri.

Blend mode (Karıştırma modu)
03:41

2 sided materyal nedir?

2-Sided Materyal
03:55

Parallax nedir, nasıl oluşturulur?

Parallax nedir?
12:36

Bump Mapping nedir, nasıl oluşturulur?

Bump Mapping nedir?
09:53
Requirements
 • Bu dersi anlamak için herhangi bir programlama/oyun geliştirme tecrübeniz olmasına gerek yoktur!
 • Güçlü ve sürdürülebilir bir öğrenme arzusu
 • Multiplayer oyun programlamayı öğrenme arzusu
Description

Bu eğitim seti Udemy üzerindeki Unreal Engine, Oyun Geliştirme ve Multiplayer Oyun Geliştirme alanında tüm kaynaklardan daha kapsamlı bir içerik sunmaktadır ve tamamen Türkçe'dir! Hiçbir şekilde daha önceden programlama/oyun geliştirme tecrübeniz olmadığı varsayılarak anlatılmış olup; öğrencileri sıfırdan ileri seviyeye çıkarmayı hedefliyorum. Temel bilgiler ile başlayarak sağlam bir altyapı oluşturduktan sonra kendi ellerimizle gerçekçi Multiplayer oyunlar oluşturarak pratiğimizi güçlendireceğiz. Önce baştan sona C++ programlamayı, ardından baştan sona Unreal Engine'i ile oyun geliştirmeyi öğreneceğiz ve ardından Unreal Engine ile C++ Multiplayer Oyun Geliştirmeyi öğrenip, pratikler ile bilgilerimizi pekiştireceğiz.

Müfredatın en sonunda geliştireceğimiz 30 saate yakın süren tamamen gerçekçi ve ince detaylarına kadar değinilmiş iki muhteşem oyun (Role Playing Game & MMORACE) dışında her bölümün sonunda o bölümde öğrendiğimiz bilgileri taze taze uygulayabileceğimiz özenle hazırlanmış projeler gerçekleştireceğiz:

 • C++ ile "Saat" uygulaması geliştirme

 • C++ ile "Veritabanı" uygulaması geliştirme

 • C++ ile "Hesap Makinesi" geliştirme

 • C++ ile "Otopark Otomasyonu" geliştirme

 • C++ ile "Sınıf ve Fonksiyon Örnekleri" geliştirmeWho this course is for:
 • Oyun geliştirme konusunda hevesli olarak ilk adımı atmak isteyen herkes
 • Unreal Engine ile oyun geliştirme dünyasına girmek isteyen programcılar
 • Daha önceden Unreal Engine ile tanışmış ancak bir türlü başlama imkanı bulamayanlar
 • Unreal Engine ile Multiplayer Oyun Programlamak İsteyenler
 • C++ Öğrenmek isteyenler
 • Unreal Engine C++ Programlamak isteyenler