Uluslararası Eğitim Danışmanlığı Sertifika Programı
4.3 (85 ratings)
Course Ratings are calculated from individual students’ ratings and a variety of other signals, like age of rating and reliability, to ensure that they reflect course quality fairly and accurately.
264 students enrolled

Uluslararası Eğitim Danışmanlığı Sertifika Programı

Yurtdışı Eğitimi
4.3 (85 ratings)
Course Ratings are calculated from individual students’ ratings and a variety of other signals, like age of rating and reliability, to ensure that they reflect course quality fairly and accurately.
264 students enrolled
Created by Erkan Acar, PhD
Last updated 9/2018
Turkish
Current price: $22.99 Original price: $34.99 Discount: 34% off
1 day left at this price!
30-Day Money-Back Guarantee
This course includes
 • 8.5 hours on-demand video
 • 1 downloadable resource
 • Full lifetime access
 • Access on mobile and TV
 • Certificate of Completion
Training 5 or more people?

Get your team access to 4,000+ top Udemy courses anytime, anywhere.

Try Udemy for Business
What you'll learn
 • Sertifika programına dahil olan katılımcılar yurtdışında eğitimine devam etmek isteyen bir öğrencinin genel anlamda eğitim danışmanlığını yapma becerisine sahip olacaklardır. Yurtdışı eğitim danışmanlığı iş koluna profesyonel olarak başlamak isteyen katılımcılar için bu sertifika programı çok daha ciddi bir adımdır. Yurtdışı eğitim danışmanlığı ciddi maddi getirisi olan bir danışmanlık alanıdır.
Requirements
 • No
Description

Uluslararası Eğitim Danışmanlığı Sertifika Programı

“Uluslararası eğitim” kavramı iki farklı bakış açısı ile açıklanabilir. İlk bakış açısı  “uluslararasılaşma” gerçeği ve öğrencilerin “küresel vatandaş” olmak için gereken eğitimi ve şartları karşılama maksatlı aldıkları lokal eğitimle alakalıdır. Ders programları dünyanın hemen hemen her ülkesinde her seviyedeki eğitimler için artık küresel bir bakış açısıyla hazırlanmaktadır. Gelişen teknoloji ve iletişim ağları bu uluslararasılaşmayı kaçınılmaz hale getirmektedir.

İkinci bakış açısı ise uluslararası eğitimi, sınırları aşan bir eğitim tecrübesi olarak ifade eder. Başka bir deyişle, öğrenciler anavatanları dışında farklı okullarda eğitim görmek için seyahat etmektedirler. Genellikle, “yurtdışı eğitimi” ya da “öğrenci değişimi” olarak adlandırılan bu programlar, öğrencilerin anavatanlarında eğitim aldıkları okulları tarafından zorunlu ya da seçmeli bir tecrübe olarak kendilerine sunulmaktadır. Böyle kapsamlı bir eğitim tecrübesi, öğrencileri her gün daha hızlı bir şekilde küreselleşen bir dünyaya daha iyi hazırlar. Bu tarzdaki uluslararası eğitim ile küresel bakış açısının gelişmesi, kültürel farkındalık ve evrensel değerlerin anlaşılması daha iyi sağlanabilir. Ticaret, bilimsel araştırma, turizm ve sanat alanlarındaki “uluslararasılaşma” insanların düşünme ve davranış şekillerini değiştirir ve akabinde doğal olarak eğitim  sistemleri de değişim gösterir. Dolayısıyla, uluslararası bakış açısına sahip öğrenciler dijital çağa ait sürekli değişen dünya gerçeklerine karşı daha uyumlu ve hoşgörülü olurlar. Yukarıda bahsedilen hususlarla alakalı olarak, yüz binlerce öğrenci küresel eğitimi tecrübe etmek için anavatanlarını belli süreliğine terk etmektedirler. Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Örgütü’ne (UNESCO) göre, dünya üzerinde yaklaşık 3 milyon uluslararası öğrenci bulunmaktadır. Uluslararası öğrencileri cezbeden ilk beş ülke (1) Amerika Birleşik Devletleri, (2) Birleşik Krallık, (3) Fransa, (4) Avustralya ve (5) Almanya olarak sıralanmaktadır.

Gelişmekte olan ülkeler kategorisinde olan Türkiye her yıl binlerce öğrencisini dünyanın farklı ülkelerine göndermektedir. Kendi imkânlarıyla ya da devlet desteği ile binlerce öğrenci bir yabancı dil öğrenmek veya geliştirmek, lisans, yüksek lisan veya doktoralarını yapmak üzere seyahatler gerçekleştirmektedir. Yurt dışında eğitim almak isteyen bu öğrencileri çok ciddi bir hazırlık sureci beklemektedir. Bu hazırlık süreçlerini bir danışman kontrolünde yapmaları öğrenciye hem zaman hem finansal olarak ciddi tasarruflar sağlayacaktır. Bir uzman danışmanın yardımıyla en kaliteli eğitimi en uygun fiyatlarla gerçekleştirmek mümkün olmaktadır.

Programın getirileri

Sertifika programına dahil olan katılımcılar yurtdışında eğitimine devam etmek isteyen bir öğrencinin genel anlamda eğitim danışmanlığını yapma becerisine sahip olacaklardır. Yurtdışı eğitim danışmanlığı iş koluna profesyonel olarak başlamak isteyen katılımcılar için bu sertifika programı çok daha ciddi bir adımdır. Yurtdışı eğitim danışmanlığı ciddi maddi getirisi olan bir danışmanlık alanıdır.

Uluslararası Eğitim Danışmanlığı Sertifika Programı, USA INTERNATIOANAL EDUCATION CONSULTING LLC’nin uzman kadroları tarafından verilen 20 seanslık bir programdır.

Kimler katılabilir?

 • Eğitim kurumları yöneticileri
 • Öğretmenler
 • Öğrenciler  
 • Psikolojik danışman-rehber öğretmenleri
 • Uluslararası eğitim alanında profesyonel çalışma yapmak isteyenler

Eğitim Programının Yürütülme Esasları

 • İlgili eğitime katılımcı kayıtları yapılır.
 • Eğitim hakkında bilgi verilir.
 • Eğitimlere devam zorunluluğu vardır.
 • Katılımcılar online verilen ders videolarını takip etmek zorundadır.
 • Programın sonunda ölçme değerlendirme yapılacaktır.
 • Ders dili Türkçedir.
 • Ölçme değerlendirme için yapılacak online sınav 40 sorudan oluşmaktadır. Yanlış cevaplar doğru cevapları eksiltmemektedir.
 • Sınav sonunda 30 doğrusu olan katılımcılara USA INTERNATIOANAL EDUCATION CONSULTING LLC tarafından sertifikaları verilecektir. (Sınav 5 sefer alınabilir). Posta ücreti katılımcılara aittir. 
 • Sertifikaların posta ücreti katılımcı tarafından karşılanır.
Who this course is for:
 • Eğitim kurumları yöneticileri, Öğretmenler, Psikolojik danışman-rehber öğretmenleri, Ögrenciler Uluslararası eğitim alanında profesyonel çalışma yapmak isteyenler, öğrenciler
 • Yurtdışı eğitim süreçlerini öğrenmek isteyen herkes.
Course content
Expand 20 lectures 08:29:01
+ Introduction
20 lectures 08:29:01

Uluslararası Eğitime Giriş: Bu ilk derste katılımcılar programla ilgili genel bilgileri öğreneceklerdir. Katılımcılar ayrıca uluslararası eğitimin genel felsefesini anlayacaklardır. Katılımcılar bunun da ötesinde, uluslararası öğrenciler ve uluslararası eğitimin "değeri" hakkında bazı temel istatistikleri öğreneceklerdir.

Preview 09:17

Bu derste katılımcılar, her öğrencinin özel ihtiyaçlarına göre danışmanlık uygulamalarını nasıl kişiye özel ele alacaklarını öğreneceklerdir. Nasıl ki her öğrencinin kendi eğitim, sosyal ve kültürel geçmişi ile geleceğe yönelik farklı eğitim planları bulunmaktadır, katılımcıların her öğrenciye nasıl kişiye özel bir yol haritası çizileceğini bilmeleri gerekmektedir.

Preview 38:20

Uluslararası eğitim planlaması ve başvuruları için sıkı bir zaman yönetimi gerekmektedir. Bu derste katılımcılar, uluslararası eğitim için planlama ve hazırlık için zamanı nasıl yöneteceklerini öğreneceklerdir. Katılımcılar, her öğrencinin farklı başvuruları (ör. Lisans, lisansüstü) için kişiye özel bir zaman çizelgesi hazırlamayı öğreneceklerdir.

Zaman Yönetimi
30:44

Öğrencilerin ihtiyaç ve beklentilerine göre doğru lokasyon seçimi son derece önemlidir. Dördüncü derste katılımcılar, öğrenciler için en uygun yerleri nasıl belirleyeceklerini öğreneceklerdir. Ayrıca yurtdışı eğitimi için en çok tercih edilen ülkelerle alakalı bilgileri nasıl bir araştırma metodu izleyerek bulabileceklerini ve yine bu bilgileri öğrenciye anlaşılır şekilde nasıl aktaracaklarını öğreneceklerdir.  

Lokasyon belirleme
23:19

Bu derste, katılımcılar özellikle Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, Avustralya ve Almanya gibi yurtdışı eğitimi için en çok tercih edilen ülkelerdeki farklı okul türleri hakkında bilgi sahibi olacaklardır. Katılımcılar ayrica farklı kaynaklar aracılığıyla okullar hakkında genel bilgilere (ülke sıralaması, dersler, fiziki imkanlar, vb.) nasıl ulaşacaklarını öğreneceklerdir.

Dil okulu, kolej ve üniversite belirleme
30:25

Bu programa katılanlar, farklı eğitim sistemlerinde lisans ve lisansüstü düzeyde program seçenekleri hakkında bilgi sahibi olacaktır. Bu derste katılımcılar, öğrencilerinin beklentilerine göre uygun bölümlerin öğrenciye nasıl anlatılması gerektiği ile de bilgi sahibi olacaklardır. 

Bölüm ve alan belirleme
23:45

Yurtdışında eğitim için hazırlık ciddi dokümantasyon gerektirir. Bu derste katılımcılar, başvuru formları, mali destek belgeleri, transkriptler, referans mektupları, niyet mektubu, portföy vb. dahil olmak üzere gerekli ve isteğe bağlı form ve belgeleri nasıl hazırlayacaklarını öğreneceklerdir.

Dokümantasyon
20:56

Uluslararası öğrenciler için yeni bir kültüre ve yeni eğitim sistemine adaptasyon zor olabilir. Bu derste katılımcılar, kültürel şokun etkilerinin üstesinden gelmenin yanı sıra, yeni ve farklı bir eğitim sistemine sorunsuz geçiş surecinde karşılaşılan problemlerle baş etme becerilerini geliştirmeyi öğreneceklerdir.

Yeni kültür ve yeni eğitim sistemleri & Adaptasyon
22:08

Uluslararası eğitim ile ilgili en önemli iki konudan birincisi, farklı organizasyonlar tarafından sağlanan potansiyel burs ve yardım fırsatlarıdır. Bu derse katılanlar, öğrencileri için potansiyel mali yardım ve asistanlık fırsatları hakkında nasıl bilgi arayacaklarını ve öğrencilere aktaracaklarını öğreneceklerdir. 

Burs ve asistanlık başvuruları
18:01

Uluslararası öğrencilerin başvuruları için farklı sınavları almaları gerekmektedir. Öğrenciler, ilgi alanlarına dayalı olarak ne tür sınavların alınması gerektiğini bilmelidirler. Bu derste, katılımcılar uluslararası öğrencilerin başvuruları için gereken en yaygın sınavlarla alakalı genel ve detaylı bilgileri öğreneceklerdir.

Uluslararası sınavlar I (IELTS, TOEFL, GRE, GMAT)
26:35

Bu ders, lisans başvuruları için gerekli olan sınavlara odaklanmaktadır. Katılımcılar aynı zamanda farklı okullarda lisans eğitimi kabulü için gereken puanları da öğreneceklerdir.

Uluslararası sınavlar II (SAT, ACT)
13:32

Bu ders, Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallık gibi en çok tercih edilen ülkelerdeki dil, lisans ve lisansüstü eğitimine odaklanmaktadır. Katılımcılar farklı eğitim seviyelerinin yapısını öğreneceklerdir.

Dil, lisans, yüksek lisans, doktora eğitimleri
38:15

Uluslararası eğitim aynı zamanda akademisyenlerin ziyaretlerini ve değişim işlemlerini içerir. Bu ders, akademisyenlerin farklı ülkelerdeki yüksek eğitim kurumlarına yapılan ziyaretler (araştırma, konferans, konferans vb.) üzerine odaklanacaktır. Öğretim görevlileri için akademisyenlere sağlanacak fon imkânlarını da bu derste ele alınacaktır.

Ziyaretçi araştırmacı, öğretim üyesi-görevlisi statüsü
18:42

Farklı eğitimler için farklı vize türleri ve buna bağlı olarak farklı vize işlemleri gerekmektedir. Her ülke kendi vize başvuru koşullarını belirlediğinden eğitmen bilgi edinmeyi öğrenecek ve bu nedenle belgeleri geçerli vizeler için hazırlayacaktır. Dahası, Birleşik Devletler, uluslararası öğrencilerin yurtdışındaki en çok tercih ettiği ülke olduğundan, bu ders ayrıca ABD öğrenci vizesi prosedürlerine odaklanacaktır.

Vize prosedürleri ve vize türleri
27:23

Bu derste, katılımcılar eğitim ve kültür turlarını nasıl organize edileceklerini ve rehberlik yapacaklarını öğrenecekler. Katılımcılar ayrıca bu turlar için zaman planlamasının nasıl yapılması gerektiğini de öğrenecektir. Son olarak üniversitelere yapılan ziyaretlerde kimlerle iletişime geçilip, kimlerle (dekan, bölüm başkanı, uluslararası ilişkiler sorumlusu, vb.) görüşülmesi ve randevu talep edilmesine dair bilgiler de dersin eğitmeni tarafından verilecektir.

Kültür ve Eğitim Turları
20:33

Bu sertifika programı birçok ülkeyi kapsayacak şekilde tasarlanmış olsa da, dersin eğitmeni özellikle ABD'deki yüksek öğretim sistemine odaklanacaktır. Bu ders ABD’deki yüksek öğretim sistemine genel bakışın yanında, uluslararası öğrenciler için gerekli üniversite başvuru prosedürlerini kapsamaktadır. 

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Yüksek Öğrenim Sistemi
36:50

Üniversite başvuruları için en önemli belgelerden biri niyet mektubudur. Bu yazılı metinde, öğrenciler, kim olduklarını, gelecek için eğitim planlarını, başarılarını ve beklentilerini kısaca anlatma şansı bulurlar. Bu derste, öğrenciler, etkili ve kişiye özel bir niyet mektubunun nasıl planlanması, yazılması gerektiğini öğretecektir. Bunu yapmak için, eğitmen farklı branşlara ve farklı eğitim seviyelerine (ör. Lisans, lisansüstü) yönelik örnekler ve stratejiler kullanacaktır.

Niyet mektubu içeriği ve yazımı
37:20

Bu derste katılımcılar, farklı yüksek öğrenim kurumlarının (devlet, özel, vb.) iç kültürlerinin anlamını öğreneceklerdir. Ayrıca, katılımcılar en popüler yurtdışı seyahat yerlerinde en yaygın ve pratik ödevlerin (ör. Araştırma ve yansıtma kağıtları, edebiyat incelemesi, vb.) Temelleri hakkında bilgi edineceklerdir. Son olarak, katılımcılar, uluslararası öğrencilerin fakülte üyelerinin genel beklentilerini örneklerle öğreneceklerdir.

Ödevlendirme ve okulların iç kültürü
23:55

Uluslararası eğitimin tüm işlemleri için okullarla iyi bir iletişim son derece önemlidir. Bu programa katılanlar, yüksek öğrenim kurumlarında ve dil okullarında belirlenmiş kişilerle zamanında e-posta yoluyla etkili iletişim becerileri öğreneceklerdir.

Elektronik posta yazımı ve iletişim
36:37

Bu sınıfta öğretim üyesi, farklı ülkelerdeki farklı yüksek öğretim kurumlarına başvurmadan önce akreditasyon konularını uluslararası öğrenciler için öğretir. Akreditasyon, belirli bir statüye sahip olan veya belirli bir faaliyette bulunmaya nitelikli olarak birisini ya da kuruluşu resmi olarak tanıyan işlem veya süreç anlamına gelir. Uluslararası öğrenciler, başvuruları için belirlenen okulların resmi olarak belirtilen kuruluşlar tarafından akredite edilmesi gerekliliğini sağlamalıdır.

Denklik İşlemler
12:24
 • Ölçme değerlendirme için yapılacak online sınav 40 sorudan oluşmaktadır. Yanlış cevaplar doğru cevapları eksiltmemektedir.
 • Sınav sonunda 30 doğrusu olan katılımcılara USA INTERNATIOANAL EDUCATION CONSULTING LLC tarafından sertifikaları verilecektir. (Sınav 5 sefer alınabilir)
Uluslararası Eğitim Danışmanlığı Sertifika Programı Sınavı
40 questions