Veritabanı Yönetim Sistemleri ve Microsoft SQL Server [2020]
4.9 (63 ratings)
Course Ratings are calculated from individual students’ ratings and a variety of other signals, like age of rating and reliability, to ensure that they reflect course quality fairly and accurately.
2,617 students enrolled

Veritabanı Yönetim Sistemleri ve Microsoft SQL Server [2020]

Bu kursta Veritabanı Yönetim Sistemleri MSSQL 2019 ile anlatılacaktır.
4.9 (63 ratings)
Course Ratings are calculated from individual students’ ratings and a variety of other signals, like age of rating and reliability, to ensure that they reflect course quality fairly and accurately.
2,617 students enrolled
Created by Tarik Subaşı
Last updated 3/2020
Turkish
Current price: $13.99 Original price: $19.99 Discount: 30% off
5 hours left at this price!
30-Day Money-Back Guarantee
This course includes
  • 3.5 hours on-demand video
  • 1 article
  • Full lifetime access
  • Access on mobile and TV
  • Certificate of Completion
Training 5 or more people?

Get your team access to 4,000+ top Udemy courses anytime, anywhere.

Try Udemy for Business
What you'll learn
  • Microsoft SQL Server, T-SQL ve Veritabanı Yönetim Sistemlerinin çalışma mantığı öğretilecektir.
Course content
Expand all 41 lectures 03:33:03
+ Microsoft SQL Server ve Örnek Database'in Yüklenmesi
5 lectures 11:00
Alt dersteki promosyon sadece kursu satın alanlar için geçerlidir.
00:02
SQL Server Yüklenmesi
05:26
SQL Server Management Studio'nun Yüklenmesi
02:18
AdventureWorks2014 Database'inin Yüklenmesi
01:55
+ Temel T- SQL Sorguları
2 lectures 11:05
Temel SQL Sorguları
02:28
SQL Veri Tipleri
08:37
+ Data Definition Language (DDL)
6 lectures 29:17
Create Database
04:14
Create Table
05:08
Constraints
05:59
Foreign Key Ekleme
08:20
Alter Komutu
03:50
Drop Komutu
01:46
+ Data Manipulation Language (DML)
8 lectures 44:08
SELECT Komutu
04:29
WHERE Komutu
06:56
INSERT INTO - VALUES
05:19
UPDATE Komutu
03:48
DISTINCT - ORDER BY
02:50
Sütunlara İsim Verme
03:49
Karşılaştırma Operatorleri
11:34
GROUP BY
05:23
+ Üniversite Ders Kayıt Veritabanı Tasarım Uygulaması
4 lectures 30:27
Üniversite Ders Kayıt Sistemi
13:48
Tablolara Veri Ekleme
02:10
Öğrenci Tablosuna Foreign Key Eklenmesi
05:28
Tüm Tablolara Foreign Key Eklenmesi
09:01
+ SQL Fonksiyonları
4 lectures 31:44
String Fonksiyonları
10:59
Matematiksel Fonksiyonlar
06:44
Date Fonksiyonları
10:31
Dönüşüm Fonksiyonları
03:30
+ SQL JOIN - EXCEPT - INTERCEPT ...
5 lectures 27:47
INNER JOIN
14:07
LEFT JOIN
05:23
FULL OUTER JOIN
01:30
CROSS JOIN
03:33
EXCEPT - INTERSECT - UNION ALL
03:14
Requirements
  • Temel seviyede programlama bilgisi.
  • Öğrenme azmi ve isteği.
Description

Veri tabanları, günümüzde hayatımızın her aşamasında karşımıza çıkan temelde bilgi depolamaya yarayan yazılımsal araçlardır.

Bir online e-ticaret sitesinde ürün bilgileri, okullarda öğrencilere, personele ait bilgiler, hastanelerde hastaya, personele ilişkin bilgiler bir yerde tutulmak zorundadır.

İşte veri tabanları bu ve buna benzer verileri depolamak ve daha sonra bu bilgilere istenildiği zaman erişebilmek için kullanılır.

Günümüzde de artık büyük veri, big data gibi kavramları zaten çokça duyuyoruz. Veritabanı Yönetim Sistemi ise;

• Verileri depolayan ve Veri tabanlarını organize eden

• Veriler üzerinde program tarafından gönderilen ekleme/silme/güncelleme gibi istekleri yerine getiren

• Verilerin güvenliğini sağlayan bir yazılımdır. Kurs içerisinde kullanacağımız VYS ismi ise Microsoft SQL Server Management Studio (SSMS)’tir.

Kursa materyal eklenmeye devam edecektir.

Who this course is for:
  • Yazılıma merak duyan herkes bu kursa kayıt olabilir.