Udemy

Thiết kế trình chiếu PowerPoint 2016 từ A-Z

Lý thuyết tinh gọn, tập trung vào thực hành với việc thiết kế slide chuyên nghiệp trong thực tế.
Last updated 3/2023
Vietnamese