Udemy

Thiết kế trình chiếu chuyên nghiệp với Powerpoint 365

Lý thuyết tinh gọn, tập trung vào thực hành với việc thiết kế slide chuyên nghiệp trong thực tế
Last updated 3/2023
Vietnamese