Udemy

Thiên văn học quan sát - P.1

Tìm hiểu tổng quan về thiên văn học hiện đại, chuyển động của bầu trời và các chòm sao.
Last updated 12/2022
Vietnamese