เริ่มต้นเรียนทฤษฎีดนตรีกับคอร์สมิวส์ : THEORY FOR BEGINNER
5.0 (1 rating)
Course Ratings are calculated from individual students’ ratings and a variety of other signals, like age of rating and reliability, to ensure that they reflect course quality fairly and accurately.
9 students enrolled

เริ่มต้นเรียนทฤษฎีดนตรีกับคอร์สมิวส์ : THEORY FOR BEGINNER

พื้นฐานทฤษฎีดนตรีสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะดนตรี (MUSIC THEORY)
5.0 (1 rating)
Course Ratings are calculated from individual students’ ratings and a variety of other signals, like age of rating and reliability, to ensure that they reflect course quality fairly and accurately.
9 students enrolled
Last updated 4/2018
Thai
Price: $59.99
30-Day Money-Back Guarantee
This course includes
  • 2.5 hours on-demand video
  • Full lifetime access
  • Access on mobile and TV
  • Certificate of Completion
Training 5 or more people?

Get your team access to 4,000+ top Udemy courses anytime, anywhere.

Try Udemy for Business
What you'll learn
  • เมื่อเรียนรู้จนจบคอร์สจะช่วยให้เข้าใจพื้นฐานทฤษฎีดนตรีมากขึ้น
  • มีพื้นฐานที่ถูกต้องสำหรับต่อยอดในระดับต่อไป
Requirements
  • ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานทฤษฎีดนตรีมาก่อน
Description

เริ่มต้นเรียนทฤษฎีดนตรีกับคอร์สมิวส์ ep.1 (course muse music theory for beginner ep.1)

คอร์สนี้ทำขึ้นสำหรับผู้ที่ไม่มีความรู้ทฤษฎีดนตรีมาก่อน และต้องการเรียนรู้เพื่อต่อยอดเป็นนักดนตรีที่มีความสามารถและความเข้าใจในดนตรีมากขึ้น โดยประกอบด้วยเนื้อหาพื้นฐานของทฤษฎีดนตรีตะวันตก เช่น

- ที่มาของทฤษฎีดนตรี
- time signature
- key signature
- scale
เป็นต้น

หากดูแล้วมีข้อสงสัย เชิญพิมพ์คำถามไว้ที่หน้า Q&A ของคอร์ส แล้วพี่โก้จะไปอธิบายทุกข้อสงสัยครับ
ขอให้มีความสุขกับ เริ่มต้นเรียนทฤษฎีดนตรีกับคอร์สมิวส์ ep.1 ^^

สำหรับข้อเสนอ หรือต้องการติดตามข่าวสาร สามารถติดตามได้ที่ 
FANPAGE : COURSE MUSE : เรียนดนตรีออนไลน์

Who this course is for:
  • คอร์สนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการพํฒนาความรู้ในด้านทฤษฎีดนตรี
Course content
Expand all 31 lectures 02:27:18
+ พื้นฐานดนตรีตะวันตก : BASIC MUSIC THEORY
3 lectures 06:59
ทำไมเราต้องเรียนรู้ทฤษฎีดนตรี
01:33
คำศัพท์ทางดนตรี
02:29
+ จังหวะ : RHYTHM
12 lectures 01:07:09
องค์ประกอบจังหวะ
08:34
การบันทึกตัวโน้ต
05:28
การเรียกชื่อค่าโน้ต
07:49
ตัวหยุด
03:44
การยึดค่าตัวโน้ต
05:40
เครื่องหมายประจำจังหวะ
04:27
COMPLEX METER
03:53
จังหวะขัด : SYNCOPATION
02:35
การรวมกลุ่มตัวโน้ต : GROUPING
08:31
TRIPLET and DUPLETS
06:10
+ ระดับเสียง : PITCH
11 lectures 44:36
ระดับเสียง : PITCH
01:25
บรรทัด 5เส้น และ การบันทึกโน้ตเพลง : STAFF and NOTATION
03:58
ชื่อโน้ตแต่ละเสียง : NOTE NAME
05:55
กุญแจเสียง
03:44
กุญแจฟา : BASS CLEF
03:15
GRAND STAFF
02:23
เทียบกับ Keyboard
03:27
กุญแจโด : C CLEF
05:38
ACCIDENTALS
05:56
ขั้นคู่ : INTERVAL
05:46
ENHARMONIC NOTES
03:09
+ บันไดเสียง : SCALE
4 lectures 26:37
แนะนำเรื่องบันไดเสียง และบันไดเสียงโครมาติค : INTRODUCTION AND CHROMATIC SCALE
03:56
บันไดเสียงเมเจอร์ : MAJOR SCALE
07:51
ลำดับบันไดเสียง : SCALE DEGREE
06:11
กุญแจประจำเสียง : KEY SIGNATURE
08:39