Udemy

Sıfırdan SQL Eğitimi

Temel SQL
Free tutorial
Rating: 4.7 out of 5 (236 ratings)
9,340 students
1hr 10min of on-demand video
Turkish

Sql programlama
Veri tabanı kavramlarına hâkim olmak
İlişkisel veri tabanı tasarlamak
Veri tabanı nesneleri geliştirmek
Veri tabanı sorguları yazabilmek
Veri madenciliği uygulamalarına temel teşkil edecek işlemler yapabilmek

Requirements

  • Bilgisayar kullanımı

Description

Bu kurs, veri tabanı uygulamaları geliştirmek isteyen bilgisayar programcıları ve mühendisleri için temel düzeyde veri tabanı yönetimi becerileri geliştirmeyi amaçlamaktadır. Veri tabanı kurulumundan, tablo oluşturma, düzenleme ve silmeye kadar sihirbaz kullanarak yapılabilecek bir çok uygulamanın nasıl yapılacağının anlatıldığı bu kursta özellikle temel SQL kodları ile tablolardan kayıt sorgulama ve kayıtlarda değişiklik yapma üzerine detaylı kod örnekleri anlatılmaktadır. Bu bağlamda, veri tabanı oluşturma (create database), tablo oluşturma (create table), tabloya kayıt ekleme (insert into), kayıt güncelleme (update … set), kayıt silme (delete from) kodların kullanımı yanı sıra kayıtları listelerken (select … from) sıralama (order by), gruplama (group by) ve filtreleme kodlarının kullanımı da öğretilmektedir. Kayıt listelemede ihtiyaç halinde kullanılan matematiksel operatörler (+, -, *, /) filtrelemede kullanılan karşılaştırma operatörleri (<, >, <=, >=, =, !=, <>) ve mantıksal operatörler (and, or, not) gösterilmektedir. Metinsel veriler ile filtreleme yapılırken kullanılan like operatörü ve joker karakterlerinin (%, _, [ ], -) kullanımı da örneklerle anlatılmaktadır. Birden fazla tablodan kayıtların nasıl listeleneceği de ayrıntılı olarak anlatılmaktadır. Bu bağlamda join yapıları (klasik join, inner join, left outer join, right outer join) örnekler ile anlatılmaktadır. Gruplanmış veriler için kullanılan gruplama fonksiyonları (max, min, count, avg, sum) ve bu fonksiyonların sonuçlarına göre filtreleme için kullanılan Having anahtar sözcüğü anlatılmaktadır. Ayrıca sistem fonksiyonlarından matematiksel, metinsel ve tarihsel fonksiyonlar da detaylı olarak anlatılmaktadır. Ayrıca burada sözünü etmediğimiz çok sayıda SQL deyimi de videolarda anlatılmaktadır. Keyifli seyirler dilerim.

Who this course is for:

  • Bilgisayar programcılığı, bilgisayar mühendisliği öğrencileri
  • Veri madenciliğine meraklı öğrenciler
  • Web sitesi tasarımcıları
  • Otomasyon sistem tasarımcıları
  • Bütün mühendislik disiplinleri

Instructor

Dijital Mevzular
Sinan kul
  • 4.7 Instructor Rating
  • 236 Reviews
  • 9,339 Students
  • 1 Course

EĞİTİM BİLGİLERİ

Doktora, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yönetim Bilişim Sistemleri, 2015

Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar Mühendisliği, 2014

Lisans, Erciyes Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği, 2007

Ön Lisans, Atatürk Üniversitesi, Erzurum Meslek Yüksek Okulu, Bilgisayar Programcılığı, 2003

AKADEMİK UNVANLAR/GÖREVLER
Arş.Gör., Atatürk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Yazılım Mühendisi, Atatürk Üniversitesi, Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi, 2016

Top companies trust Udemy

Get your team access to Udemy's top 19,000+ courses