TARİH VE MİTOLOJİ EĞİTİMİ

Tarih, felsefe, mitoloji
Rating: 4.1 out of 5 (124 ratings)
4,439 students
Turkish
Tarih ve zaman kavramlarını öğrenecek
Doğrusal Zaman-Döngüsel Zaman Farkını anlayacak
Kayıp Medeniyet Efsanelerini tanıyacak (Mu ve Atlantis)
Sümerler-Annunakiler ve antik Uzay Teorilerini tanıyacak
Mitolojinin Temel kavramlarını tanıyacak
Sümerler- Türk -Yunan ve Mısır Başta olmak üzere kadim uygarlıkların mitolojik yönlerini tanıyacak

Requirements

 • TARİH VE MİTOLOJİYE İLGİ DUYMAK GELİŞİME VE ÖĞRENMEYE AÇIK OLMAK

Description

 • Tarih bilimi geçmişten günümüze meydana gelen olay ve olguları kronolojik bir süreçte ele aldığı için olay ve olgular arasında neden-sonuç ilişkilerini ortaya koyar. Böylece bireylerde çok yönlü düşünme yeteneği gelişir ve bireyler tarihî süreçte meydana gelen değişimleri ve süreklilikleri algılar.

 • Tarihsel empati ile geçmişte yaşamış insanların değer yargıları, olaylara ve dünyaya nasıl baktıkları, ne hissettikleri anlaşılabilir ve bunun sonucunda insanların geçmişi anlama becerisi gelişir. Ayrıca diğer toplum ve milletlerle yapılan karşılaştırmalar, bireye özgüven kazandıracağı gibi başka milletlere empati duymasını sağlar. Bu empati, dünyanın mirasını anlayan insanı, kendisi ve çevresiyle barışık bir birey olarak geliştirir.

                                                                                          

 • Kursumuz tarih nedir tarih ve zaman kavramları nedir şeklinde tarih felsefesini barındıran konularla başlamaktadır.

 • Zaman kavramı tarihsel açıdan incelenirken bugün bildiğimiz zaman kavramından farklı olan dairesel zaman anlayışı hakkında bilgiler verilecektir.

 • Doğrusal Zaman Dairesel Zaman farkının bilinmesi  zamana kavramına bakış açımızda çok ciddi bir beyin jimnastiği yapmamızı sağlayacaktır.

 • Kayıp kıta ve medeniyetler ile Antik Uzay Teorilerinin neler olduğu ve bunların bilimsel değerlendirmeleri  yapılmaya çalışılacaktır.

 • Mitolojinin ne olduğu Efsane ve Masal ne gibi farklılıkları  olduğu anlatılacaktır.

 • Başta Sümer mitolojisi olmak üzere Türk-Yunan, Mısır ve diğer kadim uygarlıkların mitolojileri hakkında temel bilgiler aktarılacaktır.

 • Eski Kadim uygarlıkların günümüzdeki kültür inanç ve düşünceler üzerindeki etkileri tartışılacaktır.

 • Eğitim içeriği Sadece videolar şeklinde Değil pdf formatındaki makale yada sunumlarla da desteklenmektedir

 • Eğitim içeriği belli aralıklarla güncellenerek yenilenecektir. durağan bir içerik değil güncellenerek değişen ve geliştirilen bir içerik sunumu yapılmaya çalışılacaktır.Who this course is for:

 • Tarih ve Mitolojiye ilgi duyan herkes

Course content

2 sections7 lectures1h 39m total length
 • MU-ATLANTİS VE KAYIP KITA EFSANELERİ
  23:22
 • SÜMERLER-ANNUNAKİLER VE ANTİK UZAYLILAR TEORİSİ
  12:46
 • TARİH NEDİR
  30:08
 • TARİH VE ZAMAN
  32:50

Instructor

TARİHÇİ- BİLİM İNSANI -ÖĞRETMEN
Cihangir ATEŞ
 • 4.1 Instructor Rating
 • 131 Reviews
 • 4,935 Students
 • 2 Courses

Cihangir Ateş, Lisans eğitimini Uludağ Üniversitesi Tarih bölümünde tamamladı. Yüksek lisans eğitimini de  aynı üniversitede tarih eğitimi alanında yaptı. 

Farklı düzeylerdeki eğitim kurumlarında yaklaşık 15 yıldır verdiği dersler ile  bugüne kadar  50 bini aşkın öğrenciye ders vererek çok önemli başarılara imza attı.

Özellikle üniversite ve lise giriş sınavlarına hazırlık konusundaki çalışmaları ile ön plana çıktı ve tanındı.

Kendi  öğrencileri  ile başladığı serbest zamanlı  tarih mitoloji söyleşilerini gelen istek üzerine farklı platformlara taşıyarak bu alanda da  pek çok söyleşi  ve seminer düzenledi.

  Eğitim alanındaki çalışmalarının dışında  özel bir yayın grubunda serbest zamanlı olarak tarih editörlüğü de yapmaktadır.

Okul ve kurum sınavlarına yönelik akademik tarih eğitimlerine devam etmekle birlikte  özellikle sosyal tarih-yerel tarih ve mikro tarih alanlarındaki ilgi çeken  söyleşi, seminer ve sunumları ile bilinmektedir.