Tarih -Örnek Sorular-Konular-TYT-YKS, BÖLÜM-1
4.5 (31 ratings)
Course Ratings are calculated from individual students’ ratings and a variety of other signals, like age of rating and reliability, to ensure that they reflect course quality fairly and accurately.
1,736 students enrolled

Tarih -Örnek Sorular-Konular-TYT-YKS, BÖLÜM-1

Tarih TYT-YKS : Bölüm-1, 601 Sayfa PDF ders Notu...
4.5 (31 ratings)
Course Ratings are calculated from individual students’ ratings and a variety of other signals, like age of rating and reliability, to ensure that they reflect course quality fairly and accurately.
1,736 students enrolled
Last updated 10/2018
Turkish
Current price: $13.99 Original price: $19.99 Discount: 30% off
5 hours left at this price!
30-Day Money-Back Guarantee
This course includes
  • 13 hours on-demand video
  • 1 downloadable resource
  • Full lifetime access
  • Access on mobile and TV
  • Certificate of Completion
Training 5 or more people?

Get your team access to 4,000+ top Udemy courses anytime, anywhere.

Try Udemy for Business
What you'll learn
  • 157 video ders ile "TARİH BÖLÜM -1" konularına hakim olun.
  • 601 Sayfa indirilebilir-yazdırılabilir PDF ders notuna sahip olun.
  • Video çözümlü örnek soruyu pekiştirmeler için konular içerisinde izleyin.
Requirements
  • Hiç bir ön şart gerekmemektedir.
Description

Bu kursta, Türkiye'de yapılan Yüksek Öğrenime Geçiş Sınavı (TYT-YKS) için geçerli tüm Tarih içeriğinin 1.bölümünü oluşturan 7 konusunu 157 video ders olarak bulacaksınız. Sınava TÜM alanlardan giren öğrenciler almalıdır.

Kursu, takımımız eğitmenlerinden ERMAN TAŞKIN ve ERDAL KÜNDEM dönüşümlü olarak anlatmaktadır.

Eğitimcinin kullandığı ders notlarını İLK konu başlığında pdf dökümanı olarak bulabilirsiniz. Böylece dersi not tutma endişesi olmadan rahatlıkla takip edebileceksiniz.

Tüm konular küçük parçalı videolara ayrılmıştır. Bu sayede bir konu için uzun videolar yerine kolayca konu başlığından aradığınızı bulmanız sağlanmıştır.

Kursa ömür boyu-sınırsız erişim sahibi olacağınızdan ilerideki Müfredat değişiklikleri, eklenen konu anlatımı ya da soruları da şimdiden satın almış olacaksınız.

Tüm sosyal medya hesaplarından ve udemy hesabımızdan sorularınız için bize ulaşabilirsiniz.

Şimdiden başarılar diliyoruz.

Who this course is for:
  • Bu Kurs, (TYT-YKS) hazırlığı içindir. Sınava HER alandan giren öğrenciler almalıdır. Toplamda 2 Bölümden Oluşan TÜM TARİH dersleri takip edilmelidir.
Course content
Expand all 157 lectures 12:55:28
+ Tarih Öncesi Çağlar
4 lectures 13:30
Yontma Taş Devri ve Orta Taş Devri
05:27
Cilalı Taş Devri
03:05
Maden Devri
02:27
Tarih Öncesi Çağların Özellikleri
02:31
+ İlkçağ Uygarlıkları
13 lectures 58:34
Mezopotamya Uygarlıkları-Sümerler,Akadlar,Elamlar
08:26
Mezopotamya Uygarlıkları-Babiller (Amurrular),Asurlular
03:23
Orta Asya Uygarlığı
01:49
Mısır Uygarlığı
05:07
İran Uygarlığı
01:31
Anadolu Uygarlıkları-Hititler,Frigler
06:06
Anadolu Uygarlıkları-Lidyalılar,İyonlar,Urartular
05:38
Doğu Akdeniz Uygarlıkları-Fenikeliler,İbraniler
04:19
Ege Uygarlıkları-Yunan,Girit,Miken
05:10
Makedonya Krallığı
03:43
Hint ve Çin Uygarlıkları
03:14
Roma İmparatorluğu
04:55
Tarih Bilimine Giriş-İlk Çağ Uygarlıkları-Çıkmış Sınav Soruları
05:13
+ İslamiyet Öncesi Türk Tarihi
11 lectures 55:30
Orta Asya'dan Göçün Sebepleri
07:54
Asya Hun Devleti
03:57
Avrupa Hun Devleti
01:33
Göktürk Devleti,II.Göktürk (Kutluk) Devleti
06:07
Uygur Devleti
04:40
Kültür ve Medeniyet
05:17
Din ve İnanış,Yaşam Tarzı,Ekonomi,Hukuk,Ordu
11:04
Yazı,Dil ve Edebiyat
03:19
İslamiyet Öncesi Diğer Türk Toplulukları
05:13
İslamiyet Öncesi Türk Tarihi-Kavramlar
01:23
İslamiyet Öncesi Türk Tarihi-Çıkmış Sınav Soruları
05:03
+ İslam Tarihi ve Medeniyeti
9 lectures 01:00:38
Hz.Muhammed Öncesi Dönem
09:37
Hz. Muhammed Dönemi
12:01
Dört Halife Dönemi-Hz.Ebubekir
03:39
Dört Halife Dönemi-Hz.Ömer
04:45
Dört Halife Dönemi-Hz. Osman ve Hz. Ali
07:09
Emeviler Dönemi
06:54
Abbasiler Dönemi
06:32
İspanya'da Kurulan İslam Devletleri
03:42
İslam Kültür ve Medeniyeti
06:19
+ Türk-İslam Tarihi
13 lectures 01:06:31
Türk İslam Tarihi-Giriş
04:52
Karahanlılar
05:29
Gazneliler
03:09
Büyük Selçuklu Devleti-1
08:15
Büyük Selçuklu Devleti-2
04:43
Mısır'da Kurulan Türk İslam Devletleri
08:47
Yakın Doğu'da Kurulan Diğer Devletler-Moğol İmparatorluğu
05:00
Yakın Doğu'da Kurulan Diğer Devletler
03:39
Devlet Yönetimi
05:25
Ordu,Toprak
04:04
Hukuk,Ekonomi
02:27
Yazı,Dil ve Edebiyat
05:57
Türk İslam Tarihi-Çıkmış Sınav Soruları
04:44
+ Türkiye Tarihi
5 lectures 29:27
Türkiye Tarihi-Giriş
05:53
Anadolu Selçuklu Devleti-Kuruluş Dönemi
05:52
Anadolu Selçuklu Devleti-Yükselme Dönemi
07:15
Anadolu Selçuklu Devleti-Yıkılış Dönemi
05:34
Türkiye Tarihi-Çıkmış Sınav Soruları
04:53
+ Ortaçağ Tarihi
6 lectures 32:43
Dönemin Genel Özellikleri
08:25
Kilise ve Papalık
06:49
Haçlı Seferleri'nin Sebepleri
04:36
Haçlı Seferleri
08:53
Yüzyıl Savaşları (1337-1453)
01:58
Ortaçağ Avrupa Tarihi-Çıkmış Sınav Soruları
02:02
+ Yeniçağ Tarihi
6 lectures 29:09
Coğrafi Keşifler
05:24
Coğrafi Keşiflerin Sonuçları
05:42
Rönesans (Yeniden Doğuş)
05:22
Reform Hareketleri
07:14
Yedi Yıl Savaşları
02:09
Yeniçağ Avrupa Tarihi-Çıkmış Sınav Soruları
03:18
+ Yakınçağ Tarihi
6 lectures 24:10
Fransız İhtilali
09:07
Viyana Kongresi (1815)
03:45
1830 İhtilalleri
01:51
Sanayi Devrimi
04:57
1848 İhtilalleri
02:30
Yakınçağ Avrupa Tarihi-Çıkmış Sınav Soruları
02:00