Tài chính định lượng: Định giá sản phẩm tài chính
4.9 (7 ratings)
Course Ratings are calculated from individual students’ ratings and a variety of other signals, like age of rating and reliability, to ensure that they reflect course quality fairly and accurately.
374 students enrolled

Tài chính định lượng: Định giá sản phẩm tài chính

Xây dựng mô hình định giá sản phẩm tài chính và sản phẩm phái sinh tài chính
4.9 (7 ratings)
Course Ratings are calculated from individual students’ ratings and a variety of other signals, like age of rating and reliability, to ensure that they reflect course quality fairly and accurately.
374 students enrolled
Created by Da Hoang Huu
Last updated 9/2018
Vietnamese
Current price: $13.99 Original price: $19.99 Discount: 30% off
5 hours left at this price!
30-Day Money-Back Guarantee
This course includes
 • 3 hours on-demand video
 • 3 articles
 • 1 downloadable resource
 • Full lifetime access
 • Access on mobile and TV
 • Certificate of Completion
Training 5 or more people?

Get your team access to 4,000+ top Udemy courses anytime, anywhere.

Try Udemy for Business
What you'll learn
 • Hiểu biết về các sản phẩm tài chính thông dụng trên thị trường
 • Xây dựng các mô hình định giá sản phẩm tài chính cơ bản
 • Cơ bản về môn học tài chính định lượng và ứng dụng
Requirements
 • Toán học cơ bản THPT. Kiến thức về xác suất thống kê bậc đại học sẽ giúp dễ dàng tiếp cận với bài giảng hơn.
Description

Tài chính định lượng, hay toán tài chính, là một bộ môn sử dụng các phương pháp định lượng nhằm xây dựng các mô hình định giá sản phẩm tài chính, sản phẩm tài chính phái sinh.

Khóa học này sẽ gồm những nội dung chính sau:

 • Mô tả về các sản phẩm tài chính và tài chính phái sinh cơ bản được giao dịch trên thị trường và cách định giá dựa trên nguyên lý không có cơ hội chênh lệch giá (No-arbitrage pricing)

 • Mô tả mô hình cây nhị phân trong việc định giá quyền chọn tài chính (option)

 • Mô tả các nguyên lý cơ bản của định giá sản phẩm tài chính

 • Mô tả phương trình Black-Scholes trong định giá quyền chọnWho this course is for:
 • Sinh viên chuyên ngành tài chính muốn tìm hiểu về tài chính định lượng và phương pháp định giá sản phẩm tài chính
 • Bất cứ ai muốn tìm hiểu về thị trường tài chính và phương pháp xây dựng mô hình định giá
Course content
Expand all 20 lectures 02:47:08
+ Giới thiệu và tài liệu tham khảo
2 lectures 00:20
Giới thiệu
00:05

Các bạn có thể tham khảo thêm các tài liệu và khóa học dưới đây về các môn tài chính định lượng và ứng dụng định giá sản phẩm tài chính phái sinh. Các khóa học đều có thể được đăng ký miễn phí:


Financial Engineering and Risk Management Part I+ Part II

https://www.coursera.org/learn/financial-engineering-1

https://www.coursera.org/learn/financial-engineering-2


Pricing Options with Mathematical Models

https://www.edx.org/course/pricing-options-with-mathematical-models


Book:

Options, Futures, and Other Derivatives

https://www.amazon.com/Options-Futures-Other-Derivatives-9th/dp/0133456315


Tài liệu tham khảo
00:14
+ Định giá theo nguyên lý No-arbitrage
6 lectures 55:30
Định giá theo nguyên lý No-arbitrage
03:40
Định giá trái phiếu và dòng tiền cố định
19:18
Lợi tức khi đến hạn của trái phiếu
04:05
Cấu trúc kỳ hạn của lãi suất
07:20
Định giá hợp đồng kỳ hạn
05:55
Định giá hợp đồng lãi suất kỳ hạn
15:12
+ Mô hình cây nhị phân: Định giá quyền chọn
6 lectures 01:01:59
Mô hình cây nhị phân: Định giá quyền chọn
21:46
Định giá quyền chọn kiểu Âu
08:36
Định giá quyền chọn kiểu Mỹ
04:25
Danh mục tái tạo và chiến lược phòng hộ
14:05
Định lý cơ bản về định giá tài sản tài chính
10:09
Cân chỉnh mô hình với số liệu
02:58
+ Mô hình Black-Scholes: Định giá quyền chọn
2 lectures 07:51
Giới thiệu về mô hình Black-Scholes
00:24
Mô hình Black-Scholes: Định giá quyền chọn
07:27