Udemy

เรียน Tableau Prep ช่วยจัดเตรียมข้อมูล ใช้ง่ายเป็นเร็ว

เรียนใช้งานโปรแกรม Tableau Prep Builder เตรียมข้อมูลให้พร้อมสำหรับสร้างภาพและวิเคราะห์ข้อมูล เรียนง่ายเป็น Zero to Hero
Last updated 1/2023
Thai