Udemy

Strona bierna - tak samo mówi się w j. polskim i angielskim

Strona bierna - Passive Voice
Last updated 8/2023
Polish